Jak komuniści za Bieruta i Gomułki niszczyli Kościół katolicki w Polsce - przeszkodę dla ich tyranii - zdjęcie
19.06.21, 10:10Fot. wikipedia - domena publiczna

Jak komuniści za Bieruta i Gomułki niszczyli Kościół katolicki w Polsce - przeszkodę dla ich tyranii

37

Historia jest nauczycielką życia. Warto korzystać z wiedzy historycznej, by zrozumieć motywy, jakimi kierują się siły zła i poznać sposoby działania naszych wrogów. Od dekad wszelacy lewicowcy starają się zniszczyć Kościół katolicki, prześladując katolików od wewnątrz i infiltrując duchowieństwo od środka. Dziś celem lewicy też jest zniszczenie katolicyzmu. Takie antykatolickie działania dążą do tego, by na drodze laicyzacji wyrugować katolicyzm z życia naszego narodu – tak jak robili to bardziej drastycznymi formami jawni komuniści po II wojnie światowej na ziemiach polskich.Prześladowanie Kościoła przez powojennego komunistycznego okupanta ziem polskich jest jednym z tematów wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej prawie 600 stronicowej pracy „Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych (1943–1970)”, której autorem jest Robert Spałek.Kościół katolicki na ziemiach polskich po wejściu Armii Czerwonej i podległych jej jednostek polskojęzycznych był prześladowany przez komunistyczne władze, na których czele stał Władysław Gomułka. Za pierwszych rządów Gomułki od 1947 roku władze nakazały bezpiece intensyfikację represji wobec proboszczów, zaostrzenie cenzury prasy katolickiej, ograniczenie radiowych transmisji nabożeństw.Wbrew naciskom Moskwy realnie oceniający sytuację Gomułka, świadomy związku Polaków z Kościołem i braku poparcia społecznego dla komunistów, nie chciał totalnej eksterminacji Kościoła – chciał partii masowej i jako realista wiedział, że Polacy to katolicy, co sprawia, że w szeregach partii musi być miejsce dla katolików. Sprzeciw Gomułki wobec totalnych prześladowań katolicyzmu wynikał z tego, że zdaniem Gomułki masowe prześladowania Kościoła byłyby katastrofalne do wizerunku partii. Gomułka uważał, że bezpośrednie ataki na Kościół skłonią Polaków do zajęcia antykomunistycznej postawy. Gomułka był komunistą i jak każdy ideowy komunista chciał zniszczyć Kościół katolicki. Realizm nakazywał mu nie rewolucyjne niszczenie kościoła (co doprowadziłoby do mobilizacji i oporu katolików), ale ewolucyjnego niszczenia Kościoła (czyli metody bardziej efektywnej).W 1947 roku Gomułka proponowałby karać finansowo kler antykomunistyczny i wspierać kler pro komunistyczny. Chciał do komunistycznej polityki laicyzacji wykorzystać tradycje walki PPS i PSL z polityczną aktywnością kleru – przed II wojną światową duchowni nie ukrywali swojej sympatii dla narodowców.Następcą Gomółki z nadania Moskwy był (figurant Bermana i Minza — komunistów żydowskiego pochodzenia pełniących realną władzę) Bolesław Bierut. Bierut nienawidził kleru katolickiego. Do rozprawy z Kościołem dopingowała go Moskwa. W 1949 roku komuniści znieśli obowiązek nauki religii w szkołach i mszy niedzielnej dla uczniów, zwolniono zakonnice pracujące jako pielęgniarki w szpitalach, usuwano wszelkie doniesienia do religii z filmów i literatury, organizowali atrakcyjne imprezy, by odciągnąć ludzi od religii.Plan zniszczenia Kościoła katolickiego stworzył Żyd Berman. Plan ten był niezwykle przewrotny — nieustannie podkreślano obecność Kościoła w oficjalnym życiu politycznym, by