1. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych (ZUS) poinformował, że rezygnuje z kolejnej transzy dotacji budżetowej, sumarycznie od początku roku, chodzi o kwotę blisko 11 mld zł.


Oznacza to, że w tym roku ZUS nie wykorzysta pełnej kwoty dotacji, jaką przewidziano w budżecie państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), czyli kwoty 46,6 mld zł, a zapotrzebowanie na dotację wyniosło tylko 35,8 mld zł.


Prezes ZUS Gertruda Uścińska poinformowała, że w tym roku pokrycie wpłacaną składką wypłat emerytur i rent będzie bliskie 80% i będzie to najwyższy stopień pokrycia w ostatnich kilkudziesięciu latach.


Na tak wysokie pokrycie wypłat wpłacaną składką obok szybkiego wzrostu gospodarczego, ma wpływ niskie bezrobocie, wyraźny wzrost wynagrodzeń, a także uszczelnianie systemu wprowadzone przez ZUS, reformą e-składka.


2. Przypomnijmy także, że jak podał ostatnio Główny Urząd Statystyczny (GUS) w swoim komunikacie, w listopadzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe aż o 7,7% w stosunku do listopada 2017 i wyniosło 4966,61 zł (chodzi o przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 pracowników).


Według danych GUS rosło również zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i w listopadzie było wyższe o pond 3% w stosunku do listopada 2017 roku, a w liczbach bezwzględnych wyniosło 6231,1 tysiąca osób


Przypomnijmy także, że w całym roku 2017 wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł także o ponad 7%, co przy inflacji nieprzekraczającej średnio 2% oznacza wyraźny wzrost płac w ujęciu realnym przekraczający 5% rocznie.


3. Także GUS, który prezentuje wysokość bezrobocia, jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całej ludności cywilnej aktywnej zawodowo podał, że na koniec listopada 2018 roku, wskaźnik bezrobocia wyniósł 5,8 % i był to najniższy poziom tego wskaźnika od roku 1991, czyli od początku przemian w Polsce.


Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec listopada tego roku wyniosła około 950 tysięcy i przy tym tempie spadku bezrobocia, zmniejsza się ono w ostatnich miesiącach średnio o około 10-20 tysięcy miesięcznie (w listopadzie wzrosło sezonowo zaledwie 0,1 punktu procentowego).


4. Z kolei według Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce na koniec listopada 2018 roku, według tzw. metody BAEL (opartej na aktywności ekonomicznej ludzi, dotyczy tylko aktywnie poszukujących pracy), wyniosła tylko 3,4%.


Polska należała do pierwszej trójki krajów o najniższym poziomie bezrobocia w UE (w liczbach bezwzględnych wyniosło ono poniżej 600 tysięcy osób i było o ponad 200 tysięcy niższe niż na koniec listopada 2017 roku).


Najniższe bezrobocie na koniec listopada 2018 roku Eurostat odnotował w Czechach -2,3%, na drugim miejscu Polska jest Polska 3,4%, później Niemcy -3,5%, za nami były Węgry z bezrobociem na poziomie 3,6%.


5. A więc wynoszący ponad 5% wzrost PKB, ponad 7% wzrost płac w gospodarce i niskie bezrobocie – według GUS 5,8%, a według Eurostatu -3,4%, powodują wyraźny przyrost wpłacanej składki do FUS, a to z kolei oznacza wyraźnie mniejsze zapotrzebowanie na dotację budżetową.


Trzeba także zwrócić uwagę, że od ponad roku obowiązuje ustawa o obniżonym wieku emerytalnym (weszła w życie w1 października 2017), a to oznacza zwiększone wydatki ZUS szacowane na około 10 mld zł rocznie.


Mimo tego jak potwierdza prezes ZUS wpływy składek są wyraźnie wyższe niż Zakład się spodziewał, a to oznacza, że ZUS do końca roku nie wykorzysta aż 11 mld zł z dotacji budżetowej.

Zbigniew Kuźmiuk