Kolejny atak informacyjny na Polskę! Działania zbieżne ze strategią Kremla - zdjęcie
28.05.20, 12:35

Kolejny atak informacyjny na Polskę! Działania zbieżne ze strategią Kremla

24

Atak hakerski, umieszczenie spreparowanych treści, wytworzenie „wywiadu” z amerykańskim dowódcą – Polska znów stała się celem ataku informacyjnego obliczonego na destabilizację współpracy militarnej z USA.

Polska znów stała się celem ataków informacyjnych, zbieżnych z działaniami Kremla wymierzonymi w Zachód, w szczególności w kraje NATO. Autorzy działań wykorzystali znane już metody: atak hakerski, podmianę treści na stronach internetowych, a także spreparowany wywiad amerykańskiego generała. Atak informacyjny dotyczył współpracy wojskowej między Polską a USA.

W wyniku działań informacyjnych na kilku polskich stronach internetowych doszło do opublikowania treści wpisujących się w propagandę Kremla wymierzoną w NATO. Za pomocą narzędzi cybernetycznych, w tym ataków hakerskich, doszło do umieszczenia w serwisach treści odnoszącej się do trwających ćwiczeń Defender Europe-20.

 

Wskazany materiał został umieszczony m.in. na stronie Niezalezna.pl, Olsztyn24.com, RadioSzczecin.pl, ePoznan.pl, a także na stronie gminy Orzysz. Dla uwiarygodnienia treści w artykułach zawarto wskazanie, że pochodzą one z agencji prasowych. Teksty były promowane również w mediach społecznościowych.

W użytym artykule zamieszczono m.in. spreparowane wypowiedzi amerykańskiego dowódcy oraz zawarto tezy mające na celu ośmieszanie Wojska Polskiego, dezawuowanie Polski, a także osłabianie morale żołnierzy. Autor przekazu za oczywistość uznał opinię, że Polska armia jest w złym stanie.

Teksty zostały zablokowane przez administratorów serwisów. Jednakże kilka portali zostało ponownie zainfekowanych treścią, mającą na celu uwiarygodnienie poprzedniego przekazu.

 

Umieszczone w artykułach treści korespondują z długofalowymi działaniami Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce. Nagłaśniane tezy miały przede wszystkim na celu:

- uderzanie w spoistość NATO i możliwości wspólnego operowania przez Wojsko Polskie i Armię USA,

- destabilizację relacji politycznych Polska-USA,

- ośmieszanie Wojska Polskiego, prezentowanie rzekomego zacofania polskiej armii,

- oskarżanie armii RP o złe przygotowanie i wyszkolenie polskich żołnierzy,

- podważanie wiarygodności Szefa MON, ośmieszanie go w oczach wojskowych,

- podważanie oficjalnych dokumentów dot. zagrożeń dla RP, osłabianie wiarygodności Wojsk Obrony Terytorialnej.

Artykuł zawierający tożsamą treść, którą umieszczono w polskich serwisach, opublikował również angielskojęzyczny portal theduran_com, trwale zaangażowany w promowanie rosyjskiej propagandy i działania dezinformacyjne.

 

W tekście o tytule „Amerykański oficjel nie ma litości dla polskich żołnierzy” zawarta została angielska wersja artykułu umieszczonego na polskich portalach. Takie same wpisy umieszczono, powołując się na theDuran_com również na innych portalach angielskojęzycznych.

W tym samym dniu przywołany portal theduran_com dokonał kolejnego ataku informacyjnego na polską politykę militarną, umieszczając na swojej stronie spreparowany wywiad z amerykańskim generałem broni Christopherem G. Cavoli. Tekst „rozmowy” przedrukowały inne portale, zwiększając skalę oddziaływania fałszywego przekazu.

 

Wspomniana publikacja zawierała wskazanie, że jest tłumaczeniem wywiadu, jakiego generał Cavoli miał rzekomo udzielić jednemu z tygodników („Gazecie Polskiej”). Powoływała się również na rzekome omówienie wskazanej rozmowy na łamach portalu PolandDaily. Przywoływanie nazw polskich mediów, a także nazwiska dziennikarki rzekomo prowadzącej wywiad, miało na celu uwiarygodnienie przekazu i zalegalizowanie jego pochodzenia w oczach angielskojęzycznych odbiorców.

