KU pokrzepieniu! Orędzie z Siekierek wciąż aktualne! Nawracajcie się, dziateczki, to Syn Mój nie będzie was karał! - zdjęcie
30.01.18, 17:30

KU pokrzepieniu! Orędzie z Siekierek wciąż aktualne! Nawracajcie się, dziateczki, to Syn Mój nie będzie was karał!

Orędzia / Przesłania Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny przekazane Władysławie Fronczak w okresie 3 maj 1943 – 15 wrzesień 1949 r.                                  

 Poniższy tekst jest wypisem z książki Eugenii Władysławy Papis, Spotkania z Matką Bożą w Warszawie na Siekierkach 1943-2003, Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, Warszawa-Siekierki 2003.

26 maja 1943
Zapal lampkę. Przynieś różaniec.

27 maja 1943
Śpiewajcie i módlcie się do Mnie tu. Teraz postawcie krzyż albo kapliczkę.

28 maja 1943
Wstąp do Zakonu św. Ludwika.

29 czerwca 1943
Jak pójdziesz do kościoła, idź do księdza szkolnego, aby kazał postawić kapliczkę.

30 czerwca 1943
Módl się za grzeszników.

1 lipca 1943
Nie płacz, bo grzeszysz

4 lipca 1943
Ufaj we mnie, ufaj w Bogu.

19 lipca 1943
To będzie litania.

Matko Niepokalanie poczęta, przyczyń się za nami
Matko Syna Bożego,
Matko nieba i ziemi,
Matko całego świata,
Matko, któraś porodziła Boga Człowieka,
Matko, któraś pod krzyżem Syna swego płakała,
Matko, któraś Ciało zdjęte z krzyża całowała,
Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba,
Matko, któraś była w niebie ukoronowana,
Matko Różańca świętego,
Matko Szkaplerza Świętego,
Matko pokoju,
Matko Korony Polskiej,
Królowo wszechświata całego,
Królowo nasza,
Królowo Narodu Polskiego,
Królowo i Opiekunko każdego człowieka,
Królowo sierot,
Królowo tej biednej dziatwy,
Królowo i Matko wszystkich narodów,
Królowo Kościoła katolickiego,
Królowo Niebiańska zbawionych,
Królowo nieba i ziemi,
Królowo Serca Jezusowego,
Królowo serc wszystkich,
Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi,
Królowo królujących z Tobą i z Synem Twoim,
Królowo konających w Tobie,
Królowo umierających w Tobie.

22 lipca 1943
Koronka do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

Na dużych paciorkach: Niech będzie błogosławione Imię Maryi Najświętszej, Królowej nieba i ziemi Niepokalanie Poczętej.
Na małych paciorkach: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami i za całym światem.
Na zakończenie trzy razy: O Maryjo bez grzechu poczęta, bądź zawsze z nami i z całym światem.

23 lipca 1943

Witaj nam, witaj, śliczna Jutrzenko
Niepokalana Maryjo Panienko
Witaj nam, witaj, Matko jedyna
Niech nas obroni Twoja przyczyna

31 lipca 1943
Módlcie się, bo idzie na was wielka kara, ciężki krzyż. Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo się lud nie nawraca. Klęcz codziennie do 6 sierpnia od godziny 12 do 3 po południu i proś o przebłaganie za grzechy całego świata.

1 sierpnia 1943
Bierz te perły, to są łaski i rzucaj je na dzieci Moje.

2 sierpnia 1943
Obłóż ten zeszyt i naklej na niego 3 duże gwiazdy i 12 mniejszych. Na pierwszej stronie naklej obrazek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Na ten obrazek połóż wianek różany a dookoła 12 pąków. Gdy będziesz to robiła, módlcie się przez cały czas do mnie i śpiewajcie pieśni. Idź z tym zeszytem pod wiśnię, pomódlcie się i śpiewajcie:

„Niechaj będzie pochwalona
Od nas wszystkich wysławiona
Maryja Różańcowa
Nieba, ziemi Królowa”.

