Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr dla Frondy: O piekielnej herezji ekologizmu - zdjęcie
28.11.19, 16:30Screenshot Youtube - PiotrSkargaTV / Maskacjusz TV / TVSUDECKA PL

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr dla Frondy: O piekielnej herezji ekologizmu

67

Fronda.pl: Znany telewizyjny prezenter, Szymon Hołownia, przekonuje, że Pan Jezus "stał się zwierzęciem" i "wziął na siebie ból, krzyk i krew zwierząt ofiarnych, które byłyby zabijane, jeżeli On nie złożyłby ofiary z Siebie". Niedawno ten sam osobnik - stręczony przecież przez lewackie środowiska na kandydata na prezydenta - mówił, iż zwierzęta będą sądzić ludzi na Sądzie Ostatecznym. Czy zgodnie z wiedzą Księdza Profesora te i podobne twierdzenia są zgodne z nauczaniem Kościoła, czy może jawnie heretyckie?

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr: Próbuję zrozumieć pana Hołownię. Oczywiście, Pan Jezus stał się Barankiem ofiarnym. Wziął na siebie śmierć zwierząt ofiarnych. Tylko rodzi się pytanie – dlaczego? Czy dlatego, że – mówiąc najprościej – chciał ocalić „godność” tych zwierząt? Czy dlatego, że ich ofiara była symbolem, który nie był w stanie zmierzyć się z realizmem, nie symbolizmem, jakim jest ludzki grzech. Jezus stał się Barankiem nie dla ratowania stad baranów, ale dla zbawienia człowieka. To chyba radykalnie zmienia sens tego wstawiennictwa. Obawiam się, że przy ciekawych i sugestywnych figurach retorycznych, w całym wywodzie nie chodzi o pogłębianie wiary chrześcijańskiej. Przeciwnie, chodzi o jej degradację, o tworzenie jakiejś nowej eko-religii, czy nawet zoo-religii. Zamiast „Słowo stało się Człowiekiem”, mamy wyznawać, że „stało się zwierzęciem”, zamiast podanych w Ewangelii wg św. Mateusza kryteriów Sądu Ostatecznego, w rodzaju „bo byłem w więzieniu, byłem nagi, byłem głodny” mam mieć kryteria sądu przez zwierzęta. Przecież Chrystus nie utożsamia się nigdzie z czymś poniżej ludzkim. On wielokrotnie podkreśla, że jest Synem Człowieczym, bo Jego misja jest zbawieniem, wyzwoleniem człowieka. I warto się o to nieustannie troszczyć. Im bardziej człowiek będzie wyzwolony, tym większe będzie wyzwolenie zwierząt. Naprawdę nie ma sensu tworzenie korekt katolicyzmu według zoopersonalizmu, bo taka korekta jest karykaturą.

Niedawno literacką nagrodę Nobla otrzymała polska pisarka Olga Tokarczuk. W swoich książkach Tokarczuk promuje panteizm, animalizm, antynatalizm, neopogaństwo. Na łamach "Gościa Niedzielnego" ks. prof. Jerzy Szymik, sam literat, przestrzegał przed pisarstwem p. Tokarczuk, sugerując niedwuznacznie, że jej niewątpliwy literacki kunszt może mieć zgoła infernalne pochodzenie. Czy także w ocenie Księdza Profesora dzieła naszej noblistki winny budzić zaniepokojenie katolików?

Bardzo cenię i twórczość, i kompetencje ks. prof. Szymika. Cenię też jego takt i sposób, w jaki się wypowiada. Także w kwestii oceny pani Tokarczuk. Dlatego będę polegał na jego opinii, tym bardziej, że nie sięgnąłem po twórczość tegorocznej noblistki. Biorąc pod uwagę opinie, które się pojawiają, obawiam się też, że nie sięgnę. Cóż, może to moja strata… Niemniej jednak, intrygują mnie te opinie, które wydobywają czy to owe neopogańskie wątki, czy też antypolskie. Jestem na świeżo po konferencji o tożsamości wspólnoty narodowej na toruńskiej uczelni (Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej). Zespół prelegentów nie był absolutnie jednorodny światopoglądowo – tak może to ujmę. Jednoznaczne natomiast były wypowiedzi łączące tożsamość narodową z chrześcijaństwem, godność Polaka z godnością dziecka Bożego.

