Już jest - strona internetowa Terytorialsów - zdjęcie
22.03.18, 13:00Screenshot

Już jest - strona internetowa Terytorialsów

Od dzisiaj, pod adresem: www.terytorialsi.mil.pl, dostępna jest oficjalna strona internetowa Wojsk Obrony Terytorialnej. Interesujesz się wojskiem i sprawami obronności kraju? Chcesz się dowiedzieć kim są Terytorialsi i jak zostać jednym z nich? Szukasz aktualnych informacji dotyczących szkoleń? Jeśli tak, ta strona jest dla Ciebie!

Rekrutacja i edukacja

Tworząc stronę terytorialsi.mil.pl postawiliśmy sobie dwa cele. Po pierwsze, chcieliśmy ułatwić kandydatom przejście przez proces rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej – wskazać im jak krok po kroku zostać Terytorialsem oraz jak można już dziś zacząć podnosić swoją sprawność fizyczną i tym samym przygotować się do pierwszego etapu intensywnego szkolenia. Po drugie, zależało nam na dostarczeniu podstawowej wiedzy na temat tego czym są Wojska Obrony Terytorialnej, na jakich fundamentach wzrastają oraz jakie wypełniają zadania.

Trendy w tworzeniu www … w służbie WOT

Od początku stawialiśmy również na to, żeby informacje zawarte na stronie, poza swoją użytecznością, były także zaprezentowane w sposób atrakcyjny i czytelny – tak by można było przeglądać stronę, np. jadąc komunikacją miejską do pracy - szybko przeczytać interesujące użytkownika treści i „poklikać” w zdjęcia pokazujące Terytorialsów „w akcji”. Użytkownikami strony internetowej WOT są przede wszystkim cywile, którzy są przyzwyczajeni do łatwego dostępu do informacji - oczekują prostej i intuicyjnej nawigacji, zrozumiałych treści i atrakcyjnego interfejsu.

Www przyjazna użytkownikowi, czyli po jasnej stronie mocy

Jednym z najważniejszych kryteriów decydujących o tym, czy strona jest przyjazna użytkownikom jest umiar w ilości i długości tekstów. Dlatego zaczęliśmy od zapytania samych Terytorialsów o to jakiego rodzaju informacji potrzebowali najbardziej na etapie podejmowania decyzji o wstąpieniu do WOT i w procesie rekrutacji. Na podstawie ich podpowiedzi i doświadczeń stworzyliśmy stronę, która zawiera informacje pogrupowane w trzech głównych kategoriach. Przeglądając zakładkę „Chcę wstąpić” każdy zainteresowany wstąpieniem do WOT dowie się jak w kilku prostych krokach zostać Terytorialsem, gdzie znajduje się najbliższe WKU oraz najważniejsze – czy w rejonie zamieszkanym przez użytkownika są już struktury WOT (brygada i podległe jej bataliony). Kolejna zakładka „Jestem Terytorialsem” pokazuje w rytm jakich wartości biją serca Terytorialsów. Ostatnią zakładkę „Jak szkolimy” dedykujemy szkoleniu w WOT i pokazujemy w jaki sposób na wszystkich poziomach szkolenie to spełnia kryteria „2I” – jest innowacyjne i intensywne. Wkrótce powstanie także czwarta zakładka – w całości poświęcona „Wspaniałej Dwunastce”. Ponadto, w menu dolnym znajdziemy dodatkowe kategorie, takie jak: „do pobrania” zawierające m.in. dokumenty, które należy wypełnić na etapie rekrutacji do WOT, zakładkę „dla pracodawców” – zawierającą praktyczne informacje na temat regulacji prawnych, praw i obowiązków pracodawców zatrudniających Terytorialsów. Z kolei „Nasza tożsamość” opowiada o korzeniach WOT, a „galeria” zdjęć przenosi użytkownika wprost na teren ćwiczeń Terytorialsów i pozwala raz jeszcze przeżyć emocje z ich przysiąg wojskowych. W menu dolnym znajduje się także „słowniczek pojęć”, który będzie stale rozbudowywany o kolejne terminy używane w języku branżowym, a wymagające wyjaśnienia.

Co ważne, ze strony terytorialsi.mil.pl bez problemów można korzystać zarówno za pomocą tradycyjnych komputerów, jak i różnego typu urządzeń mobilnych. Strona będzie rozwijana z sugestiami jej użytkowników, którzy swoje uwagi będą mogli przesyłać na adres mailowy [email protected] Strona internetowa terytorialsi.mil.pl jest częścią kampanii informacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej, która już wkrótce ruszy w całej Polsce.

*****

Czym są Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani

z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, ale będzie wspierać

i uzupełniać ich działania.

Formowanie WOT

Proces budowy piątego rodzaju sił zbrojnych przebiega w sposób planowy, zgodnie z koncepcją zatwierdzoną 25 kwietnia 2016 r. Na dzień 20 marca br. w strukturach WOT pełni służbę ponad 8 600 żołnierzy, z czego ponad 7 000 ochotników, którzy pełnią Terytorialną Służbę Wojskową.

Kim jest statystyczny ochotnik - Terytorials?

Ponad 40% żołnierzy TSW posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% humanistyczne. Po 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne. Analizy wskazują również, że ponad 60% żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie (umowa o pracę), a blisko 17% posiada inne formy zatrudnienia. Dodatkowo w formacji służy ponad 15% studentów różnych kierunków.

Żołnierze TSW są ludźmi młodymi, blisko 70% żołnierzy jest wieku 35 lat oraz mniej, żołnierzy w wieku ponad 50 lat jest mniej niż 2% stanu osobowego. Średnia wieku żołnierza TSW to 31 lat. W WOTsłużbę pełni ponad 9% kobiet, co jest liczbą prawie dwukrotnie większą niż w wojskach operacyjnych.

Szkolenie w WOT

Obecnie szkolenie ochotników prowadzi sześć brygad obrony terytorialnej sformowanych w pierwszym i drugim etapie budowy formacji. Ambicją dowództwa WOT jest, aby do końca br. rozpocząć szkolenie w kolejnych siedmiu brygadach, których budowa ruszyła w styczniu br. W 2018 roku dowództwo WOT planuje przeszkolić ponad 17 tys. żołnierzy, przy czym zakłada się, że zasadniczym miejscem szkolenia będą stałe rejony odpowiedzialności poszczególnych kompanii lekkiej piechoty.

ppłk Marek PIETRZAK

Rzecznik Prasowy

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

dam/mon.gov.pl