Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zdecydował o przywróceniu zawieszonego przez Izbę Dyscyplinarną SN sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna do orzekania. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki przekazał jednak, że sędzia Juszczyszyn nie będzie w poniedziałek wykonywał swoich obowiązków.

Pełnomocnik sędziego Michał Romanowski przekazał dziś Polskiej Agencji Prasowej, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zadecydował o przywróceniu do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna.

- „Postanowienie w całości uwzględnia wniosek, który w imieniu pana sędziego Juszczyszyna złożyłem do sądu, o nakazanie natychmiastowego przywrócenia go do orzekania”

- wskazał pełnomocnik zawieszonego przez SN sędziego.

We wniosku tym mec. Romanowski stwierdził, że „uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest podstawą nieistniejąca ze względu na zakwestionowanie tej izby jako organu sądowego, co przewija się w orzecznictwie TSUE i sądów krajowych”.

- „Postanowienie jest skuteczne z chwilą wydania, czyli prezes Sądu Rejonowego ma obowiązek pod rygorem grzywny do miliona złotych, nakładanej osobiście na niego, dopuścić pana sędziego natychmiast do orzekania. Pan sędzia Juszczyszyn w poniedziałek wraca do pracy”

- stwierdził.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki powiedział jednak w rozmowie z PAP, że decyzję podejmie dopiero po otrzymaniu odpisu postanowienia sądu w Bydgoszczy.

- „Stoję więc na stanowisku, że nie mogę dopuścić pana sędziego do orzekania. Pan sędzia Juszczyszyn nie będzie w poniedziałek sądził, nie będzie miał przydziału spraw i nie będzie wykonywał obowiązków”

- podkreślił.

Sędzia Paweł Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w lutym ub. r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym.

kak/PAP