Ks. Winiarski: Dlaczego nie przyjmę uchodźców? - zdjęcie
10.09.15, 17:28ks. Ryszard Winiarski

Ks. Winiarski: Dlaczego nie przyjmę uchodźców?

68

<<< DLACZEGO BÓG SZUKA CZŁOWIEKA? DLACZEGO PRZYCHODZĄ DO NAS DUSZE ZMARŁYCH? PO CO MAMY WALCZYC Z NAŁOGAMI? ZOBACZ !>>>

 

Mam świadomość, że tą wypowiedzią narażę się wielu ludziom. Wiem też, że zostanę uznany za człowieka, który odrzucił apel papieża Franciszka o przyjęcie uchodźców. Niektórzy przypiszą mi brak elementarnej wrażliwości i odruchów serca. Mimo to, nie przyjmę uchodźców i nie godzę się, by ktokolwiek zapraszał do mojego domu gości, których obecność może stać się niebezpieczna albo z którą sobie nie poradzę. Oto powody dla których nie mogę przyjąć muzułmańskich uchodźców:

1/ Koran - święta księga islamu, degraduje osobę Jezusa do roli jednego z proroków. Kwestionuje jego boskość a przez to obraża moje uczucia religijne. Uznaje za nieważne to, w co wierzę. Rani mnie duchowo oraz poniża kulturę w której wyrosłem ja i mój naród. Dla mnie islam jest herezją chrześcijańską i niczym więcej. Dodatkowo widać gołymi oczami, że religia Mahometa coraz bardziej się radykalizuje. Właściwie, jest bardziej ideologią niż religią. Koraniczne szkoły (medresy), są wylęgarnią terrozymu i przemocy. Niedawno pakistańska policja wdarła się do medresy Zakarija i uwolniła kilkudziesięciu studiujących tam chłopców i młodych mężczyzn. Byli skuci łańcuchami i nosili na sobie ślady tortur. Mimo to rodzice wielu z nich protestowali przed lokalnym komisariatem przeciwko akcji policji. Czy przyjmując takich absolwentów i nauczycieli Koranu nie wystawiamy siebie i swoich najbliższych na ryzyko przemocy? O wiele bliżej nas, kilka tygodni temu, policja niemiecka dokonała rewizji w szkole koranicznej we Frankfurcie nad Menem, podejrzewając, że dzieciom pokazuje się tam na wideo brutalne sceny, w tym egzekucje. Szkoły muzułmańskie bez przerwy inwigilują brytyjskie służby specjalne, ponieważ brytyjscy młodzi muzułmanie są o wiele bardziej radykalni niż ich rodzie.

2/W krajach muzułmańskich w zasadzie nie ma demokracji, praw człowieka ani podstawowych wolności, zwłaszcza dla „niewiernych”. Moi bracia chrześcijanie cierpią prześladowania. Palone są ich domy, wyrzuca się ich z pracy. Nawet na użytek osobisty nie mogą mieć Biblii, różańca ani krzyża. Chrześcijanki są hańbione w zbiorowych gwałtach, mężczyźni są ofiarami okrutnych linczów. Porzucenie islamu i przejście na chrześcijaństwo uznawane są przez policję religijną jako bluźnierstwo przeciwko Prorokowi a jedyna dopuszczalna przez muzułmanów konwersja, to konwersja na islam. Chrześcijańscy misjonarze nie mają żadnego wstępu. Dlaczego mam pomagać tym, których pobratymcy okazują okrucieństwo, wobec moich braci w Chrystusie? Caritas i Czerwony Krzyż wielokrotnie organizowały akcje pomocy dla ofiar w krajach muzułmańskich, nigdy natomiast nie słyszałem, żeby Czerwony Półksiężyc pomagał chrześcijanom będącym w potrzebie.

3/Uchodźcy nie podlegają żadnej weryfikacji ani kontroli służb specjalnych. Nie znamy ich przeszłości, poglądów, powiązań ani prawdziwych motywów ich wędrówki. Jeśli tylko uciekali przed Państwem Islamskim czyli swoimi współwyznawcami (!), to powinno im wystarczyć każde miejsce w Europie, choćby najbiedniejsze, gdzie od kilkudziesięciu lat panuje i pokój i respektowane są prawa człowieka. Ale oni idą po dobrobyt do najbogatszych krajów kontynentu. Są niezwykle roszczeniowi odwołując się do chrześcijańskiego miłosierdzia. Dlaczego uchodźców muzułmańskich czyli współbraci w wierze nie przyjmuje nowoczesna Turcja ani najbogatsze kraje Zatoki Perskiej jak Arabia, Kuwejt czy Dubaj? Dlaczego uchodźcy nie idą do swoich, do ludzi bliższych im etnicznie, kulturowo i mentalnie?

