22.06.13, 15:33Rzeź niewiniątek (Malarstwo: Angelo Visconti/Wikimedia Commons)

“Kościół katolicki jest "jedynym autorytetem religijnym, który ma duchową moc, aby uwolnić społeczeństwo od demonów aborcji"

Thomas J. Euteneuer ,urodzony  w Detroit w 1962, jest księdzem katolickim z diecezji Palm Beach, na Florydzie. Przez wiele lat był egzorcystą  i działaczem pro-life. jest autorem wielu publikacji i dwóch, jakże związanych ze sobą książek „Egzorcyzm i Kościół wojujący” i „Demoniczna aborcja”. W teologii głoszonej przez tego kapłana następuje połączenie demonologii, podobnej do tej, jaką możemy znaleźć  także u innych współcześnie piszących egzorcystów, z nauką moralną, związaną z obroną życia nienarodzonych. Jest też w nauczanej przez niego teologii wyznaczony pewien cel modlitwy o wyzwolenie, jaką sprawuje „Kościół wojujący”, jest to modlitwa o wyzwolenie osób, rodzin, społeczeństw i świata od demonów aborcji.

Egzorcyzmy a Kościół Wojujący

Książka rozpoczyna się cytatem z listu do Efezjan „W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.” (Ef 10-13)

„Mocni w Panu”

W jakim jednak celu mamy być „Mocni w Panu”? Każdy z nas ma inne powołanie, zatem i każdy z nas może nieco inaczej rozumieć tę walkę, widzieć dla siebie nieco inne jej pole. Ks .Thomas Euteneuer widzi tę walkę dla siebie i innych kapłanów bardzo konkretnie i nazywa po imieniu jej pola:  „Szatan pręży muskuły za pomocą zgubnych ideologii jak feminizm, aborcyjny ekstremizm, wojowniczo nastawiony ruch homoseksualny i agresywne media, które działają w służbie szatana, jego dzieł i wszystkich jego pustych obietnic”.

Realna moc szatana.

Co dzisiaj daje szatanowi szczególna moc? „W dzisiejszych czasach, Szatan staje się coraz silniejszy ze względu na ogrom ludzkiej grzeszności, a Kościół musi skonfrontować z nim swoją moc, dobrowolnie lub nawet do tego przymuszony. Szatan był normalnie "ukryty w ciemnym morzu ludzkiego grzechu i błędów", jak Lewiatan Starego Testamentu, niemniej w dzisiejszych czasach pokazuje się on z podniesionym czołem w potężnych strukturach grzechu takich jak aborcja, pornografia, niewolnictwo seksualne” Szatan jest też obecnie coraz śmielszy „Nie jest już tak, że zło jest jedynie  praktykowane w ciszy cmentarzy, obskurnych zakątkach i ukrytych zgromadzeniach.” Zło w coraz większym stopniu dotyka już nie jednostek, a społeczeństw.

Czasy współczesne

Czekające na nas zadania są odpowiedzią na znaki czasu. Teraz działanie szatana w świecie jest szczególne: "różnica między działaniem szatana współcześnie, a w czasach minionych jest taka, iż szatan ma większą zdolność do wykorzystywania grup i instytucji dla zwiększenia zasięgu jego zła w życiu jednostek i społeczeństw." Co jeszcze uległo zmianie w aktywności zła niegdyś i w czasach nam współczesnych? Otóż "Dzisiaj celowe zło jest czynione jawnie i bezkarnością, tolerowane na forum publicznym i opracowywane w eleganckich pomieszczeniach rządzących." Co wzmacnia działanie szatana dzisiaj?  "diabelska walka duchowa naszych wspólnot intensyfikuje się poprzez lata trwania tej walki, stąd wszyscy chrześcijanie, a zwłaszcza kapłani, nie będą mieli innego wyjścia jak podjąć w duchowej walce o dusze bardziej intensywne działania." 

