01.03.16, 20:40

Komisja Wenecka - arbiter czy kapo?

Przeciek z Komisji Weneckiej pokazuje, że tak jak inne organy europejskie nie jest ona arbitrem, ale jednostronnie zaangażowanym graczem.  Oczekiwanie od niej bezstronnego rozstrzygnięcia jest naiwnością, jeśli nie głupotą.

Przeciek podważa całą procedurę - powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Krzysztof Szczerski - jest presją na to, by Komisja Wenecka niczego nie zmieniła w tekście. Teraz będzie wiadomo dokładnie w którym miejscu Komisja Wenecka uległa argumentacji rządowej. To jest bardzo poważna sprawa.

<<< KUP NIESAMOWITĄ KSIĄŻKĘ O CHRZCIE POLSKI! LEKTURA OBOWIĄZKOWA DLA KAŻDEGO POLAKA >>>

W ten sposób prezydencki minister odniósł się do sprzyjających przeciwnikom rządu opinii Komisji Weneckiej, które "dziwnym trafem" znalazły się w posiadaniu liderującej opozycji Gazety Wyborczej. W dyplomatycznym języku ministra Szczerskiego zabrakło kropki nad "i". Przeciek pokazuje, że Komisja Wenecka nie jest żadnym arbitrem. Jest graczem grającym ewidentnie przeciw polskiemu rządowi we współpracy z Gazetą, której "nie jest wszystko jedno". Przede wszystkim jednak jest to gra "Nowoczesnej Platformy Komisji Europejskiej" przeciwko polskiej demokracji nastawiona na odwrócenie rezultatu wyborów, w których Polacy w większości nie ulegli masowemu praniu mózgów i zagłosowali "nie tak jak powinni", to jest przeciw programowi samozniszczenia cywilizacji poprzez multikulturową i genderystowską rewolucję, bo trzeba przypomnieć, że oprócz "zwyczajnej" naprawy państwa, to właśnie jest stawką w tej grze.

Komisja Wenecka, tak jak Komisja Europejska, z poparciem polskich zdrajców i lemingów, ze wszystkich sił stara się by tę rewolucję Polsce narzucić. Przypomnijmy, że Komisja Wenecka jest organem Rady Europy i w swoich "bojach o demokrację i prawa człowieka" nigdy nie zająknęła się na temat firmowanej przez RE łajdackiej Konwencji przemocowej (skądinąd masowo popieranej przez zdezorientowanych Polaków), która chroni kobiety przed przemocą mniej więcej tak jak chronią je władze Szwecji czy Niemiec, w tym szczególnie Kolonii. Rzekomo broniącej demokracji i praw człowieka Komisji Weneckiej nigdy też nie przeszkadzało, że Konwencja ta co najmniej dorównuje ustawom norymberskim w stygmatyzowaniu i obciążaniu zbiorową odpowiedzialnością wybranej grupy społecznej po to by przeznaczyć ją do systematycznego, organizowanego przez państwo prześladowania. Nigdy nie zwróciła uwagi na to, że zapisy o tym nadają tej konwencji totalitarny, antydemokratyczny  i antyludzki charakter.

Dlatego ryzykowną grą dyplomatyczną polskiego rządu jest odwoływanie się, a przez to legitymizowanie organów, których faktycznym głównym celem jest rzucenie się Polsce do gardła. W tym kontekście warto mieć na uwadze słowa Pawła Kukiza, o Komisji Weneckiej:

Błędem jest dalsze odwoływanie się do jej, że tak powiem, opinii, czy wyroku. ... Zgłaszanie się do Komisji Weneckiej jako nie tyle arbitra, ale jakiejś instancji wyższej... to są nasze wewnętrzne sprawy, jesteśmy w stanie te sprawy załatwić, potrzebna jest tylko dobra wola polityczna.

Kukiz krytykuje, jak to określił "służalczą postawę pana ministra Waszczykowskiego" wobec Komisji Weneckiej. Może to przesadne określenie, jednak grzeczność i układność polskiego rządu w stosunku do instytucji europejskich powinna mieć swoje granice. W kontekście dyrektyw, nacisków i szantażu nastawionego na wyeksportowanie do Polski kryzysu imigracyjnego ze wszystkimi wynikającymi z niego zagrożeniami trzeba zadać sobie pytanie, czy nie należy zrewidować naszego spojrzenia na organy UE i RE. Mianowicie, czy nie należy zacząć postrzegać ich jako wroga, zagrażającego bezpieczeństwu Polski i Polaków, a co za tym idzie polskiej racji stanu.