osłabić jego jednoznacznie antykomunistyczny wizerunek, wszelkimi dostępnymi metodami dążono laicyzacji społeczeństwa np. poprzez laicyzacje świąt.Komuniści podzielili duchownych na tych, którzy mają właściwe postępowe poglądy zgodne z oficjalną linią partii i na tych, którzy mają niewłaściwe podejście do władzy – celem było skłócenie kleru. W styczniu 1950 roku powstało koło księży przy komunistycznej organizacji kombatanckiej ZBoWiD. Komuna oceniała, że lojalne wobec niej jest 5% kleru, i, że dzięki temu oddziałuje na 10% kleru. Tak zwani ''księża patrioci'' popierali politykę PZPR. Kolaboranci w sutannach domagali się decentralizacji władzy w Kościele.W 1950 komuniści odebrali Kościołowi ziemię (155.000 hektarów), szpitale i szkoły, zlikwidowali wszelkie organizacje katolickie w tym i niosący pomoc społeczną Caritas. Zastraszona hierarchia, by zapewnić przetrwanie Kościoła, w 1950 roku zawarła z komunistami porozumienie, na mocy którego, zobowiązała się do nawoływania do poszanowania władzy komunistycznej i akceptacji kolektywizacji, karania duchownych współpracujących z żołnierzami wyklętymi. W zamian komuniści zobowiązali się do zagwarantowania: nieobowiązkowej religii w szkołach, kapelanów w armii, więzieniach i szpitalach, wydawania prasy i książek katolickich, istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Władze komunistyczne oczywiście nie wywiązały się ze swoich zobowiązań – nie zapewniły lekcji religii, kapelanów, wydawnictw katolickich.20 stycznia 1951 komuniści aresztowali biskupa Kaczmarka (za ujawnienie komunistycznej odpowiedzialności za pogrom kielecki). W 1953 został on oskarżony (wbrew faktom) o kolaborację z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju i antypolską propagandę. We wrześniu został aresztowany prymas Wyszyński, który więziony był trzy lata do 1953 roku.Po powrocie do władzy w 1956 roku Gomułka (ponoszący pełną odpowiedzialność za realia PRL): uznawał Kościół za niepożądany, ale trwały element rzeczywistości PR, zwalczał prymasa Wyszyńskiego, budował nową laicką socjalistyczną tożsamość narodową (opozycyjną wobec katolicyzmu i polskiej tradycji), intensywnie szerzył antykatolicką propagandę (w szkołach, przedszkolach, urzędach, szpitalach i domach dziecka), zlikwidował naukę religie w szkołach, zakazywał pielgrzymek, aresztował kopie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, pacyfikował działalność organizacji katolickich, wcielał kleryków do wojska, zlecał napady bojówek komunistycznych na katolickie uroczystości religijne.Władysław Gomułka był wrogiem Kościoła katolickiego — konsekwentnie dążył do odebrania Kościołowi własności oraz wspierał skłócanie kleru, likwidację szkolnictwa katolickiego i organizacji katolickich, antykatolicką cenzurę oraz laicyzacje. Odmiennie od Moskwy uważał, że nie należy przeprowadzać tego procesu rewolucyjnie, tylko ewolucyjnie, że musi on zająć dużo czasu – rewolucyjną walkę z Kościołem Gomułka uznawał za przeciw skuteczną.Rządy Gomułki były jednak okresem złagodzenia komunistycznego terroru wobec Kościoła. Gomułka pozwolił reaktywować „Tygodnik Powszechny”, zezwolił na powstanie Klubów Inteligencji Katolickiej, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, Więzi. Od 1957 roku działał klub poselski Znak. Kilkadziesiąt koncesji na pisma lokalne otrzymały filie PAX – moim zdaniem po dekadach trzeba jednak