10.03.19, 17:49

Krótki i brutalny kurs ,,świętej księgi'' islamu

Koran to święta księga muzułmanów, tych którzy wyznają islam, czyli podążają „właściwym szlakiem”. Islam oznacza poddanie się, czy też podporządkowanie się. Jego wyznawców nazywamy mahometanami, chociaż oni tego raczej nie lubią. Jednak ich prorok Mahomet jest jedynym pośrednikiem między Allahem a jego wyznawcami. To jemu anioł Gabriel podyktował Koran.

Mahomet miał wizje, słyszał głosy (tak jak jego matka – psychiatra zaświadczy, że schizofrenia może być dziedziczna), długo bronił się przed wieściami, które dostawał, medytując w jaskini pod Mekką, ale w końcu przyjął brzemię bycia ostatnim spośród proroków. Allah przemówił do niego po arabsku i w formie poetyckiej przekazał mu swoją wolę. Mahomet recytował wersety (sury) wiernym. Pierwszą konwertytką była jego żona. Potem część rodziny i przyjaciele. 

 

Mahomet jest wzorcem, który naśladują wierni. Stąd liczne biografie, a raczej hagiografie muzułmańskiego proroka, które – obok Koranu i zbioru jego wypowiedzi (ahadith) – stanowią podstawę wiary islamskiej. W chrześcijaństwie naśladujemy Syna Bożego Jezusa Chrystusa, stąd imitatio Christi (notabene, rozprawa pod tym tytułem była ulubioną lekturą rtm. Witolda Pileckiego). Syn Boży dał nam wzorzec, jak żyć i umierać. Staramy się być tacy jak on. Jego dobra nowina to: kochajmy się. Więcej: kochajmy nawet swego wroga. W islamie jest odwrotnie: trzeba walczyć z niewiernymi w imię Allaha, aż ulegną. Jeśli pozostają oporni, trzeba ich zabić. Dokładniej: poganie muszą przejść na islam albo zginąć. Żydzi i chrześcijanie mają wybór – albo konwersja, albo status pół-niewolników poniżanych za swą wiarę, z wymuszanym podatkiem, ucieczka albo śmierć.

W islamie modelem jest imitatio Mahomedi. Allaha nie można naśladować, bowiem Allah nie jest do pojęcia ludzkim rozumem. W chrześcijaństwie Pan Bóg stworzył nas na podobieństwo swoje. A chrześcijanie zakładają, że Bóg jest dobry, bowiem jest racjonalny. Stąd rozum i wiara (ratio et fides). Allah nie jest takim bytem. Allaha nie można w ogóle zrozumieć. Jest ponad wszelkie ludzkie standardy, poza wszelkimi próbami zgłębienia go i jego czynów. Gdy czyni zło, to nie dlatego koniecznie, że ktoś na nie zasługuje, tylko dlatego, że taka jest jego wola. Czysta wola. I człowiek nie ma prawa zrozumieć dlaczego. Allah co prawda stworzył człowieka – z gliny, z wody, z bakterii, ze spermy, jak odnotowują raczej niespójnie kolejne sury.

 

Koran nie układa się logicznie, jest zbiorem wizji. Jest też pełen sprzeczności, jak również fragmentów niezrozumiałych bądź takich, które można rozmaicie interpretować. Tłumaczone jest to w taki sposób: „To On objawił wam Księgę. Niektóre wersy są precyzyjne w swym znaczeniu - są one podstawą Księgi, a inne są niejasne. Ci, których serca zarażone są niewiarą, zwracają uwagę na części niejasne, aby stworzyć niezadowolenie poprzez staranie się wytłumaczenia ich. Ale nikt nie zna ich znaczenia oprócz Allaha” (3:5).

Koran w znacznym stopniu to powtórzenie Starego Testamentu, często widać alternatywne wersje, np. przypowieści o arce Noego, czy rozmaite wtręty o Mojżeszu oraz innych prorokach hebrajskich. Ponieważ islam nie uznaje rozdziału między sferą sakralną a świecką, jest systemem wiary totalnym. A islamski ulema, czyli uczony w piśmie, upodabnia islam do rabinackiego judaizmu. W innych aspektach również, na przykład do pewnego stopnia w traktowaniu kobiet, chociaż w judaizmie nie jest ta sprawa traktowana aż tak ekstremalnie. Także pewne zakazy kulinarne są wspólne, na przykład dotyczące wieprzowiny. Są też w Koranie odniesienia do chrześcijaństwa. Islam uznaje Jezusa za proroka, ale odrzuca istnienie Pana Boga w Trójcy Jedynego. Z tego powodu muzułmanie uznają chrześcijaństwo za politeizm. Allah jest jedyny i zawiera w sobie wszystko.

Koran warto poznać. Święta księga muzułmanów głównie nakazuje i straszy. Ale wśród nakazów są i dobre. Na przykład: należy pomagać wdowom i sierotom (muzułmańskim oczywiście), należy łożyć na biednych, dzielić się z nimi. Jednocześnie trzeba walczyć o ustanowienie panowania islamu na ziemi. Koran reguluje też różne aspekty życia, na przykład prawo zemsty czy sprawy rodzinne, choćby rozwód. Księga zakazuje na przykład zabijania niemowlaków rodzaju żeńskiego, co nagminnie praktykowali Beduini przed islamem, oczekując na synów. 

