Ks. prof. Piotr Kieniewicz dla Frondy: Jak Kościół w Polsce walczy z pedofilią - zdjęcie
28.02.19, 12:30

Ks. prof. Piotr Kieniewicz dla Frondy: Jak Kościół w Polsce walczy z pedofilią

48

Eryk Łażewski, Fronda.pl: Zakończył się watykański Szczyt poświęcony problemowi pedofilii wśród duchownych. Chciałem się zapytać, czy w Polsce: po pierwsze mamy taki problem, a po drugie, czy jest to duży problem. Jak ksiądz sądzi?

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC, teolog moralista: Trzeba powiedzieć, że nawet pojedynczy przypadek, jeśli miałby miejsce, wskazuje na to, że jest to problem. Zostaje zraniony człowiek bezbronny i to w sposób niezwykle trudny do naprawienia. Nadto kapłan jest niejako z definicji osobą szczególnego zaufania i takie przestępstwa popełnione choćby przez pojedynczych duchownych to zaufanie podważają wobec wszystkich, nierzadko podcinając również korzenie wiary w Boga. Każdy kapłan jest osobą publiczną i obraz Kościoła w ogromnej mierze jest uwarunkowany obrazem, jaki w społeczeństwie ma duchowieństwo, chociaż duchowieństwo nie wyczerpuje znamion terminu „Kościół”, bo Kościół stanowimy my wszyscy ochrzczeni. Wobec tego, jeśli mówimy o problemie w Kościele, to mówimy o problemie wśród chrześcijan, a nie tylko wśród duchownych.

 

Na ile poważny jest ten problem?

Doniesienia medialne eksponują każdy przypadek pedofilii wśród duchownych, natomiast pomijają skalę problemu wśród innych grup społecznych czy zawodowych, wśród ludzi tworzących Kościół. I gdyby to uwzględnić, trzeba by powiedzieć, że choć wśród duchownych (jeżeli chodzi o Kościół polski) nie są to liczby wysokie, liczba ludzi deklarujących swoją wiarę chrześcijańską i katolicką a dopuszczających się tych zbrodni jest zdecydowanie większa.

Musimy mieć w pamięci, że każdy pojedynczy przypadek to jest o jeden przypadek za dużo, że każda taka historia to jest tragedia: przede wszystkim ofiary, a w dalszym jakimś momencie również samego przestępcy – duchownego czy świeckiego, który gdzieś się w życiu zagubił. Trzeba też powiedzieć, że w odniesieniu do księży i zakonników już od dłuższego czasu w Kościele katolickim w ogóle (w Kościele w Polsce również) wdrożone zostały procedury zarówno ochrony, jak i przeciwdziałania pedofilii oraz postępowania w przypadku wykrycia każdego kolejnego przypadku molestowania nieletnich. I to są procedury, które uwzględniają zarówno uruchomienie ścieżki postępowania kanonicznego, jak i współpracy z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Wydaje mi się, że Kościół katolicki jest jedyną instytucją w Polsce, która ma tak dokładnie rozplanowany, rozpracowany program przeciwdziałania, ochrony ofiar i – w pewnym wymiarze – naprawy szkód, oraz ścigania sprawców tego typu przestępstw.

Niewątpliwie, pedofilia jest poważnym problemem, nie ze względu na skalę, ale ze względu na swój ciężar. Niestety, takie historie się zdarzają. Nie jest ich wiele, ale każda z nich jest tragedią. Natomiast gwoli uczciwości trzeba wyraźnie powiedzieć, że wysuwane postulaty, aby rozwiązać problemy z pedofilami w Kościele, wdrożyć procedury i tak dalej, to są postulaty spóźnione o tyle, że praktycznie wszystkie one są zrealizowane.

 

Mówił ksiądz o tym nagłaśnianiu przez media. Media nagłośniły - na przykład - dawno temu sprawę abpa Paetza. Co prawda, ona nie dotyczyła dzieci, ale wciąż młodych ludzi.