Tezy zawarte w „wywiadzie” były wymierzone zarówno w Polskę, jak i w kraje bałtyckie. „Wypowiedzi” generała Cavoli zawierały oskarżenia pod adresem Polski o słabe przygotowanie ćwiczeń Defender oraz poważne zapóźnienia w infrastrukturze. Znacznie gorzej ocenione zostały kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa i Estonia były prezentowane jako państwa, które - będąc krajami przyjmującymi wojska sojusznicze - nie podejmują należytych wysiłków. Tezy przypisane gen. Cavoli poddawały w wątpliwość zasadność dalszej współpracy między USA a krajami bałtyckimi.

Spreparowane treści miały na celu:

- budować napięcia między krajami członkowskimi NATO,

- podważać wiarygodność państw wschodniej flanki Sojuszu,

- ośmieszać armie Polski i krajów bałtyckich,

- osłabiać morale żołnierzy WP,

- uderzać w wizerunek USA w oczach społeczeństw Europy Środkowej.

Zidentyfikowane działania wpisują się w strategiczne cele aktywności Federacji Rosyjskiej wymierzonej w NATO. Kreml stara się rozbijać spoistość Sojuszu, osłabiać zaangażowanie USA w Europie, jak również podważać status państw wschodniej flanki NATO, dążąc do trwałego osłabienia zdolności wojskowych na tym terenie.

Rosyjskie ataki informacyjne są na stałe wymierzone we współpracę militarną Polski i USA. Zidentyfikowane działania zbiegają się w czasie z rozpoczęciem kolejnej fazy ćwiczeń DEFENDER-Europe-20, które odbywają się w Polsce.

Stanisław Żaryn

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

Komentarze (24):