4/Gdy Izrael buduje kolejny mur, tym razem oddzielający go od Jordanii, nam każe się być bezkrytycznie otwartym i przyjmować wszystkich! Bardzo szybko pojawiła się nowa forma poprawności politycznej: trzeba być apologetą uchodźców i pokonywać opór społeczny. Dlaczego nikt nie mówi, że fala uchodźców jest wynikiem błędnej i agresywnej polityki USA i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie; że obalanie reżimów i cała tzw. wiosna arabska było załatwianiem własnych spraw; że wprowadzanie demokracji w krajach o strukturze feudalnej jest uszczęśliwianiem kogoś na siłę i działaniem wbrew jego naturze? Stany Zjednoczone nie zgłosiły żadnej, nawet najmniejszej, gotowości przyjęcia muzułmańskich uchodźców. Po doświadczeniach z 11 września 2001 roku, gdy kilku muzułmanów uderzyło Amerykę w podbrzusze, uszczelniają granice i zaostrzają procedury na przejściach granicznych. My nawet nie wiemy ilu bojowników Państwa Islamskiego już przeniknęło w powodzi uchodźców? Ilu „samotnych wilków” gotowych na wszystko, przyszło do Europy, by nas niszczyć? Jeśli na lotnisku, udając się do jakiekolwiek kraju, przechodzę przez skanery i wykrywacze metalu, musze zdjąć z ręki zegarek, pasek spodni, nakrycie głowy, wyjąć z podręcznej torby wszelkie urządzenia elektroniczne, jeśli prześwietlany jest mój bagaż zanim polecę z wycieczką lub pielgrzymką i sprawdzany jest mój paszport we systemie elektronicznym, to dlaczego bez jakiejkolwiek kontroli mamy przyjąć ludzi, których kompletnie nie znamy? To skrajnie nieodpowiedzialne! Oto co na początku roku mówił radykalny imam Anjem Choudary w rozmowie z „Faktem.pl”: „Jednego dnia prawo szariatu zostanie wprowadzone także w Polsce, bo wierzymy, że należy usunąć wszystkie opresyjne reżimy. Jeśli rządzi wami ktoś inny niż Allah, to jest to forma ucisku. Dzięki naszej polityce i wasz reżim zostanie usunięty, a ludzie będą szczęśliwsi. […]  Islam nie jest jak chrześcijaństwo, jeśli mnie uderzysz, nadstawię drugi policzek. Nie, tacy nie jesteśmy. W islamie jest coś takiego jak dżihad. Niektórzy nazywają go nawet szóstym obowiązkiem każdego muzułmanina. Świętym obowiązkiem". Wprawdzie  nie można zabijać niewiernych „bez istotnego powodu”, o czym zapewnił sam prorok na swoim łożu śmierci. Jednak „czas wojny rządzi się swoimi prawami; jeśli obrażasz proroka, tracisz świętość swojego własnego życia”.

[koniec_strony]

5/ Dlaczego milczy w tej sprawie Wysoki Komisarz (UNHCR) i jego urząd powołany w 1951 roku? Oficjalnie na świecie jest kilkadziesiąt milionów uchodźców. Dlaczego ten problem ma rozwiązywać wyłącznie Europa? Dlaczego świat nie reagował gdy w Ruandzie w walkach plemiennych pomiędzy Tutsi i Hutu wymordowało się ponad milion ludzi? Wtedy wojna domowa w tym niewielkim kraju spowodowała wtórne wstrząsy po sąsiedzku. Blisko 2 miliony Hutu, obawiając się odwetu Tutsi uciekło do Burundi, Tanzanii, Ugandy i Zairu wywołując w tym ostatnim kraju pierwszą i drugą wojnę domową. Wpłynęła też na rozwój wojny domowej w Burundi. Dlaczego Europa nie walczy o wolność chrześcijan w krajach muzułmańskich, choćby tam, gdzie jest to możliwe, bo nie dotarło jeszcze Państwo Islamskie? Dlaczego uchodźcy islamscy mają być lepiej traktowani niż np. uchodźcy chrześcijańscy czy buddyjscy? Czy dlatego, że na odległość pachną ropą?

6/ Nie wierzę, że uchodźcy są gotowi na pełną asymilację ze społeczeństwem, które je gości i przyjęcie obowiązujących tutaj praw i standardów. Wystarczy pojechać na przedmieścia Paryża, Londynu czy innych wielkich miast zamieszkałe przez muzułmanów, by zobaczyć jak jest tam brud i demolka. Jak bez skrupułów niszczone jest wszystko, co stworzyli niewierni. W Polsce nie mamy takich możliwości z powodu słabości państwa, które oddala od siebie wszelkie zobowiązania, przerzucając je na samorządy. Samo przyjęcie cudzoziemców nie jest żadnym rozwiązaniem, jeśli nie zapewnia się pracy dorosłym i dzieciom szkoły. Co będą robić całymi dniami ulokowani w jakiejś opuszczonej szkole np. w gminie Dorohusk? Pomijam, że trzeba ten lokal ogrzać, dostarczyć wodę, zapewnić warunki sanitarne, opiekę medyczną i wyżywienie. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci szpitalom za zabiegi, które nie są w kontraktach, skoro odrzuca przypadki przekraczające określone limity wśród Polaków? Gdzie będą rodziły muzułmańskie kobiety? Co z jedzeniem zgodnym z wymogami islamskiej religii i rytualnym ubojem? W jakim języku i czego mają się uczyć dzieci uchodźców? Czy ich edukację powierzymy radykalnym mułłom? Czy nasz system oświaty przygotowany jest na wielokulturowość? Niektórzy z uchodźców pokazują dyplomy arabskich uczelni, ale jak ma się to do programów nauczania i wymogów prawa unijnego? Czy nasze żłobki, przedszkola i ich personel przygotowane są na przyjęcie arabskich dzieci? Czy przeciętna gmina uniesie taki wydatek, skoro jedno miejsce w najzwyklejszym przedszkolu kosztuje ją ponad 730 zł? Czy nasz wymiar sprawiedliwości będzie tworzył precedensy, by sądzić wyznawców Allaha według prawa koranicznego? Czy prawo jazdy zdobyte w Libii lub Syrii będzie honorowane przez polską policję? Co z ludźmi, którzy nie mają żadnych dowodów tożsamości?

Bezczynność i pustka szybko powodują w ludziach poczucie beznadziei. Zbiorowa frustracja uchodźców, którzy wykorzeniają się z własnych ojczyzn, nie chcąc lub nie mogąc uznać nowej ojczyzny za swoją, może stać się problemem dla policji, sądów, opieki społecznej, szkoły, wymiaru sprawiedliwości i najbliższych sąsiadów. Muzułmański Związek Religijny RP nie pomoże uchodźcom z Bliskiego Wschodu, którzy przyjadą do naszego kraju. - mówi Musa Czacharowski, rzecznik prasowy organizacji. Jednocześnie krytykuje on działanie polskiego rządu ws. imigrantów z Ukrainy.– „Zadeklarowali gotowość przyjęcia przynajmniej jedenastu tysięcy osób. Okazało się, że były to puste słowa. Są problemy z zapewnieniem możliwości pobytu dla kilkudziesięciu Tatarów krymskich, ludzi, którzy są przecież bardzo blisko związanymi z Polską, zarówno w wymiarze historycznym, jak i kulturowym”. 