Myślę, że tutaj potrzeba bardzo jasnych rozróżnień: czym innym jest pedofilia, a czym innym molestowanie młodych, ale dorosłych ludzi. W przypadku, o którym Pan mówi, chodzi o sytuację nadużycia władzy, bez wątpienia skandaliczną. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy choć są oczywiście wiekowo młodzi, jednak są dorośli w sensie prawnym i odpowiadają w pełni za własne postępowanie i za podejmowane przez siebie decyzje. A więc to jest sytuacja, której nie wolno – gwoli sprawiedliwości (także wobec ofiar aktów pedofilskich) – mieszać ze sobą. To są zupełnie różne historie. To, że dotyczą sfery seksualnej, jest jedynym punktem stycznym.

 

Oczywiście się z księdzem zgadzam. Łączenie pedofilii i molestowania młodych dorosłych, to tylko ujęcie publicystyczne.

Proszę zwrócić uwagę, że dyskurs w mediach toczy się właśnie na poziomie publicystyki, naciągania faktów i ich przeinaczania. Ten głośny, tak zwany „raport”, który grupa liberalnych aktywistów (notabene: zwolenników aborcji) zawiozła do Ojca Świętego i mu wręczyła, łamiąc przy okazji protokół dyplomatyczny dotyczący kontaktów z Ojcem Świętym podczas audiencji indywidualnych, zawiera mnóstwo „faktów” opartych o doniesienia prasowe. I dlatego mam wiele wątpliwości, co do jego rzetelności. Wywołał on sprzeciw wielu biskupów znanych ze swej surowości i radykalizmu w stosunku do problemu pedofilii; wydane oświadczenia pokazują skalę manipulacji obecnych w tym „raporcie”.

 

Mówił ksiądz o tych procedurach. Lecz są również te sprawy z przeszłości. Wróćmy jeszcze do księdza Jankowskiego, którego pomnik niedawno obalono.

Proszę zwrócić uwagę, że ks. Jankowski nie żyje. W jaki sposób mógłby być ścigany? Odpowiedzialność za przestępstwa i zbrodnie za każdym razem jest odpowiedzialnością indywidualną i wprowadzanie odpowiedzialności zbiorowej – w moim przekonaniu – jest niesprawiedliwością. W kwestii ks. Jankowskiego, oskarżający twierdzą, ze „wszyscy wiemy”, jednocześnie przenosząc ciężar odpowiedzialności na całą społeczność kościelną, szczególnie na innych, żyjących duchownych. To jest niesprawiedliwe!

Mam tu zresztą jeszcze jedną refleksję. Owo „wszyscy wiemy” mówią ludzie, którzy przez lata mieli bliskie kontakty z ks. Jankowskim. Dziś słyszę, że oni teraz już wiedzą „wszyscy”. Jeśli wtedy nie wiedzieli, to skąd się dowiedzieli? W moim przekonaniu jest tu bardzo dużo manipulacji obliczonej bardziej na to, żeby zelżyć wizerunek Kościoła i jego rolę w życiu społecznym, niż żeby rzeczywiście dochodzić sprawiedliwości.

Natomiast procedury w Kościele, jeżeli chodzi o ściganie pedofilii, są niezwykle surowe. Proszę zwrócić uwagę, że jest to jedyna instytucja, która wprowadziła praktyczny brak przedawnienia tego typu przestępstw. Nawet w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z przedawnieniem w wymiarze cywilno- i karno-prawnym. W Kościele tego przedawnienia nie ma. Tak wiec myślę, że to wyciąganie sprawy księdza Jankowskiego ma miejsce tylko dlatego, że był osobą bardziej znaną, że jest osobą zmarłą, która nie może się bronić i że panuje obecnie swoista moda na ściganie księży-pedofilów (bo o innych grupach zawodowych jest znacząco cicho). Jest w tej konkretnej historii dla mnie znaczące, że oskarżany o przestępstwo zmarły już kapłan był blisko związany z oskarżycielami, którzy jakoś w dziwny sposób nie odnoszą się do swej znajomości z przeszłości, a tylko teraz krzyczą „łapać złodzieja”. Wyciąganie oskarżeń wobec kogoś, kto się bronić nie może, kto nie może dowodzić swej niewinności, z jednoczesnym przerzuceniem odpowiedzialności na całą społeczność Kościoła, moim zdaniem, jest przejawem niesprawiedliwości.

