24.03.17, 13:50Fot. pixabay.com

To jest degeneracja! 'Katolicy' w Belgii bronią aborcji

Czy to ostateczny znak, że świat zwariował? Takie pytanie możemy sobie zadać, gdy poznamy historię naukowca z belgijskiego katolickiego (podobno) uniwersytetu, który może mieć wielkie problemy, bo ośmielił się wykorzystać tekst, w który nazywano aborcję morderstwem.

Stephane Mercier w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć z filozofii dla setki studentów pierwszego roku studiów uniwersyteckich na katolickim uniwersytecie w Louvain wykorzystał 15-stronicowy tekst, w którym podano filozoficzne argumenty za tym, że aborcja jest moderstwem.

Obecnie sprawa jest badana przez władze uniwersytetu. Jeżeli rzeczywiście okaże się, że Mercier przekazywał podobne idee w czasie zajęć może zostać ukarany. Na razie uniwersytet mieniący się katolickim odciął się od młodego naukowca, a jednocześnie przedstawił stanowisko wedle którego tak radykalny sprzeciw wobec aborcji nie jest zbieżny z "wartościami wyznawanymi przez uczelnię".

Sprawa stała się głośna za sprawą organizacji Synergie Wallonie promującej ideologię gender, która dba o "promowanie różnorodności płciowej". To przedstawiciele tej organizacji otrzymawszy informację o pojawieniu się antyaborcyjnego tekstu na zajęciach prowadzonych przez Merciera, złożyli skargę do uniwersytetu.

Ten zareagował natychmiastowo i wręcz usłużnie wobec genderowej organizacji. Tak brzmiała pełna treść odpowiedzi jaką uczelnia w Louvain przesłała do Synergie Wallonie:

"Władze uniwersytetu zbadają sprawę i dowiedzą się, jaki był dokładny kształt wspomninanego tekstu i w jakim charakterze był używany podczas zajęć. Jednocześnie zapewniamy, że Uniwersytet w Louvain broni fundamentalnego prawa do aborcji i w szczególności prawa kobiet do wyboru".

Faktem jest, że uczelnia "katolicka" pozostaje tylko z nazwy, czego nawet nie ukrywa. To wydarzenie pokazuje jednak, jak bardzo Europa Zachodnia została zniszczona przez lewicowe ideologie, a sprawa belgijskiego naukowca to symboliczny znak unicestwienia Kościoła w tym kraju. Czy będzie kiedykolwiek w stanie się odrodzić? Módlmy się o to.

daug/na podst. lifesitenews.com