Niezależnie od dramatyzmu takiej konstatacji, prowadzi ona do dwóch możliwych postaw - wyjścia z tak wrogiego otoczenia, tj. UE, bądź  wzmożenia wysiłków, by rzekomy "europejski wspólny dom" rzeczywiście był wspólnym domem, a nie obozem koncentracyjnym, w którym poszczególne organy lub państwa (skądinąd nawiązując do swojej historycznej tradycji) odrywają rolę komendantów i lagerführerów (rekrutowanych z uprzywilejowanego SS)  lub kapo (rekrutowanych ze zwyczajnych więźniów). W takiej nawiązującej do tradycji Auschwitz wizji Europy, lansowanej obecnie przez jej liderów, Trybunał Wenecki ma pełnić rolę jednego z  lagerführerów bądź kapo, który ma za zadanie zdyscyplinować Polskę i zagonić ją z powrotem do szeregu, by posłusznie szła do uśmiercającej europejską cywilizację mulitikulturowej komory gazowej, która w optymistycznych lewicowych wizjach  miała być jedynie przetapiającym tyglem (melting pot).

Takiej Europy i takiego jej końca nie chcemy i temu powinniśmy się sprzeciwić i przed tym się obronić. To jest zadanie prawdziwie polskiego rządu.

Grzegorz Strzemecki

Komentarze

anonim2016.03.1 15:00
Coraz więcej mowy "miłości" rodem z koreii północnej na pro reżimowych portalach - "Komisja Wenecka, tak jak Komisja Europejska, z poparciem polskich zdrajców i lemingów, ze wszystkich sił stara się by tę rewolucję Polsce narzucić"
anonim2016.03.1 15:07
Komisja Wenecka sama się dyskredytuje, skoro pozwala sobie na przecieki. To kompromitacja tej komisji.
anonim2016.03.1 15:09
Smutne ale prawdziwe : Na przełomie 2014/15 r. sztab wyborczy Dudy, wówczas PIS-owskiego kandydata w wyborach prezydenckich, zatrudnił ponad 800 hejterów do szerzenia w Internecie proPISowskiej propagandy. Stawka wynosiła od 1,5 zł (za umieszczanie w sieci dostarczanego przez sztab PIS-u) do nawet 3,5 zł za wpis autorski. Po zwycięstwie Dudy przekonanie wśród PIS-owców o skuteczności takiego PR wzrosło niepomiernie! A dokładnie 3-krotnie! Bo już w czerwcu zatrudniono kolejnych niemal 2000 hejterów. Ich stawki pozostały na niezmienionym poziomie, ale za szczególna aktywność zaczęto niektórych wynagradzać w dodatkowy sposób. Wszyscy byli wynagradzani z funduszu wyborczego PIS-u, czyli de facto z naszych pieniędzy! Bowiem, jak powszechnie wiadomo, składki członkowskie PIS-u (w 2014 r. ok. 470 tysięcy PLN) w 100% idą na sfinansowanie ochrony Kaczyńskiego; A i tak jest to tylko połowa kosztów tej ochrony (obecnie ponad 1,2 miliona!). PIS wygrał wybory. Niedawno jeden z ministrów w kancelarii Dudy przyznał, że w szczytowym okresie kampanii wyborczej dla PIS-u pracowało ponad 3000 hejterów! Z częścią z nich zakończono. Jednak do dziś jest ona kontynuowana z niemal 800 osobami. Stawki nieco spadły, dziś jest to od 1 zł do 3-4 zł za wpis samodzielny i zamieszczany tylko 1 raz w sieci. I najciekawsze, Od 2 tygodni PIS-owcy hejterzy nie są już finansowani ze środków wyborczych lub partyjnych!!! TYLKO JUŻ BEZPOŚREDNIO Z NASZYCH PODATKÓW! Zostali bowiem zakwalifikowani jako współpracownicy i specjaliści ds. PR rządu PIS-u i kancelarii Dudy! Jeśli kogoś dziwiła to mnogość (na różnych forach) różnych wpisów proPISowskich i antyPOwskich lub wymierzonych w Nowoczesną i samego Petru, pomimo tego zawłaszczania przez PIS Państwa i łamania konstytucji, to chyba powinna go przestać dziwić! Szczególnie biorąc pod uwagę, że każdy wpis na forum czytają setki, a nawet tysiące Internautów... Niemal dzień w dzień 200, 300 lub 400 osób siada do komputerów i puszcza w świat co im tylko proPIS-owska wyobraźnia podsunie, A jak im się kończy inwencja sięgają do broszury, w której na 8 stronach są gotowe komentarze, dostarczone przez PR-owców Kaczyńskiego.