Oto garść cytatów głównie z rozdziału pt. „Krowa”: O sobie: „Wiedź nas właściwym szlakiem” (1: 6). „Poddałem się Panu Wszechświata” (2:131). „Wyznajemy wiarę Abrahama” (2: 135). „Wierzymy w Boga, który objawił się nam; w to, co objawiono Abrahamowi, Iszmaelowi, Izaakowi, Jakubowi i plemionom; Mojżeszowi, Jezusowi i innym prorokom. Między nimi nie rozróżniamy i Jemu się poddajemy” (2:136). 
O biednych: „Bądź szczodry, Allah kocha szczodrych” (2:195). O bogatych: „Ci co zajmują się lichwą staną przed Allahem jak ludzie opętani przez Szatana” (2:275). O stosunkach męsko-damskich: „Mężczyźni są ponad kobietami. Allah jest potężny i mądry” (2: 228). „Nie zbliżaj się do kobiet podczas ich okresu i nie zbliżaj się do nich, aż staną się znów czyste. Kobiety to twoje pole, idź tedy w pole kiedy ci się podoba” (2:222-223). „Nie zapomnijcie pokazać sobie serdeczność” (2:236).

O świętej wojnie: „Walcz w imię Allaha przeciw tym, którzy walczą przeciw tobie, ale ich pierwszy nie atakuj. Allah nie kocha agresorów. Zabijajcie ich wszędzie, gdzie ich znajdziecie. Wypędź ich z miejsc, z których oni cię wypędzili. Bałwochwalstwo jest gorsze niż przelew krwi” (2:190). „Walcz przeciw nim dopóki nie zginie bałwochwalstwo i religia Allaha zapanuje niepodzielnie” (2: 193). „Nie praw, że ci, którzy padli na służbie Boga, nie żyją. Ależ są żywi, ale ty tego nie wiesz” (2:155). „Walka jest twoim obowiązkiem, nawet jeśli ci się to nie podoba” (2: 216). „Wielokrotnie mały oddział pobije potężną armię. Allah jest z tymi, którzy wytrzymują z cierpliwością.” (2: 249).

O kafirach (wyznawcach religii innych niż islam): „Przekleństwo Allaha niech spadnie na niewiernych” (2:89). „Nie będzie przymusu w religii” (2: 256). 

I tak mógłbym jeszcze przez 114 rozdziałów, ale chyba anielska redakcja Tysola w końcu by się na mnie zdenerwowała. W każdym razie z tego wszystkiego wynika, że Allah to nie Pan Bóg. Inaczej: Mahomet wywiódł swe bóstwo z judaizmu z pewnym odniesieniem do chrześcijaństwa, ale to, jak rozumieją swego Boga muzułmanie, stoi w sprzeczności z naszym rozumieniem Boga, czyli Ojca, Syna i Ducha Świętego w Trójcy Jedynego. 