3 sierpnia 1943
Módlcie się o powstrzymanie gniewu Syna mojego. Módlcie się, a otrzymacie łaski.
Przebili Serca Syna Mojego, tak samo jakby przebili Serce moje.

10 sierpnia 1943
Ufaj we mnie, ufaj w Bogu.

12 sierpnia 1943 
Przynieś kapliczkę.

17 sierpnia 1943
Trzy Serca mnie kochają, Trzy Serca mnie miłują, Trzy Serca pragną, aby się świat nawrócił.

18 sierpnia 1943
Oto Serce Moje, które tak bardzo umiłowało serca wasze. Miłujcie i wy Serce Moje.

20 sierpnia 1943
Módlcie się, to pobłogosławię wasz zakon.

31 sierpnia 1943
Posypcie tę grzeszną ziemię, to do was zejdę.

2 września 1943
Matka Najświętsza powiedziała, że sobie obieram tu ten dzień za Święto Matki Boskiej Młodzieży.
Syn Mój umarł w młodości. Więc matki, którym synowie poginęli, módlcie się i proście dziś, bo dziś jest wasze święto.

6 września 1943
Matka Najświętsza kazała, żeby dzieci przychodziły na Anioł Pański.

8 września 1943
Popatrz, jaki jest Mój majestat. Módlcie się i przychodźcie do Mnie, a okryję was swoim płaszczem.

10 września 1943
Proście, o co chcecie, a otrzymacie.

14 września 1943
Jak dzwon w Lourdes wołał na modlitwę, tak ty dziś wołaj wiernych na modlitwę.
Patrz, jaki jest mój majestat.

26 września 1943
Krzyż niech ci będzie godłem, szkaplerz pancerzem. Wiara, nadzieja i miłość – to wszystko dla ciebie. Jak białe gołąbki i owieczki przychodzą do mnie, tak i wy dziateczki przychodźcie.

30 września 1943
Słuchaj Mnie, słuchaj Kościoła Świętego. Bo kto słucha Kościoła Świętego, ten słucha mnie i Syna Mojego.

8 października 1943
Kto więcej cierpi na ziemi, ten więcej radości będzie miał w niebie. Pan Jezus powiedział naukę o miłości bliźniego.

9 października 1943
Przyjdą ciężkie czasy, ale kto będzie miał iskrę wiary, nadziei i miłości, ten nie zginie.

11 października 1943
Proście o co chcecie, a otrzymacie.

13 października 1943
Dziateczki kochane, dążcie do Mnie i Syna Mojego, a okryję was swoim płaszczem i nic wam się złego nie stanie.

20 października 1943
To miejsce jest święte, należy je czcić i szanować.

21 października 1943
Módlcie się, dziateczki kochane, to okryję was swoim płaszczem macierzyńskim.

22 października 1943
Dziateczki kochane, przychodźcie i módlcie się, to nie będę was karał. Daleko macie do kościoła, to módlcie się tu, a będę się wami opiekował.
Nawracajcie się, dziateczki, to Syn Mój nie będzie was karał, a jak się nie nawrócicie, to was ukarze. Módlcie się i przyprowadzajcie do Mnie owieczki, tak jak wy przychodzicie, to po śmierci będziecie w Królestwie Niebieskim.

25 października 1943

Dziateczki kochane, dążcie do Mnie z krzyżem. Niech nic nie będzie wam przeszkodą. Ja wam błogosławię. Dążcie do mnie, a nie zginiecie.

26 października 1943

Dziateczki kochane, obciążone jesteście. Przyjdźcie do mnie, a Ja was ochłodzę.

