Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił Zbigniewa K., którego prokuratura oskarżyła o znieważenie pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ skierowała kasację od wyroku.

Prokuratura oskarżyła Zbigniewa K. o to, że w dniach 10 lutego, 10 marca i 10 kwietnia 2020 roku znieważył pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej, składając przy nim wieńce z adnotacją o treści uwłaczającej czci osób przez niego upamiętnionych.

Sąd Okręgowy w Warszawie nie dopatrzył się jednak w tym czynie przestępstwa. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Aleksandra Skrzyniarz poinformowała PAP, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ skierowała kasację od wyroku. W ocenie śledczych sąd „bezkrytycznie powielił błędną argumentację sądu rejonowego”. Prokuratura wskazuje, że sąd niezasadnie uznał zachowanie oskarżonego za wyłącznie realizację prawa do wyrażania własnych poglądów i krytycznych opinii odnoszących się do budzących kontrowersje spraw publicznych.

- „Sąd doszedł również niesłusznie do przekonania, że działanie Zbigniewa K. nie ośmieszało pamięci o ofiarach katastrofy”

- wskazują śledczy.

Prokuratura domaga się uchylenia wyroku i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

- „Okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują, że Zbigniew K. celowo składał przedmiotowe wieńce pod pomnikiem, tak aby były one widoczne dla osób gromadzących się każdego 10. dnia miesiąca, by oddać cześć ofiarom katastrofy. Tym samym oskarżony celowo obrażał uczucia osób, dla których omawiany pomnik ma wartość symboliczną. Uczucia te podlegają natomiast ochronie prawnokarnej zgodnie z treścią art. 261 Kk”

- podkreśla oskarżyciel.

kak/PAP, dziennik.pl