Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich - zdjęcie
17.10.21, 09:09Fot. wikipedia - domena publiczna

Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich

8

I Czytanie

Iz 53, 10-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

 

Oto słowo Boże.

 

II Czytanie

Hbr 4, 14-16

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

 

Oto słowo Boże.

 

Ewangelia

Mk 10, 35-45

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (8):

Naród wspaniały tylko kobiety kurwy2021.10.17 14:42
"Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu" - Przecież wszystko jest grzechem każde do GAD z a nie sobie.
Naród wspaniały tylko kobiety kurwy2021.10.17 14:39
"Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży" - Znowu syn człowieczy który myśli że jak będzie służył to będzie większy od ojca wciska że potrzebujesz dzieci i pod p r o g o wo ci sugeruje że jak kobieta będzie k u r w ą - a będzie na pewno to masz dla tych dzieci akceptować jej k u r w i e nie i będą ci wciskać jak to fajnie mieć gromadkę dzieci bo w spokoju i pokoju możesz umrzeć i będą przy tobie kochane dzieci - synki i córeczki...... A tam na ich matki się nie patrz - twój pan obiecał ci dzieci i miłosierdzie - pamiętasz?
kujawianka2021.10.17 13:51
JAK POLACY CO NIEKTÓRZY NIE WIERZĄ W PANA JEZUSA CHRYSTUSA- TO NIECH MI POWIEDZĄ,KTO POWIEDZIAŁ TE SŁOWA???? CZEKAM NA ODPOWIEDŹ!
Anonim2021.10.17 13:10
Co ten Jezus wygaduje? Przecież to niezgodne z Tradycją Kościoła!
A2021.10.17 12:37
Tak, tak. Wystarczy spojrzeć na abp Flaszkę. Jest sługą wszystkich, Umartwia się i zapracowuje na śmierć, mimo że już na emeryturze.
czekista2021.10.17 11:55
Tak to religia chrzescijanska od 2 tysiecy lat upadla swoich wyznawcow.
rebeliant2021.10.17 10:20
"Kto by chciał być między wami... " - jak widzicie drodzy opętańcy, w tych słowach półbożka, który zakpił z bycia autentycznym człowiekiem przebijają się konsekwencje nieposiadania przez innych wszechmocy, a skupiania jej w jednym ręku. A mianowicie powstają zbiorowiska osób, które mają jeden przez drugiego konkurować, który będzie "ja ! ja ! ja pierwszy !!!". Struktura władzy narcyza Jahwe powoduje, że inne istoty o mniejszych możliwościach konkurują między sobą (aby jeszcze bardziej podtrzymać władzę narcyza). "... niech będzie niewolnikiem wszystkich" - ma to jednak praktyczne wykorzystanie w tym świecie, gdyż osoba aktywna np. charytatywnie zawiązuje liczne relacje i zbiera cenne wiadomości. " Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu" - właśnie okup za wielu, a nie za wszystkich !!! Nie dało on bowiem okupu za ofiary gwałtów, gdyż sam nie poniósł tej krzywdy - nie był przez długi czas bezradny wobec swoich gwałcicieli i nękany tuszowanie prawdy, bądź wręcz wyśmiewany. Dlatego też ofiary gwałtów obaliły tego bałwana i dlatego ja im oddaję pokłon jako moim wybawicielom od tresury ze strony nadprzyrodzonego agenta posłanego przez Jahwe. A ci którzy tak bezwarunkowo i gorliwie wierzą sekcie kościelnej powinni wyciągnąć pewne wnioski dlaczego wszechmogący Bóg uchronił swoją d...e przed tą krzywdą - czy na pewno konfesjonał i wafel uchronią gorliwców od zwrotu tej krzywdy ?
Anonim2021.10.17 9:33
"Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich"" ....a mamy mamy naszych niewolników głodziów flaszek rydzyków bez liku ,to nasze dobro narodowe zamontowane zwykle w zamknietych na 4spusty pałacach hehe ,jednak Jesus wszystko przewidział