Moshe Cvel2020.05.29 7:04
Kacapskie onuce nie mogą przeboleć faktu że Polska się rozwija i rośnie w siłę a Kacapia leży i kwiczy.
SZUKASZ KACAPA? "LESZEK" RADZISZEWSKI KELLER2020.05.28 13:54
𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀 𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐀 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀 𝐊𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐒𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄𝐉 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐈 𝐂𝐇𝐈𝐍 𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊 𝐚𝐥𝐚𝐫𝐦𝐮𝐣𝐞: 1) 𝟓𝐆 - 𝐂𝐎𝟐 - 𝐂𝐇𝐄𝐌𝐓𝐑𝐀𝐈𝐋𝐒 𝐰 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐂𝐄 ! 2) 𝐁𝐈𝐋𝐋 𝐆𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐌𝐎𝐑𝐃𝐔𝐉𝐄 𝐋𝐔𝐃𝐙𝐈 𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐎𝐍𝐊𝐀𝐌𝐈 ! 3) 𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐖 𝐃𝐎𝐌𝐔 𝟓𝐆 𝐈 𝐂𝐇*𝐉 𝐂𝐈 𝐍𝐀 𝐂𝐙𝐎𝐋𝐄 𝐖𝐘𝐑𝐎𝐒𝐍𝐈𝐄 ! 4) 𝐖𝐈𝐑𝐔𝐒 𝐊𝐎𝐑𝐎𝐍𝐘 𝐍𝐈𝐄 𝐙𝐀𝐁𝐈𝐉𝐀 𝐓𝐘𝐋𝐊𝐎 𝐖𝐙𝐌𝐀𝐂𝐍𝐈𝐀 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐙𝐌 ! 5) 𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐂𝐇𝐈𝐏𝐀 𝐁𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐆𝐀𝐓𝐄𝐒𝐀, 𝐓𝐎 𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐂𝐇𝐈𝐏𝐄 𝐈 𝐂𝐇*𝐉𝐀 𝐍𝐀 𝐂𝐙𝐎𝐋𝐄 ! 6) 𝐃. 𝐓𝐑𝐀𝐌𝐏𝐇 𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐇𝐎𝐖𝐘 ! Obejrzyj nasz widea a dowiesz się nie tylko "prawdy" ale złapiesz prawdziwego chińskiego wirusa i wraz ze Sputnikiem zniszczymy ci komputer. A wiesz dlaczego? 𝐁𝐎 𝐍𝐈𝐄 𝐌𝐀 𝐈𝐍𝐍𝐄𝐉 𝐑𝐀𝐃𝐘 𝐍𝐀 𝐊𝐑𝐄𝐓𝐘𝐍𝐀 !
SZUKASZ KACAPA? "LESZEK" RADZISZEWSKI KELLER2020.05.28 13:49
𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀 𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐀 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀 𝐊𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐒𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄𝐉 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐈 𝐂𝐇𝐈𝐍 𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊 𝐚𝐥𝐚𝐫𝐦𝐮𝐣𝐞: 1) 𝟓𝐆 - 𝐂𝐎𝟐 - 𝐂𝐇𝐄𝐌𝐓𝐑𝐀𝐈𝐋𝐒 𝐰 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐂𝐄 ! 2) 𝐁𝐈𝐋𝐋 𝐆𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐌𝐎𝐑𝐃𝐔𝐉𝐄 𝐋𝐔𝐃𝐙𝐈 𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐎𝐍𝐊𝐀𝐌𝐈 ! 3) 𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐖 𝐃𝐎𝐌𝐔 𝟓𝐆 𝐈 𝐂𝐇*𝐉 𝐂𝐈 𝐍𝐀 𝐂𝐙𝐎𝐋𝐄 𝐖𝐘𝐑𝐎𝐒𝐍𝐈𝐄 ! 4) 𝐖𝐈𝐑𝐔𝐒 𝐊𝐎𝐑𝐎𝐍𝐘 𝐍𝐈𝐄 𝐙𝐀𝐁𝐈𝐉𝐀 𝐓𝐘𝐋𝐊𝐎 𝐖𝐙𝐌𝐀𝐂𝐍𝐈𝐀 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐙𝐌 ! 5) 𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐂𝐇𝐈𝐏𝐀 𝐁𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐆𝐀𝐓𝐄𝐒𝐀, 𝐓𝐎 𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐂𝐇𝐈𝐏𝐄 𝐈 𝐂𝐇*𝐉𝐀 𝐍𝐀 𝐂𝐙𝐎𝐋𝐄 ! 6) 𝐃. 𝐓𝐑𝐀𝐌𝐏𝐇 𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐇𝐎𝐖𝐘 ! Obejrzyj nasz widea a dowiesz się nie tylko "prawdy" ale złapiesz prawdziwego chińskiego wirusa i wraz ze Sputnikiem zniszczymy ci komputer. A wiesz dlaczego? 𝐁𝐎 𝐍𝐈𝐄 𝐌𝐀 𝐈𝐍𝐍𝐄𝐉 𝐑𝐀𝐃𝐘 𝐍𝐀 𝐊𝐑𝐄𝐓𝐘𝐍𝐀 !
Olej2020.05.28 13:49
Iluż się tu zbiegło durni !!!! ?????? Sowiecka mgławica nad Polską no i pożyteczni idioci spoźirający z rozdziawionymi japami na te dziwy. Można by do tego dodać, że miłująca pokój sowiecka armia będzie rozdawała każdemu witającemu ją w Polsce po 10 tys. dolarów na rozpoczęcie dwustronnej współpracy, wraz z koncesją na zagospodarowanie Syberii. Na prawdę ! A jeszcze tak niedawno warszawska ulica kpiła ze wszystkich banialuków porównując je do osiągnięć niejakiego akademika Miczurina, któremu się udało wyprodukować drzewo - tzw. wierzbę radziecką, rodzącą gruszki, jabłka i śliwki jednocześnie. Przyczym największym osiągnięciem sowieckiej nauki agronomicznej było pozyskanie pszenicy o siedmiu kłosach - na jednej łodydze. I kto w to wierzył ? A no człowiek radziecki, któremu wszczepiono gumowe oczy i on to widział.
Siwy Waldi2020.05.28 13:47
Hehe dobre! Widziałem właśnie eszelon jadący do Drawska. Na platformach wozy BWP-1 Śmiać się czy płakać z tego powodu?
Japa2020.05.28 13:18
Normalka , Dokąd trzeba będzie prosić ,,nie róbcie jaj ,nie walczcie z Polską . bo Stalin i Hitler bija w piekle brawo , to nic się nie zmieni. Aaaa nie tylko Stalin iHitler . .Bruksela też.
Na odwyrtkę panie pośle Kaczyński2020.05.28 13:33
Japo, nie stawiaj spacji przed przecinkiem i kropką.
Japa2020.05.28 15:27
Ja tak specjalnie w celu zepsucia stosunków NATO z Polska . Po co mnie dekonspirujesz?
Leszek 2020.05.28 13:05
