Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne  - zdjęcie
21.04.21, 06:30Fot. Andreas Wahra via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne

7

PIERWSZE CZYTANIE

Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą

Dz 8, 1b-8

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem.

A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia.

Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo.

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne

J 6, 35-40

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do ludu:

«Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.

Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (7):

Skrzypek na dachu2021.05.14 20:36
Pan Jezus jest naszym Zbawicielem i najprawdziwszym Mesjaszem .
Pod presją wyrzekniesz się 5 zmysłów2021.04.21 14:04
Kto w niego wierzy nigdy pragnąć nie będzie......
Maciej Piwowar2021.04.21 10:15
Ufam Nauką Jezusa Syna Człowieczego- Doctrina Fili Hominis ,czyli Sacrum -Profanum.Nie ma Bytu ponad Boga Wiekuistego--Quia non est perpetua super Non est Deus
zorro2021.04.21 10:11
Jaki ojciec? Po co Bogu płeć?
Maciej Płatov2021.04.21 10:17
@ zorro Nie bądź IDIOTA. Każde DZIEŁO ma swego stwórce vel Ojca Bucu.
A2021.04.21 6:47
Aha, czyli trzeba uwierzyć na podstawie wielokrotnie fałszowanych tekstów. Nie przewidziano możliwości osobistego poznania bo nie.
JAN2021.04.21 6:46
Ja tam do Boga nic nie mam , wkur...a mnie tylko obsługa naziemna...