zauważyć, że instytucje te służyły dekonstrukcji katolicyzmu, wykorzenianiu katolicyzmu z Kościoła w duchu posoborowym.Po 1956 roku, za Gomułki, komuniści zrezygnowali z oficjalnej kontroli i obsady stanowisk kościelnych, chcieli ograniczać konfrontacje z Kościołem. Laicyzacja była w tym okresie realizowana przez komunistów za pośrednictwem: ''edukacji'' publicznej, organizacji młodzieżowych i propagandy. Brak sukcesów w laicyzacji szybko jednak skłonił komunistów do ponownej intensyfikacji walki z Kościołem: inwigilacji, przesłuchań, cezury, wyniszczania podatkami, utrudniania działalności organizacji katolickich.Od 1958 ponownie komuniści zaczęli usuwać krzyże ze szkół, miejsc publicznych i zakładów pracy, blokowali budowę kościołów, zwalczali kler sankcjami administracyjnymi. Od 1961 ponownie usuwali dobrowolne lekcje religii ze szkół. W bezpiece powołano Departament IV MSW, którego celem była walka z Kościołem katolickim. Nienawiść komunistów do Kościoła była tak wielka, że aresztowali oni kopie obrazu Matki Boskiej, powoływali kleryków do wojska, skonfiskowali ocalałe budynki kościelne, brutalnie pacyfikowali wszelkie protesty katolików domagających się wolności wyznania.W 1965 roku list biskupów polskich do niemieckich przedstawiony był jako zdrada narodowa. W 1966 komuniści zakazali papieżowi Pawłowi VI przyjazdu do Polski na uroczystości milenijne i zorganizowali swoje konkurencyjne obchody. W 1970 Gomułka planował wysłanie do parafii agitatorów z PZPR, by ci z ambon negowali list episkopatu z okazji rocznicy wiktorii 1920 roku – partia Gomułce na to nie pozwoliła.

Jan BodakowskiKomentarze (37):

K.K.K.2021.06.20 13:18
Nie ma o czym dyskutować, bo: 1. Artykuł nie jest dokończony, 2. Redakcja artykułu jest niestaranna typu literówki, inwersja liter itp., 3. Sa powtórzenia wątków 4. Dyskutanci myślą pod dyktando adrenaliny, a nie logiki, 4 Wielu dyskutantów ma zachowania damskich bokserów na ringu 4.
katolicka deratyzacja Polski2021.06.20 12:33
Korwin i Michalkiewicz to masonscy wrogowie Kosciola.
Ela2021.06.20 1:54
Teraz największe zniszczenia, nieporównywalne do tamtych sieją biskupi (z jędraszewskim na czele), PiS, Godek no i oczywiście Rydzyk. Bierut i Gomółka byli mało skuteczni, a szkoda. No ale warto było czekać te 60 - 70 lat na to żeby ktoś te bardzo potrzebną robotę wreszcie wykonał. Nie należy ganić panów biskupów, trzeba ich wspierać i utwierdzać w tym co robią. Wszystko idzie we właściwym, dobrym kierunku.
astm.2021.06.19 21:42
Ciekawe, jak te kanalie czerwone czują się obecnie w wieczności.....
Poznasz Bodakowiskiego po nagłówku jego2021.06.19 18:10
Znowu Janku zapomniałeś jak ustawiać odstępy między akapitami?
Takie chciał odstępy i tak zrobił!2021.06.19 23:09
I co...? Zabronisz mu? ... Gomułką jesteś...? Nie!
Japa2021.06.19 15:50
A ja mam PTAKA w PRAWDA sraka i tw PRAWDA kaka . I teraz PRAWDA obliżę mego PTAKA z własnego KAKA. ...................... Bon appetite PRAWDA kuszając własne KAKA =====
PRAWDA2021.06.19 15:23
Po 1945 roku w Polsce ==Żydo----Komua Bieruta belitośnie tepili Narod Polski Katolicki po 1956 roku Komuchy Gomułki tepili Narod Katoicki Polski a 1968 ROK Dzieci -Żydo --Komuy UB walczyli z dziecimi Komuchami Gomułki SB i wyganiali z Polski Żydo --Komune====
Nie cała "Prawda"....!2021.06.19 23:14
Widać, ... że nie do końca wymietli tą żydo-komunę!...Pochowali się pod innymi nazwiskami!