 

Zapewne tak. Wydaje mi się jednak, że dobrze pamiętam jedną z tych procedur, o których ksiądz wspominał: jeżeli sprawa miała głośny wydźwięk, a osoba oskarżona była osobą publiczną, to można tą sprawę wyjaśnić również po jej śmierci. Czy nie warto by to było zrobić w przypadku ks. Jankowskiego, i może innych oskarżonych, już nie żyjących?

Procedura jest taka, że jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat, powinien zgłosić to właściwym władzom. Media nie są dobrym miejscem do tego. Media nie są wymiarem sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj media roszczą sobie prawo do tego, żeby w sobie skupić w gruncie rzeczy wszystkie trzy władze: i ustawodawczą, i wykonawczą, i sądowniczą. Tymczasem, jeśli ktoś ma wiedzę o przestępstwie, to powinien to zgłosić. Czy zgłoszono to? Na ten temat wiedzy nie mam.

A jak ksiądz sądzi: czy nienawiść, która się rodzi z tworzenia złego obrazu Kościoła, nie doprowadzi do jakichś drastycznych skutków. Mieliśmy przecież do czynienia ostatnio ze uszkodzeniami Kalwarii Panewnickiej w Katowicach – Panewnikach, gdzie wśród tych uszkodzeń są także wyraźne aluzje seksualne. Czy nie należy łączyć tych spraw?

Dzisiaj w ogóle nienawiść w Polsce jest problemem. Cóż mogę powiedzieć? Po pierwsze, to jest wandalizm. Po drugie, jest to obraza uczuć religijnych. Po trzecie, nie widzę związku pomiędzy pedofilią jednego księdza w Gdańsku, a wandalizmem w Panewnikach. Natomiast, jeżeli jakiś związek bym widział, to jest nim podgrzewanie nastrojów antychrześcijańskich, antykatolickich, antykościelnych. To tak.

 

Krótko mówiąc: czy można powiedzieć (zdaniem księdza), że Kościół katolicki w Polsce już sobie z problemem pedofilii radzi?

Niewątpliwie, podjął z tym bardzo solidną walkę. Podszedł do tego bardzo poważnie: zarówno w wymiarze ogólnopolskim, a także diecezjalnym, i zakonnym. W gruncie rzeczy, z tego co mi wiadomo, we wszystkich diecezjach i chyba we wszystkich zakonach zostały wprowadzone procedury, które są wymagane przez Prawo Kanoniczne (Prawo Kościoła), procedury bardzo surowe i bardzo szczegółowe. To nie jest tylko na papierze. To jest realizowane w praktyce. Wiem to, bo akurat jestem dobrze poinformowany, jeśli chodzi o to, jak to działa.

Natomiast nie dziwi mnie, że środowiska liberalne deklarują swój brak zaufania do Kościoła, ponieważ dotyczy to każdego pola i niemal każdej kościelnej działalności. Niezależnie od tego, co Kościół zrobi i tak będą uważać (jestem o tym przekonany), że jesteśmy winni wszystkiemu, z wyjątkiem trzęsienia ziemi i kokluszu, dokładnie z tą samą logiką, z jaką tzw. totalna opozycja sprzeciwia się Prawu i Sprawiedliwości. Bo tam, gdzie grają emocje, argumenty merytoryczne nie mają znaczenia. Mimo tego zatem, że Kościół wdrożył te procedury faktycznie służące ochronie małoletnich, nie mam przekonania, by w jakikolwiek sposób zostało to docenione przez środowiska liberalne: antychrześcijańskie i antykatolickie.

Zgadzam się z tym. I na tej konkluzji kończymy nasz wywiad dla Frondy.pl. Bardzo dziękuję księdzu. Szczęść Boże!

