Komisja liturgiczna Episkopatu: Komunia na rękę nie jest profanacją! - zdjęcie
03.10.20, 21:22fot. pixabay.com

Komisja liturgiczna Episkopatu: Komunia na rękę nie jest profanacją!

109

Nie można zarzucać profanowania Eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą do rąk, zwłaszcza w okresie pandemii” – podkreśla Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

W komunikacie wydanym w związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii świętej na rękę, Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust, to jednak „nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne”.

Komisja uznaje za niesprawiedliwe sugerowanie, jakoby osoby przyjmujące Komunię na rękę automatycznie nie miały szacunku wobec Najświętszego Sakramentu.

Przypomniano także w komunikacie Komisji, że prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu negować. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Warszawa, 3 października 2020 r.

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do
gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.


Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski


episkopat.pl

Komentarze (109):

Jan Radziszewski2020.10.7 16:11
ot taki los czeka Episkopat i tych bezbożników przyjmujących komunię na rękę + +++++ O Zb. Nr 71. Nieboszczykowie ukażą się trzeciego dnia. Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocą, ujrzycie złocisty, wielki Krzyż. / Mt 24,30 dzienniczek św. s Faustyna 83 ) Wszyscy i na całym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, a potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda morska i oceanów wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą ludzkości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi w tych dniach ciemności zginie. Łaski Miłosierdzia Bożego dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych przykazań, wierzą silną wiarą w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokalaną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę i ofiarę swego cierpienia, przetrwają.
violencja2020.10.6 23:10
Do ust i na klęcząco.Czasem mi się zdarza na stojąco, ale to nie jest zależne ode mnie:(
Anonim2020.10.4 23:35
Drodzy biskupi,a gdzie pokuta ,czemu tak gorliwie nie zachęcacie do pokuty ,a tak gorliwie wpieracie nam komunię na rękę ,pokuta ,pokuta ,pokuta. Nawrócićie się ,błądzicie i za sobą ludzi ciągniecie.
Babcia32020.10.5 15:38
Anonim, ujawnij się nareszcie, odwagi.
Bolo2020.10.4 22:34
A co to za kobiety, takie ważne: jedna z nich to "Komisja" a druga "Konferencja". Dawniej to wypowiadali się w imieniu Kościoła konkretne osoby, np. kard. Wyszyński. A teraz... tchórze ukrywają się pod jakimiś komisjami konferencjami.
look2020.10.4 20:31
a ja sobie będę w domu chleb łamać i się dzielić z rodziną...podobnie jak Jezus...i co mi zrobicie? i nie będę Wam płacić daniny...bo sama to potrafię robić
Jan Radziszewski2020.10.4 21:23
widać żeś durak i do tego nieciumaty tzn głupi ot "Dwom moim Świadkom* dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni». Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia*, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana*. Przypominam - /zapisać wizję/ . Zobaczyłam sprawowanie Mszy Świętej tzw. nowoczesnej - łączenia wszystkich wyznań w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Mocna łapa zwierzęca-Bestii, oparta o ołtarz ofiarny w centralnym punkcie- wznosząca kielich ofiarny zakończona pazurami, chleb i wino zastąpione wodą z robakami, które się ciągle pomnażały /pojemnik z wodą- w środku wodorosty z młodymi nieopancerzonymi tj. bez skóry - wężami/. Wcześniejszy obraz to zamiast świętej hostii - placek z jajek na patelni przewrócony do góry nogami -tzw. afritata po włosku i słowo: „Proroctwa dziecko muszą się wypełnić". Wizja: Zapisz: /Poleca Mój Święty Anioł Stróż/. Pracując w Italii, opiekując się chorymi, słyszałam /a było to mieszkanie w bloku/. Pod nami co jakiś czas jakby modlitwy, głośne zawodzenia pieśni- to tam modliła się grupa buddystów. Pan dał mi zrozumieć, że z niej nie wychodzą żadne łaski. Obraz, który duchowo zobaczyłam z łaski PANA Jezusa był taki: Postawiony okrągły kosz w środku pełno kokonów i dużych jaj, z których wylęgały się węże. I napisz, że to wszystko razem /„nowoczesna” ofiara, oddawanie czci „wężowi”/ jest właśnie "Ohydą spustoszenia". W OCZACH BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO TO OBRZYDLIWOŚĆ,
Babcia22020.10.5 15:40
Gratuluję umiejętności. Jednak to Jezus jest Zbawicielem, nie "look".