ryszard2021.06.19 14:42
W 1956r, w czasie "Polskiego Października" w Auli Wielkiej Politechniki Warszawskiej zaraz po prawej stronie schodów głównych, w czacie wielotysięcznych wieców, stała olbrzymia tablica postulatów (zmałpowana później na sali BHP Stoczni Gdańskiej). Na tej tablicy (arkusz białego bristolu) trzy pierwsze postulaty (napisane węglem) pod adresem komunistycznych władz brzmiały: wypuścić ks. kardynała St. Wyszyńskiego: wypuścić W. Gomułkę; przywrócić koronę Polskiemu Orłu (te trzy były pierwsze, choć kolejność mogę mylić ). Pod groźbą powtórzenia wydarzeń budapesztańskich dwa pierwsze postulaty z tej listy zostały spełnione. To był wielki i ostatni bunt polskiej inteligencji w powojennej Polsce (znienawidzony przez beriowską agenturę, dlatego w 1957 próbowano powtórki-przykrywki przez "Poprostu" ). W czasie wszystkich tych powojennych "przewrotów" jedyną osobą, która przy ich okazji zawsze i nieodwracalnie rosła w siłę, był tylko W. Jaruzelski ( po zatrzymaniu Gierka, trzymał go w internowaniu aż do śmierci).
rysiu, NIE PIERDOL!2021.06.19 15:06
Z tymi postulatami: wypuścić kard. Wyszyńskiego i Gomułkę! "Wypuszczenie" Gomułki czy kar. Wyszyńskiego NIE MA nic wspólnego z Politechniką.
ryszard2021.06.19 16:55
Ja mówię o faktach, których byłem świadkiem, a ty o tym co ci mówili agenci Berii na szkoleniach w Moskwie.
Ala2021.06.20 6:36
ryszard - Kolego, sprawiasz wrażenie inteligentnego, budując zdania wielokrotnie złożone. Jednak cechą człowieka rozumnego nie jest forma, a treść. Pisz budując zdania co najwyżej dwukrotnie złożone. Albo pisz po trzeźwemu. Ciebie po prostu nie da się czytać.
ryszard2021.06.20 12:46
Dlatego piszę treść a nie formę.
"prof.dr" Hertrich-Woleński...radzilowJedwabne2021.06.19 14:25
pisze CYT.: "Nie wiadomo kto był większym zwyrolem :-)Ten Wyszyński co był prokuratorem czy ten co był pedoskupem :-)"
Po 11 ... "prof.dr" Hertrich-Woleński...lelek33332021.06.19 14:23
pisze CYT.: "Nazista Wyszyński stworzył Bestię z Wadowic :-) A bestia z Wadowic stworzyła takich pedofilów jak Jędraszko :-) Katolicyzm to zło zorganizowane"
Po 11 ...2021.06.19 14:16
Zgodnie ze sporządzonym przez Ministerstwo Informacji i Propagandy zestawieniem z 1946 r. w Polsce było 16 dni wolnych od pracy, z czego aż 12 były to święta kościelne. Ponadto nawet przy przy tych trzech państwowych (22 lipca, 1, 3 i 9 maja) wszystkie uroczystości rozpoczynano od mszy świętej. 22 lipca 1945 r. rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN połączono z odsłonięciem w Warszawie figury Chrystusa z kościoła św. Krzyża. Oczywiście, w tej uroczystości wzięła udział cała komunistyczna wierchuszka na czele z Bolesławem Bierutem, który odśpiewał „Boże coś Polskę” i przeżegnał się. Bolesław Bierut chodził też obok Prymasa na procesjach Bożego Ciała. https://www.youtube.com/watch?v=itmypaDb4fk&t=37s
smiecie leewackie2021.06.19 14:01
mam do was prosbe wynoscie sie z tego forum juz!!!
Po 11 ....2021.06.19 14:24
Ale to nasze forum! Sami piszemy te idiotyczne artykuły (mamy z tym niezły ubaw), a potem je komentujemy.
Ej, ...ty Po 11"...!2021.06.19 23:26
Pisz za siebie!... To wyłącznie ty, .... Lechu Keller, czyli "Po11"..... piszesz te idiotyzmy, ... ośmieszając siebie! ... Nie masz się z czego śmiać!... Nad tobą to już ręce opadają! Jesteś żałosnym człowiekiem!... A my nie piszemy, żeby się bawić, tylko żeby normalnie logicznie odpowiadać !