Jeśli premier rządu deklaruje, że przyjmiemy 11 tysięcy uchodźców skądkolwiek przyjdą a kraj nie potrafi zaopiekować się dosłownie kilkudziesięciu Tatarami, to znaczy, że państwo w wielu wymiarach jest teoretyczne. Nie zamierzam uczestniczyć w licytacji wirtualnego miłosierdzia. To obraża nie tylko uchodźców ale i samą ideę miłosierdzia. W przypowieści o pannach mądrych i głupich, gdy oblubieniec się spóźniał i zrobiło się bardzo późno a pojawił się problem braku oliwy, mądre panny odmawiają dzielenia jej. argumentując: „Mogłoby i nam i wam nie wystarczyć” i odsyłają ich do innych. Są jeszcze inne przypowieści, które mówią o czujności i wskazują na cnotę roztropności. Wszystkie przypowieści opowiedział po raz pierwszy Jezus, ja tylko przypominam!

Ks. Ryszard Winiarski

Komentarze (68):

anonim2015.09.10 8:17
Miłosierdzie nie oznacza braku rozsądku! Ksiądz ma rację, miłosierdzie nie wyklucza sprawiedliwości i rozumu! Popieram w całej rozciągłości!
anonim2015.09.10 8:22
Ks.Winiarski ma rację i tyle!
anonim2015.09.10 8:26
Te bęcwały lewackie specjalnie nie odróżniają "uchodźców" od "emigrantów socjalnych".
anonim2015.09.10 8:27
11 tysięcy Idiotyczne jest dosłowne cytowanie biblii, w celu zatkania komuś ust. " Nie będziecie spożywać żadnej padliny. Dasz to do spożycia przychodniowi w twej miejscowości albo sprzedasz obcemu, "
anonim2015.09.10 8:29
Ksiądz ma rację!!! Zgadzam się w 100% !!! Szkoda, ze Papież czasem coś panie a dopiero potem myśli. Ten apel był bardzo nierozsądny i wogóle nieprzemyślany.
anonim2015.09.10 8:30
Wojtek83 Powtarzam: bycie katolikiem czy szerzej, chrześcijaninem nie polega na dawaniu dupy.
anonim2015.09.10 8:31
@Wojtek83 Przyjmij pod swój dach uchodźców i żyj w ciągłym zagrożeniu, powodzenia!
anonim2015.09.10 8:32
"Lubię waszego Chrystusa. Nie lubię waszych chrześcijan. Wasi Chrześcijanie są tacy niepodobni do Waszego Chrystusa. Materializm bogatych krajów chrześcijańskich jest tak przeciwstawny do słów Jezusa Chrystusa, który mówi, że nie można jednocześnie wyznawać Mammona i Boga" (Gandhi).
anonim2015.09.10 8:33
Niemcy mogą przyjąć 800 tyś. uchodźców, zachęcają do przyjazdu a następnie zmuszają inne państwa aby ich przyjęli. Gdyby Polska tak zrobiła, to Niemcy by powiedzieli, to wy zapraszaliście a nie my, więc się nimi teraz opiekujcie.
anonim2015.09.10 8:33
11 tysięcy! Cytaty z Księgi Kapłańskiej przytaczaj Żydom, do nich to Bóg mówił. Jakoś nie mają tego na względzie. Ksiądz ma rację. Mt 7,6 "Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.
anonim2015.09.10 8:35
Mądry jest ks. Winiarski. A także odważny, jeśli zważyć na hierarchię kościelną, wygłaszającą świętoszkowate banały z podkulonymi ogonami. Dlaczego pozwalam sobie na te słowa? Odpowiedź jest tutaj: "Wielka manipulacja, czyli polityka i teologia prądów morskich i migracyjnych", link: http://rozpuszczalnik.blogspot.fr/2015/09/swiat-w-3de-demoralizacja-dezintegracja.html
anonim2015.09.10 8:38
Krótki quiz ze znajomości Ewangelii: Kto powiedział: "Nie wolno zabierać chleba dzieciom a dawać psom" ? A teraz się pytam dlaczego nie mówimy o uchodźcach chrześcijańskich? Tylko im mamy moralny obowiązek pomagać. Ament...
anonim2015.09.10 8:39
Teraz nie dziwią mnie te polowania na Żydów urządzane na polskich wsiach w czasie II wojnie światowej.
anonim2015.09.10 8:41
Lewacy porzucili formę chrześcijańską ale zachowali wartości. Jak widać z powyższego Frondowicze i ich przewodnicy duchowi, zachowali formę lae porzucili wartości. Pytam, co będzie bardziej miłe waszemu Bogu.
anonim2015.09.10 8:42
Jest taki opis w Stary Testamencie, spróbuję poszukać,może ktoś mi pomoże. Z pamięci przytaczam. Żydzi udali się na zwiady do pewnego plemienia.Kiedy stwierdzili, że owi mieszkańcy są łagodni i przyjaźni, Izraelici wycięli ich mieczem. Tak będzie również z nami.
anonim2015.09.10 8:49
Jeżeli jest podejrzenie a jest, że ich intencja nie jest szczera, to mamy prawo czuć się zagrożeni u siebie w domu. Tym bardziej że nawet Islamskie państwo, jakim jest Libia, ostrzega Europę przed wojownikami ISIS, którzy chcą przeniknąć do nas jako uchodźcy ci pokrzywdzeni. Usuńmy przyczynę emigracji czyli ISIS i pozwólmy im mieszkać u siebie w pokoju. "Czy islamscy terroryści przenikną do Europy udając uciekinierów z Afryki? Zdaniem władz Libii, bojownicy ISIS wykorzystują transporty uchodźców, by dostać się na tereny Unii i przygotować tam zamachy". http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/490613,libia-ostrzega-islamscy-bojownicy-moga-byc-przemycani-do-europy-jako-uchodzcy.html
anonim2015.09.10 8:49
Wyobraźmy sobie, że rząd Chin wypuszcza z ChRL niecałe 7,5 procenta swojej ludności Czy unia europejska przyjmie 100 milionów chińczyków ?
anonim2015.09.10 8:49