Nie rozumiem2020.10.4 20:21
Wczesniej mowiono, ze Komunie podaja tylko rece konsekrowane, a jezeli ksiadz kladzie na rece , a ten podaje sobie do ust, to te rece nie sa konsekrowane. Co jakis czas, to zmiana.
katolik2020.10.4 18:15
Kardynał Sarah: powszechnie udzielana Komunia na rękę to część ataku Szatana na Eucharystię,...La distribuzione della comunione sulla mano (Rozdawanie Komunii na rękę),...to jeden z najbardziej podstępnych ataków diabelskich. I co na to KEP?.
Jako ateista od ćwierć wieku2020.10.4 16:36
również uważam, że podawanie opłatka podczas mszy na rękę zamiast do ust nie jest żadną "profanacją".
Jan Radziszewski2020.10.4 21:16
bardziej precyzyjnie by było p...... Apostata tzn grzeszący przeciwko prawdziwej wierze + Pytasz dziecko ( w duchu) ile umrze osób w Polsce podczas Prześwietlenia Sumień:) - Tak Panie Jezu. + Dużo, dziecko. - To i na świecie pewnie będzie dużo. +++ - Będzie to dużo w każdym kraju i narodzie chrześcijańskim:) (smutny uśmiech Pana Jezusa). Sługa, który zna wolę swego pana otrzyma większą chłostę. ++ Inaczej mówiąc ochrzczeni, którzy zostali wszczepieni w Mój Kościół a zlekceważyli Boże dary odpowiedzą za to surowiej niż muzułmanie czy inni innowiercy, poza tymi, którzy prześladują chrześcijan. Lecz i tam jest masoneria. + Ci zaprzedani szatanowi a wysoko umocowani nie umrą wtedy. ++ - Czy będzie tak, Panie Jezu, że będę szedł i widział zmarłych podczas Sądu na próbę? - Tak będzie, dziecko. Skupisz się na swoich grzechach i winach i Mej Miłosiernej Miłości, ale będziesz to wszystko widział i oglądał. ++++ - Ciekawi Cię, jednak, dziecko, ile osób umrze podczas Prześwietlenia Sumień. ++ Ludzie się będą bali wobec podanej liczby. Niech tak zostanie. Każdy Polak, który chodzi regularnie do Spowiedzi i do Komunii i ani jedna ani druga nie jest świętokradcza < tu w mniejszej części nieczytelny zapis „ 95 procent ma szansę na powrót do życia, ponowną szansę po Prześwietleniu Sumień”. 95 procent z wyżej wymienionych C.P>. Ale tak, będziesz i widział młode, ładne dziewczyny martwe bo własne ich grzechy wywołają w nich taki wstręt, że umrą. ++++ I cóż i będzie widać marność, młode ciała sposobne do rozkoszy cielesnej, do niczego już nieprzydatne:). ++ - Ludzie się będą bali, że nastąpi koniec świata. ++ Czy mam wyprowadzać ich z błędu? - Poniekąd. ++ Będziesz mówił aby przygotowali się na spotkanie z Panem bo chwila jest bliska. I by nie lękali się, ale uniżyli serca. Niech czynią pokutę i żałują za grzechy z całego swego życia a zwłaszcza za zatajone przed spowiednikiem. Niech przepraszają za wszystkie uchybienia wobec Mnie w Przenajświętszym Sakramencie i w Komunii Świętej:) ++ Módlcie się teraz za tych co znajdą się w Prześwietleniu Sumień a nie będą wedle Mej Woli. Może umrzeć wielu młodych ludzi, którzy wzgardzili Bogiem/ piątek, 4 września 2020 30 VIII 2020 - Kończymy przekazy. Dokonasz jeszcze wpisu gdy będzie Krzyż na Niebie. Dam jeszcze Swoje Słowo, chociaż przede wszystkim będzie mówił Krzyż
Contral2020.10.4 16:28
Sam przyjmowałem Św. Komunię na rękę i sporo ludzi tak przyjmowało. A ludzie byli i starsi i młodsi . Jak kto chciał przyjmował na rękę lub do ust. Nikt nie kręcił nosem i nie mówił o profanacji.