Komentarze (48):

słowiczek poznański2019.03.1 8:02
przyznaję się jestem prężnym tęczowym aktywistą, ateistą i lewicowcem a swoimi wulgarnymi wypowiedziami, podając się za katolika - chcę zdyskredytować kościół i przedstawić katolików jako prostaków
Lech Keller-Krawczyk2019.03.1 14:27
Very good lesiu
zenio2019.02.28 20:10
''jednak są dorośli w sensie prawnym i odpowiadają w pełni za własne postępowanie i za podejmowane przez siebie decyzje " No chyba nie tak do końca, bo jakoś nie słyszałem,zeby nauczyciela pedofila przenosiło od jednej szkoły do drugiej, a kościół robi tak z księżmi wbrew temu co sami gadają, wiec wina tego jest również kościoła.
Daria Danilczyk2019.02.28 14:47
Proszę pozostawić pomnik Jankowskiego, skoro jest wzorem, bohaterem, osobę godną szacunku Będzie gdzie wieszać buciki i urządzać demonstracje.
miki2019.02.28 20:58
Pomnik Jankowskiemu nie stawiał kościół tylko jego przyjaciele miedzy innymi pan Adamowicz.Ci co teraz mówią że o wszystkim wiedzieli gdzie byli jak on jeszcze żył,a skoro wiedzieli to dla czego nie donieśli na policje czy do prokuratury.Przecież 8 lat rządziła PO więc wymiar sprawiedliwości tez był w ich rękach.
Rocco_Wawa2019.02.28 14:08
cytat....Abp Jędraszewski opuścił nabożeństwo pokutne za pedofilię w Kościele. Pojechał do Fatimy...
Stachu2019.02.28 13:42
Kuratorium Oświaty nakazało wycofać książkę dla dzieci z biblioteki szkolnej. Bibliotekarka i dyrektor mieli kłopoty, kontrola została rozszerzona o kwestie finansowe, wydatki i rozliczenia - nikt więc nie śmiał się o książkę kłócić. Dlaczego? Bo książka "Kim jest ślimak Sam" jest o hermafrodytycznym ślimaczku, który odwiedza małżeństwo panów łabędziów oraz dwie panie wiewiórki , wychowujące wspólnie dziecko. Na nic tłumaczenia autorów książeczki, że tak jest w naturze - ślimaki są hermafrodytyczne, czarne łabędzie łączą się w homoseksualne pary, a wiewiórki pomagają koleżankom wychowywać potomstwo. My dzieciom w głowach mącić nie będziemy. Ma być mamusia i tatuś, dziewczynka na różowo a chłopczyk na niebiesko oraz 500+. Na dodatek nie mogę powiedzieć gdzie, bo widmo kontroli finansowej nadal krąży nad tą szkołą i się tam wszyscy boją. Na razie. (ale ja wiem gdzie to jest , pani kurator) . Aha - książkę podarowali szkole rodzice, a do kuratorium doniósł jeden z nauczycieli.
słowiczek poznański2019.02.28 13:51
Stasiu-biologu, zdradź swój sekret, skąd takie wiadomości z "pierwszej ręki". Czy to z codziennego biuletynu kampanii wyborczej na rzecz zalegalizowania pedofilii?
Hydrant p-poż.2019.02.28 14:02
Nie powinieneś dzisiaj mieć 24h wachty przy pomniku?
słowiczek poznański2019.02.28 14:07
Ostrożnie hydrancie, byle psy ciebie ustawicznie obszcz....... Cuchniesz.
Hydrant p-poż.2019.02.28 14:35
Ty w gumofilcach i w kufajce przy pomniku, a w tym samym czasie twoi bardziej rozgarnięci "koledży" uskuteczniają bajo bongo w "specjalnie wynajętym mieszkaniu" he he he
Słowik idź się doucz2019.02.28 15:29
Homoseksualizm i obojnactwo oraz masturbacja u zwierząt to żadna nowość. Wystarczy iść do zoo i popatrzyć co małpy robią. Albo do ogródka dżdżownice wykopać. Albo pooglądać Animal planet. Wiedza naprawdę nie boli
słowiczek poznański2019.02.28 13:16
