Laureaci odbiorą nagrodę 22 listopada bieżącego roku. Wręczy ją osobiście Ojciec Święty Franciszek. W 2014 roku nagroda zostanie przyznana po raz czwarty. Wynosi 50 tysięcy euro.

Przewodniczącym komitetu przyznającego nagrodę jest kard. Camillo Ruini.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski jest wybitnym biblistą, zaangażowanym ponadto w dialog katolicko-żydowski. Jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest ponadto redaktorem naczelnym pisma „Collectanea Theologica”. Jest ponadto członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz konsultorem Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Ks. prof. Chrostowski jest pierwszym laureatem nagrody im. Ratzingera z Polski.

pac/kath.press.co.at