Nagroda Nobla stanowi dziś przede wszystkim walor marketingowy. Nie jest w żadnym stopniu miarodajna, gdy idzie o walory artystyczne czy merytoryczne twórczości (kazus Boba Dylana wywiał chyba ostatnie mgiełki złudzeń). Dlaczego o tym mówię? Bo faktycznie jest ryzyko, że zaczadzony legendą Nobla tłum czytelników sięgnie po literaturę, która mając kunszt warsztatowy jest merytorycznie, a raczej aksjologicznie – zła. A po złe słowo nie warto sięgać.

Zarówno p. Hołownia jak i p. Tokarczuk wydają się być elementami szerokiego, posthumanistycznego, pseudo-ekologicznego ruchu. Emocje zwłaszcza młodych na całym świecie rozpala tzw. katastrofa ekologiczna, a koryfeuszka radykalnych reform ekologicznych, Greta Thunberg, nawet przez niektórych biskupów (w Niemczech) porównywana jest do świętych Kościoła i do samego Pana Jezusa. Czy nie obawia się Ksiądz Profesor, że nabierający rozpędu światowy ruch tzw. ekologiczny może doprowadzić do problemów co najmniej na miarę ruchu komunistycznego?

Cóż, mamy do czynienia z przedziwnym zjawiskiem. Faktycznie, jeśli zestawię Pańskie poprzednie pytanie z obecnym, to można się zastanawiać, czy ta twórczość o podłożu infernalnym nie jest fragmentem większego infernalnego projektu. W XX wieku zrobiono wiele, by doprowadzić do „śmierci Boga”. Zrobiono bardzo wiele, by człowiek zaczął żyć tak, jakby Bóg nie istniał. Ale przecież człowiek, był i jest capax Dei. Człowiek jest otwarty na Boga. I w tę otwartość Ktoś pragnie wejść. Ale wyrzucany, zostaje zastąpiony czymś. Stwórca zostaje zastąpiony stworzeniem! Stworzenie detronizuje Stwórcę. I to jest faktycznie mechanizm, który z jednej strony ma swoje źródło w diabelskim podszepcie „będziecie jak Bóg”, a z drugiej strony miał swoje konkretne wcielenie w marksizmie. Nie może więc dziwić fakt, że toruje sobie drogę w neomarksizmie. Tworzy się na naszych oczach nowa religia. W centrum Gaia – panteistyczna matka ziemia, we wspólnocie z nią, my wszyscy, zwierzęta, rośliny, drzewa, no i ten największy szkodnik – człowiek. Miejsce grzechu pierworodnego zajmuje grzech panowania człowieka nad światem, miejsce odkupienia – poświęcanie drogą aborcji, sterylizacji i antykoncepcji milionów ludzi dla ratowania klimatu, zrównoważonego rozwoju, środowiska naturalnego. Są w tym wszystkim nowi święci, są nowi męczennicy, są nowe formy kultu. To wszystko tworzy obrzydliwą parodię wiary chrześcijańskiej, ale tym bardziej groźną, że tworzoną i wyznawaną ze straszliwym zaślepieniem i zaangażowaniem w zło.

Wreszcie pytanie czwarte, najbardziej chyba bolesne. W nurt ekologizmu niezwykle często wpisuje się w ostatnich latach i miesiącach sama Stolica Apostolska. Słyszymy o grzechu ekologicznym, na Synodzie Amazońskim obnosi się figurki bóstw pogańskich, szerokie grono niekatolickich konsumentów mediów może mieć wręcz wrażenie, że papież dba nie tyle o zbawienie dusz, co o dobrostan "Gai", "Matki Ziemi". Czy te postawy najwyższej hierarchii katolickiej są według Księdza Profesora groźne, a może takiego ukierunkowania nauczania Kościoła wprost wymaga nasza epoka?

To, czego wprost wymaga nasza epoka jest proste i oczywiste – domaga się poszanowania prawdy o stworzeniu i prawdy o zbawieniu człowieka. Obie te prawdy obejmują godność osoby ludzkiej. Obie dotyczą spraw fundamentalnie ważnych i poważnych. Obie wreszcie regulują wszelkie niezbędne relacje człowieka – z Bogiem, z człowiekiem, ze światem przyrody. Trzeba te prawdy zgłębiać, dać się im inspirować. Wtedy naprawdę będziemy w stanie zmieniać nasz świat na lepsze.

