„Państwo niewolnicze” to kolejna książka H. Belloca, która wreszcie ukazuje się po polsku. Ta napisana w roku 1912 publikacja to ostra krytyka kapitalizmu, ale nie ze stanowiska lewicowego, tylko z punktu widzenia katolickiego autora, który dostrzega konsekwencje rewolty protestanckiej i podważenia roli Kościoła w kształtowaniu społeczeństwa.