71 KOMENTARZE AvatarLIS 30 kwietnia 2020 At 23:35 A są to dane z którego roku ? Odpowiedz AvatarMACIEJ 19 kwietnia 2020 At 12:25 Dlatego Tusk i kilku jemu podobnych chce unicestwić Polskę za kilka srebrników. Odpowiedz AvatarBOGUSŁAW MAŚLIŃSKI 17 marca 2020 At 16:19 Artykuł o zasobach naturalnych polski potwierdza moja powiedzenie, w kraju nad Wisłą są rządy polskojęzyczne nie polskie. Odpowiedz AvatarKOLUMB BYŁ POLAKIEM 29 stycznia 2020 At 01:38 Powiem szczerze, że jak się dowiedziałem o tych 36 000 odwiertach i te całe mapy geologiczne , które zostały oddane w lenno USA to nie mogłem uwierzyć. ps. To jest niesamowite, Polacy szukają ropy koło Norwegi czy nawet w Kalifornii (podobnie KGHM szuka w Chile miedzi ), a Kanadyjczycy znaleźli na Pomorzu gazu na kilkadziesiąt lat. Odpowiedz AvatarPIOTR 17 grudnia 2019 At 16:52 Ciekawe, co autorzy tekstu powiedzą na fakt, że za rządów pisu drastycznie wzrósł import gazu z Rosji? Czyżby rząd pisu, tak jak PO byli zdrajcami narodu Polskiego? 5 lat już jesteśmy wg prawicy “suwerenni”, a zadłużenie wzrosło do biliona złotych. Także ten artykuł to jeden wielki stek bzdur poparty inwokacjami do Boga. Jesteście istotami, a pisiory to zwykli złodzieje Odpowiedz AvatarSPOKOLOKO 30 stycznia 2020 At 17:20 Walnięty Jesteś jełopie i tyle. Umowa z ruskimi jest tak skonstruowana, że płacić musimy, bez względu na ilość jaką odbieramy. Możemy zakręcić kurki ,a i tak becalować trzeba AvatarJADWIGA 25 sierpnia 2019 At 20:37 dlatego w Suwałkach siedzi wojska USA ISRAEL Odpowiedz AvatarBUHALTER 11 sierpnia 2019 At 22:18 Hi _ wielokrotnie już zabierałem głos ww tej sprawie. W latach 70 XXw pracowałem w firmie, która projektowała zespół kopalń ” SUWAŁKI ” _ No cóż potem przyszła SOLIDARNOŚĆ, jeden WIELKI BRAT zastąpił drugiego, i nagle nic się nie stało opłacalne. Projekty zostały wstrzymane. Podejrzewam jednak, że ciągle są gdzieś do obejrzenia grube tomy ze wszystkimi wyliczeniami, mapami złóż i ch wartością !!!
Alojzy Cedzidło2020.05.28 16:03
A tośmy trafili na uczonego ." Leszek " . Co tez się kryje za tym nickiem .Jakie tytuły naukowe . Jaka firma czy instytucja.A może i to o czym pisze pan ŻYRAZN. Fronda , to trochę jak śmietnik Pod poważnymi artykułami pojawiają się czas em , a może często mało poważne a i mało kulturalne komentarze . Może to i celowa ,,robota " . Na tle takiej sytuacji ,komentarz pana ,,Leszka ",bardzo uczenie podpierający podejrzenia pana Żyrana może budzić podejrzenia Dla mnie nie obeznanego z polityką czuć tu trochę soczkiem z rosliny pastewnej .. . .
katolicka kretynizacja polski2020.05.28 13:05
PiSi rząd zamiast wziąć się właśnie za takie rzeczy jak walka z dezinformacją czy ataki hakerskie to MON powołuje jakąś Agencje Kosmiczną...
Leszek 2020.05.28 13:03
www.eprudnik.pl/zatajone-przed-polakami-bogactwa-polski-czyli-najwieksze-oszustwo-prl-bis-tzw-iii-rp/
Leszek 2020.05.28 12:56
W powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych. Jedno musimy wszak dopowiedzieć! Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych. Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego! Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat! Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom! Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy. Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas) zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).
Leszek 2020.05.28 12:56
Jednak to wcale nie wszystko!!! Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy. Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża? Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).
Leszek 2020.05.28 12:54
Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich) Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton); Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $). W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion. Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna. Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton); Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $). Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton); Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $). Złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton); Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $). Złoża węgla brunatnego pod Legnicą Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton); Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $). Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska Zasobność – 350 ton kruszcu; Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $). Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego Zasobność: Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton) Złoto – 100 ton kruszcu Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $). Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie Zasobność – 1,7 bln m3 Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $) RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)