Uzurpatorzy atakują życie

Szatan jest mniejszy od Boga i nie panuje nad tym światem, ale chciałby tu panować, jest władcą uzurpatorem. Daje też pewną moc swoim sługom, aby czynili zło. Mają oni za to od szatana obietnicę realnej mocy. Walka z prawem do życia, jest stricte szatańskim działaniem, ponieważ szatan jest zabójcą. "On od początku był zabójcą" -- powiada Chrystus o szatanie, właśnie za sprawą Węża z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju śmierć przyszła na świat.  „Diabeł obecnie kontroluje uzurpujących sobie prawo do kontrolowania całości ludzkiej egzystencji, nawet tak zwanych wolnych społeczeństw: od manipulacji samym aktem stworzenia (zapłodnienie in vitro, klonowanie, geny człowieka); do władzy nad życiem i śmiercią (aborcja, doświadczenia na komórek macierzystych zarodków, eutanazja); definicji ludzkiej seksualności i małżeństwa (antykoncepcja, rozwód, związki homoseksualne), aż do samej perspektywy zagłady ludzkości (wojna nuklearna, ludobójstwa i zbliżający się Nowy Porządek Świata). " 

Czym jest Kościół Wojujący

Kościół walczący, wojujący, to określenie chętnie stosowane w średniowieczu, znajdują się one na przykład w liście Papieża Klemensa V w liście do króla fr. Filipa IV Pięknego, 1311 r. Także w późniejszej teologii określenie „Ecclesia militans” miało ono swoje zastosowanie jako nazwa na jedną z  trzech grup istniejących w Kościele. „Kościół Chrystusowy tworzą niejako trzy grupy: Kościół walczący, cierpiący i triumfujący. Wszyscy tworzymy jedno Ciało Chrystusowe. Pomiędzy nami istnieje zależność modlitwy i wstawiennictwa.” Zatem każdy z nas ma prawo nazywać się „Kościołem wojującym”, przede wszystkim wojującym o własne zbawienie, a następnie walczącym o zbawienie innych. Określenie „Kościół wojujący”, ma teleologiczny związek z wiarą w życie wieczne. (Więcej na ten temat w: Przymierze z Maryją, Numer 43 (listopad/grudzień 2008 r.)  http://www.piotrskarga.pl/bog-sie-rodzi-,2678,3667,p.html)

Aktualność walki Kościoła widzą także inni teologowie

Nie jest  to określenie wyłącznie z historii teologii. Jan Paweł II wyznał, że jego życie kapłańskie i biskupie wpływał kard. Stefan Wyszyński, uosabiający „Kościół broniący człowieka, jego godności i jego podstawowych praw, Kościół odważnie walczący o prawo ludzi wierzących do wyznawania swej wiary, Kościół niezwykle dynamiczny, pomimo przeszkód i trudności, jakie piętrzyły się na jego drodze” (Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 64).

Egzorcyzmy a Kościół Wojujący

Zdaniem ks. Thomasa Euteneuera, walka odbywa się dziś na konkretnych polach. Kościół został założony przez Chrystusa, aby spełnić najbardziej dramatyczną misję, to jest chyba najbardziej niebezpieczna i ekscytująca misja jaką kiedykolwiek powierzono człowiekowi.  Jest to misja ratowania dusz. Chociaż wiemy, że Pan walczył w tej bitwie przed nami i ją wygrał, to w każdym pokoleniu musimy chwycić za broń i walczyć od nowa, aż do końca czasów. Ta misja nie jest dla bojaźliwych „Ta  książka jest napisana dla tych którzy "walczą w dobrych zawodach", dla dusz wchodzących w walkę z diabłem, aby wspierać, zachęcać i umacniać ich w konfliktach z siłami zła sprzymierzonymi przeciwko zbawieniu człowieka”

Zagrożenia dla młodych

Mamy do czynienia z całymi branżami ludzkiej działalności poświęconymi złu. „Całe branże i grupy działania są przeznaczone do jego promocji i upowszechniania, a czasem sama moc tych branż niemoralności przerasta wyobraźnię. Są one skierowane do młodszych pokoleń z ogromną mocą uwodzicielską, a młodzi są niemal zupełnie bezradni wobec grzechu, ze względu na bezprecedensowe ataki na wiarę, małżeństwo, rodzinę i życie niewinnych. Nie tylko młodzi ludzie nie znają prawdy o swoim zbawieniu, oni nawet nie wiedzą, że o tym nie wiedzą.” Cechą niebezpiecznego stanu w jakim się znajdujemy, jest iż nie zauważamy już zła, oswoiliśmy się z nim, a nasze dzieci urodzone w takim świecie, mają jeszcze mniejsze niż my szanse zorientować się w sytuacji, a  „Nic nie umyka zbuntowanym siłom hedonizmu i sekularyzmu w ich gwałtownym marszu przez nasz świat. One wkraczają w tkankę naszego życia i naszych rodzin, niczym gaz, który zatruwając całe środowisko sprawia, że uważamy, że ​​jego toksyczność jest "normalna".

