,,Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie'' - zdjęcie
15.03.21, 08:00

,,Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie''

3

PIERWSZE CZYTANIE

Oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię

Iz 65, 17-21

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:

«Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą.

Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania.

Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat, będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

J 4, 43-54

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.

Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający.

Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie».

Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko».

Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.

A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina.

Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (3):

rebeliant2021.03.16 16:41
A cuda to te wszystkie rzeczy, których nie potraficie, czyli też nie pojmujecie. Nie mógł więc stworzyć istot wszechmocnych, gdyż nie miałby przed kim fikołków wyczyniać. Oto Słowo Mojeee ! Chwała Sobie Mi.
HONOR2021.03.15 10:49
Po co mam wy śmieci pracować? Po to żeby zaimponować wam wy półbuty, waszym żonom dziwkom czy waszym córkom dziwkom? Może nich odpowiedzą żony Jezu - królowej świata - w czarnych sutannach i habitach
Katolik2021.03.15 10:31
Panie, błagam, daj nam proroka choćby na krótko, aby twoje stado utrwaliło i pogłębiło wiarę i znalazło odpowiedzi w świecie zalewanym lewacką propagandą i ateistycznymi hasłami!!!!!!