anonim2016.03.1 15:13
@łukasz 83 jesteś naiwny i pozbawiony rozsądku. Co myślisz na czyim garnuszku jest Komisja Wenecka? UE NAWET NIE ! PODOBNIE jak i UE nie realizuje również swoich Planów wbrew temu jak się sądzi. Domyśl się! gdzie jest centrum tej demonicznej władzy i kim są ci ludzie? którą cyt. „Moi ludzie w ciągu kilkunastu lat doprowadzili do tego , że naród ten, pod naszym dyktandem – idzie do Unii Europejskiej jak nasza zawszona hołota szła (też pod dyktando) do „łaźni” hitlerowskich .” (…) nasi niepoprawni ortodoksi – na rozkaz rabinów - szli bez oporu do obozów śmierci. (…) W ciągu jednego pokolenia moi ludzie „wyprali” mózgi temu narodowi. Już nawet wielu Polaków wierzy w to że ich ojcowie mordowali naszą hołotę. (…) - Moi ludzie zamieniają katolikom Dekalog na sodomię i eutanazję (…) U E to Fasada podobnie jak wszelkie tzw Wielkie Komisje Międzynarodowe. + (...) +++ Z dyskusji wynikało też, że określone centra ideologiczne, finansowe, polityczne, instytuty naukowe, kliniki pracują tylko dla tych celów i mają zapewnioną pomoc od samego władcy światłości / lucyfera/ ++++ Ale o jakie to główne cele chodzi ++++ 1 Powołanie globalnego rządu, _który przejmie realną władzę nad światem. Obecnie już takie gremium istnieje, ale działa nieoficjalnie zajmując się koordynacją i ustalaniem daleko idących planów. ++++ 2 Całkowite zniszczenie kościoła rzymsko-katolickiego przez wewnętrzne rozbicie i podział wśród kardynałów, biskupów, kapłanów. Wprowadzenie do wewnątrz kościoła coraz więcej agentów, dywersantów, którzy zajmując różne, stanowiska zrealizują do końca ich plan / tzn. lucyferyczny plan zniszczenia kościoła/ a także czyniąc coraz większe zgorszenia dla wiernych, nie ponosząc za to żadnej kary od swych przełożonych. Bezwzględne tabu /milczenie/ w głoszeniu o istnieniu szatana i karze wiecznej w piekle. Wychwalanie biskupów i wbijanie ich w pychę jacy to oni są postępowi, nowocześni i otwarci na dialog i kompromis. Było dla mnie wielką pociechą, kiedy uznali, że jawna i zewnętrzna walka z kościołem nie przyniesie zaplanowanego zwycięstwa. Chrystus powiedział „A bramy piekielne nie zwyciężą go”. ++++ 3. Oderwanie dzieci od rodziców i umieszczenie ich w specjalnych ośrodkach, szkołach kierowanych przez ludzi masonerii. Poddanie ich całkowitej i powszechnej demoralizacji, aby stały się ludzkimi zwierzętami podatnymi na wszelką manipulację i kłamstwo. Manipulując naukami ścisłymi należy przekonać ich, że poza materią nic nie istnieje, a człowiek sam dla siebie jest bogiem. I sam dla siebie ustala prawa. +++ 4. W stosunku do ludzi, którym do końca nie uda się zniszczyć resztek wiary w Jezusa Chrystusa, należy* uczynić wszystko aby jednocześnie wierzyli we wszelkie zabobony, różne tajemne moce, gdyż całkowity materializm spowodowałby choroby psychiczne. A choroba psychiczna zwalnia od winy i odpowiedzialności przed prawdziwym Bogiem. Chodzi o to aby po śmierci ponieśli za swe czyny jak największą karę i winę. Kierowane to było głównie do ludzi w Ameryce, Europie i Australii. ++++ 5. Powszechna i bez ograniczeń aborcja. ++++ 6. Powszechna i bez ograniczeń eutanazja ludzi starych i niepełnosprawnych. ++++ 