Jan2020.05.28 13:08
Kacapie, że Ci się chce wypisywać takie brednie. Patrz na swoją Rosję jak marnotrawi własne bogactwa. Pijaństwo i złodziejstwo, oligarchie nowobogackich bojarów PUTINA I BIEDĘ na prowincji.
Moshe Cvel2020.05.29 7:11
Wania tyle tego nawaliłeś że mi sra.... zachciało.Co ty onuc nie wyprałeś i nawaliłeś się fetorem?
Waingrow2020.05.28 12:54
– A cóż to za historia nowa? – Zdumiona spyta Europa. – Jak to? To chłopcy Mołotowa I sojusznicy Ribbentropa.
edi2020.05.28 12:54
NIGDY WIĘCEJ ROSYJSKIEJ STREFY WPŁYWU W POLSCE !!!- Porównanie USA do Rosji - jest z gruntu fałszywe - USA od początku swego istnienia jest krajem demokratycznym gdzie człowiek jest podmiotem - co widać na poziomie życia przeciętnego Amerykanina USA nigdy nie dopuściły się LUDOBÓJSTWA I NIE OKUPOWAŁY INNE PAŃSTWA W TAKI SPOSÓB JAK ROSJA - ROSJA - TO MENTALNOŚĆ NAJEŹDŹCY GRABIEŻCY, ZNIEWALANIE i MORDOWANIE to dla nich NORMA ( 6 mln. ludzi zagłodzonych na śmierć, LUDOBÓJSTWO W KATYNIU, MORDY I GWAŁTY W REWOLUCJI BOLSZEWICKIEJ,i II WŚ. Co do własnych obywateli - przecież mają POTĘŻNY KRAJ A ŻYWNOŚĆ IMPORTUJĄ PATAFIANY NIE POTRAFIĄ ZAPEWNIĆ NORMALNOŚCI W SWOIM KRAJU A ZAWSZE WPIER...JĄ SIĘ DO SĄSIADÓW BYLE KRAŚĆ !! - to szatańska mentalność !!
Leszek 2020.05.28 12:53
Bogactwa naturalne – rzeczywisty cel obecności wojsk USA w Polsce polskie-zloza Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 27 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu, jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski. Tak zwanemu „przesmykowi suwalskiemu” – oddzielającego Republikę Białoruś od Obwodu Kaliningradzkiego przydaje się najczęściej jedynie znaczenie militarno-transportowe. Taką wartość rzeczywiście on i ma, ale rzeczywista jego cenność, to ulokowane na tym terenie niezwykle cenne zasoby naturalne. Suwerenna eksploatacja tych zasobów, co jest niezbywalnym prawem Polaków, stawiałaby Polskę w czołówce krajów tzw. wysokich technologii. Otwierałoby to także nowe perspektywy dla współpracy zarówno technologicznej, jak związanej z tym współpracy wojskowo-strategicznej. Zamiary umieszczenia na terenie Suwalszczyzny wojsk USA ( pod pretekstem tworzenia tzw.wschodniej flanki NATO), to w zasadzie próba skolonializowania cennych zasobów Polski przez syjonistyczno-anglosaski kompleks finansowo-wojskowy. Przedstawiciele rządu polskiego, którzy przygotowywali, a także ci, którzy podpiszą umowy z przedstawicielami NATO, o stacjonowanie na terenie Polski, a w szczególności na terenie Suwalszczyzny winni być natychmiast ścigani i postawieni przed sąd w Polsce wobec przestępstwa określonego w art. 129 kodeksu karnego Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 129. Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10). Nie mówiąc już o tym, że łamią oni wiele z artykułów Konstytucji RP i składanej na jej podstawie przysięgi konstytucyjnej, Naród Polski winien uruchomić natychmiast procedury ścigania winnych przestępstw wobec Rzeczypospolitej Polskiej! PZ Dodatek dokumentacyjny: Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych „elit”. Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy. Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom jest wielu chętnych. Dla przykładu Niemcy w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą granicę zachodnią.
anonim2020.05.28 12:56
SPADAJ RUSKI TROLLU - PASZOŁ WON!!!
Andy2020.05.28 13:04
Na drzewo ruski trollu. Rosja jako największy zamordysta świata, który podbił najwięcej krajów na świecie w tym Krym, głodzi własnych obywateli, toleruje łapówkarstwo, ochlejstwo i biedę poza Moskwą.
Japa2020.05.29 10:25
Towarzyszu "Lesiu" ,za kim czy za czym towarzysz tęskni ? Za Stalinem czy Hitlerem ..Za tym fajnym nickiem co sie kryje ? Ribentrop czy Mołotow ?Tacy unowocześnieni .
JONASZ KORAN-MEKKA2020.05.28 12:52
Aj waj! to co był za gewałt Może i atak, ale czasem newsy na tych stronach też do najobiektywniejszych to nie należą