niech powstanie kosciol polsko katolicki, z ks. rydzykiem jako nadpapiezem i ks. winiarskim jako jego kardynalem, niech rzadza jakas zindoktrynowana mniejszoscia, ale niech tez przestaja otrzymywac wsparcie od panstwa polskiego (ktore majac konkordat z Rzymem, jaki by nie byl, nie musialoby przynajmniej respektowac skrajnego oszolomstwa) i niech sie zamkna w swoim gniewie nie niecheci do wszystkiego co inne, czujac jednoczesnie jakas nieuzasadniona moralna wyzszosc nad Arabia Saudyja itp. Owszem, musimy rozsadnie ich przyjmowac, tj, rzeczywiscie uwazac, czy nie zaplatal sie wsrod nich radykal, terrorysta, ale ci ludzie uciekaja z WOJNY. To ze jechali w takiej masie do niemiec, bylo wynikiem polityki samych niemcow, ktorzy oglaszali wszem i wobec, ze przyjma ich bez ograniczen. Ci ktorzy mowia ze papiez podjal nieprzemyslana decyzje, podwazaja jedna z doktryn o nieomylnosci papieza, idac logika frondy w innych sytuacjach, wykluczajac sie ze wspolnoty kosciola, nie powinni przystepowac do komunii. A i jeszcze jedno, o ile pamietam ani w Syrii, ani w Jordanii ani w Turcji nie ma przesladowania chrzescijan, Chrzescjian przesladuje ISIS czyli zbrodniarze (tak jak i przesladuja muzulmanow, dla nich nie jest tak naprawde wazne jakiego jestes wyznania, jesli nie jestes czlonkiem i organizjacji) oraz panstwa teokratyczne (Arabia Saud.), czyli takie, gdzie rzadza skrajnie religijne oszolomy, do ktorych zblizaja sie niektorzy obecni na frondzie.
anonim2015.09.10 8:51
Slusznie prawi
anonim2015.09.10 8:52
Slusznie prawi
anonim2015.09.10 8:55
11 tysięcy - Mowa o przybyszu, który się osiedlił tzn. zintegrował z kulturą a nie o roszczeniowcu, który uważa gospodarza domu za nieczystego i nie uznaje jego praw i obyczajów. Kochaj bliźniego jak siebie samego tzn. nie bardziej od siebie samego.
anonim2015.09.10 8:56
fides&ratio to podstawa życia chrześcijanina. Dodatkowo: św. Tomasz miał powiedzieć, że nie ma na świecie innego grzechu niż głupota. Nie mam nic przeciwko pomaganiu ofiarom wojen. Do chwili obecnych wydarzeń było wiele wojen w pobliżu Europy. Palestyńczycy blisko 50 lat temu zostali wypędzeni z Izraela, ale wtedy ani im, ani nikomu w Europie nie przyszło do głowy, żeby ich tu ściągać. Dlaczego dzisiaj to takie pilne? Jakie zachodzą okoliczności, że nastąpiła całkowita zmiana polityki? Czemu ma to służyć?
anonim2015.09.10 8:57
""Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, AŻ SIE TO WSZYSTKO SPELNI." Az co sie spelni, 11tysiecy? Powiem Ci, co. Ofiara Chrystusa, ktora byla ostateczna ofiara, ustanowila Nowe Przymierze i wyzwolila ludzi spod jarzma Prawa. Polowa listow apostolskich dotyczy wlasnie tego, ze chrzescijanie Prawu juz nie podlegaja, bo ono sie wypelnilo w osobie Jezusa Chrystusa.
anonim2015.09.10 8:58
@11tysiący Co ja widzę! okazuje się, że znasz Pismo św. Ale jak zawsze pokrętnie argumentujesz. Czy pamiętasz z ST , że żydki ograbiły ze złota i innych kosztowności Egipt - co im niestety nie przyniosło Błogosławieństwa Bożego tak iż wszyscy poumierali na pustyni błądząc po niej przez lat czterdzieści. Złe nawyki niestety w tym narodzie pozostały, bo teraz nas chcą ograbić. Dobro świadczone bliźnim jak widzisz nie zawsze jest doceniane przez tegoż któremu się pomaga. Dlatego uważam że Ten X rozważył wszystko, tak jak powinno się rozważać, gdy ktoś nieproszony chce rządzić w naszym kraju, i wprowadzać swoje bezbożne prawo Koran które niestety prawodawcy Mahometowi nie zapewniło zbawienia a teraz w piekle wyje. Com może waść posłuchać gdy wpiszę w przeglądarkę: Mahomet w piekle. PS. życzę miłego odsłuchu tych lamentów
anonim2015.09.10 8:59
No nareszcie! Jestem przekonana, że tak myśli większość księży.
anonim2015.09.10 9:03
AMEN cała prawda, dziękuję za piękne słowa prawdy...
anonim2015.09.10 9:06
Uchodźcy to też chrześcijanie, w samej Syrii jest ich 800 tysięcy.
anonim2015.09.10 9:18
@11 tysięcy: "Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz". Manipulować to trzeba umieć. Egipt był dla żydów domem niewoli (Księga Powtórzonego Prawa, Dziesięcioro Przykazań: "6 «Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.") My mamy do czynienia z hidżrą: "..Hidżra (dżihad poprzez imigrację) w tradycji islamskiej odnosi się do podróży odbytej przez Mahometa z Mekki do Medyny w roku 622 n.e. To właśnie po tej migracji Mahomet przestał być jedynie kaznodzieją wyłaniającej się religii, ale także przywódcą politycznym.." W tym cytacie jest mowa o tzw. wielkiej hidżry. Pierwsza hidżra, zwana małą, miała miejsce 7 lat wcześniej. Udało się na tą emigrację zaledwie kilkudziesięciu wyznawców proroka. A udali się do chrześcijańskiego kraju, Etiopii. Obecna hidżra to forma dżihadu: "Emigracja dla ‚sprawy Allaha’ (sprawa Allaha = dżihad), oznaczająca przemieszczanie się na nowe tereny