W trakcie piątkowego posiedzenia zebrania sędziów sądu rejonowego w Olsztynie, prezes sądu podarł dokument, propozycję rozszerzenia obrad. Propozycja ta, jak uznał Nawacki, wykraczała poza kompetencje sądu rejonowego i stąd wynikało jego podarcie tych dokumentów.

Nowacki powiedział wtedy:

- To jest niedopuszczalny zakres kompetencji zebrania. W tym momencie, skoro nikt nie chce zająć głosu, zamykam zebranie

Daniel Brodowski, prokurator prokuratury rejonowej Olsztyn Południe Daniel Brodowski powiedział dzisiaj, że do prokuratury zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa sądu rejonowego Macieja Nawackiego. Według zawiadamiających przestępstwo to miałoby polegać na zniszczeniu dokumentu, którym prezes Nawacki nie miał prawa wyłącznie rozporządzać.

Prokurator zapowiedział zapoznanie się z zawiadomieniem i ewentualnym podjęciem dalszych działań. Za czyn, o którym mowa, jak wynika z KK art. 276 grozi kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do dwóch lat.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawackiego złożył też poseł PO Tomasz Zimoch.

Powiedział on:

- Składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego

Dodał też:

- Uważam, że prezes Nawacki natychmiast po tym, co zrobił, powinien zostać zwolniony dyscyplinarnie. Chyba nikt bardziej nie zhańbi zawodu sędziego i funkcji prezesa sądu niż właśnie pan Maciej Nawacki

 

mp/pap