Jest Albert, jest leningradzki bot "Nowak" i oczywiście "Dumny 100%, ale nie-zbok". Biedroniowanie idzie na całego. "Dumny 100%, ale nie-zbok" stwierdził, że jego mamuśka, swej siostrze łba nie urwie i jak życie pokazuje, jest to prawda. Żaden UB-ek nie skończył "na łączce" jak jego ofiary, żaden SB-ek nie wylądował tam gdzie Komende jego ludzie wysłali, żaden kacyk PZPR-u krzywdy nie doznał - dostali ambasadorstwa. Ale pomniejsze kacyki się martwią o pedofilię w kościele do którego nie chodzą, grosza nie płacą. Mało tego, żyją z pracy frajerów-podatników, głównie katoli, moherów, prawaków, itp. Leningradzki bot "Nowak" - gentleman as usual - piece of dogshit
Piotr Nowak2019.02.28 13:18
Nie kompromituj się. I oddaj salowej laptopa. Bo zrobisz sobie krzywdę
słowiczek poznański2019.02.28 13:44
"Nowak nie kompromituj się" - ktoś musi ci "update your software", zacinasz się coraz częściej. Wiesz co bot, kliknę ci kciuka do góry. Żebyś miał na co gołą d... usiąść dla poprawienia humoru.
słowiczek poznański2019.03.1 9:41
PATOLOGIA
Alojzy2019.02.28 13:24
I po takiej wypowiedzi (nazywaniem czyjejś matki k...., moim zdaniem większej podłości słownej nie ma) z czystym sumieniem będziesz się modlił w tym kościele (rozumiem że z małej litery napisałeś celowo bo dla Ciebie to tylko budynek, przypominam Kościół - to wspólnota ludzi wierzących) ?
słowiczek poznański2019.02.28 13:37
Pokaż mi Alojz gdzie ja kogokolwiek tak nazwałem? Zacytuj mnie.
Alojzy2019.02.28 13:43
"Dumny 100%, ale nie-zbok" stwierdził, że jego mamuśka, swej siostrze łba nie urwie i jak życie pokazuje, jest to prawda." (Czytałem komentarz Nowaka - usunięty prze moderatora) i dalej "Leningradzki bot "Nowak" - gentleman as usual - piece of dogshit" . Cała Pańska wypowiedz jest co niestety muszę przyznać na poziomie raczej z pod budki z piwem. Nie może Pan się wysławiać bez wulgaryzmów czy to po polsku czy to w innym języku ?
słowiczek poznański2019.02.28 13:55
Pokaż mi Alojz pokaż mi ten wulgaryzm. Gdzie kogokolwiek k.... nazwałam? Jakoś nie masz tych uwag do Dumnego pedofila
Czarny2019.02.28 14:18
"swej siostrze łba nie urwie" wiadoma parafraza wiadomego powiedzonka
słowiczek poznański2019.02.28 14:27
Wiadomego jakiego?
Alojzy2019.02.28 14:59
mojej wspólnocie. Bardziej mnie obchodzą ludzie należący do mojego kościoła którzy zachowują się i wystawiają jakby do żadnego nie należeli i w nic nie wierzyli. I proszę nie zachowywać się jak dziecko bo kto komu łba nie urwie to co miało być ? Proszę wytłumaczyć. I te psie g.. w języku angielskim to też ma być przejaw kultury chrześcijańskiej ? Wstyd mi za ludzi którzy mienią się katolikami wierzącym a słownictwo jak z buszu
słowiczek poznański2019.02.28 15:06
Chętnie wytłumaczę jak ty mi wytłumaczysz dlaczego "pizzdą" Nowaka ci nie przeszkadza.
Alojzy2019.03.1 6:36
Proszę czytać ze zrozumieniem, mnie ateiści nie obchodzą. Bo ateista jak wulgarnie się wysławia to wystawia świadectwo innym ateistom. A człowiek wierzący a słownictwo jak z rynsztoka wystawia świadectwo innym wierzącym. Czy to jest jasne ? Osobiście nie uważam że Kościołowi zagraża coś z zewnątrz, ale od wewnątrz. Bo jeśli mam dość ateistycznego i lewicowego bełkotu, wyzwisk i bagna, to chcę schronić się w Kościele wśród ludzi kulturalnych, którzy powinni być różni od TYCH WROGÓW, a mamy co ? Pana który się licytuje jak mały chłopieć "a bo tamten też przeklął" , "a bo tamten pokazał język". Czy Pan jest dorosły czy dziecko ? Jeśli jako katolik uważa się pan za kogoś lepszego, to proszę tak się zachowywać, a nie zrównywać się poziomem zachowania z lewicą. To mnie przeraża, że zamiast rozmowy i argumentów, z obu stron leje się jad :(