Anonim2020.10.4 18:39
Ludzie nie mają świadomości co robią ,powiedziano im ,ze to bezpieczniej to taak przyjmują ,nie patrząc na to Kogo przyjmują,że samegoBoga . Ja obserwuję jak to wygląda co ludzie robią z rękami po przyjęciu komunii ,a tam zawsze jest jakiś okruszek ,czy wy wierzycie ,że na prawdę przyjmujecie Pana Jezusa ? Co do higieny to sami lekarze wypowiadają się ,że bezpieczniej jest przyjmować na język . https://www.niedziela.pl/artykul/149451/nd/Lekarze-o-Komunii-sw-na-reke
Byly satanista2020.10.4 12:59
Brałem kiedyś udział w rytualnej profanacji hostii. Miało to mieście jakies 20 lat temu. Byłem wtedy studentem. Wyglądało to tak. Bylo nas 13 facetów i 13 kobiet. Spotkaliśmy się w lesie, aby przygotować się do rytuału. Przygotowanie polegało na rozbieraniu się do naga, włożeniem hostii na głębokiego talerza oraz na ułożeniu kamieni na kształt pentagramu. Stanęliśmy każdy obok siebie przy kamieniach tworzących pentagram. Gdy wybiła 3 w nocy rozpoczęliśmy rytuał. Każdy po kolei, rozpoczynając od przywódcy naszego koła, brał miskę z hostia i spuszczał się na nią. Gdy już każdy facet się spuścił to przychodziła kolej na nasze dziewczyny- pierwsza musiała dokładnie wszystko wylizać i wziąć hostie do buzi i dokładnie pogryźć, druga w tym czasie kładła się na plecy, otwierała usta i ta pierwsza wypluwała zawartość do jej ust a ta przekazywała w ten sam sposób zawartość następnej. Gdy już ostatnia przyjęła zawartość to wypluwała ja do wcześniej wykopanego dołu na środku pentagramu. W miejsce dołu wbiliśmy krzyż do góry nogami. Po wszystkim uprawialiśmy orgie. Generalnie było to ciekawe doświadczenie. Coś nietypowego i innego. Po latach kontakt z większością ludzi się urwał. Większość dzisiaj ma rodziny i pewnie nie maja czasu na takie zabawy - szkoda, bo chętnie zrobiłbym to znowu.
Bianka2020.10.4 12:27
Niech Satanizm... Z tego, co piszesz, to bliżej Ci do satanisty...jeśli byś zrobił taką rzecz, to z pewnością byś zrobił krok ku byciu satanistą...a co, jeśli jednak w tym "wafelku" mieszka Prawdziwy Bóg?? Pomyśl trochę, rusz swoje przeżarte kasą szare komórki, jeśli w ogóle je jeszcze masz...
Bianka2020.10.4 12:24
No wreszcie!
Niech Satanizm pnie się w górę2020.10.4 12:15
Jestem agnostykiem i jestem wolny zarówno od Katolstwa jak i satanistow. Jedno co mnie interesuje to szybkie i łatwe pieniądze. Podobno sataniści są w stanie zapłacić nawet kilkaset euro za ten wafelek. Haha nie wiem w tym momencie kto jest głupszy - katole, dla których jakiś krakers jest święty i sataniści, którzy są w stanie zapłacić na to taka kasę. Nie mniej jednak chciałbym, aby liczba satanistow w Polsce dramatycznie wzrosła, to co tydzień chodził, bym do kosciola, aby wziąć te wafelek i im opchnac za kilka stówek.
JAN I2020.10.4 15:02
A pocałuj ty się w swój ateizm!
fdf2020.10.4 11:56
W łagiewnikach doszło do dużej profanacji święceń małżeńskich to tam czarni dali kurskim, róbta co chceta.
kasikas2020.10.4 11:56
Istotnym i najważniejszym myślę dla Boga jest to , gdy przyjmujemy JEGO z uniżonym kochającym sercem,,żałującym za swoje grzechy....
Po 11 ...2020.10.4 11:42
To wprowadzajcie, a nie gdzie trafia wafelek: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kosciol-szwecji-otwartosc-tolerancja-wolnosc/ykmv0ye,79cfc278
Zuzanna Denisiuk2020.10.4 11:18
Jest profanacją. Ręka ta mogła robić wcześniej nieczyste rzeczy, jak masturbacja.
jle_ffm2020.10.4 11:36
Odpowiem słowem z Biblii: "Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami... Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym." Mk 7,1
Po 11 ....2020.10.4 11:43
A język mógł wcześniej wylizywać ... no sama wiesz (no chyba robisz to czasem staremu?)
kasikas2020.10.4 11:58
masturbacja jest ciężkim grzechem i do komunii Sw. w okresie ciężkiego grzechu się nie idzie,,,a po spowiedzi szczerej już nie ma tego grzechu i nie ma znaczenia co było wcześniej....
Brazyt2020.10.4 15:04
nastąpiła masturbacja mózgu
jle_ffm2020.10.4 10:37
Spoko, co tam opinia KEP albo papieża. Ludzi i tak wiedzą lepiej bo gdzieś wyczytali albo im jakiś 'mądry' ksiądz tak powiedział.
Katecheta2020.10.4 11:01
Cały problem w tym, że forma przyjmowania Najświętszego Sakramentu na rękę jest dozwolona jako NADZWYCZAJNA, zwyczajna czyli powszechna jest forma na klęcząco do ust. Niestety wygląda jakby episkopat nie rozumiał swojego dokumentu albo ludzi miał za idiotów. Wielu księży nie chce udzielać właśnie Komunii do ust i tu jest problem.
jle_ffm2020.10.4 11:11
No tak, kolejny 'mądrzejszy' i lepiej wiedzący bo 'Episkopat nie zrozumiał swojego dokumentu'. Jak ci faryzeusze co tylko dbali o przestrzeganie zakazów i nakazów oraz formułek a gubili to co ma naprawdę sens.