27 października 1943
Wylałem na krzyżu Najświętszą Krew za was. Kochajcie wy serce moje tak, jak Ja kocham serca waszePrzykazuję wam, Syn Boga Żywego, nawróćcie się. Bo jak się nie nawrócicie, będą okropne choroby. Śmierć będzie dla was straszna. Krew będzie płynęła rynsztokami. Nawróćcie się, woła Chrystus Pan do was wszystkich, do całego świata. Bóg nie chce ludzi karać. Bóg chce ludzi ratować przed zagładą. Bóg żąda nawrócenia.

30 października 1943
Matka Moja uprosiła Mnie i niedługo zapanuje ten upragniony dla was pokój. Ja widzę wasze łzy w oczach, słyszę wasze jęki i modlitwę, widzę wasze biedne dusze i serca.

1 listopada 1943
Jak wy jesteście ze mną, to Ja jestem z wami i nic wam się nie stanie.

2 listopada 1943
Dziateczki kochane, przyszliście dziś tutaj, aby uczcić Maryję Najświętszą i Pana Jezusa. Padnijcie krzyżem i proście, o co chcecie, bo Matka Najświętsza stoi pomiędzy wami i patrzy. I cóż widzi. Widzi wasze grzeszne dusze i biedne serca. Matka Najświętsza porodziła Pana Jezusa w stajence betlejemskiej jako małą Dziecinę. A później tyle wycierpiała pod krzyżem Swojego Syna. Wiele łez wylała, gdy Syn Jej konał na krzyżu i wylał Najświętszą Krew Swoją. Więc dziateczki kochane, dążcie do Matki Najświętszej, bo u Niej znajdziecie wszystko, a po śmierci będziecie z Nią królowali na wieki. Matka Najświętsza kazała mi błogosławić cały świat i rzucać perły. Powiedziała, że te błogosławieństwa padły na dobrą rolę do serc naszych i niedługo się w nich zmieni.

3 listopada 1943
Dziateczki kochane, padnijcie na kolana przed Królową Nieba i Ziemi. O wszystko stworzenie, padnij na kolana i oddaj hołd Królowej Nieba i Ziemi. Dziateczki kochane, idźcie do Matki Najświętszej z otwartym sercem, z wyciągniętymi rękami, bo to wasza Matka, Matka całego świata. Biegnijcie do tej Matki całego świata i oddajcie Jej serca, serca czyste, gorejące miłością. Bo ona wszystko może. Bo jest Królową Świata. Więc dziateczki kochane, u niej szukajcie ratunku w każdej potrzebie. Do Niej dążcie i proście Ją jak matkę swoją, bo jest Matką całego świata.

5 listopada 1943
Twój różaniec jest z pereł moich.

7 listopada 1943
Ziemia jest święta, bo Syn mój umarł na krzyżu i Krew Najświętsza z ran ciekła na ziemię.

8 listopada 1943
Syn Mój, gdy szedł na górę kalwaryjską, padał pod krzyżem na ziemię. Więc wy, gdy padacie krzyżem, czcicie Święty Krzyż.

11 listopada 1943
Niedługo nadejdzie czas, kiedy porodziłam Syna Bożego. Gdy Matka Najświętsza to mówiła, ukazała się gwiazdka nad głową Matki Najświętszej. Następnie Matka Najświętsza powiedziała, że będzie u nas dużo ludzi i będzie wesoło. Radujcie się wtedy i módlcie się do mnie.

14 listopada 1943
Ta ziemia jest święta, bo na tej ziemi stał krzyż i Syn Mój na nim wisiał. A ja stałam pod krzyżem i płakałam.

20 listopada 1943
Uwiliście wieniec u stóp Moich. Dążcie do Mnie z wyciągniętymi rękoma, to i Ja do was przyjdę. Będę chodziła po ziemi, będę nawiedzała wsie i miasta, będę pukała do drzwi waszych.

22 listopada 1943
Syn Mój jest na was srodze zagniewany. Gdy spojrzycie na pola, łąki i ogrody objawia wam dobroć Bożą. A wy się nie nawracacie. Padnijcie na kolana i proście Mnie i Syna Mojego, żeby się nad wami zmiłował.