Albert2019.02.28 15:17
Nie denerwuj się Alojzy, ze śmieciami tak jest, że im ma mniej do powiedzenia, tym głośniejszy. Jak dzwon Zygmunta - wiele hałasu, a w środku puściutko, tylko echo lata.
Ola2019.02.28 13:37
Wstyd mi za Pana że ma się Pan za osobę wierzącą i praktykującą, a używa pan języka jak by był Pan jednak nie wierzący, a praktykujący. Rozumiem że człowiek nie wierzący wysławia się brzydko - bo go to nic nie obchodzi czy to grzech czy nie. Ale Pana jad po prostu... wstyd. Taki przykład daje Pan dzieciom?
słowiczek poznański2019.02.28 14:04
Miła Olu, nie wstydź się za mnie, bo wcale nie wiesz czy jestem praktykującą katoliczką, wstydź za różnych "dumnych gejów", "Nowaków" którzy w ogóle nie znają przyzwoitej polszczyzny. Nie bądź wybiórcza słoneczko ty moje.
Ola2019.02.28 15:07
Pan naprawdę nie rozumie? Ateiści niech sobie piszą co chcą - ich poziom to i taka gadka. A Pan naprawdę chce być kojarzony z wulgarny językiem. Czy Jezus albo Apostołowie wyzywał faryzeusze od psich kup? Jaki to poziom? Tak Polak Katolik nie mówi. Tak mówią ci co udają wiarę
słowiczek poznański2019.02.28 15:26
Miła Olu czy ty masz problem z czytaniem? Nie jestem żadnym panem tylko panią. Panią ! Powiedz mi dlaczego "pizzda" Nowaka ci nie przeszkadza. Czyżby małżonek, "żona" tak często na ciebie woła, że się już przyzwyczaiłaś?
Gerwazy2019.03.1 9:39
OLKA TEN SŁOICZEK TO NIE JEST DNO, ON POSTANOWIŁ W DNIE JESZCZE ODWIERT ZROBIĆ. Gdzie to wynika czy to chłop czy baba - brak użycia określenia płci ??? A jak "Pani" to raczej patologia, jeszcze normalnej kobiety z takim słownictwem nie spotkałem, a po melinach nie chadzam
Czarny2019.02.28 13:38
Takiej obleśnej nowomowy nie było nawet w Rok 1984 Orwella.
Albert2019.02.28 15:16
"kacyki się martwią o pedofilię w kościele do którego nie chodzą, grosza nie płacą. " Jakbym nie płacił, tobym miał gdzieś, co robią sami ze sobą faceci w sutannach. Ale niestety płacę, jak każdy pracujący Polak. W zeznaniu jest rubryka przekazania 1% na OPP. Szkoda, że nie ma rubryki typu "Nie zezwalam na przekazywanie jakiejkolwiek części płaconych przeze podatków na organizacje religijne.".
Micha\\\\\\\\305\\\\\\\\202 Pasierb2019.02.28 13:13
Ksiądz to nie zawód- taki rodzaj apologii nie przekonuje mnie nic a nic...
matis892019.02.28 13:12
Problemem lewakoateistów jest to że ich środowisko pedofilie, pornografię, wyuzdanie i rózne dewiacjie promuje przy jednoczesnym niszczeniu rodziny i dzietności.
Ola2019.02.28 13:39
lewakoateistów może i tak, ale Pański problem to brak kultury
DinozaurZArkiNoego2019.03.1 22:43
Katabasy w sutannach potwierdzają twoje słowa...dzietni i nie-pedofile! #TakGasimyBlyskotliwychKatoBaranow
Piotr Nowak2019.02.28 13:11
Już usunęliście wszystkie "niewygodne" komentarze? Brawo piso-kato-talibańska tubo! A jak to jest - być taką pier...doloną cenzurującą pizzdą? Jakie to jest uczucie admin? Jak wracasz do domu to co mówisz?
Piotr Nowak2019.02.28 13:16
- jak tam kochanie w pracy? - fajnie. byłem dzisiaj zwykłą szmatą. Jak codzień - to super misiu. Jestem z ciebie dumna. - och ja też jestem z siebie dumny. zarobiłem 5 zeta. - brawo ty. .... do czasu.... stalinowskie pachołki