Katecheta2020.10.4 11:24
To jeszcze raz, problem w tym że "wszyscy" się boją zarówno księża jak i wierni i Komunia udzielana jest na rękę nawet dzieciom od pierwszej komunii, a ja jak i wielu mnie podobnych chcę przyjmować do ust i to nam ogranicza się prawo. Czasem w mieście trudno znaleźć kościół w którym tak jest udzielana komunia, a co robi KEP pisze list broniący komunii na rękę, zrozumiałeś?
jle_ffm2020.10.4 11:31
To jednak chyba nie załapałeś/łaś tego co napisał KEP. Polecam przeczytać jeszcze raz, ze zrozumieniem: "Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie. Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła"
katecheta2020.10.4 11:41
Przyjacielu ja nie mówię o tym dokumencie. Episkopat kilka lat temu dopuścił w naszym kraju przyjmowanie komunii na rękę jako formę nadzwyczajną NIE! powszechną. Odsyłam do tego dokumentu można zobaczyć jakie okoliczności wymieniają w nim pasterze. Teraz chce się nam wierzącym wmówić, że wszyscy mogą sobie tak przyjmować Pana Jezusa, co jest nieprawdą. Przyjmując powszechność takiego sposobu udzielania Komunii Świętej łamie się zasady określone i przyjęte we wcześniejszym dokumencie.
jle_ffm2020.10.4 13:24
No ależ sytuacja właśnie teraz też jest nadzwyczajna, więc KEP właśnie tym listem próbuje przemówić do rozsądku 'lepiej wiedzącym' że przyjmowanie komunii na rękę w czasie pandemii (czyli sytuacji nadzwyczajnej) nie jest czymś złym czy gorszącym.
Katecheta2020.10.4 15:12
W dokumencie nie o taką nadzwyczajną sytuacje chodzi. Nawet jak w starożytności był taki zwyczaj to była możliwość puryfikacji, oczyszczenia rąk jak robią to kapłani, teraz takiej możliwości nie ma.
BieS2020.10.4 11:35
Po jego kilku wpisach sądząc, chyba niczego nie zrozumiał. To jest taki letni katolik.
Drogi Mejerze2020.10.4 10:23
Tłumaczenie nie ma żadnego sensu bo ludzie zwyczajnie nie chcą wiedzieć ponad to co im mówi ksiądz bo to jest takie bezpieczne bo nie zmusza do myślenia. Wystarczy chapnąć i święty spokój.
Szanowny Macieju2020.10.4 10:16
myślisz, że staniesz się dla kogoś przykładem do naśladowania? No chyba, że są tacy co sami nie potrafią myśleć (a niestety są).
Mejer2020.10.4 10:16
...że też ludziom trzeba tłumaczyć oczywistą oczywistość... przecież na 1 wieczerzy na której Jezus powiedział przy łamaniu chleba "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje"(Mt-26,26) nie siedział na krześle(bo ich wtedy nie było - tylko spożywało się w pozycji pół-leżącej), i skoro mówił "bierzcie" to raczej im nie wpychał do buzi tylko podawał, wiec o co te pretensje "domorosłych liturgistów" ? :D
katecheta2020.10.4 10:55
Zapomniałeś przyjacielu że po wieczerzy była golgota. Na Mszy Świętej Pan Jezus przychodzi do nas przez swoją ofiarę na krzyżu. Jego Ofiara jest UOBECNIANA na każdej Mszy Świętej. Protestanci mają ucztę my Katolicy przeżywamy Najświętszą Ofiarę, ale tu potrzebna jest wiara. Życzę Ci, żebyś to zrozumiał.
A2020.10.4 11:21
Chcesz powiedzieć, że gdybyście nie organizowali mszy, Jezus nie musiałby po raz kolejny umierać?
Katecheta2020.10.4 11:33
Rozumiesz słowo "Uobecnić" Bóg i męka Jego Syna trwa i będzie trwała aż do końca czasów, Ty żyjesz w jakiś czasie Bóg jest panem czasu i jemu nie podlega. Msza jest Uobecnieniem jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Jest to to samo wydarzenie które miało miejsce na golgocie.
A2020.10.4 13:49
Jeśli twój nick jest prawdziwy, to najbardziej przykre jest to, że świeckie w teorii państwo, płaci ci za szerzenie tych konfabulacji.
