W Wielkiej Brytanii powstała koalicja, której celem jest przeciwstawienie się przymusowej edukacji seksualnej w szkołach i wywarcie nacisku na biskupów, by stawili jej opór. Koalicję w Obronie Podstawowych Wychowawców (Coalition in Defence of Primary Educators) zawiązało kilka organizacji katolickich.

 

Mimo, że Kościół nieustannie podkreśla, iż podstawowymi wychowawcami dzieci są rodzice, katoliccy biskupi Anglii i Walii „wspierają rządowe plany, które położą kres ustawowemu prawu rodziców do wycofania ich dzieci z programów, które promują ideologię LGBT i poufny dostęp do antykoncepcji i aborcji”.

Dwudniowa pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej z Walsingham, która odbyła się w święto Niepokalanego Poczęcia, stała się wydarzeniem inicjującym nową koalicję. Walsingham to słynne miejsce średniowiecznych pielgrzymek, zniszczone za czasów Henryka VIII. Skonfiskowano wówczas tamtejszy klasztor i sanktuarium, a figurę Matki Bożej przewieziono do Londynu, gdzie ją spalono z innymi wizerunkami w Chelsea.

Miejsce pielgrzymki nie jest przypadkowe. Według przekazów w 1061 r. lady Richeldis z Walsingham objawiła się we śnie Matka Boża, która pokazała jej dom Świętej Rodziny w Nazarecie, prosząc o wybudowanie jego kopii. Obiecała, że ktokolwiek będzie szukał Jej pomocy, „nie odejdzie z pustymi rękami”. Do ruin sanktuarium powiedli pielgrzymów ojcowie rodzin, niektórzy idąc boso.

John Smeaton, kierownik Towarzystwa Ochrony Dzieci Nienarodzonych (Society for the Protection of Unborn Children) powiedział do pielgrzymów: „Celem naszej pielgrzymki jest proszenie Matki Bożej, by błagała Boga o przemianę katolickich biskupów Anglii i Walii po to, aby powiedli świeckich wiernych w oporze wobec niegodziwego ustawodawstwa rządu brytyjskiego”. Przypominając słowa Chrystusa o kamieniu młyńskim dla gorszycieli dzieci, Smeaton zauważył, że to ostrzeżenie dotyczy „tych, także katolickich biskupów, którzy promują pokazywanie pornograficznych wizerunków w klasie dzieciom”.

jjf/LifeSiteNews.com