www2019.02.28 15:53
No popatrz, jakoś ten komentarz Piotra Nowak demaskujący cenzurę ostał się o dziwo. Fronda ocenzurowała starannie niewygodne komentarze, ale niewygodną informację zostawiła. Niedobra Fronda nie pozwala Piotrusiowi publikować niewygodnej krytyki, ale za to jak gdyby nigdy nic pozwala temu samemu Piotrusiowi publikować informacje, że tak podle postapiła. Chcecie wiedzieć jak to jest naprawdę? Naprawdę jest tak, że zasiada lewak Piotruś przed komputerem i duma sobie, jak by tu komuś narobić syfu i nałgać coś fajnego. I wymyśla, że napisze, że Fronda jest wredna i cenzuruje mu posty. No a to, że tych postów nie ma, a wszyscy widzą że nie ma, ma być jako żywo dowodem, że je Fronda usunęła. Da się? A jak :) A wiecie co mi dziś Piotuś zrobił? Ukradł mi pieniądze. Pokazać Wam dowód, że mówię prawdę? No to popatrzcie i uwierzcie, przecież widzicie, że żadnych pieniędzy nie mam :)
Patriota2019.02.28 17:10
A teraz coś pt. "przepis na to jak będąc obrońcą pedofilii zrobić z siebie już kompletnego idiotę" Weź poczytaj sobie komentarze poniżej - a dowiesz się że jesteś po prostu głupi. Przepraszać nie musisz.
Agnieszka2019.02.28 17:14
Poniżej Alojzy pisze o usuniętym komentarzu Piotra Nowaka, to chyba jednak takowy był,prawda?
Alojzy2019.03.1 7:02
Był komentarz ale z wulgaryzmami, więc dlatego pewnie został usunięty
www2019.02.28 17:39
No jak Alojzy napisał. to musiało być. He he Bo wiadomo, że Piotruś sam nie wymodził drugiego posta i podpiał się pod nim jako Alojzy :) Czy na dowód tego co mówiłem, że Piotruś ukradł mi pieniądze, ma się tu zaraz pojawić wpis innego komentatora, którego ja oczywiście nie znam, który to wpis będzie potwierdzał tę podłą kradzież Piotrusia? Może się pojawić jak chcecie :)
Alojzy2019.03.1 7:04
Fronda usunęła, bo były przekleństwa i kogoś raziły
Alojzy2019.02.28 13:04
''jednak są dorośli w sensie prawnym i odpowiadają w pełni za własne postępowanie i za podejmowane przez siebie decyzje " - czy na pewno ? Czy kleryk molestowany przez zwierzchnika, na prawdę ma szansę na obronę ? Czy pozostaje mu tylko odejść z seminarium ? Z tekstu dowiedziałem się również że ksiądz to zawód. Bo jest tam "panuje obecnie swoista moda na ściganie księży-pedofilów (bo o innych grupach zawodowych jest znacząco cicho)." Ja myślałem że ksiądz to stan (stan duchowny), powołanie, służba, misja, wybraniec Boga "Sacerdos alter Christus" a nie zawód od 7-15 ksiądz a potem zwykły człowiek ? Tylko że np. pedofil hydraulik, może być dobrym fachowcem, naprawiać krany, wanny i instalacje że chej, po nawet odsiadce w więzieniu, psychiatryku etc. może wrócić do zawodu, bo to się nie gryzie. Ale nie wyobrażam sobie księdza z takimi skłonnościami pozostającego w tym "zawodzie". Czy się mylę ???
Ala2019.03.1 22:47
Mylisz się chlopie i tak tego nie zrozumiesz.
KleroZbokToNieKościół2019.02.28 12:47
Pedofilia NIE jest problemem kościoła w Polsce!!! Jest to problem KLERU. Czyli męskiej kasty pasożytów społecznych, za których państwo płaci podatki, składki, zusy, żeby z nieopodatkowaną kasa w kieszeni mogli zajmować się prywatnym biznesem, politykierstwem i luksusowym wypoczynkiem. A także różnymi dewiacjami, które tylko czekają, żeby dopaść facetów pozbawionych oparcia i zakorzenienia w obowiązkach wobec WŁASNEJ rodziny.