w celu rozprzestrzenienia na nich islamu, jest uważana za szlachetny akt. Koran w 4:100 mówi muzułmanom, że ‚kto wędruje na drodze Boga, ten znajdzie na ziemi liczne miejsca schronienia, rozległe. A kto wyjdzie ze swojego domu i wywędruje ku Bogu i Jego Posłańcowi, a potem dosięgnie go śmierć – to nagroda jego będzie u Boga‚. Wywyższony status takiego muzułmanina-emigranta zainspirował jedno z ugrupowań islamistycznych, na czele którego był znany kaznodzieja Anjem Choudhary w Wlk. Brytanii, do nazwania się ‚Al-Muhajiroun’ – ‚Emigranci’". Ponadto należy pamiętać, że chrześcijanie są uważani przez muzułmanów za lud księgi, przez co należą im się pewne względy (nie są od ręki zabijani). Ateiści zaś to osobiści wrogowie Allaha i nie mogą liczyć na nic, poza krótkim filmikiem na YT.
anonim2015.09.10 9:23
teee.... 11 tys.... ty se uwazaj >przybysza< za obywatela tak jak Bog ci kaze, ale jak on cie baranie za obywatela nie wezmie jeno tak jak ja, za BARANA ... to to juz nie moja wina. Dobrze bedzie, jak cie za baranice wezmie ktora bedzie "miłował jak siebie samego" gorzej, jak za BARANA Z PIEKNYM PODGARDLEM. hehehehehe!!
anonim2015.09.10 9:34
"święta księga islamu, degraduje osobę Jezusa do roli jednego z proroków. Kwestionuje jego boskość a przez to obraża moje uczucia religijne. Uznaje za nieważne to, w co wierzę. Rani mnie duchowo oraz poniża kulturę w której wyrosłem ja i mój naród. Dla mnie islam jest herezją chrześcijańską i niczym więcej." - mysli się ksiądz. Na frondzie wielokrotnie mozna byla przeczytać, że wierzymy w tego samego Boga tylko troche inaczej i, że islam szalenie szanuje Pana Jezusa, bo uwaza goza proroka... no i wspomina o Matce Boskiej, a to juz prawie katolicyzm... .
anonim2015.09.10 9:47
@Lidka Masz na myśli że księża w tym aspekcie są rozsądni?
anonim2015.09.10 10:04
Księże słuszne to wszystko. Proszę o przekazanie tego przełożonym: biskupom, kardynałom i papieżowi.
anonim2015.09.10 10:12
Czyli w skrócie: Sprowadzenie sobie na kark ludzi obcych kulturowo i wyznaniowo nie wiadomo z jakiego państwa, bez możliwości porozumienia, najczęściej wysoko roszczeniowych w odruchu miłosierdzia to założenie sobie stryczka na szyję. I TO JEST PRAWDA 1000%.
anonim2015.09.10 10:26
@Strzykawki - Polska nie jest reżimem teokratycznym, ani też muzułmańskim, więc nie ma żadnych zobowiązań wobec tych ludzi. Zresztą ta dzicz nie chce się integrować, tylko nieustannie wrzeszczy "Allahu akbar!". Gdy Polacy wyjeżdżali za granicę za chlebem, bądź z powodu prześladowań, byli wdzięczni narodowi ich przyjmującemu, starali się odwdzięczyć uczciwą pracą i szacunkiem dla gospodarzy. Unię Europejską należy zniszczyć, jej szefów powywieszać, a dopiero potem pływające jednostki ściągające tę muzułmańską hołotę należy konsekwentnie zatapiać razem z całymi rodzinami. I wreszcie odzyskać dla Europy chrześcijaństwo. To jedyny sposób na jakiś porządek i powrót do najwyższej cywilizacji na naszym kontynencie.
anonim2015.09.10 10:31
Udzieliłem kiedyś gościny młodemu uchodźcowi, chłopakowi ze Wschodu. Polakowi. Zadzwonił przy może u mnie trochę "pomieszkać". Po kilkunastu dniach zapytałem jak jeszcze długo chciałby u mnie mnie pozostać, bo chciałbym i swój czas zaplanować. Zapytał kiedy u nas zaczyna się wiosna... A co na wiosnę? A gdzie tu rekrutują na wojnę do Jugosławii?- zapytał. Zaniemówiłem. Po ochłonięciu zapytałem: A po której stronie chciałbyś walczyć?. Obojętnie, byle zapłacili... Od tego czasu zacząłem się go bać. Po jakimś czasie znalazł gdzieś następnych do "pomieszkania"... Ślad po nim zaginął.
anonim2015.09.10 10:51
Niech przyjmą ich lewacy którzy szantażują katolików miłosierdziem, a sami są bezczelnymi trollami. Lewaków też puścić z torbami a zmądrzeją.
anonim2015.09.10 12:37
@ Jack_Holborn print screen oraz zgłoszenie do prokuratury zgodnie z art 256 KK
anonim2015.09.10 12:51
@ Jack_Holborn przepraszam za nieścisłość - art 256 oraz oczywiście art 119 k.k.
anonim2015.09.10 13:09
@Strzykawki - taaa, wszyscy Polacy siedzą tam na zasiłkach. @stvorki - męczennika reżimu chcesz ze mnie zrobić?
anonim2015.09.10 13:10
@stvorki - przeprosiny przyjęte:-)
anonim2015.09.10 13:24
@Strzykawki - "katotalibowie", "katooszołomy", teraz "katoszariat". Marna jest ta fantazja pos-tępaków, skoro tylko na takie pomysły ich stać.
anonim2015.09.10 13:42
11tys. & consortes, spróbujcie posłuchać (bardziej aktualnego niż wyimek wyrwany z całego kontekstu nauczania chrześcijańskiego) głosu współczesnego Polaka, autorytetu niekwestionowanego chyba przez nikogo, człowieka odważnego, mądrego i całkowicie oddanego Bogu: Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swe zadanie- aby nie ulec pokusie "zbawiania świata" kosztem własnej ojczyzny. (..)jeżeli nasza Ojczyzna ma przetrwać w pokoju, w zgodnym współżyciu i współpracy, jeżeli ma osiągnąć upragniony łąd gospodarczy- musimy o tym pamiętać. Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej ojczyzny." x.kardynał Stefan Wyszyński