Nie rozumiem tych „zwrotów”, które towarzyszyły Synodowi Amazońskiemu. Jeśli chcemy ratować tamtejszą przyrodę, to nieśmy tam zdrowe i prawdziwe zasady katolickiego porządku i ładu, opartego na poszanowaniu prawa naturalnego. Właśnie to prawo naturalne najbardziej ochroni naturę przyrodniczą. Odwoływanie się do natury biologicznej czy może kulturowego stanu tamtych ludzi – jak wiadomo – okazało się na Synodzie kompromitacją. Chyba nie zależy nam na tej „pierwotnej” naturze, która realizuje tradycyjne dzieciobójstwo, jak to zostało odsłonięte na przykładzie bodaj 30 plemion. Jeśli chcemy zachować porządek tamtego świata, to powierzmy i zawierzmy ten świat Bogu. Nie siliłbym się na definiowanie grzechu ekologicznego, bo nie wiem, jakie pojęcie „ekologii” jest brane tutaj pod uwagę – ekologii jako ochrony środowiska czy ekologii jako ideologii w niezliczonym wachlarzu odmian?

Jest faktycznie obawa, że gdzieś z Ameryki Południowej idzie do nas mutacja tego, co było marksistowską „teologią wyzwolenia” w postaci neomarksistowskiej ekologii wyzwolenia. Jedno i drugie jest obce wierze katolickiej.

Rozmawiał Paweł Chmielewski

Komentarze (67):

