Portal wPolityce.pl informuje o postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym w związku ze skandalicznym zachowaniem sędziów, którzy w listopadzie fetowali Donalda Tuska na politycznej imprezie zorganizowanej przez Komitet Obrony Demokracji. Czterech sędziów usłyszało zarzuty dyscyplinarne.

Symbolem upolitycznienia części polskich sędziów stała się impreza zorganizowana w listopadzie ub. roku z okazji szóstych urodzin Komitetu Obrony Demokracji. W politycznym wydarzeniu wzięli udział sympatyzujący z totalną opozycją sędziowie, którzy oklaskiwali wystąpienie lidera Platformy Obywatelskiej.

W związku z możliwością złamania m.in. art. 178 § 3 Konstytucji RP mówiącego o zakazie prowadzenia działalności publicznej przez sędziów, sędzia Przemysław W. Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wszczął postępowania dyscyplinarne wobec czwórki uczestników zdarzenia.

- „W uzupełnieniu komunikatu z 30 listopada 2021 r. informuję, że w oparciu o ustalenia czynności wyjaśniających w sprawie manifestowania poglądów politycznych przez sędziów sądów powszechnych, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowania dyscyplinarne wobec sędziów Waldemara Ż., Piotra G., Pawła J. i Doroty Z. zarzucając im popełnienie deliktu dyscyplinarnego, polegającego na tym, że w dniu 27 listopada 2021 r. w Warszawie wzięli udział w politycznym zgromadzeniu organizacji Komitet Obrony Demokracji, gdzie publicznie manifestowali swoje przekonania i poglądy polityczne oraz w aktywny sposób wyrażali aprobatę dla wyrażanych tam treści o charakterze politycznym, prowadząc tym samym, wbrew art. 178 § 3 Konstytucji RP, działalności publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz uchybiając godności urzędu, czym każdy z nich dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 4 i 5 ustawy (…) Prawo o ustroju sądów powszechnych (…)”

- czytamy w komunikacie Rzecznika.

kak/wPolityce.pl