Katecheta2020.10.4 15:17
Płaci mi państwo za wykonywaną pracę, tu tłumaczę za darmo, ku chwale Boga, aby był uwielbiony
Mejer2020.10.4 11:26
Nic z tego nie zapomniałem. Skoro jestem po spowiedzi to co za różnica czy na ręke czy na jezyk przyjmuje Pana Jezusa. Myśle że On się nie obraża formą przyjęcia tylko tym do czego Go zapraszamy (bez spowiedzi zapraszamy go do kąpieli w szambie), tyle. :)
katecheta2020.10.4 11:49
Kto przyjmuje niegodnie ten sakrament śmierć przyjmuje. Powiedz przyjacielu z jakiego powodu chcesz przyjmować komunie na rękę? Zapewniam że ma to znaczenie.
Mejer2020.10.4 19:17
A gdzie napisałem że "chcę" ? - napisałem tylko to co powyżej. Jedynie to do czego moge mieć zastrzeżenia w formie przyjmowania na ręke to to że z lewej reki robie patenę, a patena ma to do siebie że po skończeniu swojej funcji jest "czyszczona" z okruchów a wiec istnieje ryzyko nieposzanowania okruchów Najświętszego Sakramentu zostajacych na ręku.
Maciej Płatov2020.10.4 9:38
Nie Ma OPCJI bym Komunie brał na ręke .Tylko do ust ,a jak jest możliwość to klęcząc.
Szybka Randka2020.10.4 9:32
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex randki,wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.erooo.pl
Magdalena2020.10.4 10:16
Nie daje to szczęścia, tylko większe uczucie pustki i opuszczenia. Radość ulotna. Szukaj szczęści wiecznego, radości permanentnej, której dawcą jest Bóg.
A2020.10.4 11:23
Który bóg?
JAN I2020.10.4 15:01
do "A" na pytanie "który bóg "na pewno Pan Bóg ale nie" (który) bóg" !
Jajcarz2020.10.4 7:45
Myśleliście buraki, że ta dotychczasowa "profanacja" to opinia boga - a to wielebni się wami bawią.
Katecheta2020.10.4 7:08
Mój Bóg, którego przyjmuję w Komunii Świętej jest Panem życia i śmierci, Przychodzi do mnie żywy i prawdziwy. Przed nim klękam i z szacunkiem przyjmuję do ust,
A2020.10.4 11:24
Bardzo Ci współczuję. Masz chociaż rodzinę, która może się tobą opiekować?
Katecheta2020.10.4 11:45
Nie potrzebuję twojego współczucia, to raczej Tobie jest potrzebne!
Polpas2020.10.4 2:28
Ależ wy macie problemy :)
Clint2020.10.4 4:02
Nie zrozumiesz tego, to uśmiech głupoty :)
Jan Radziszewski2020.10.4 7:07
staniesz przed nim jeszcze w tym roku- i gdzie trafisz ? PIEKŁO najprawdopodobniej bo żarty możesz sobie stroić z równego sobie bezbożny duraku
Marco Breslaviano2020.10.4 2:12
Przyjmowanie komunii na rękę jest profanacją. Nie po to są wyświęcani kapłani, by świeccy mogli sami siebie komunikować. Nie po to przez wieki używano paten zbierających partykuły, by teraz Pana Jezusa rozrzucanego po posadzkach kościołów deptać. Nie po to doświadczamy cudów eucharystycznych (w Polsce Sokółka i Legnica), by zadawać Panu Jezusowi dodatkowe cierpienia. Natomiast jeśli ktoś się boi łże-pandemii, to niech komunii nie przyjmuje. Albo wiara w realną obecność Pana Jezusa w konsekrowanej hostii, albo wiara w pandemię. Najlepsze jednak w tej chorej sytuacji jest to, że przyjmowanie komunii na rękę jest rzekomo podyktowane ochroną przed straszliwym covidem. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Generalnie możliwości są tylko dwie: albo materialna struktura hostii jest zakażona, albo nie jest. Jeśli jest, to bez względu na to, czy komunię przyjmujesz do ust czy na rękę, zarazisz się. Jeśli natomiast nie jest zarażona, to możliwości są dwie: przyjmując ją do ust, masz pewność, że się nie zarazisz, natomiast jeśli na rękę, to istnieje możliwość, że wirus będzie na Twojej dłoni wtedy sam się nim zarazisz. Innymi słowy, przyjmując komunię na rękę, nie tylko nie ograniczasz ryzyka, ale je zwiększasz. Ale to i tak nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że przyjmując komunię na rękę, dokonujesz profanacji. Nawet jeśli uratujesz zdrowie, możesz stracić życie wieczne. To tyle.
Clint2020.10.4 4:06
Marco, chapeau bas. Chwała Panu!