7. Powszechna prostytucja i istnienie powszechnych domów publicznych. ++++ 8. Najwyższe przywileje dla homoseksualistów, lesbijek, wszelkiego zboczenia moralnego na całym świecie. ++++ 9. Wprowadzenie do powszechnego spożycia tajemnych substancji, które w organizmach kobiet i mężczyzn będą powodowały bezpłodność. Określone instytuty pracują nad tym. Chodzi o wyprodukowanie takiej substancji, której nie można by było wykryć i udowodnić, że ma takie własności. ++++ 10. Forsowanie za wszelką cenę badań w genetyce aby przekroczyć krytyczną granicę, która spowoduje nieodwracalny stan dla życia roślinnego i biologicznego na ziemi. ++++ 11. Dobrowolnie i bez ograniczeń spożywanie narkotyków. Zaniechanie karania za spożywanie. +++ 12. Wykorzystanie na wielką skalę magii, okultyzmu, spirytyzmu w mediach aby w sposób tajemny manipulować, zwodzić, ogłupić a w końcu doprowadzić miliony ludzi do obłędu, aby powstał powszechny chaos, bezład i doprowadzić do wzajemnego mordowania. ++++ 13. Promowanie za wszelką cenę ruchu nowej szatańskiej religii „Nev Age” wschodnich religii / buddyzmu, hinduizmu./. Finansowanie wszelkich sekt antykościelnych i satanistycznych, zespołów rockowych. ++++ 14. Wprowadzenie jak tylko możliwie szybko chipowanie ludzi na rękę lub czoło. Należy wmówić im, że to dla ich bezpieczeństwa. Gdy to się stanie Centra masońskie przejmą całkowitą kontrolę ekonomiczną nad ludzkością Dlatego, że bez tego znaku nie będzie można nic kupić ani sprzedać. Opanują całą dystrybucję i handel na świecie. ++++ 15. Pozorne zwalczanie terroryzmu na świecie. W rzeczywistości podejmowanie tajnych działań, aby podsycać nienawiść i doprowadzać do wzajemnego mordowania plemion w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, aby doprowadzić do całkowitej zagłady całych rejonów świata. ++++ 16. Za wszelką cenę ograniczyć ilość ludzi w świecie aż do określonej ilości około 200 mil. Były omawiane jeszcze inne cele ale dotyczyły one nie całej ludzkości tylko, wybranych narodów i rejonów świata. +++
anonim2016.03.1 15:25
"Komisja Wenecka, tak jak Komisja Europejska, z poparciem polskich zdrajców i lemingów" - to co się obecnie dzieje w obronie działań PiSu to dopiero lemingoza do kwadratu.
anonim2016.03.1 15:28
Ale kogo obchodzi opinia jakiegoś Grzegorza Strzemeckiego? Rząd sam i bez przymusu zgłosił parlamentarno-trubynalny bałagan do weryfikacji. Parlament dostanie teraz niezależną opinię, którą będzie musiał wdrożyć. Jeżeli nie, to PE pozbawi Polskę głosu w razie i zablokuje wypłatę funduszy z UE. Chciało się lecieć "po bandzie"? To trzeba teraz ponieść konsekwencje.
anonim2016.03.1 15:31
@gora + Kompromitujesz się na forum , może takie są stawki w Nowoczesnej PO. Wiesz co już by było z Polską gdyby służalcy ILLUMINATI wygrali. jej już by nie było powstał by natomiast nowy twór Judeo-polonia. i ciebie durny człowieku, wkrótce by zamknięto w Obozie Koncentracyjnym lub jak wolisz podobną nazwę w Łagrze i rabotał byś dla nowych panów a po trzech m-cach by cię spalono w krematorium. Bo zarówno Łagier jak i Obóz to pomysły żydowskich Talmudystów, bo zarówno w Rosji tj ZSRR jak i III Rzeszy to Talmudyści rządzili a nie Rosjanie czy Niemcy.
anonim2016.03.1 15:36
@Wal rety tu biją Dalej nie zmądrzałeś i głupoty pleciesz czy POLSKA nie płatnikiem Netto tzn mniej otrzymuje niż wpłaca do kasy UE . nawet bogatych Brytyjczyków my finansujemy wiesz jak kwotą? Po co więc nam jest potrzebna UE? po to, żeby D TUSK brał kasę?