Anonim2021.06.19 13:31
KK pseudomeczennik komunizmu. Jedna trzecia kleru wspolpracowala z komuna. Kosciol nigdy nie mial tak dobrze jak za PRLu. Tak ukladali sobie wzajemne stosunki, ze obie strony byly zadowolone, a dzis klamliwie przedstawiaja ten okres jako czas ponurych przesladowan. hahaha
katolik2021.06.19 13:25
a teraz Kościół sam się niszczy, bo chce, wszedł w uklad z SSPIS nazisto- masonami. Wstyd, ze Kosciół w szedł jak baba w bagno
Te2021.06.19 13:59
hołoto naucz sie ortografii
katolicka deratyzacja Polski2021.06.20 12:36
Waffen SS Konfederacja woli razem z komuna mordowac Polakow.
Pepe2021.06.19 12:25
To dla tego za komuny wybudowano "tylko" 3500 kościołów katolickich?
Rumcajs2021.06.19 13:35
lepiej 3500 kościołów nich 1 hostel dla pedofili LGBT roznosicieli zarazy HIV dla przypomnienia dla lewusów pedałów, do tej pory niema lekarstwa na HIV ani szczepionki. tyle lat badań i poszukiwań leków i szczepionek. 41 lat.
Anonim2021.06.19 14:10
Biedny człowieku, chory z nienawiści. Ktoś się powinien za ciebie pomodlić.
towarzysz Jagoda2021.06.19 15:45
Pepiku napisz jeszcze, że to komuniści wybudowali. Potrafisz je zlokalizować ? A potrafisz Pepiku policzyć ile wtedy było komunistów, ile mieli komitetów ? Skąd szły pieniądze na pensje aparatu partyjnego ?
makabra2021.06.19 12:13
Co to za banda starych trepów, zdemoralizowanych dziadów, wypisuje tutaj te komentarze. Kupili sobie komputery, żeby się publicznie wypróżniać z zatęchłego robactwa, które je żre.
Ale "makabra", Lesiu!2021.06.19 23:33
Widać, że piszesz wyłącznie o sobie! .... Jest druga płeć!... Myślisz, że młodsze kobiety tu nie piszą...! Czy założyłeś "kłódki" na portalu????? Ja jestem jedną z nich i w dodatku nie lewaczką!
rebeliant2021.06.19 12:04
"W 1965 roku list biskupów polskich do niemieckich przedstawiony był jako zdrada narodowa." - no i k u r w a jego mać słusznie skoro oni chcą się wrugowywać w życie narodowe, a później wypowiadać się za kukiełki o nie swoich krzywdach !!! Każda indywidualna osoba ma mieć wolność do pomsty, a nie fałszywe zamiatanie pod dywan i nawet półbożek, który zakpił z bycia autentycznym człowiekiem niech sobie wsadzi to swoje miłosierdzie skoro na siłę tuszuje i osłania sprawców prze ręką pokrzywdzonych.
Anonim2021.06.19 11:56
Komuna to taka sama zakłamana pazerna banda, jak dzić kościół.
" anonimie"..Lechu"...itd!2021.06.19 23:38
Odbiło ci całkiem!??... To ty jesteś zakłamanym pedałem...! Nikt inny!... Sądzisz że jak zmienisz nick, to nie wiemy kim jesteś, ... sodomito!? NAJPIERW SPÓJRZ NA SIEBIE I SWOJE WYCZYNY... !
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.06.19 11:23
komuniści razem wzięci nie zrobili tyle w niszczeniu kościoła co wspólnie i w porozumieniu teraz robi PiSdziactwo z episkopatem!
"... Kretyński sodomito..."!2021.06.19 23:42
A ciebie co obchodzi nasz Kościół, że tak współczujesz??? ... Przecież jesteś żydowskim ateistą i zawsze walczysz z KK!... Więc Poszoł za Don ... od nas!...
Suweren2021.06.19 11:21
Jakież to ironiczne, dziś kościół jest tyranem.
katolicka deratyzacja Polski2021.06.20 12:40
Kosciol to Polska,i dlatego walczy z Komuna i Konfederacja.