Twój Pambuk2020.10.4 6:09
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Jan Radziszewski2020.10.4 6:49
@twój Pan Bóg - staniesz przed nim jeszcze w tym roku- i gdzie trafisz ? PIEKŁO najprawdopodobniej bo żarty możesz sobie stroić z równego sobie bezbożny duraku
Twój Pambuk2020.10.4 13:49
Nie strasz, nie strasz, bo sie ... Przypale, który wymyśla sobie kontakty z Jezusem.
lkkk2020.10.4 8:42
potwierdzam jako praktyk,ze przyjmowanie Komunii sw.na reke jest mniej higieniczne niz wprost do ust.policzylem, ze samo dojscie do lawki wymaga w moim przypadku kontaktu z 12toma klamkami.nie wspomne o wstawaniu czy siadaniu,klekaniu.z racji otylosci musze uzywac rak i dotykac lawki.w tym czasie usta mam czyste.tam gdzie moge przyjmuje Komunie doustnie
Kolon2020.10.4 11:53
Jednak możesz przed przyjęciem komunii zdezynfekować ręce. Poza tym chodzi raczej o to, że niektórzy księża/szafarze nie potrafią sprawnie udzielać komunii świętej do ust i dotykają przy tym ust wiernych. Tak jest np. w przypadku mojego proboszcza. Wtedy istnieje możliwość przeniesienia zarazków, niekoniecznie tylko wirusa covid, i jest to po prostu niehigieniczne. Na szczęście dotyczy to tylko nielicznych szafarzy.
Clint2020.10.5 1:06
Albo wierzysz, albo nie wierzysz. Jeśli boisz się zarażenia Panem Bogiem, to o czym tu mówić. Nie wierzysz w Boga i nie wierzysz Bogu. Siedź w domu, jak się boisz wirusów i bakterii. Szatan już urobił cie jak plastelinę. Piekło. Przykro mi, ale tak sie konczy glupota niestety.
Józef2020.10.4 11:05
I po co wam Papież jak wy wszystko wiecie lepiej.
Clint2020.10.5 1:09
Papież jest fałszywy. Fałszywy prorok, wybrany przez masonerię, żeby ogłupiać takich Józefków. Skutecznie, jak widzimy.
Robert2020.10.4 1:32
Takie dyskusje kompromitują katolików. Czy w czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus podawał apostołom chleb do ust? Jeżeli ktoś ma intencję sprofanować Ciało Jezusa to może to uczynić nawet po przyjęciu do ust. Czy ręce przyjmującego Komunię są mniej godne od jego ust? Nie zauważyłem, aby hostie się kruszyły. Takie dyskusje świadczą o niedojrzałości katolików i odwracają uwagę od podstawowych zasad życia chrześcijańskiego.
Anonim2020.10.4 4:11
Tak, podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus podawał uczniom chleb do ust. Doucz się Robercik, a potem komentuj, bo poza ośmieszeniem, narażasz ludzi na ciężki grzech przez szerzenie kłamstwa, a siebie na potępienie, jeśli jest to świadome.
Twój Pambuk2020.10.4 6:11
Ta, k..., potępienie przypale
Clint2020.10.5 1:21
Tak bluźnierco, potępienie. Skończysz w piekle w wiecznych mękach, niewyobrażalnych dla twojego rozumku. Podskakuj dalej. Masz swoje ostatni 5 min. Korzystaj.
Jan Radziszewski2020.10.4 6:57
kapłan ma ręce pomazane Olejem św czyniącego go Kapłanem KK , żaden wierny KK Nie ma takiego namaszczenia a po za tym Roberciku nie byłeś ministrantem więc nie wiesz że najmniejsze partykuły zawierają całego Pana Jezusa i one są zbierane na patenę i potem dlatego X dokonuje puryfikacji
kolon2020.10.4 12:00
Tak, ale komunię świętą rozdają też szafarze świeccy.
Anonim2020.10.4 19:39
Szafarze świeccy mają specjalne blogosławieństwo i są do tego długo przygotowywani ,po za tym nie mogą udzielać komunii zawsze tylko w szczególnych sytuacjach gdy brakuje kapłanów,u nas raczej kapłanów nie brakuje,jeżeli kapłan może udzielać komunii sam ,a wysługuje się szafarzem to jest poważne nadużycie.
BieS2020.10.4 11:13
Nie przyłożyłeś się do tego problemu. Obecnie niektórzy księża wręcz segregują wiernych bo im wmówiono i wiernym też że przyjmowanie do ust w dobie koronawirusa jest niebezpieczne i wielu katolików podatnych na propagandę zaczęło stosować nową modę. Gdy widzę w kościele jak ludzie starsi wycierają rękami te pulpity ławek gdzie gości często ten wirus a potem biorą komunię w te ręce to robi mi się niedobrze.Kościół nie pozwala księżom robić segregacji w postaci oddzielnych kolejek a robią to. Ta moda tak się udzieliła wiernym, że gdy ostatnio byłem w pewnym kościele w środku Polski, musiałem czekać do końca kolejki bo najpierw byli obsługiwani ' rękowcy" a na końcu ci inni a było nas z 10 osób i zostaliśmy usunięci na bok. Taka jest kondycja polskiego katolicyzmu, stał się wygodnicki, robi się, co raz, wszelkie udogodnienia a ludzi coraz mniej. Dzisiejsi katolicy za modą pójdą bezmyślnie wszędzie. Robi się przykro.
