Kolejne przedszkola otrzymały certyfikat, potwierdzający, że placówki są przyjazne rodzinie. To cztery przedszkola, które prowadzi Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” z Partyni.

Certyfikat przyznawany przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny gwarantuje, że zajęcia są prowadzone w oparciu o szacunek do życia, rodziny i chrześcijańskiej tradycji, a w szczególności z ochroną dzieci przed deprawacją seksualną.

Maria Napieracz, szefowa Stowarzyszenia „Ku Przyszłości” uważa, że certyfikat jest czytelną deklaracją blokującą ideologię gender oraz uznającą tradycję i rodzinę. Co więcej, to także komunikat dla rodziców, że ich dzieci nie będą narażone na „genderową indoktrynację”.

Napieracz zapewnia, że w kierowanych przez nią placówkach dzieci są wychowywane w miłości i poszanowaniu człowieka. Nie spotkają się w nich na przykład z kwestionowaniem małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Cztery niepubliczne przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” obejmujące opieką ponad 120 dzieci.

MaR/Gosc.pl