anonim2016.03.1 15:48
Państwo pislamskie ma nowego wroga , już niedługo tylko ten głupek Orban wam zostanie i to tez nie jest pewne bo do Putina jeździ sie podlizywać . Jeśli wszyscy z mojego otoczenia są zdania ze sie mylę ze nie mam racji to zaczynam sie zastanawiać ze moze faktycznie tak jest i to jest normalna rozsądna reakcja. Wam cała Europa mówi ze złe robicie wszystkie powszechnie szanowane instytucje , a glupki zamiast sie nad tym zastanowić beda sie dalej izolować i co raz ogłaszać nowego wroga
anonim2016.03.1 16:16
Komentującym tutaj zdrajcom ojczyzny to się nawet dziwię, że tak bezczelnie się produkują. Chcecie być popychadłami w UE? No to wypieprzajcie do swoich panów, bo zostając tutaj i obrażając Polaków ryzykujecie, że sprawiedliwość was dosięgnie.
anonim2016.03.1 17:30
@Radzi: znowu pomyliłeś tabletki lub ich nie wziąłeś. Może dopiero będzie :-D http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/polska-bedzie-platnikiem-netto-w-ue-w-2016-r,220,0,1976796.html
anonim2016.03.1 18:20
Dlaczego nic nie wspomina się o składzie tej całej Komisji? Czy to prawda, że w jej skład wchodzą tacy "fachofcy" jak nasza pani Suchocka?
anonim2016.03.1 19:09
Moim zdaniem Komisja Wenecka sama dała plamy. Jeżeli tak poważna instytucja pozwala sobie na przecieki to trzeba się będzie trzeba zastanowić czy inne międzynarodowe ciała też są takie dziurawe. Bo jak tak to radziłbym rządowi Beaty Szydło, żeby dali sobie spokój z tymi komisjami i po prostu robili swoją robotę bez oglądania się na zagranicę.
anonim2016.03.1 19:16
@Łukasz83 + myślisz, i jesteś niezorientowany i rozumujesz naiwnie, myśląc podobnie głupio jak Hugenoci Kalwini, "że wara Bogu od ziemi, niech sobie króluje ale tylko w NIEBIE I dlatego aby nawrócić ludzkość Bóg przygotowuje nowy potop ale nie Potop wód tylko - Potop ognia i siarki sto razy gorszy niż tamten bo będą ludzie odchodzić z tego świata paląc się!!! miałeś takką małą próbkę w Sodomie i Gomorze, nie tylko pamiętasz wybuch wulkanu Wezuwiusza który zasypał Pompeje, ect. jaki będzie widok jak zabłyśniesz jak meteoryt spalając się. Bóg bowiem nikomu nie pozwoli naigrywać się z Siebie. Czy Lucyfer zabłysnął na krańcach północy i postawił tam swój tron? /por Iz 14,12-15/
anonim2016.03.1 19:27
@Wal -rety tu mordują! A z jakich źródeł finansowania korzystają kacyki UE , czy państwa narodowe nie łożą na nich, a kto opłaca tę wielką rzesze urzędasów UE choćby w Polsce - Mają fabryki zakłady wydobywcze, ect. Zdzierają z ludności UE by się paść i to dobrze paść za nasze pieniądze - gdyby te pieniądze zostały w kraju ! Administracja UE więcej kosztuje nas, niż u nas na wszystkich trzech szczeblach władzy. Więc nie popisuj się bo nie jesteś ekonomistą i nie robiłeś nigdy bilansu
anonim2016.03.1 19:34
@hrabie antychrystusowy Inaczej będziesz śpiewał jak ci muzułmanie gardło będą podrżynali. Ale wtedy nie oczekuj, że Bóg cię ochroni przed wojownikami dżihadu, kto bowiem walczy z Prawdą w kłamstwie utonie. Bo takie kraje jak Niemcy, Hiszpania Francja Włochy spłyną krwią! co więc z tej wielkiej UE zostanie? nic i truchło!
anonim2016.03.1 19:41
@JOTEM + NIE STRASZ UE BO się sam zesr.. Koniec UE jest tak bliski jak na wyciągnięcie ręki Już w tamtym roku na Synodzie mogła zacząć się jatka od X Krd i Bp zgodnie z przepowiednią w Fatimie, a potem jak rzeka by się rozlało zatapiając całą UE w krwi i zgliszczach