Anonim2020.10.4 18:34
Nie zauważyłeś to załóż czarną rękawicę i spróbuj na niekonsekrowanych hostiach to zobaczysz czy się nie kruszą . W konsekrowanej hostii w najmniejszym okruszku jest Pan Jezus ,jezeli na prawdę w to wierzysz nigdy nie przyjmniesz komuni na rękę ,na gołej ręce może i nie dostrzegasz ,załóż czarną rękawicę ,a się przekonasz. Pierwsi chrzescijanie przyjmowali komunię na rękę ,ale nie tak jak to teraz wygląda .to ,źe komunia zastała wprowadzona na język i na klęcząco miała swój powód ,jakby tak doskonałą formą było na rękę to by z tego nie rezygnowano,były powody do tego ,żeby wprowadzić komunię na język jako najbardziej godne.Z powodów higienicznych sami lekarze uważają ,że komunia św. przyjmowana na język jest bezpieczniejsza.https://www.niedziela.pl/artykul/149451/nd/Lekarze-o-Komunii-sw-na-reke
Anonim2020.10.4 19:42
Ani język ani ręce nie są godne ,bo my nie jesteśmy godni ,Przed Bogiem się klęka w pokorze.
Anonim2020.10.4 19:57
Nie zauważyłeś ? A dlaczego kapłan po udzielaniu komuni czyści dokładnie patenę i okruszki wsypuje do kielicha ,a nie byle gdzie . Jakby się nie kruszyły nie było by potrzeba tego robić ,swoje ręce później obwywa . A ty co robisz,po przyjęciu Pana Jezusa?
Jan2020.10.3 23:21
no, to chyba jest oczywiste, prawda?
Sherith2020.10.3 22:55
Nasuwa się proste pytanie: w jaki sposób wierni, przyjmujący Najświętszy Sakrament na rękę, mają dochować tych wskazówek? Bo zgodnie z KKK 1377 kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na ich dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii – a jeżeli tak, to są zobowiązani do obmycia palców itd. A wierni co? W czasie „pandemii” mają „wylizać” dłoń, żeby nie uronić żadnej cząstki Ciała Pańskiego? Przecież to czysty absurd i przerzucenie odpowiedzialności za dbałość o partykuły Hostii na wiernych! Brzmi prawie jak: „róbta co chceta”. Kościół ogłosił dogmat o prawdziwej, rzeczywistej i substancjalnej obecności Chrystusa w każdej najmniejszej drobinie Najświętszego Sakramentu: „Cały bowiem i całkowity Chrystus jest pod postacią chleba i pod każdą cząstką tej postaci, i cały pod postacią wina i pod jej cząstkami.” W Katechizmie KK 1377 czytamy: "Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, a więc łamanie chleba nie dzieli Chrystusa."
Anna2020.10.3 22:43
Protentyzacja KK idzie pelna para
Jan2020.10.3 22:29
Jak przyjmować komunię świętą z wiarą i czcią to tylko do ust i na klęcząco ... tak mnie uczono od małego a teraz to inna religia , inny Kościół , czy co?!
Anonim2020.10.3 22:37
Kiedy byłeś dzieckiem myślałeś jak dziecko, a teraz pora porzucić to co dziecinne i zacząć w wierzyć w sposób dojrzały. Skoro można na rękę to można i tyle, a rostrzasanie tego jest właśnie dziecinnym zachowaniem.
BieS2020.10.4 11:25
To ty jesteś jak dziecko we mgle. Powstała, pod pozorem zapobiegania pandemii, moda na "rękę".
Anonim2020.10.4 19:49
To celowe zagranie ,by niszczyć wiarę,kto po pandemii z osób przyjmujących komunię na rękę wróci do przyjmowania na język? Co stało się z wiarą na zachodzie ,tam właśnie od dawna praktykowana jest komunia na rękę , jeżeli to taki doskonały sposób,ćzemu ludzie tam stracili poczucie sakrum?
Clint2020.10.4 4:14
Teraz to Kościół masoński. A biskupi służą diabłu - Antychrystowi. Franciszek jest jego prorokiem.
Anonim2020.10.4 20:03
Niestety ,ale tak jest ,nasi biskupi w większości nas zdradzili, pokazała to dokładnie pandemia i trzeba być ślepym ,żeby tego nie widzieć .
