Emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Ludwig Müller podsunął pewien pomysł na rozwiązanie impasu pomiędzy papieżem Franciszkiem a osobami, które kierują poważne zastrzeżenia wobec jego nauczania.

Zdaniem duchownego, warto byłoby " ustanowić grupę kardynałów, którzy podjęliby dysputę teologiczną z krytykami Ojca Świętego". Jak podkreślił kard. Müller, ma na myśli dyskusję z przedstawicielami kardynałów, którzy zgłosili swoje "dubia" oraz sygnatariuszy opublikowanej w minioną niedzielę "Synowskiej korekty". 

W ocenie emerytowanego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, taka dysputa teologiczna dotyczyłaby „odmiennych a czasami kontrowersyjnych interpretacji niektórych stwierdzeń rozdziału 8 adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”.

Kardynał wyraził przekonanie, że Kościół Katolicki potrzebuje więcej dialogu i wzajemnego zaufania, niż polemiki i polaryzacji, co więcej, papież jako następca św. Piotra „zasługuje na pełne poszanowanie jego osoby i boskiego mandatu". Z drugiej strony- przekonuje purpurat- uczciwi krytycy nauczania Ojca Świętego "zasługują na przekonującą odpowiedź”.

Kardynał Gerhard Ludwig Müller stoi na stanowisku, że należy uniknąć "nowej schizmy i oddzielania się od jednego Kościoła katolickiego". Jak podkreślił emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, to właśnie papież Franciszek oraz biskupi pozostający z nim w pełnej jedności, stanowią "trwałą zasadę i fundament jedności i komunii w Jezusie Chrystusie".

yenn/Gosc.pl, Fronda.pl