Marek Jan Chodakiewicz

http://tysol.pl


Waszyngton, 3 kwietnia 2016
www.iwp.edu

Komentarze

anonim2019.03.11 11:06
A sama dialektyka to ubóstwienie zniszczenia, unicestwienia, śmierci. W polityce występuje pod nazwą permanentnej rewolucji, w biologii jako teoria ewolucji. W języku potocznym: to droga po trupach!
anonim2019.03.11 8:13
A " O naśladowaniu Chrystusa" to prawdziwy balsam dla duszy. Dobrze, że mamy bohaterów narodowych, których kształtowały dobre książki.
anonim2019.03.11 8:09
Z komentarzy wynika, że zwolennicy Koranu mają za zadanie zniszczyć zwolenników Starego i Nowego Testamentu, po czym mają być zniszczeni przez przedstawicieli materializmu dialektycznego. Świat i człowiek zostaną oczyszczone z pierwiastków Boga.Wówczas w ten czy inny sposób nastąpi zniszczenie świata materialnego (zakamuflowana koncepcja Hegla). Taką wyznaczono kolejność jak sądzę, "zbawienia" poprzez unicestwienie.
Hanys2019.03.11 7:43
Wielu niezaleznych historyków twierdzi, że islam to przykrojona i uszyta dla arabów wersja judaizmu, która została wymyślona i wdrożona przez żydów w momencie kiedy istniało realne zagrożenie, że chrześcijaństwo podbije ludy arabskie. Ale żydzi zapomnieli, że religia to miecz obosieczny i w ten sposób wyhodowali sobie największych wrogów :-)
Vistula2019.03.11 3:15
Nowak & Stach - two stooges - "Allow me" - This is a set phrase that typically precedes a polite action or gesture. English Dictionary. - "who we have here? " - From Quora: I agree with the commenters below who says that while “look whom we have here” is technically correct, in reality most people would say “look who we have here. - !!! - "Allow me then to give (an impersonal verb) a brief rundown.." - - "how would I (conditional mood) I say this politely" - jak moglbym vs - how should I (obligation) say this politely - jak powinienem. I've chosen a "conditional mood" - This time, I'll allow myself to be far less polite and repeat the original sentence: You’re, yes you, and you, both of you, a massive homocunts! Next time around come up (approach) with something a bit more linguistically correct. -"make yourself underˈstood" - make your meaning clear, especially in another language - English Dictionary And you're right, nothing works better when you learn English with the asbestos-filled air in the cramped environment.
anonim2019.03.10 21:13
Bo islam, jak każdy wie, ma trzy święte księgi. Torę, Ewangelię i Koran. Szybki kurs uczy nas tyle, że w ramach przynajmniej pierwszej i drugiej bóg jest bytem kompletnie wewnętrznie sprzecznym. Trzecia z nich zawiera chyba stosunkowo najmniej takich czysto logicznych błędów, ale w sumie pasuje do dwóch pierwszych...
Gabriel2019.03.11 8:14
Szybki kurs, powiadasz? :-))) To zapewne stąd ten brak wiedzy. Polecam zatem kurs dłuższy, a najlepiej przeczytanie całej Biblii ze zrozumieniem. Zapewniam, że sprzeczności znikną.
Majestic2019.03.10 18:24
Diabelskie wyznanie, a dialogowanie z islamem to rozmowa z sługami belzebuba, na nich trzeba opracować inne metody, bo My w ich kierunku dobrym slowem, a oni Nas bombami obrzucają i gardla podcinaja.
Vistula2019.03.10 18:23
Dear Stachu, The website you are sending readers to is in English. Allow me then to ask you a very simple question: Do you speak English fluently enough to understand the particularities of any text in English?
Piotr Nowak2019.03.10 18:42
"Allow me then to ask you " ???!!! po jakiemu to jest? bo słówka są angielskie, ale języka nie znam.... Nie rozbrajaj mnie proszę cię... :)
Vistula 2019.03.10 21:27
well, well, well ... who we have here? Mr.Nowak & Stachu Allow me then to give a brief run down of the beauty of ... how would I say this politly.... You’re, both of you a massive homocunts! Next time come up, you two fuckheads with something more... linqustically correct. Do I make myself understood shitheads?
Piotr Nowak2019.03.10 22:12
who (DO) we have here? Mr.Nowak & Stachu Allow (LET ME) me then to - give (YOU) a brief run down of the beauty of ... how would I( HOW IT SHOULD BE) say (SAID bez this) this politly.... You’re, both (BOTH OF U ARE) of you a massive homocunts! Next time come up (COME WHAT?), you two fuckheads with something WHAT IS more... linqustically correct. Do I make myself understood (CLEAR nie understood) shitheads? Ostatni raz cię poprawiam, Back 2 school. Albo nie kompromituj się. Bardzo proszę bo mnie oczy bolą, Trochę głupie jest używanie angielskiego na polskim forum - a zwłaszcza że nie nie ma się o tym pojęcia. Wiesz... Google translator to nie akcent! Ani narzecze! To tylko pomoc. Takie narzędzie. Czy ja piszę po francusku? Krótko mówiąc - nie potrafisz? To nie rób z siebie lepszego bo się nie udaje. Pisz po polsku.
Piotr Nowak2019.03.10 22:46
who do we have here? Mr. Nowak & Stachu Let mi give you a brief just to run down the beautifillness ... How should I say this to be polite?How it should be said ...? Both of You are nothing but a massive homocunts! Come up with something more linguistically correct next time. Do I make myself clear? Shitheads? A teraz naucz się tego na pamięć Pisz po polsku łajzo. Don't fck around ! stupid ass bitch nie rób z siebie większej piczzy niż jesteś naprawdę.... Pozdrawiam Bo zaczynasz mnie wkuurwiaać z tym angielskim. I na bank nie tylko mnie. Zakład?
Vistula2019.03.11 3:53
One more thing wanker, If you wouldn't be so far away from my sprawling estate I would gladly introduce you to "wetbacks' on my payroll. You know, they cut the grass, cleaning the pool ... You could come and do what you love, suck José i Alejandro dicks. Easy money. Think about it.
Piotr Nowak2019.03.10 23:19
To że zrywasz azbest od 30 lat i mieszkasz "na Jackowie" nie robi z ciebie Amerykanina.. Rozumiesz?
Piotr Nowak2019.03.10 23:33
be good. Or be good at it. Rozumiesz? Wątpię
Stachu2019.03.10 20:46
"Allow me then to ask you" WTF?
Stachu2019.03.10 17:54
To już 152 wpis na Frondzie, który usiłuje stworzyć wrażenie, że Islam jest zaprzeczeniem Judeochrześcijaństwa. Nic bardziej mylnego: https://skepticsannotatedbible.com/cruelty/long.html
Anna2019.03.10 19:47
Allah na pewno nie jest Bogiem, do którego zwracamy się w modlitwie "Ojcze nasz...", której nauczył nas Jezus Chrystus. Nie trzeba czytać jakichś stron w języku angielskim, czy innym, żeby to wiedzieć.
anonim2019.03.11 9:31
Stachu do piachu