Sytuacja gorsza niż za komunizmu

Autor zauważa, że nie jest to pierwszy raz, kiedy ludzkość boryka się z zagrożeniami, niemniej stan rzeczywiście dzisiaj jest wyjątkowy. „To jest wojna przeciwko samej ludzkości, coś co nie było widziane dotąd w całej historii może z wyjątkiem ateistycznego komunizmu.” Ponadto promowany wszędzie okultyzm otworzył jakby puszkę Pandory z duchami nieczystymi. 

Pierwszy cel, przywrócenie powagi w mówieniu o walce z szatanem.

Jakie więc powinny być nasze cele w tej trudnej sytuacji?  Misją książki o Kościele Wojującym  jest przeniesienie rozumienia egzorcyzmu z popularnego zjawiska kulturowego, istniejącego  w sferze Internetu, filmów i tabloidów i umieszczenie go z powrotem w rękach kapłanów, którzy są prawdziwymi żołnierzami  Kościoła Wojującego.  Egzorcyzm to poważne narzędzie w walce z diabłem. Często filmy te, choć jest w nich wiele prawdy, pokazują księży jako słabych w walce z diabłem, niechętnie podejmujących walkę. Należy być czujnym wobec przesłania filmu, jeżeli diabeł pokazywany jest jako ten, zdaje się mieć przewagę w stosunku do Kościoła. Nic nie może być dalsze od prawdy!

Drugi cel: zachęta dla kapłanów

Egzorcyzmy najlepiej rozumieć w kontekście ewangelizacji i troski o dusze, a jako takie jest właściwe zadanie dla księży katolickich. Należy ich motywować do realizowania swojego powołania którym jest podejmowanie walki samemu, oraz wspieranie wiernych w tej walce.

Demony aborcji

Książka „Demonic Abortion”, wydana w 2010 roku, była zaplanowana jako pierwszy z dwóch tomów. Na 120 stronicach zawarte są przemyślenia nad złem czynionym przez aborcję, widzianym  z punktu widzenia księdza i egzorcysty, walczącego od ponad dziesięciu lat na całym świecie w okopach pro-life na całym świecie.

Zdaniem autora, Kościół katolicki jest "jedynym autorytetem religijnym, które ma duchową moc, aby uwolnić społeczeństwo od demonów aborcji" Walka z aborcją nie jest tylko walką intelektualną, lecz jest walką z demonem aborcji. Modlimy się o coś i walczymy o coś i walczymy z kimś, jest to walka z demonem. Egzorcyzm katolicki jest mocną modlitwą, wypędzeniem, a nie tylko nieśmiałym zaproszeniem go do opuszczenia, co by nie podziałało.  Forma wspólnej modlitwy ma wielką moc, ponieważ jest to modlitwa Kościoła. Wyrzucanie demonów następuje w imię Jezusa „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. (Flp 2,10-11).

Modlitwa pod klinikami aborcyjnymi jako zalecany środek

Przykładem działania jest modlitwa, jaką autor książki wielokrotnie sprawował pod klinikami aborcyjnymi.  Przez wiele lat był przewodniczącym międzynarodowej organizacji obrony życia - Human Life International, która organizowała nie tylko działania w sensie intelektualnym i społecznym, lecz także modlitwę. Klinika aborcyjna jest właściwym miejscem dla egzorcysty.

