"Przez ten marsz chcemy dać świadectwo tego, że dla nas życie jest zawsze święte, ponieważ jest darem Boga, a jednocześnie dlatego, że Chrystus oddał swoje życie na krzyżu, abyśmy mogli tak jak On zmartwychwstały wkroczyć razem z Nim do nowego życia, które będzie przedłużeniem życia ziemskiego" - mówił kard. Kazimierz Nycz podczas homilii mszy świętej w Archikatedrze Warszawskiej przd XIV Marszem Świętości Życia.

Marsz Świętości Życia 2019 odbywał się pod hasłem "Tato, to ja!" Uczestnicy marszu przeszli sprzed Kolumny Zygmunta do Bazyliki Świętego Krzyża.

"Najważniejsza jest troska o świętości życia naszego i świętego życia tych wszystkich, którzy żyją obok nas" - mówił kard. Nycz.

mor/dorzeczy.pl/fronda.pl