Ks. Jóżef Tischner był zarejestrowany jako osobowe źródło informacji w Departamencie IV MSW w PRL. Taką informację zawarto w książce "Kryptonim "Klan". Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Tom 2: I Krajowy Zjazd Delegatów". Reenzował ją prof. Sławomir Cenckiewicz.

Za "kandydata" w roli osobowego źródła informacji ks. Tischner uznany został w 1983 roku. Od 13 X był konsultantem Departamentu IV MSW; wyrejestrowano go 30 I 1990 roku. 

Po 1990 roku ks. Józef Tischner niezwykle intensywnie sprzeciwiał się dekomunizacji Polski, w tym lustracji.

bsw