obserwator2019.11.29 15:50
Lawirant Terlikowski tez często zachwalal abp Rysia i Holownie....
abcd2019.11.29 9:05
Dajcie już spokój temu Hołowni! Jak nie chce to niech nie je mięsa. To wykształcony, inteligentny i empatyczny człowiek, a że trochę popłynął w Swoich wypowiedziach to cóż... Po prostu przejął się losem biednych braci mniejszych i tyle. Jest wrażliwy na krzywdę zwierząt, bo to też Boskie stworzenia.
marianl2019.11.29 7:15
Ks profesor bardzo łagodnie wyjaśnił że Pan Hołownia miesza pojęcia i jest daleki od prawdy.. A mógł powiedzieć po prostu że jest głupi i niedouczony.
Darek2019.11.29 7:56
Za to ty możesz pochwalić się odpowiednim wykształceniem, gratuluję odwgi
marianl2019.11.29 8:14
Jawohl aber naturlich!
Palindrom2019.11.29 13:06
Widzę, że i ty pochwaliłeś się odpowiednim "wykształceniem". Narcyzm połączony z ignorancją to bardzo ciekawa mieszanka. Masz w domu lustro?
Gosc2019.11.29 4:00
Dwoje glupkow porzadnie oplacanych.
RHQQ22019.11.29 2:49
Podsumowując wywód księdza Bartkiewicza - szatan chce na ziemi czystej wody, świeżego powietrza i ludzi wolnych od chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Aby walczyć z szatanem należy podpalić planetę, powybijać zwierzęta, puszczać ścieki do rzek i najlepiej się w ogóle zabić przez otrucie, bo według księdza to właśnie jest spełnienie woli bożej. Trujcie się sami skoro tak wam nakazuje religia, ja jednak tego nie kupuje i wolę umrzeć zdrowszym ;)
Darek2019.11.29 7:53
Nic nie zrozumiałeś, jeśli coś chcesz napisać to podaj jakiś argument, ale chyba nie masz żadnego umiesz tylko pisać wulgaryzmy.
Silny2019.11.29 9:45
A gdzie widzisz w tym poście wulgaryzmu? Myślę, że więcej zrozumiał niż Ty.
Palindrom2019.11.29 13:02
Może tak założysz swojego bloga? Zaśmiecanie bełkotem Frondy jest wysoce nieekologiczne.
andrzejhahn32019.11.28 22:32
bortkiewicz ty nierobie i pasozycie spoleczny..................SRAM NA CIEBIE
ciekawt2019.11.28 22:16
Naszych czarnych poj,,,,,,,,ebalo całkowicie świętszy od papieza
ect2019.11.28 20:30
Pamiętacie kandydata na prezydenta z czarna teczką? Tymański się nazywał. Urwał się jak z choinki. Teraz wystawili podobnego.
Michał Pasierb 2019.11.28 21:07
Tymiński. Z czarną teczką i egzotyczną żoną Peruwianką. xD
ect2019.11.28 22:36
Tak, Tymiński
Michał Pasierb 2019.11.28 20:14
P. Hołownia mówił, "iż zwierzęta będą sądzić ludzi na Sądzie Ostatecznym." A może jednak będą to setki milionów dzieci zabitych przed narodzeniem ?? Czy dlatego,że nie ryczą, że ich krzyk jest niemy, nie są brane pod uwagę przez wielce współczującego gołębim sercu prezydenta in spe ??
prosty2019.11.28 19:19
Może trochę osłów i baranów Chrystus zbawi, ale po ich stronie powinno być otwarcie na bożą miłość i chęć bycia zbawionym.
ect2019.11.28 20:32
dobre:) i słuszne spostrzeżenie.
Felek2019.11.28 19:15
Czy dbanie o dobro przyrody, walka o zachowanie dziedzictwa flory i fauny to odrzucanie Boga? Ksiadz przeczy samemu sobie, skoro Bog stowrzyl nasz swiat to troska o przyrode jest pieknym swiadectwem milosci do Boga. Nie wiem (moge sie tylko domyslac) co ksiedzu tak uwiera w ekologizmie ale chyba to ze czesto dzialania ekologow dziejá sie poza sfera wplywow kosciola katolickiego. Kosciol wrecz traktuje ekologie jaka wroga ideologie i boi sie jej jak ognia. Dlaczego? Ano pewnie dlatego ze ich doktryny maja byc tymi dominujacymi bo jak ludzie mysla o czyms innym to nie przychodza do kosciola i wplywy z kasy spadaja na leb na szyje....
Palindrom2019.11.29 12:59
Czytanie ze zrozumieniem to wielka sztuka.
Tomo 2019.11.30 23:21
Mądre słowa
kryspin2019.11.28 19:07
Hołownia kandydat na mentora i ewentualny doradca papieża Franciszka?Uczestniczył w ekskluzywnym szkoleniu w Szczawnicy organizowanym bodaj że przez abp Rysia?Wystarczy poczytać kto brał udział w powyższym szkoleniu.Celebrytów co nie miara. Czemu to służy?Co się dzieje wewnątrz KK.Do czego niektórzy hierarchowie prowadzą KK?Jestem ciekawa czy abp Ryś zgadza się z wypowiedziami p.Hołowni?