anonim2015.09.10 13:42
Księże Ryszardzie! Proszę przeczytać dzisiejszą Ewangelię! Dotychczas myślałam tak jak ksiądz. Dziś Pan Jezus otworzył mi oczy! Miłuj swoich nieprzyjaciół, tych którzy mi źle czynią. Nadstaw drugi policzek! Pożycz im, mimo że wiesz, że nie oddadzą! O tak, tak, bądź jak Jezus! Zabiją nas gdy ich przyjmiemy? Przecież nasz Bóg jest najpotężniejszy, czy nie obroni nas kiedy Go poprosimy? Powiedział - proście, a będzie wam dane! Poprośmy o nawrócenie dla muzułmanów! O tak! O to prośmy! Oni tu przyjadą, możemy im nieść Dobrą Nowinę! Przecież Duch Święty nas poprowadzi! Odwagi bracia i siostry!
anonim2015.09.10 13:50
A dla Księdza gratulacje za odwagę. Księdza głos to wyraz elementarnego rozsądku, który opuścił, niestety, część naszego społeczeństwa (jak Pan Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera). Więcej takich głosów trzeba, może trafią do choćby części tych, co się dają wieść jak prosięta na zaszlachtowanie i jeszcze są gotowi za to zapłacić.
anonim2015.09.10 13:58
Ania P. Ależ oni Ci wcale źle nie czynią!!! Ich tu po prostu NIE MA (jeszcze). Chcesz ich sprowadzić, żeby "źle czynili" po to, aby okazać swoje miłosierdzie? To absurd jakiś i pycha chyba na dodatek. Czyń miłosierdzie tam, gdzie Pan Cię postawił i nie domagaj się, żeby Boża interwencja niwelowała skutki Twojego braku roztropności..
anonim2015.09.10 14:05
Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili".
anonim2015.09.10 14:10
ka Winiarski podaje pięć argumentów, być może słusznych być może nie, żaden jednak nie tyczy się sprawy najważniejszej - naszej wiary ta jest jasna - nie pomagając potrzebującym - nie ważne imigrantom, uchodźcą czy komukolwiek innemu w potrzebie stawiamy się poza wspólnotą zbawionych, ponieważ to tak samo jakbyśmy odrzucali samego Jezusa
anonim2015.09.10 14:29
@Ania_P - mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zlikwidujesz zamki w drzwiach swojego mieszkania. Niech złodzieje zabierają, mimo iż wiesz, że nie oddadzą! @dwa_l - w tzw. państwie islamskim lata pełno gówniarzy z kałachem u boku. Oddaj tym najmniejszym wszystko, co masz.
anonim2015.09.10 14:38
Problem chyba tkwi w rzeczywistym rozpatrzeniu, kim naprawdę są Ci ludzie? Kim jest agresywny tłum składający się w 80% z młodych mężczyzn (20% to udręczone kobiety i dzieci). Tłum, który NIE CHCE zostać na Węgrzech, w Kosowie ani nigdzie po drodze, gdzie można żyć w pokoju i pracować, ale chce tylko do Niemiec, które dla nich są współczesnym Eldorado.Zmiotą po drodze wszystko, co zagradza im drogę do tego celu: wywloką za włosy z samochodu starszą Włoszkę, skopią węgierskich polcjantów, wybiją szyby i obrzucą gównem autobus, który nie zechce zabrać ich na miejsce. To nie są nieszczęsne ofiary wojny, które potrzebują dachu nad głową, kawałka chleba i pracy. Odpowiedzmy sobie na pytanie: dlaczego nie chce przyjąć uchodźców Izrael, USA (akurat tego kraju nie można posądzić o ksenofobię), bogate kraje arabskie? Być może udzieliły już sobie odpowiedzi na pytanie kim naprawdę jest ten tłum i stąd taka decyzja. A to są kraje, które mają polityków, służby, wywiad, z którymi ani równać się naszej szanownej pani Kopacz z całym zapleczem.
anonim2015.09.10 14:45
@Jack_Holborn® - tego, byśmy widzieli w uchodźcach przede wszystkim terrorystów z ISIS, chce przede wszystkim ISIS, które dzięki temu chce stworzyć barierę nienawiści pomiędzy nami a nimi - ale mniejsza z tym dla mnie wiara jest na pierwszym miejscu staram się nie przywiązywać do rzeczy tego świata, bo nie ja je stworzyłem i nie ja je sobie wziąłem w posiadanie tylko otrzymałem to w darze na czas jakiś - a Ten, który jest tego wszystkiego stwórcą i właścicielem może mi to wszystko odebrać jeśli taka Jego wola naszą jedyną skuteczną bronią jest dostrzec w przybyszach - uchodźcach, emigrantach - Jezusa przychodzącego do nas i proszącego o pomoc tylko przez wierność Bogu możemy zyskać błogosławieństwo a dziś widzę wielu katolików postępujących jak Sedecjasz - ostatni król Judy
anonim2015.09.10 16:42
Święte słowa proszę księdza, święte słowa.
anonim2015.09.10 18:37