Clint2020.10.5 1:15
Większość tak zwanych katolików jest ślepa i sparaliżowana strachem. Wszystko wyszło z ludzi. Czas oddzielania ziaren od plew.
Obiektywny2020.10.3 22:17
a co nato tupolew poleciał czy sie zesrał
Anonim2020.10.3 23:38
odleciałeś! weź tabletki !
Janek2020.10.3 21:45
W zwiazku ze stanowiskiem Episkopatu to u Piotra Skargi to chyba klawiatury pogryzą ze złości, że im taka incjatywa nie wyszła :) dzięki Bogu że są biskupi którzy wykazują się rozsądkiem.
real_nick2020.10.3 21:36
Jądra Szewskie, napojone spermą kleryków, z mocą jątrzą, „przestraszają i tumanią,” jak wszyscy przedstawiciele tej korporacji. Ostatnio dostało się żyjącym samotnie, o których z empatią powiedział kiedyś Henryk Sienkiewicz, że „każde starokawalerstwo i staropanieństwo jest indywidualnym dramatem takiej osoby,” a Jądra Szewskie uprościły sytuację tych ludzi do jakichś wyznawców Bachusa, żyjących na koszt innych. Śmiem twierdzić, że najgorsze nawet prowadzenie się „singli” nie ma nawet porównania do tego, co wyczyniają „żołnierze Jezusa” za murami seminariów, zakrystii i domów prywatnych. Ręka w rękę działają przy tym z rosyjską polityką ogłupiania ludzi na całym świecie, której najnowszą akcją są te nieszczęsne strefy bez LGBT, zainstalowane w Polsce.
1232020.10.3 22:18
kretyn...
Anonim2020.10.3 23:39
że Ci się chce!
real_nick2020.10.4 0:12
byłem w zakładzie psychiatrycznym trzy lata temu
BieS2020.10.4 11:31
To cię nie podleczyli albo nawrót.
Po 11 ...2020.10.3 21:36
Jak tu nadążyć za KK? Wczoraj diabeł, dziś spoko. Poczekamy, a komunię będą rozsyłać do paczkomatów, a po kolędzie będzie chodził gay i ksiądz, tzn. jedna osoba. Ta wasza tradycja jest tyle warta co zeszłoroczny Gowin.
Anonim2020.10.3 23:48
a pocałuj ty się w swój ateizm!
wer23222020.10.3 21:35
Dlaczego i za co kk bierze kasę z naszych podatków?
Anonim2020.10.3 23:46
przecież ty i tak nie płacisz podatków!
Jan Radziszewski2020.10.3 21:34
Masonie w Episkopacie - nie wam decydować co jest profanacją Jak Pan powiedział tak czyńcie bo ma ON moc wtrącić was do PIEKŁA na zawsze tzn do jeziora ognia i siarki /Ap 20,15) Bo kto Diabła słucha z nim wiecznie bytował będzie ż zresztą wy jako Pierwsi tam Będziecie !!!! + "Źli ludzie objęli stery władzy i wprowadzają w życie wytyczne masonerii, a także wytyczne syna zatracenia, Antychrysta. Oni chcą zabronić dobrej, właściwej wiary i czynią co tylko mogą, aby zlikwidować Kościół Święty. Biskupi - zdrajcy, Judasze podejmują szereg złych dla Kościoła Świętego decyzji, zmuszają swoich kapłanów pod pozorem posłuszeństwa do uległości ich osobom. Informuję was, że nie obowiązuje rozkaz biskupa, a nawet Papieża, który nakazuje otwarte lub skryte łamania Prawa Bożego, albo siłowego łamania dobrej Tradycji Kościoła. Z woli szatana jest znieważanie Najświętszego Sakramentu przez przyjmowanie Komunii Świętej na stojąco i do ręki, a także z rąk świeckiego szafarza. Wymienione postawy są świętokradzkie. /Duch św 16.09.2020 r Or ży pł. nr 1003
Drugi Bóg2020.10.4 6:15
Siusiu, paciorek i spać, mój ulubiony kretynie.
Jan Radziszewski2020.10.4 21:12
żydzie za nie dalej jak za 3 lata a w włościach wiecznych swego cezara Budiet /J 19,15) q wielu z was zaraz po Prześwietleniu Sumień bo przeżyje to 95 % tzn 5 % umrze
***** ***2020.10.3 21:25
No pewnie, że nie! Nawet jak ta rąsia robiła przed chwilą palcówę ministrantowi. Jutro niedziela smacznego katole!
Anonim2020.10.3 23:44
Twój rozum błyszczy mocniej niż łysina!
***** ***2020.10.4 0:10
jestem walnięty
Clint2020.10.4 4:21
Piekło na ciebie czeka. Smacznej, wiecznej męki...