23 listopada 1943
Dzieci kochane, módlcie się nieustannie. Często powtarzajcie: Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.

[koniec_strony]

25 listopada 1943
Udzielam wam Ciała i Krwi Mojej duchowo. Śpiewajcie „U drzwi Twoich stoję, Panie”. Dążcie do Mnie i starajcie się, ażebym nie odszedł z serc waszych. Żebyście weszli ze Mną w sercach waszych do chwały wiecznej.

26 listopada 1943
Widzę Ja, widzę wasze dusze i serca biedne, i smutek na twarzy. Kogo szukacie? Szukajcie Boga w niebie i w kościele. Starajcie się, żeby zamieszkał w sercach waszych, żebyście z Nim królowali.

27 listopada 1943
Na moje słowa mogą gwiazdy spadać i słońce się zaćmi. Na moje słowa ziemia się rozstąpi i będą przepaście. Idź z krzyżem i z różańcem, a Ja cię osłonię swoim płaszczem. Choć będziesz cierpiała, nie bój się, bo jesteś pod Moim płaszczem.

8 grudnia 1943
Choćby z nieba siarczysty ogień leciał, a ty będziesz pod gołym niebem, jak będziesz ufała Mnie i Matce Mojej, nie zginiesz.

16 stycznia 1944
Dzieci Matki Najświętszej i Pana Jezusa, przyszliście dziś tutaj, żeby oddać hołd Królowej Nieba i Ziemi i Panu Jezusowi. Aby wynagrodzić za zniewagi na całym świecie wyrządzone Panu Jezusowi. Matka Najświętsza przychodzi i otwiera swe Serce i rzuca na was promienie łask i światłość do serc waszych. Idźcie z krzyżem po perłach Różańca Świętego, a nie zbłądźcie z drogi zbawiennej. Idźcie za Chrystusem, a wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.

18 stycznia 1944
Pamiętajcie, że gdy słońce wschodzi, dzień się zbliża. A gdy Ja przychodzę do was, wiedzcie, że jestem w drzwiach waszych.

19 stycznia 1944
Jak będziecie szli do kapliczki, to padnijcie krzyżem. Matka Moja będzie błogosławiła tych, którzy wczoraj nie byli błogosławieni. Jam więzień miłości ukryty w tabernakulum. Czekam na was, aż wy do mnie przyjdziecie. Klęknijcie przed Moim ołtarzem, wyciągnijcie ręce i wołajcie – Jezu, zmiłuj się nad nami. Jezu, przyjdź do serca mego. Niech dusza moja rwie się do Ciebie, Jezu. Będziecie śpiewać tę pieśń, którą teraz śpiewają aniołowie w niebie.

8 lutego 1944
Przyszłam do was, abyście wiedzieli, że gdy będziecie szli śladami Moimi, nie zginiecie.

Luty 1944
Położyłem Ja krzyż na wasze ramiona. Podnoszę go, ale wy proście i dążcie do Mnie, ażebym go wziął. Bo gdy Ja wezmę krzyż w Swą rękę i podniosę do góry, to wtenczas zabłyśnie pokój. Ja okrywam Swym płaszczem Kościół Święty i dzieci moje.

1944
Ja okrywam swym płaszczem cały świat. Następnie dodał: Choćbyś cierpiała, nie bój się, bo jestem z tobą. Choćbyś miała zginąć za wiarę, nie odłączaj się od krzyża, abyś nie zginęła.

1944
Nadejdzie wielka nawałnica. Na Siekierkach zostanie tylko kapliczka.

21 lutego 1944
Dziatki moje, dążcie do Mnie i do Mojej Matki. Bo gdy będziecie dążyli do Mnie i do Matki Mojej, to nie zginiecie. I będzie się wami opiekowała Matka Moja i będziecie pod płaszczem Moim. Idźcie śladami Moimi. Bo kto będzie szedł śladami Moimi, nie zejdzie z drogi zbawiennej.