Rozsądnie ksiądz pisze. Ale...W Ewangelii nie chodzi o fajne urządzenie się w życiu, wbrew temu co czasem wciska naiwna, często prorodzinna propaganda. Oczywiście nie należy przyjmować uchodźców wg biurokratycznego, odgórnego klucza, przede wszystkim ci ludzie muszą chcieć tu przyjechać. Ale nie można zaprzeczyć, że w sednie naszej wiary nie jest myślenie po ludzku, ale myślenie właśnie po bożemu, które znamy z wielu fraz Pana Jezusa: "kto chce zachować swoje życie, straci je", o nadstawianiu drugiego policzka, o miłości nieprzyjaciół, o oddaniu nie tylko sukni ale i płaszcza, o zapraszaniu tych, którzy nam się nie odpłacą. I te słowa skierowane do Piotra: zejdź mi z oczu szatanie...Te rady są po ludzku szaleńcze, ale wierzymy że oddając się szczególnie wtedy Bożej opiece zyskamy wbrew rozsądkowi i kalkulacji coś o wiele większego niż z pozoru tracimy. Choć to skok w nieznane. Czy to heroizm dla wszystkich, szczególnie dla nas Polaków nawet wobec siebie nieżyczliwych i wrogich? Raczej nie, więc odgórne zadekretowanie takich - bądź co bądź - swoistych wyżyn miłosierdzia jest nonsensem i obłudą. Ale tym, których na coś takiego stać trzeba to jakoś ułatwić, głównie proceduralnie (i możliwie sprawdzić napływowych). Bo dziś w Polsce miłosierdzie jest zazwyczaj bezprawne, jak np. rozdawanie żywności, którą zresztą masowo wyrzucają supermarkety. I co by nie powiedzieć o Niemcach pokazali jednak, że ludzie są ważniejsi niż przepisy. Coś u nas niespotykanego. I nam trzeba wreszcie spojrzeć na prawo tak jak uczył Chrystus, że nie człowiek jest dla szabatu.
anonim2015.09.10 19:28
Paradne jest to, że jakiś neofita, ateista czy lewak ma czelność pouczać katolickiego księdza. Paradne jest również to, że nagle środowisko GazWyb, wszelkie lewackie indywidua staje się wyrocznią i megaznawcami materii katolicyzmu. Pouczają nas jak powinien postępować katolik, co nam wolno, a czego nie. Boki można zrywać :))) Jest to jedynie porównywalne z tym, gdy niejaka Pani Premier Kopacz odwołuje się do czyjejś uczciwości. Ona! Kopacz smoleński!!
anonim2015.09.10 19:44
Księże Winiarski, co z tego, że Ksiądz pisze dokładnie jakie mogą być konsekwencje przyjęcia...dziczy muzułmańskiej, chorych ludzi z przemocy, na którą daje im szariat i co z tego, że Ksiądz wyraźnie wypunktowuje jak bardzo islam odbiega od chrześcijaństwa? I tak znajdą się głupcy jak George W.Krzak czy Condolizza Ryżowa którzy będą twierdzić, że "islam to religia pokoju" ale słowem nie wspominają, że ten pokój w pojęciu muślinów to wyrżnięcie wszystkich "niewiernych" - rzeczywiście, wtedy nastąpi pokój, bo nie będzie już jednego wyznawcy Chrystusa. Księże, dla mnie islam to religia szatana i to nie moje tylko zdanie, ale przede wszystkim tych, którzy z islamu zrezygnowali. Z Bogiem. Mam nadzieję, że będzie więcej takich głosów jak Księdza wśród hierarchów.
anonim2015.09.10 22:14
Nie jest prawdą, że uchodźce nie podlegają sprawdzeniu. Przeczytaj pan ustawę. Ma 265 stron i to może być problem....
anonim2015.09.10 23:44
Nie będę drwił, nie będę głupoty nazywał świętą naiwnością, niech "religijnie poprawni", rozmiłowani w cytatach, święci obrońcy własnej wizji doktryny "na odcinku" miłosierdzia, koniecznie przeczytają sobie to: http://wpolityce.pl/swiat/264896-niewygodna-prawda-o-imigrantach-szwajcarzy-skarza-sie-ze-oni-nie-chca-pracowac-wola-zyc-z-zasilkow-stalismy-sie-ich-zakladnikami (Liczba roztropnych na tym forum wzrośnie skokowo.)
anonim2015.09.11 4:52
Tego rodzaju księży powinno się suspendować - nie tylko nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, ale i są fatalnym obrazem Kościoła. "W krajach muzułmańskich w zasadzie nie ma demokracji, praw człowieka ani podstawowych wolności," To są właśnie powody otrzymania statusu uznanego azylanta. *** "Moi bracia chrześcijanie cierpią prześladowania. Palone są ich domy, wyrzuca się ich z pracy. Nawet na użytek osobisty nie mogą mieć Biblii, różańca ani krzyża." Duby smolone - tak jest jedynie w Arabii Saudyjskiej. Poza tym - na terenach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, równie mocno cierpią muzułmanie. Fundamentaliści islamscy mordują ich z nie mniejszą gorliwością, wysadzają (wypełnione modlącymi się) meczety lub po prostu w "świetle ichniego prawa" je burzą. Gwałcą muzułmańskie dziewczynki - tak jest w ISIS i tam gdzie działa Boko Haram, ale podobnie jest również tam, gdzie panują Talibowie. W innych krajach muzułmańskich, chrześcijanie mogą gromadzić się na modlitwie, mogą mieć Biblię, a w domu różaniec i krzyże. Nie wolno im tylko ewangelizować muzułmanów. Chociaż i tutaj jest wyjątek, bo np. w Libanie panuje wolność religijna. *** "Chrześcijańscy misjonarze nie mają żadnego wstępu." Kolejna bzdura. Kilka z wielu przykładów: "w Kirgizstanie są dwie fundacje założone przez jezuitów, które zajmują się pomocą inwalidom, sierotom, chorym dzieciom, osobom upośledzonym, starszym z których zdecydowana większość to … muzułmanie" *** W Republice Srodkowej Afryki posługują kapucyni, Ich podopiecznymi są zarówno katolicy, jak i muzułmanie: " W misji chronili się wszyscy – chrześcijanie i muzułmanie, którzy chcą zwyczajnie żyć, a nie grabić i mordować. Misjonarze starali się zapewnić, w miarę swoich możliwości, bezpieczeństwo i pomoc Środkowoafrykańczykom, zanim w tym kraju zjawiły się wojska pokojowe. To jest właśnie Misja przez wielkie M! Dlatego Kapucyni, siostry Pasterzanki i świecka wolontariuszka nie opuścili mieszkańców Ngaoundaye, dlatego uparcie siedzą w Bocaranga. Mimo, że wszyscy wiedzą, co za to grozi. " http://www.stacja7.pl/article/2425/Kapucyni+nie+zostawi%C4%85+swoich+podopiecznych!
