Koran i nienawiść. Cytaty, które mówią o islamie wszystko! - zdjęcie
26.09.15, 18:50

Koran i nienawiść. Cytaty, które mówią o islamie wszystko!

27

<<< CHCESZ DOBRZE BRONIĆ WIARY KATOLICKIEJ? PRZECZYTAJ TO KONIECZNIE! >>>

Arabskie słowo dżihad znaczy „oddawać swe siły dla Allaha”. Rozumie się przez to całkowite zaangażowanie słowem i czynem, mobilizację swoich sił, swojego czasu, swojego mienia i stanowczo również broni. Dżihad jest też tłumaczony jako „święta wojna” ponieważ to Allah dał rozkaz do tej „misja miecza”, on jej towarzyszy i prowadzi do zwycięstwa. W islamskim prawie pojęcie to dotyczy walki przeciw niewiernym, nie-muzułmanom.

Koran zna wiele różnych pojęć na określenie walki i wojny. 33 razy mówi on o „qui tal” czyli „walce z bronią”. „Qui tal ma na celu rozprzestrzenianie przemocą islamu na cały świat. 95 wersów Koranu tworzy fundament islamskiego prawa wojennego:

„Ci, którzy wierzą (w Allaha), walczą (qui tal- z bronią) na drodze Allaha, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie więc z poplecznikami Szatana.”(Koran 4,76)

„Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra.” (Koran 2,216)

„I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Allaha gorliwością, na jaką On zasługuje! On was wybrał.” (Koran 22,78)

Dwanaście razy Koran przytacza stanowczy nakaz Allaha krwawej walki.

Wojna jest obowiązkiem każdego zdrowego muzułmanina i każdy muzułmanin musi ją wspierać. Kto się nie udziela, nie wspiera wojny przynajmniej finansowo, ściąga na siebie gniew Allaha i będzie ukarany torturami i mękami w wieczności. Ponad 320 razy grozi się wygodnym muzułmanom ciężkimi karami, aby uczynić ich uległymi, posłusznymi. Muzułmanina, który nie walczy, ani nie zbroi wojowników, tego Allah dotknie nieszczęściem w Dniu Ostatecznym. (Hadis według Ibn Madża).

Sam Allah prowadzi walkę z przeciwnikami islamu: „To nie wy ich zabijaliście, lecz Allah ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzucałeś, lecz to Allah rzucił.” (Koran 8,17).

Allah pomaga swoim wojownikom: „Oto mówiłeś do wiernych: ‘Czyż wam to nie wystarczy, że pomaga wam Pan wasz trzema tysiącami zesłanych aniołów?’ Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni i jeśli oni zaatakują was niespodziewanie, to dopomoże wam Pan wasz pięcioma tysiącami aniołów, wyróżnionymi.”(Koran 3, 124-125)

Pięć razy nakazuje Allah w Koranie zabijać wszystkich nie-muzułmanów (dwa razy w 2,191; w 4,89; 4,91; 4,95). Ci muzułmanie, którzy poddają się woli Allaha i prowadzą nakazaną przez niego krwawą wojnę są prawdziwymi muzułmanami. Błędnym jest nazywanie ich islamistami, fundamentalistami lub ekstremistami.
Święta wojna przynosi muzułmanom wielką nagrodę.„Niechże walczą na drodze Allaha ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Allaha i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.”(Koran 4,74). Dziewięć wersów Koranu dotyczy prawa łupu a trzydzieści wersów dotyczy zdobytych niewolników.Allah pozwala brać zakładników i wymuszać okup: „Allah obiecał wam liczne łupy, które weźmiecie.”(Koran 48,20).
Mahomet w imieniu Allaha wysyłał drużyny śmierci, aby zabijały jego przeciwników i podpalały kraj wroga. (biografia wg Ibn Hischama).
To, że islam jest religią przemocy, widać nawet w nazwach poszczególnych sur Koranu:„Łupy” (8);„Zwycięstwo” (48);„Szeregi” (bojowe inaczej ordynki) (61).
Każdy muzułmanin, który zostaje zabity w świętej wojnie, jest uznawany za męczennika i otrzymuje w nagrodę raju wraz ze wszystkimi zmysłowymi rozkoszami (3,157; 3,169 i inne). Wiara w raj jest silną motywacją zamachowców samobójców:„Allah daruje mu jego grzechy przy pierwszej kropli jego krwi; jego mieszkanie w raju widać już z pola bitwy; będzie uwolniony od mąk grobowych i ochroniony przed wielkim strachem w Dniu Ostatecznym; będzie odziany w szaty wiary, poślubi rajskie dziewice i będzie mógł wstawiać się za siedemdziesięcioma osobami ze swojej rodziny” (Hadis wg Ibn Madża).
W rozdziale 22 Koranu, wers 78 widać, że wszystkie pokojowe wersy pochodzą z wczesnego okresu islamu: W Mekce Allah objawił ze względu na jeszcze małą i słabą społeczność:„Powstrzymajcie wasze ręce przed walką, módlcie się i płaćcie podatki religijne. Gdy im jednak (w Medynie) nakazano krwawą walkę, niektórzy obawiali się ludzi bardziej niż Allaha… Mówili; `Panie nasz! Czemu nakazałeś nam walkę z bronią`?”
Ponad 200 razy potępia Koran niewiernych (kafir), którzy nie chcą się poddać Allahowi jako „wrogów Allaha”:„Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym!”(Koran 4,101).„I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Allaha” (Koran 2,193).„Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Allaha i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi będzie tylko to, iż będą zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym.”(Koran 5,33).
Muzułmanom nakazane jest mścić się:„Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!” (Koran 2,191)
”Jeśli karzecie, to karzcie tak, jakbyście sami byli karani” (Koran16,126)
Według biografów Mahometa „Prorok Islamu” wszczął 66 wojen, z czego w 29 był przywódcą. Do dziś „Misja miecza” przyniosła śmierć milionom nie-muzułmanów. Podstawowe znaczenie dla „Misji miecza” ma tzw. „wers miecza” (Koran 9,5): „A kiedy mina święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę.”
Według islamskiej wykładni „wers miecza” anuluje wszystkie pokojowe wersy Allaha: „Wszystkie wersy Koranu, które nawołują do wybaczania niewiernym, zawierania z nimi przyjaźni, albo powstrzymywania się od szkodzenia im, są zniesione przez wers miecza.”(Djalaladdin as Suynti, al-Itqan fihlum al.-Qur`an, I-Il, Kairo o.J.).
Według islamskiej nauki świat podzielony jest na dwa „domy”: W„domu pokoju”panuje islam. Do czasu, aż ten pokój Allaha będzie osiągnięty, muszą być wszystkie narody zwalczane w„domu wojny”. Pokój będzie dopiero wtedy osiągnięty, gdy królestwo islamu obejmie granice Ziemi. Tylko w takim sensie islam jest „religią pokoju”. Kto przesyła islamskie pozdrowienie : „al.-Salal alaikum” wyznaje islam jako „religię pokoju” w „domu wojny”.
Dziś próbują muzułmanie bezkrwawo zdobyć kraje zachodnie dużą ilością dzieci, poprzez wprowadzanie lekcji Koranu do państwowych szkół, przez budowę meczetów jako bazy „na drodze do Allaha”, infiltrację partii politycznych, zakładanie własnych partii, przez przedsięwzięcia dialogowe, święta ekumeniczne i zdobywanie wpływowych pozycji gospodarczych i społecznych. Są w tym wspierani przez „odrealnionych” (osoby nie zdające sobie sprawy z realiów) z kręgu Kościoła i polityki.
Obserwowani przez niemieckie służby bezpieczeństwa gotowi do przemocy muzułmanie mogą być zaktywizowani przez agitatorów w każdej chwili.

Na podstawie: „Islam von A bis Z – Ein Kurzlexikon” autor: Adelgunde Mertensacker, Wyd.: Christliche Mitte.

Pozostałe notki z cyklu o islamie:

http://toczytaelita.nowyekran.pl/post/13936,zdobycze-terytorialne-islamu

http://toczytaelita.nowyekran.pl/post/14531,islamscy-zamachowcy-samobojcy

http://toczytaelita.nowyekran.pl/post/10623,czy-demokracje-da-sie-pogodzic-z-islamem

http://toczytaelita.nowyekran.pl/post/8908,trzecie-imperium-amerykanskie-lancuch-islamski

 

MARIA KOWALSKA

Komentarze (27):

anonim2015.09.26 19:13
Biblia dużo gorsza nie jest: "Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości." Pwt 7, 1 "«Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu!»" Ez 9, 5-6
anonim2015.09.26 19:45
Izraelska organizacja wspiera masową imigrację do Europy Kryzys imigracyjny, którego świadkiem jest Europa, powoduje często u wielu osób słuszny gniew. Problemem jest tylko błędna strona, w kierunku której jest on kierowany. Lobby ją wspierające, wierne zasadzie „dziel i rządź” z zadowoleniem przyjmuje narastające konflikty w wielu krajach. Izraelska organizacja IsraAID od dłuższego czasu operuje na granicy grecko-tureckiej i węgiersko-serbskiej. Dostarcza „uchodźcom” nie tylko żywność i inne podstawowe produkty, ale także wyposaża ich w mapy oraz wskazuje najdogodniejsze szlaki dotarcia do krajów docelowych. W izraelskich mediach pojawiły się apele wystosowane przez jedną z kierowniczek IsraAID – Naamę Gorodischer – dotyczące poszukiwania wolontariuszy mówiących po arabsku, niezbędnych na miejscu z powodu dużej „bariery językowej”. Organizacja pomaga również „uchodźcom” z Pakistanu i Afganistanu, którzy często posługują się kupionymi dokumentami syryjskimi. W tym samym czasie, Izrael buduje mur na granicy z Jordanią, a premier syjonistycznego tworu zapowiedział, iż nie pozwoli na napływ imigrantów z Afryki i Syrii. Jednym z głównym sponsorów IsraAID jest najstarsza organizacja żydowska na świecie – B’nai B’rith, ta sama,której działalność powitał z zadowoleniem były (p)rezydent Lech Kaczyński. Działalność B’nai B’rith w Polsce przerwał dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckiego z 22 listopada 1938 roku, rozwiązujący antypolskie organizacje masońskie. Na podstawie: Nacjonalista.pl/breizatao.com/timesofisrael.com
anonim2015.09.26 19:47
Biblia i nienawiść. Cytaty, które mówią o chrześcijaństwie wszystko! "Tb 3:2 2. Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą, Ty sądzisz świat. (BT)Ps 11:5-7 5. Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość. 6. On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników; wiatr palący będzie udziałem ich kielicha. 7. Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze." "3. Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana. (BT)" "5. … Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą." "Księga Powtórzonego Prawa 13:7-12 Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: «Chodźmy, służmy bogom obcym», bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi - jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego - nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród siebie." "Księga Wyjścia 21:20-21 Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością." "Księga Psalmów 137:9 Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci." "Księga Jeremiasza 48:10 Przeklęty ten, co wypełnia dzieło Pańskie niedbale! Przeklęty ten, który swój miecz powstrzymuje od krwi!" "1 Księga Samuela 15:2-3 Tak mówi Pan Zastępów: Ukarzę Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością; nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły»." Mogę tak wymieniać długo. Szach.
anonim2015.09.26 19:57
Muzułmanie!!! Albo Wasz Allah jest głupcem niewartym naśladowania albo Allah to inne imię Szatana, za którym podążacie!!! Jak może prawdziwy Bóg SIŁĄ nakazywać wiarę w Siebie??!! Każdy zdrowy na umyśle człowiek wzdryga się przed takim pseudobogiem, a raczej od razu czuje że ten niby bóg to zwykły diabeł!!! Muzułmanie w Polsce i na swiecie!!! Wzywam Was do powrotu do prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, który z miłości do Was oddał życie!!! Wracajcie do Niego jeśli jeszcze Allah Was nie zniewoli swoimi Szatańskimi naukami!!! chrześcijanka
anonim2015.09.26 20:02
@Lucky Mącicielu!!! Jezus Chrystus wypełnił Stare Prawo jednocześnie nadając mu nową jakość, mówił np.Słyszeliście jak mówiono: oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam...Poczytaj Ewangelię, do której Stary Testament prowadził. Jeśli nie rozumiesz co zrobił Bóg umierając za całe stworzenie na krzyżu i zmartwychwstając to śmiem twierdzić że NIC nie rozumiesz z Biblii!
anonim2015.09.26 20:07
Właśnie tak wygląda katolicyzm w Polsce - jest na poziomie myślenia realisty i Luckiego. Witki opadają...
anonim2015.09.26 20:20
@do lewactwa i całej zarazy z Gówno Wartej gazeta pajace - znajdźcie choć jeden taki cytat w Nowym Testamencie. Jezus wypełnił te przykazania. Chrześcijanin ma swoją nową ojczyznę w niebie.
anonim2015.09.26 20:34
"Koran" - Podręcznik bandyty Mahometa o tym jak jego wyznawcy mają mordować i prześladować innych, oraz o tym, jak sami mają się kurwić oraz świnić.
anonim2015.09.26 20:36
@TomaszJ Nie znasz kanonów Katechizmu Kościoła Katolickiego? Nieuznawanie ST to jakieś protestanckie herezje. KKK 121 Stary Testament jest nieodłączną częścią Pisma świętego. Jego księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość (Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 14). ponieważ Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane. KKK 122 Istotnie, ekonomia Starego Testamentu była przede wszystkim ukierunkowana na przygotowanie przyjścia Chrystusa, Odkupiciela świata. Chociaż księgi Starego Testamentu zawierają także "sprawy niedoskonałe i przemijające", świadczą o Boskiej pedagogii zbawczej miłości Boga. Znajdują się w nich "wzniosłe nauki o Bogu oraz zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec modlitwy, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego zbawienia" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 15). KKK 123 Chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe słowo Boże. Kościół zawsze z mocą przeciwstawiał się idei odrzucenia Starego Testamentu pod pretekstem, że Nowy Testament doprowadził do jego przedawnienia (marcjonizm).
anonim2015.09.26 21:01
No to łapcie Nowy Testament: Ewangelia wg św. Łukasza 19:27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach"». Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! - kradzież jak nic List do Tytusa 1:12-13 Powiedział jeden z nich, ich własny wieszcz: «Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe». Świadectwo to jest zgodne z prawdą. Dlatego też karć ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze, - nienawiść do innyvh ludów List do Tytusa 2:9-10 Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają, niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga. - pochwała niewolnictwa Ewangelia wg św. Mateusza 10:34-36 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Ewangelia wg św. Łukasza 14:26 Jezus mówi-Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. List do Efezjan 5:22-24 Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. - seksizm 1 List do Tymoteusza 2:11-15 Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci; [będą zbawione wszystkie], jeśli wytrwają w wierze i miłości, i uświęceniu - z umiarem. - seksizm x2 1 List do Koryntian 14:33-35 Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów! Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. - seksizm x3 Naprawdę, mogę tak długo. Szach.
anonim2015.09.26 21:15
@pi nie bredź jak zwykle tylko czytaj całość a nie to co ci się wydaje KKK 1961-1973 i 1974-1986, 2382 oraz 2542-2543 @lucky twoje interpretacje to twoje problemy - zrób z nimi porządek a innym będzie się z tobą lepiej żyło
anonim2015.09.26 21:23
Ja tu tylko sprzątam. Podobnie jak Fronda, tylko przytaczam cytaty, z których wynika pochwała kradzieży, mizogynii, niewolnictwa.
anonim2015.09.26 22:33
@Lucky Przytaczasz co chcesz, wyrwane z kontekstu. Nie zdziwiłbym się gdybyś byl świadkiem Jehowy Pierwszy z brzegu cytat brzmi w całości tak: 12 Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. 13 Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: "Zarabiajcie nimi, aż wrócę". 14 Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: "Nie chcemy, żeby ten królował nad nami"3. 15 Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. 16 Stawił się więc pierwszy i rzekł: "Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min". 17 Odpowiedział mu: "Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!" 18 Także drugi przyszedł i rzekł: "Panie, twoja mina przyniosła pięć min". 19 Temu też powiedział: "I ty miej władzę nad pięciu miastami!" 20 Następny przyszedł i rzekł: "Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. 21 Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał". 22 Odpowiedział mu: "Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. 23 Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał". 24 Do obecnych zaś rzekł: "Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min". 25 Odpowiedzieli mu: "Panie, ma już dziesięć min". 26 "Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma4. 27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach"» Resztę tez sobie powycinales tak jak chciałeś i wyszło to co wychodzi świadkom jehowy
anonim2015.09.26 23:17
@TomaszJ Nie jestem Świadkiem Jehowy. Wklejam fragmenty, tak jak Fronda wkleiła fragmenty tłumaczenia Koranu (tłumaczenia Koranu nie są Koranem). Ja tu jestem tylko po to, by udowodnić, że broń, którą walczy Fronda, jest obusieczna.
anonim2015.09.27 0:31
@Lucky Twoja broń jest tępa jak twoje argumenty. Udowodniłem ze powycinane z kontekstu jak argumenty świadków Jehowy. Teraz ty pokaż ze sens cytatów podanych przez F jest inny lub ze zostały wycięte z kontekstu. .... eeee .... nie da się .... Czemu ? Bo sens cytatów z Koranu jest dokładnie taki jak jest tutaj podany. Kropka.
anonim2015.09.27 10:47
@TomaszJ Choćby przytoczony w artykule werset 2:193 przedstawiony bez kontekstu wersetu 191: I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie,i wypędzajcie ich,skąd oni was wypędzili- Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. -I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie,dopóki oni nie będą was tam zwalczać.Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich!- Taka jest odpłata niewiernym! - owszem, jest mowa o zabijaniu i wypędzaniu, ale w odpowiedzi na prześladowanie i wypędzanie ze względu na wiarę w Allaha. Następny werset: 192 Ale jeśli oni się powstrzymają...- zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! - mówi o tym, aby zaniechać walki, jeżeli prześladowcy również się od niej powstrzymają. I rzeczony werset 193 w innym tłumaczeniu: 193 I zwalczajcie ich,aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Boga.A jeśli oni się powstrzymają,to wyrzeknijcie się wrogości,oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym! - ważne słowa: "aż ustanie prześladowanie" oraz "wyrzeknijcie się wrogości". Chyba ciężko jest mieć za złe Allahowi, że pozwala swoim wyznawcom bronić się przed tymi, którzy ich przepędzają z domów i prześladują ze względu na wiarę w Allaha?
anonim2015.09.27 10:51
@AirWolf Wiem, że to trochę trudne dla Ciebie, ale postaram się pomóc. Biblia jest głosem Boga. Koran jest głosem małpy Boga - Szatana. Tu nie ma żadnego znaku równości. Największa zbrodnia współczesnego świata to znak równości. Wszystkie religie (w tym satanizm), cywilizacje, kultury są sobie równe...To jest właśnie Jądro Ciemności.
anonim2015.09.27 15:37
@marekwu w takim wypadku wielką ironią jest modlitwa papieża z satanistami https://www.youtube.com/watch?t=305&v=HiPNN-830V4 swoją drogą imam modlił się aby allah dał zwycięstwo muzułmanom nad niewiernymi... w wyniku tej modlitwy papież poprosił każdą europejską parafię o przyjęcie dwóch rodzin islamskich.
anonim2015.09.27 18:44
@lucky tak wlasnie moze czytac koran lewak gównowybiórczy "I zwalczajcie ich,aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Boga" dopóki religia nie bedzie nalezec do demona allaha jest przesladowanie i nalezy niewiernych / niesprawiedliwych przesladowac i zabijac "A jeśli oni się powstrzymają,to wyrzeknijcie się wrogości,oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym!" - czyli znowu wrogom , ktorzy bronia swojej wiary. jesli sie poddaja i uwierza w demona allaha to demon jest litosciwy taki sens jest tych bzdur
anonim2015.09.27 22:17
@Lucky Mącicielu, zachowaj swoje komentarze na spotkania Twojej wspólnoty jeśli do jakiejś należysz! Nie będę się odnosić do wszystkiego co napisałeś, ale do jednego. Wyciągnąłeś jeden cytat "Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach" który jest fragmentem przypowieści, którymi Jezus się posługiwał. Jest to przypowieść o minach i o tym, że należy je mnożyć. Chrystus tu nie mówi wprost o sobie. Gdyby tak było miałby schizofrenię, bo raz mówi, że ich kocha i za nich idzie na krzyż, innym razem chce się na nich mścić. Mogę wszystkie fragmenty wytłumaczyć, ale po co skoro Twój klucz do interpretacji Ewangelii jest jeden - pokazać, że Biblia nawołuje do nienawiści! To Twoja interpretacja a nie Kościoła. Nie mąć!
anonim2015.09.27 22:21
@Realista Pełna zgoda - sporo ludzi nie czyta Biblii, ale nie chodzi o to, by przeczytać całą Biblię, ale o to, by przez jej czytanie poznać Chrystusa, przyjąć Jego słowo do serca i nim żyć. Akcent w wierze musi być postawiony na sercu, a nie na intelekcie.Intelekt może nam bardzo pomóc w wierze, ale uwaga, bo Szatan też jest inteligentny, też wierzy, że Bóg jest. Chrześcijanie to ludzie, którzy mają żywą relację z Chrystusem.
anonim2015.09.27 23:08
A cytowane fragmenty tłumaczenia Koranu są interpretowane nie przez uczonych w Koranie i kulturze islamu, lecz przez Frondę, by pokazać islam jako kult nienawiści. Nie należę do żadnego stowarzyszenia, ja jedynie poszukuję sprawiedliwości i prawdy. Nie chcę nikogo przekonywać do żadnej religii; pokazuję tylko, że argumenty Frondy mogą zostać wykorzystane również przeciw chrześcijaństwu.
anonim2015.09.28 20:43
@Lucky nie pierdol to jak koran jest interpretowany przez zwykłych muzułmanów (nie jakichś tam islamistycznych terrorystów - tylko przez takich przeciętnych uchodźców) można przeczytać tutaj: "Uciekłem przed irańską gwardią rewolucyjną. Aresztowali mojego brata, bo założył domowy kościół. Miałem nadzieję, że w Niemczech będę mógł praktykować swoją wiarę. W ośrodku dla azylantów boję się jednak nawet wspomnieć o tym, że jestem chrześcijaninem. Wtedy muzułmanie grożą mi śmiercią" - powiedział Said. "Gdy moi współlokatorzy muzułmanie zobaczyli obraz napluli mi w twarz. Gdy był Ramadan budzili mnie codziennie rano i kazali mi jeść zanim wejdzie słońce. Gdy odmawiałem krzyczeli, że jestem „kafirem”, niewierzącym. I należy mnie zabić. Traktują mnie jak zwierzę. Żyję w ciągłym strachu" - kontynuował chrześcijanin. Z kolei młody Syryjczyk mieszkającym obecnie w niemieckiej Hesji mówi wprost: nie będę mógł tu zostać, bo oni chcą zabijać! "Wykrzykują wersety z Koranu, dokładnie tak jak bojownicy IS zanim zetną komuś głowę. Nie mogę tu zostać. Jestem chrześcijaninem. Zabiją mnie" - powiedział w rozmowie z "Die Welt".
anonim2015.09.28 20:44
@lucky nie pierdol to jak koran jest rozumiany przez zwykłych muzułmanów (nie przez jakichś terrorystów islamistycznych... lecz przeciętnych uchodźców) można przeczytać tutaj: "Uciekłem przed irańską gwardią rewolucyjną. Aresztowali mojego brata, bo założył domowy kościół. Miałem nadzieję, że w Niemczech będę mógł praktykować swoją wiarę. W ośrodku dla azylantów boję się jednak nawet wspomnieć o tym, że jestem chrześcijaninem. Wtedy muzułmanie grożą mi śmiercią" - powiedział Said. "Gdy moi współlokatorzy muzułmanie zobaczyli obraz napluli mi w twarz. Gdy był Ramadan budzili mnie codziennie rano i kazali mi jeść zanim wejdzie słońce. Gdy odmawiałem krzyczeli, że jestem „kafirem”, niewierzącym. I należy mnie zabić. Traktują mnie jak zwierzę. Żyję w ciągłym strachu" - kontynuował chrześcijanin. Z kolei młody Syryjczyk mieszkającym obecnie w niemieckiej Hesji mówi wprost: nie będę mógł tu zostać, bo oni chcą zabijać! "Wykrzykują wersety z Koranu, dokładnie tak jak bojownicy IS zanim zetną komuś głowę. Nie mogę tu zostać. Jestem chrześcijaninem. Zabiją mnie" - powiedział w rozmowie z "Die Welt".
anonim2016.04.24 21:25
https://www.youtube.com/watch?v=Nca24yTeZSU
anonim2020.02.9 13:41
... przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że islam jest bardzo zróżnicowany i różne grupy odmiennie interpretują Koran ... także tłumaczenie nie jest bez znaczenia ... w tym tekście jest też kilka błędów sugerujących, że niektóre wersety mówią o zabijaniu nie-muzułmanów, choć w tekście nie ma nic takiego ... zachęcam do przeczytania mojego tekstu polemicznego ... https://www.miejskapustelniczka.com/post/islam-i-nienawisc-o-nadinterpretacji-wersetow-koranu
anonim2020.02.9 13:42
... przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że islam jest bardzo zróżnicowany i różne grupy odmiennie interpretują Koran ... także tłumaczenie nie jest bez znaczenia ... w tym tekście jest też kilka błędów sugerujących, że niektóre wersety mówią o zabijaniu nie-muzułmanów, choć w tekście nie ma nic takiego ... zachęcam do przeczytania mojego tekstu polemicznego ... https://www.miejskapustelniczka.com/post/islam-i-nienawisc-o-nadinterpretacji-wersetow-koranu