Jako zdecydowani zwolennicy relacji transatlantyckich i niepodzielonej, wolnej, dostatniej i bezpiecznej Europy z szacunkiem wzywamy (prezydenta Bidena i jego administrację) do podtrzymania silnego wsparcia dla Inicjatywy Trójmorza” – napisali członkowie Kongresu USA w liście do prezydenta Stanów Zjednoczonych.

14 kongresmenów wskazało na strategiczne znaczenie tej inicjatywy i konieczność eliminowania zależności regionu od Rosji i Chin jeśli chodzi o sfery energetyczną i gospodarczą, a także potrzebę utrzymania wsparcia finansowego dla inicjatywy.

Podkreślono też:

Obecne braki w infrastrukturze sprawiają, że region jest nadmiernie uzależniony od Rosji i Chin w sferze energii i gospodarki. Niestety, ci szkodliwi aktorzy starają się siać niezgodę w sojuszu transatlantyckim poprzez operacje wojny hybrydowej, niebezpieczny sprzęt telekomunikacyjny czy eksport autorytarnych idei”

Sygnatariusze listu wzywają do:

[…] utrzymania tej inwestycji i dalszego priorytetowego traktowania mocnego wsparcia dla Inicjatywy Trójmorza, jak również współpracy z naszymi sojusznikami, w tym z Unią Europejską, w celu zwiększenia publicznych i prywatnych inwestycji w Fundusz Trójmorza”.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową prezydencki minister Krzysztof Szczerski skomentował sprawę podkreślając, że dowodzi to strategicznej roli inicjatywy dla relacji transatlantyckich. Dodał:

To dobrze, że na początku działania nowej administracji tak bardzo silnie kongresmeni wyrażają poparcie dla Trójmorza, bo zapewne będzie miało to, (…) wpływ na opinię administracji amerykańskiej”.

dam/PAP,Fronda.pl