Jakże właściwy i celny komentarz graficzny definiujący Komitet Obrony Demokracji. 

mj