Jak informuje PAP, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że sąd krajowy, w przypadku, kiedy dojdzie do wniosku, że zmiany ustawodawcze z 2018 r. naruszają prawo Unii, to na mocy zasady pierwszeństwa tego prawa sąd ten będzie miał obowiązek odstąpienia od zastosowania się do tych zmian i będzie zobligowany przyjąć rozwiązania prawne obowiązujące w przepisach krajowych. Wymagane będzie także przeprowadzenie kontroli, która w tych ostatnich przepisach jest przewidziana.

TSUE orzekło także, że ostanie nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady ws. przedstawienia prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo unijne.

"Kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które uniemożliwiły skuteczną kontrolę rekomendacji prezydentowi przez KRS kandydatów na sędziów do Sądu Najwyższego, "mogą naruszać prawo Unii" – czytamy w orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE.


mp/pap/radio zet