Glaudiusman2019.11.28 18:46
Nigdy na kogoś z takimi zoologicznymi poglądami nie zagłosuję. Są to poglądy skrajnie fałszywe, właściwie obrzydliwe. A więc out, out !!!
Mirek T2019.11.28 18:28
Katole, jutro Black w Lidlu, najnowsze modele Różańców, tylko 7.99 szturmujcie drzwi marketów. Głódż i Jędraszewski poświęcili !!!
ktoś tam2019.11.28 19:10
No już, już... Ulżyło? Jużeś obsrał wszystko czegoś się dotknął? Szambo w głowie - szambo w życiu... Twoje środowisko naturalne.
Mirek T2019.11.28 18:24
Katole jutro, Black Friday w Lidlu najnowsze modele Różańca tylko 7.99 , szturmujcie bramy marketów. Głódz z Jędraszewskim poświęcili !!!!
Anna 2019.11.28 19:12
O grzesznemu przeszkadza pobożność, należymy do szatana lub Stwórcy innej opcji nie ma, opetanemu przeszkadza Różaniec, bo przez niego ucieka na samo dno piekła on wie, że w nim jest moc, on wie, że można wszystko wyprosic, nawrócić, dlatego nie długo będzie karane posiadanie jego, i wtedy otrzymamy pomoc czyli dużo łask przez cierpienie otrzymujemy łaski
anonim2019.11.30 23:20
Przestań pitolić bzdury
Andrzej2019.11.28 18:23
co ma bredzenie jakiegoś ciemniaka do opinii normalnych zdrowych umysłowo Katolików?ci którzy go słuchają przecież Katolikami nie są i nie muszą być zastanawia też to że Bortkiewicz tłumaczy sprzecznośc takich wypowiedzi z Katechizmem KK co brzmi jak stwierdzenie że kwadrat ma cztery kąty proste a tutaj wyzywaja go od idiotów.,ludzie !! naprawde myślicie że nauczanie kościoła dostosuje się do waszych fantazji?tysiące lat zwierzeta były zabijane przez ludzi, wykorzystywane do pracy i przerabiane na rzeczy potrzebne człowiekowi ,dlaczego teraz to miałoby sie zmienić? powiedzcie to Chinczykom ktorzy w tamtym roku wybili i zakopali 200 milionów swiń! śmieją się z was i mają rację
aaa_kotki_dwa2019.11.28 18:20
Ło Jezusicku! Dżęderyzm, postkomunizm, ateizm, protestatntyzacja, pentekostalizacja, neomarksizm, łuchodźcy, weganizm, cywilizacja śmierdzi, młodzież mieszkająca razem, olewająca religię i deprawująca seksualnie księży, islamizm i do tego ekologizm. Jak się to wszystko uwzięło na te bidne polskie katolictwo! A i żadnej spójnej, roztropnej i akceptowalnej dla myślących ludzi ze strony jezusowego kocioła jak nie było tak nie ma!
K.K.2019.11.29 7:47
Jesteś taki spójny i roztropny, że w swojej wypowiedzi zapomniałeś o podmiocie. "A i żadnej spójnej, roztropnej i akceptowalnej dla myślących ludzi ze strony jezusowego kocioła jak nie było tak nie ma! Przecież to zdanie jest bez sensu.
Anna 2019.11.28 18:12
Każdy naród dostał od Stwórcy swoją ziemię teraz na koniec każdy powróci w swoje strony
Anna 2019.11.28 18:10
Masoneri zbliża się koniec, a co będzie jeżeli najeźdźcy nawroca się i pokrzyzuja im plany zamiast białych to chazarow będą tropic
anonim2019.11.28 17:30
Aaa to ten z pogardliwie wydętą wargą . Nie interesują mnie te wypociny pseudo naukowca , pseudo Polaka i jak się domyślam z tych warg ---pseudo księdza . Jeden wielki fałsz . Wszystko pseudo .
Palindrom2019.11.29 12:57
Wyp***dalaj śmieciu!
katolik2019.11.28 17:16
Lgbt,gender,aborcja,eutanazja to plan szatana, to jest szatan w takiej oto postaci. Tylko wezwanie przez Episkopat do powszechnego Różańca może przynieść kres herezjom,dalszemu obrażaniu publicznie Boga i zapobiec nasileniu społecznej dewiacji moralnej, uchronić Polskę przed obcymi wpływami.
Antek2019.11.28 17:47
katolik, czy myślisz, ze od wypisywania tych bzdur będziesz, jak to wy mówicie, "bliżej swojego boga". A gdzie miłuj bliźniego ... itd GRZESZYSZ i twój wielokrotnie wymieniany pupilek - szatan już na ciebie czeka
roman2019.11.29 8:30
Pierwsze zdanie ze wszech miar słuszne ale z tym Różańcem to nie przesadzaj ...
katolik2019.11.29 12:20
wykluczasz szatana i różaniec,zastanawiajace...
katolik2019.11.28 17:12
