Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw korupcyjnych polegających na przyjmowaniu i wręczaniu korzyści majątkowych osobom z kierownictwa Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Funkcjonariusze CBA 21 grudnia 2020 roku zatrzymali 4 osoby, w tym dwóch Zastępców Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach: Dariusza W., Karola R. oraz dwie osoby reprezentujące firmy wykonujące prace na zlecenie ŚZDW. Trzech zatrzymanych usłyszało zarzuty.

Korzyści majątkowe

W toku śledztwa ustalono, że dwaj Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach: Dariusz W. – odpowiadający za utrzymanie sieci drogowej, oraz Karol R. – odpowiadający za inwestycje, przyjmowali korzyści majątkowe w postaci drogich smartfonów oraz pieniędzy od przedstawicieli dwóch firm wykonujących inwestycje związane z budową dróg oraz infrastruktury drogowej. W samochodzie użytkowanym przez Karola R. tuż po jego zatrzymaniu zabezpieczono pieniądze w kwocie 30 tysięcy złotych stanowiące przyjętą przez niego w dniu zatrzymania korzyść majątkową.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Karolowi R. zarzuty dotyczące popełnienia 4 przestępstw przyjmowania korzyści majątkowych oraz ich obietnicy kwalifikowane z art. 228 par. 1 kk. Natomiast Dariusz W. usłyszał zarzuty popełnienia 3 przestępstw przyjmowania korzyści majątkowych oraz ich obietnicy jak również jeden zarzut nakłaniania do wręczenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcje publiczną.
Marek U. – reprezentujący firmę wykonującą prace związane z infrastrukturą drogową, usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw wręczania korzyści majątkowych obietnic ich wręczenia osobom pełniącym funkcje publiczne kwalifikowane z art. 229 par. 3 kk..
Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
Jeden z zatrzymanych przedsiębiorców skorzystał z klauzuli niekaralności przewidzianej w art. 229 par. 6 kk.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec Dariusza W. oraz Karola R. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd nie uwzględnił wniosków i nie zastosował wobec podejrzanych żadnych środków zapobiegawczych, wskazując jednocześnie na istnienie przesłanki ogólnej do stosowania środków zapobiegawczych w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów. Prokurator skieruje zażalenia na postanowienia Sądu po otrzymaniu ich odpisów wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Wobec Marka U. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego w wysokości 30 tysięcy złotych.
Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.


mp/pk.gov.pl