anonim2015.09.11 6:51
Ten ich "prorok" to pederasta i dzieciojebca. Taki maja wzorzec do naśladowania.
anonim2015.09.11 8:35
"Klara (oporna uczennica Pańska)" – to coś (mężczyzna, kobieta?) straszy na Frondzie (i nie tylko) od wielu lat. W swoim czasie, kiedy było niezadowolone z czegoś, dawało do zrozumiania, że poleci z donosem do Benedykta XVI, do którego ma jakiś prywatny kanał. "Klara" stale prezentuje obraz Kościoła Katolickiego, od którego normalnemu człowiekowi chce się rzygać. Jej lepkie teksty są jeszcze jedną ilustracją do rozumnej niechęci Kościoła do dopuszczenia fanatyczek do stanu duchownego (mądre dziewczyny zrozumieją!). Naturalnie, nie wdam się z hihi-Klarą w żadną dysputę, przypomnę, że "z idiotą nie należy dyskutować, bo ściągnie na swój poziom i zabije doświadczeniem", oraz jeszcze raz zachęcę do przeczytania tego: http://wpolityce.pl/swiat/264896-niewygodna-prawda-o-imigrantach-szwajcarzy-skarza-sie-ze-oni-nie-chca-pracowac-wola-zyc-z-zasilkow-stalismy-sie-ich-zakladnikami Włos się jeży na głowie, a tymczasem emigracja wyludnia Syrię i pozostałe kraje pochodzenia, dostarczając Niemcom niewolników, mających zastąpić tam dzieci nieurodzone przez potencjalne mamusie, wyzwolone i błyszczące w społeczeństwie, jak rozbite szkło na śmietniku).
anonim2015.09.11 12:50
Tekst ukazał się 10 września a na ten dzien Kosciol przewidział nastepujacy fragment Ewangelii Łk 6, 27-38 "Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają" (...) Rozumiem i w większości akceptuję argumentację księdza, ale czy w niektórych punktach nie stoi ona sprzeczności z tą Ewangelią ? Nie pisze ironicznie, chciałbym zrozumieć.
anonim2015.09.11 14:00
@ poziomka Nie należy obrażać Pana Jezusa posądzeniem o głupotę. Wszystko, co Pan zacytował, dotyczy układu, w któym druga strona jest w stanie zrozumieć nasz gest, nawet z opóznieniem, i że to pańskie zachowanie może mieć skutek. Jeżeli naprzeciw Pana, spacerującego w podmiejskim lasku z dziećmi, stanie debil z maczugą, to jeśli nie jest Pan skrajnym kretynem, unieszkodliwi go Pan przy pomocy wszystkich dostępnych środków, nie wyłączając śmiertelnego ciosu przy pomocy prawej nogi w lewy ryj. Jeżeli ktoś ma zamiar opanować pański dom, bo doskonale to Pan wie dzięki zapisom w jego świętej księdze (w konkretny przypadku ucałowanej przez... strach powiedzieć II), to będzie Pan kompletnie nieodpowiedzialny otwierając mu bramę. Już pisałem (gdzie indziej), że o ile powiedziane jest ʺmiłujcie nieprzyjacioły waszeʺ, to nigdzie nie stoi, że trzeba z nimi sypiać, albo że należy być idiotą. Mam szczerą nadzieję, że Panu pomogłem.
anonim2015.09.11 21:22
Takie tam pytanie do wyjątku z Exodusu: "Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!". I teraz pytanie: do kogo Jahwe mówił te słowa, czy nie przypadkiem do narodu wybranego. A co na to naród wybrany: gdy Izrael buduje kolejny mur, tym razem oddzielający go od Jordanii, nam każe się być bezkrytycznie otwartym i przyjmować wszystkich! I w tym kontekscie ja się pytam: co ma do tego opinia księdza katolickiego ??? Wszak on nie był adresatem słów Jahwe. Jedenasty tumanie - czy to takie trudne ???
anonim2015.09.12 1:56
Bardzo rzeczowe i słuszne argumenty. W pełni się zgadzam. Dziękuję Księdzu za ten artykuł, za odwagę głoszenia prawdy! Oby więcej takich kapłanów.
anonim2015.09.12 10:45
@Komar8 Dobry jesteś. Bąble będą mieli...:-)
anonim2015.09.12 13:52
już po pierwszym zdaniu w pierwszym powodzie nie mam ochoty tego czytać. Dla mnie to szukanie pretekstów by ludziom nie pomóc. Jakoś nie przypominam sobie by Chrystus kazał dyskryminować ludzi ze względu na wiarę. Powiem więcej, On często pomagał poganom.
anonim2015.09.12 18:08
"W przypowieści o pannach mądrych i głupich, gdy oblubieniec się spóźniał i zrobiło się bardzo późno a pojawił się problem braku oliwy, mądre panny odmawiają dzielenia jej. argumentując: „Mogłoby i nam i wam nie wystarczyć” i odsyłają ich do innych." Ta właśnie przypowieść przypomniała się jak premier Kopacz zgodziła się przyjąć uchodźców. Bieda jaka u nas panuje, rządzący nie widzą ale obiecują przygarnąć imigrantów nie licząc się z konsekwencjami.Pocieszają nas, że przecież oni i tak u nas nie chcą pozostać a co to za argument?
anonim2015.09.12 19:25
Przeczytałem, to prawda, zgadzam się.
anonim2015.09.13 9:41
Ksiądz ma rację. Dziękuję za ten artukuł.