problem jest poważny i posuwa się do absurdu..Ludzie to kupują. Przyczyna jest to,ze ogłupienie ludzi przez dno popslsldwiosnanowoczesna ,tzn szatana którym oni sa, zaczyna intensywnie działac .Społeczeństwo ,a zwłaszcza część wroga Kościółowi domaga się oczyszczenia z molestowania . Tak to grzech . Ale hipokryzja chołociarstwa wielka,stąd kdatolicy domagają się oczyszczenia i od tego trzeba zacząc , oczyszczenia od LGBT ,bo ono jest przyczyną molestowania ., MOLESTOWANIE -forma homo= (LGBT homo + GENDER dziecko)=Molestowanie,,,,,, poza tym ABORCJA + EUTANAZJA = HITLER . Propagowanie przez dno zła ,może w dalszej perspektywie zagrażać społeczeństwu.
Antek2019.11.28 17:44
Przestań już chłopie pier- dolić. Masz równo zryty beret.
katolik2019.11.28 17:51
czy krytyka poglądów dna popslsldwiosnanowoczesna cię razi?
Wojtek Polak2019.11.28 17:05
brawo ks.profesorze trzeba obnażać diabelskie plany lewaków. zwierzęta jako równi a może i wyżsi od człowieka. jeśli lewacy myślą że zwierzęta są równe człowiekowi niech powypuszczają wszystkie zwierzęta z klatek sami się w nich pozamykają i poproszą zwierzęta aby im przynieśli jeść i pić. kolejna komunistyczna ideologia która do prowadzi do wymordowania dziesiątek albo setek milionów istnień ludzkich. Boże chroń nas przed kolejną totalitarną zbrodniczą ideologią.
anonim2019.11.30 23:18
Niezły odlot
Mirusiowi nic tylko goowna...2019.11.28 17:04
- "bo ci gówno w dekiel wali" - co masz w głowie masz na ustach Miruś przyjemniaczek, nic tylko o sobie pisze. Szabes jutro, pamiętaj o świeczkach (tylko nie kradnij ich na cmentarzu-kup) i o koszernej kaszance.
Mirek T2019.11.28 17:19
Masz jakieś imię cwelu!!!
Mirusiowi nic tylko goowna...2019.11.28 17:29
Tak mam: suck my dog's dick!
Mirek T2019.11.28 17:45
To jesteś Azor czy Burek KU-RWO !!!
bon appetit2019.11.28 17:54
piesek jest obrzezany przez twojego rabina możesz spokojnie obciągać i połykać
matis892019.11.28 17:03
Problem w tym że za herezją ekologizmu stoi sam Bergoglio Fałszywy Prorok nie katolik. I problem w tym że tacy ludzie jak Hołownia te herezje głoszą na podstawie tak przyjętych nauk Bergoglio, któremu o to właśnie chodzi dając heretyckie nauki. To są wprost owoce nauk Bergoglio. Teraz jest tak że to Hołownia dobrze głosi nauki Bergoglio, tyle że są one wprost wymierzone w KK i w Jezusa. Natomiast ci co krytykują Hołownie za herezję występują przeciwko Bergoglio, bo to Hołownia doskonale przyjął i zrozumiał nauki Bergoglio.
anonim2019.11.28 17:34
Tego co piszesz raczej skomentować nie można . Jesteś jeszcze młody , zacznij się uczyć . Może jeszcze będziesz miał jakieś szanse na życie .
ktoś tam2019.11.28 18:24
No to ja jestem na tyle stary by Ci Dziecko powiedzieć, że jeszcze wiele musisz się uczyć. Krytyka czyjejś wypowiedzi polega na tym, że odnosisz się do niej merytorycznie a Ty w odniesieniu do wypowiedzi @matisa89 prócz swojej głupoty, wyrażonej nic nieznaczącymi ogólnikami, niczego nie wykazałeś.
Andrzej2019.11.28 17:01
Śmiać się nad głupotą bortkiewicza ( i poduszczającego go "dziennikarza") czy płakać? oto jest pytanie
Palindrom2019.11.29 12:55
Twoją opinię już znamy. Teraz wyjaśnij, na czym polega "głupota" ks. prof. Bortkiewicza, a na czym twoja.
zdumiony głupotą2019.11.28 16:54
zajmować się głupawym bełkotem jakiegoś lewackiego idioty-hołowni zakrawa na kpinę
Realpol2019.11.28 16:43
No i bardzo dobre wyjaśnienie.
Mirek T2019.11.28 16:43
Piekielna Herezja Ekologizmu - Bortkiewicz idż się wys-raj bo ci gówno w dekiel wali !!!!
anonim2019.11.28 17:10
A może coś na temat? Jakieś argumenty przeciw albo za? A jak nie, to milcz głupcze.
Mirek T2019.11.28 17:21
No Name zamknij ryj bo ci sperma wypłynie ku-rwo !!
ktoś2019.11.28 17:30
Wypier…. stąd debilu.
Mirek T2019.11.28 17:43
Polecenia to ty wydawaj swojemu osłowi CWELU !!!!
alojz2019.11.28 17:43
u was w domu wszyscy są tak głupi jak ty?
Mirek T2019.11.28 17:50
U was w domu wszyscy obciągają wikaremu z połykiem?
anonim2019.11.28 18:24
No ty to jesteś debil z podstawówki.
Andrzej2019.11.28 18:34
tata był w milicji i nie mogłes chodzić na religie i dzieci się z ciebie śmiały? a może kopały cię w dupsko w szkole?
Iris 2019.11.28 16:37
Profesor teologii?