28 lutego 1944
Wejdziecie do chwały Mojej i zbawicie dusze, gdy będziecie Mnie naśladować. Przez trzy dni przyjmuj Ciało i Krew Moją.

8 marca 1944
Te dzieci, co dążą do Mnie, okrywam Swoim płaszczem i błogosławię.

14 kwietnia 1944
Pamiętajcie, że kto będzie szedł za Mną i za Synem Moim, to Syn Mój z nim będzie. I przyjdzie do niego przy śmierci. I będzie go sądził według Miłosierdzia Swego. I będzie dla niego Panem i Bogiem.. Syn Mój, gdy szedł na górę kalwaryjską upadał pod krzyżem. I wy, gdy padacie krzyżem, padajcie tylko w ważne święto. Już wypełniliście rozkaz – nocy pokutnej już więcej nie będzie.

15 kwietnia 1944

Maj to jest dla was Boży Raj. W nim dużo łask otrzymacie. Zajaśniała jutrzenka. Warszawę i Siekierki mam pod Swoim płaszczem.

1944
Niedługo zadzwonią dzwony i wszyscy uwierzą, że Ja tu byłam.

Pierwszy piątek sierpnia 1944
Udzielam Ciała i Krwi Mojej duchowo. Starajcie się, abym nie odszedł z serc waszych, abyście ze mną w sercach weszli do Chwały wiecznej.

18 sierpnia 1944
Owieczki Moje które dążycie do Mnie, chodźcie do Mnie, a Ja będę was prowadził.

9 września 1945
Padnijcie krzyżem, a Ja swoim różańcem was pobłogosławię. Powstańcie i przytulcie krzyż do piersi. Do kogóż się garniecie, u kogóż szukacie pociechy? Chodźcie do Mnie, u Mnie szukajcie pociechy. Dusze strapione, chodźcie do Mnie, a Ja was wezmę pod płaszcz swój najświętszy. Popatrzcie na Moje cierpienia. Serce moje siedem mieczów przeszyło i jest otworzone dla was. Gdy porodziłam Syna Bożego, to już musiałam uchodzić do Egiptu. Później, gdy żegnałam się z Nim, gdy szedł do Ogrójca. I gdy Go spotkałam, gdy szedł z krzyżem, a z wielkiej żałości słowa przemówić nie mogłam. I gdy na krzyżu umierał, a hałastra naigrawała się z Niego. Czułam, że jestem opuszczona przez wszystkich. I zawołał: „Ojcze, czemu Mnie opuściłeś” i modli się jeszcze za wszystkich i woła: „Ojcze, ojcze, daruj im, bo nie wiedzą, co czynią”. I skłoniwszy głowę oddał ducha. A wy, gdy was mały krzyż przygniata, już narzekacie. Więc weźcie krzyż i różaniec w rękę i idźcie po drodze ciernistej i naśladujcie Mnie. A gdy będziecie szli po ciernistej drodze, przyjdziecie do mnie do wiecznej chwały

1945
Cześć Moją rozsławi wielki kapłan, który tu przybędzie.

1945
Przyjdzie czas, że wszyscy przede Mną zegną kolana.

8 września 1949
Zbliża się godzina, w której Syn Boży będzie wydany i ukrzyżowany. Krzyżują Mnie ci wszyscy, którzy Mnie znieważają. Wynagradzajcie Mi za nich. Brońcie Mnie, albowiem Ja was kiedyś obronię. Wynagradzajcie Mi, albowiem świat zaginie. Nie odchodźcie ode Mnie wy, którzy Mi służycie. Żądam wzajemnej miłości.

15 września 1949

Przyszedłem przypomnieć wam, że jestem z wami. Odchodzę, a wy zanoście prośby do Matki Mojej, bo Ona was teraz słucha.