KGB Białorusi i rosyjskie - dwa bratanki - zdjęcie
13.05.16, 05:55

KGB Białorusi i rosyjskie - dwa bratanki

Białoruś nie wpuści na terytorium swojego kraju osób, które mają zakaz wjazdu na teren państwa rosyjskiego. Tak wynika z umowy zawartej między obydwoma krajami.

Realizacją tej umowy zajmie się białoruski Komitet Bezpieczeństwa Państwowego czyli tamtejsze KGB we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Decyzję zatwierdziła Rada Ministrów Białorusi.

Umowa została podpisana przez Białoruś i Rosję w marcu 2015 roku i została ratyfikowana na jesieni minionego roku. Według ustaleń porozumienia osoba, która zostanie objęta zakazem wjazdu na teren jednego z tych państw, będzie mogła zostać pozbawiona możliwości uzyskania wizy i pobytu również w drugim państwie. 

By zezwolić na wjazd takiej osoby na teren drugiego kraju, władze rosyjskie lub białoruskie będą musiały o tym powiadomić państwo partnerskie. 

26 kwietnia władze białoruskie nie chciały pozwolić na wjazd wicemarszałkowi Wierchownej Rady, przedstawicielowi Ukrainy na negocjacjach mińskich Irinie Gieraszenko. Jakiś czas temu na Białoruś nie wpuszczono również deputowanego ukraińskiego Igora Guzia. Obydwoje byli objęci zakazem wjazdu do Rosji.

emde/kresy24.pl