Maria Patynowska

Film – modlitwa pod klinika aborcyjną, prowadzona przez ks. Thomasa Euteneuera


Komentarze

anonim2013.06.22 15:53
Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes, Gentes, Alleluia Louez le Seigneur, tous les peuples ! Fêtez-le tous les pays, Alléluia ! Son amour envers nous s'est montré le plus fort, Eternelle est sa fidélité, Alléluia ! Dieu monte parmi l'acclamation, Le Seigneur aux éclats du cor. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, Sonnez pour notre Roi, sonnez ! Acclamez, acclamez Dieu toute la terre, Chantez à la gloire de son nom, en disant : "Toute la terre se prosterne devant toi, Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom".
anonim2013.06.22 16:19
+
anonim2013.06.22 16:43
Czy mogli byście tytułami akapitów nie przekręcać słów księdza egzorcysty? dajecie tytuł: "Sytuacja gorsza niż za komunizmu", co mnie oburzyło bo sytuacja w komunizmie była o wiele gorsza, ale doczytuje co powiedział sam ksiądz: " coś co nie było widziane dotąd w całej historii może z wyjątkiem ateistycznego komunizmu.” Zatem powiedział że jest źle jak nigdy Z WYJĄTKIEM komunizmu kiedy było gorzej. I tu się z księdzem egzorcystą zgadzam. Polecam też bardzo dobry dokument pokazujący tożsamość zarówno komunizmu jak i faszyzmu w filozofii Marksa. http://youtu.be/BAem-s1NR9E
anonim2013.06.22 18:24
rok 1900 - 2 miliardy ludzi, rok 2012 - 7 miliardów ludzi
anonim2013.06.22 20:23
"Nigdy w całej historii nie widzieliśmy zła promowanego tak skutecznie i prawdziwego dobra tak ostro wyśmiewanego i odrzuconego, jak w tym najbardziej technologicznie zaawansowanym wieku.” Na forum frondy też jest paru osobników-wyśmiewaczy, którzy zawsze zła bronią bardziej niż niepodległości..
anonim2013.06.22 23:53
Ciekawy jestem dlaczego kościół już nie walczy tak jak kiedyś z transplantacją organów lub transfuzją krwi. Przecież to też było mieszanie się człowieka to dzieła bożego. Ale przecież można teraz nazwać kupkę komórek nienarodzonym dzieckiem, brzmi bardziej zatrważająco. Usuwasz zarodek czyli mniej komórek niż przy zdartym naskórku i nazywasz to zabijaniem. Ż E N U J Ą C E
anonim2013.06.23 1:36
Modlitwa przed kliniką aborcyjną to bardzo dobry sposób na uratowanie wielu dzieci. W Polsce też powinniśmy podjąć takie inicjatywy. @ narrator, Ż E N U J Ą C Y jest poziom twej NIEwiedzy w zakresie biologii człowieka na poziomie szkoły średniej. Rozumiem, że można nie wiedzieć wszystkiego, ale wówczas nie należy się wypowiadać w temacie, o którym nie ma się pojęcia. Dla Twojej informacji: Człowiekiem staje się każda istota powstała w wyniku złączenia się 1-j komórki jajowej kobiety i 1-j komórki plemnika mężczyzny. Początkowe stadium jej życia nazwano "zygotą" i stanowi ono pierwszy etap życia człowieka w okresie przed urodzeniem. Pierwsze stadium życia człowieka w okresie po urodzeniu nazwano "noworodkiem". Aborcjoniści powielają kłamstwa wykorzystując niewiedzę i nieuctwo ludzi, którzy najczęściej z powodu rozwiązłości seksualnej chcą "pozbyć się" niewygodnego dowodu ich zdrady i/lub cudzołóstwa lub z powodu egoizmu i chciwości wolą zabić własne dziecko niż je utrzymywać przez kolejne 18lat. PRAWDA W OCZY KOLE.
anonim2013.06.23 5:24
@Słowianka Po połączeniu komórek żeńskiej i męskiej nie dostajemy człowieka zalążek inaczej potencjał. Co ma do tego noworodek? Po co mi takie rzeczy tłumaczysz? Katole to by chcieli nazwać każdego mordercą nienarodzonego dziecka kto by się dopuścił wytrysku poza pochwą. Z resztą już teraz tylko taki stosunek jest wg kościoła jedyny dopuszczalny. Inne to obraza boska. Tylko, że wielu ludzi się waszego boga po prostu nie boi bo zbyt mały ma zasięg.
anonim2013.06.23 21:21
No właśnie jeden się pokazał, niejaki narrator...bedzię sobie teraz flaki wypruwał, żeby nam udowodnić, że rozszarpanie płodu na strzępy to to samo co zdarty naskórek na ręce.. tak baranie nazywam to zabijaniem bo podczas aborcji rozrywając na strzępy jak to nazwałeś tą "kupkę komórek " przerywasz rozpoczynające się nowe życie. Jak nie będziesz się wpieprzał z kleszczami do tej "kupki komórek" to narodzi się nowy człowiek... a co do naskórka to nawet całą skórę z d..... możesz sobie zedrzeć a i tak Ci się z niej nic nie narodzi...
anonim2013.06.23 21:30
Rekkon .. nie chcesz, żeby Ci ktoś mówił jak masz zyć, to po cholerę wchodzisz na frondę i sobie ten spokój zakłócasz...