13.03.19, 12:45

Kard. Christoph Schönborn: Czytajcie Evangelii gaudium Franciszka

Dokumentem, który najpełniej oddaje nauczanie Papieża Franciszka jest jego adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”. Zachęcając nas do głoszenia radości Ewangelii, ukazał nam centralne przesłanie swego pontyfikatu – uważa kard. Christoph Schönborn.

W przededniu 6. rocznicy wyboru kard. Jorge Mario Bergoglio na Stolicę Piotrową metropolita Wiednia podkreśla zarazem, że nowy Papież poszedł w ślady św. Jana Pawła II, wielkiego Papieża miłosierdzia. Tak jak on zrozumiał, że miłosierdzie jest centralnym przesłaniem Chrystusa i to ono daje sercu człowieka radość Ewangelii. Zasadę tę zachowuje również wtedy, gdy musi się zmagać z wielkimi problemami swego pontyfikatu – mówi kard. Schönborn.

“ Punktem wyjścia dla miłosierdzia musi być prawda. Nie ma miłosierdzia bez prawdy. Miłosierdzie nie może funkcjonować tam, gdzie nie żyje się w prawdzie. A nadużycia to akty sprzeczne z miłosierdziem – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Schönborn. – I to właśnie dlatego, abyśmy żyli zgodnie z Ewangelią Papież Franciszek zwołał nas ostatnio do Rzymu. Dla wszystkich biskupów, a zwłaszcza dla przewodniczących episkopatów musi być bowiem jasne, że głoszenie Ewangelii jest nierozłącznie związane z walką z tymi, którzy niszczą radość Ewangelii. O tym mówią nam ofiary: nadużycia zniszczyły w nich radość. Na szczęście już Benedykt XVI uwrażliwił Kościół na ten problem, teraz kontynuuje to Franciszek, zabiegając o oczyszczenie Kościoła i uzdrowienie ofiar, aby ponownie dotarło do nich miłosierdzie Boga. Nadużycia bowiem dawały im poczucie, że od tego miłosierdzia są odcięte. Istnieje więc bezpośrednia kontynuacja między «Evangelii gaudium» a walką z tymi czynami, które niszczą radość Ewangelii. ”

mod/Vaticannews.va - Krzysztof Bronk

Komentarze

Wies2019.03.13 17:41
A JP2 to co nie uwrażliwiał w kwestii zboczeńców ? Kiedy JP2 był jednoznacznie przeciwny zboczeniom to lewactwo krzyczało że jest "staroświecki".
Zib2019.03.13 17:16
Sam ze czytaj ekselencjo wymioty fałszywego proroka!
szkielet2019.03.13 15:21
Nie czytam wypocin Bergoglia. Wolę przeczytać encykliki Piusa X, albo Leona XIII
anonim2019.03.13 14:15
Kardynał Schoenborn żyłby w jeszcze większej prawdzie, gdyby on, jego koledzy kardynałowie i Franciszek zajęli się homoseksualizmem w swoim kręgu. O tym jakoś cisza.
2 kor 6,14-182019.03.13 12:50
Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo5. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? 15 Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? 16 Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg:6 Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę 18 i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący.