List Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w sprawie prof. Bogdana Chazana:

Pan Dr n. med. Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Warszawa

Szanowny Panie Prezesie!

W obliczu zmasowanego ataku na osobę Pana Profesora Bogdana Chazana zorganizowanego i prowadzonego przez ludzi i środowiska dysponujące władzą, finansami i polskojęzycznymi mediami, zwracamy się do naszego Samorządu o podjęcie zdecydowanych kroków w celu położenia tamy działaniom ciągnącym się od roku 2013 (atak na Kodeks Etyki Lekarskiej przez filozofa z Krakowa, Stanowisko Komisji Bioetyki przy Prezydium PAN, nagonka na lekarzy podpisujących Deklarację Wiary i wreszcie indywidualny „kozioł ofiarny” – dyrektor Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie). Nie ma wątpliwości, że wszystkie te naciski, ataki i kłamliwe oskarżenia mają na celu:

• osłabić rolę Samorządu Lekarskiego, który mimo narzucanej tyranii relatywizmu ciągle jeszcze trwa przy fundamentalnych i niezmiennych wartościach;

• zastraszyć pojedynczych lekarzy, aby nie ośmielili się myśleć samodzielnie i zgadzali się na funkcję niewolników klasy rządzącej w państwie;

• pogłębiać podziały między lekarzami i pacjentami, którzy mogą żądać od lekarzy fachowego spełniania wszystkich ich roszczeń;

• systematycznie wzmacniać uprzedmiotowienie już nie tylko pacjentów (obecnie w organizacji polskiej służby zdrowia pacjent jest rzeczą, nie osobą), ale i lekarzy (którzy mają stać się tylko bezwolnymi, wykwalifikowanymi pionkami w rękach rządzących). Prawo państwowe musi bronić przede wszystkim godności i wolności całej osoby ludzkiej i każdego człowieka. Niedoskonałości prawa stanowionego (także w zakresie ochrony życia ludzkiego) wymagają poprawienia prawa, a nie penalizacji osób godnie realizujących w zawodzie lekarza bezwarunkowy szacunek dla człowieka.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
dr n. med. Wanda Terlecka

Sekretarz Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
dr n. med. Jacek Brendzel

Oprac. MaR/Nasz Dziennik