Jerzy Klechta: Żydomasoni i im podobni  - zdjęcie
06.02.16, 18:48Jerzy Klechta

Jerzy Klechta: Żydomasoni i im podobni

15

Z bloga Jerzego Klechty (www.dzismis.com)

 coraz częściej mówi się o istnieniu antypolskiego spisku żydo-masońskiego. To z ich strony grozi nam niebezpieczeństwo. Pewien głupiec wysoki rangą „publiczystyczno – polityczną” oświadczył, że każdy Żyd to mason i każdy mason to Żyd. Aby się z tej głupoty pośmiać należałoby dołączyć jeszcze kilku cyklistów, ze mną włącznie.

Nie ma się jednak niestety z czego śmiać. Wszak to strażnicy czystości polskiej rasy zamordowali pierwszego prezydenta II Rzeczpospolitej prof. Gabriela Narutowicza. Co prawda na celowniku mieli Marszałka Józefa Piłsudskiego, który otaczał się Żydami i wolnomularzami, lecz kula zabłądziła i trafiła prezydenta.

Dziś jeszcze strzałów nie słychać, ale nienawiść jest coraz głośniejsza. Nawet z ław, na których przebywają ci, których powinna cechować dostojność i polityczna mądrość wydobywają się wrzaski, pogróżki. Widzimy twarze sine z wrogości.

Nadto aktorów wydarzeń cechuje brak wiedzy. Czyli zwykła ludzka głupota. Rozlewa się na nasz kochany kraj od Tatr po Bałtyk.

Ostatni szef Polskiego Państwa Podziemnego Stefan Korboński (1901- 1989 ) zostawił bogaty dorobek pisarski, pamiętnikarski. Pisze o bohaterach i ludzkiej podłości. O tych, na których gawiedź rzuca kalumnie, oszczerstwa, która karmi się podłością. Korzystając między innymi z jego prac kilka faktów.

Zatem będzie o Żydach i masonach. Czyli o żydo-masonach, jeśli w ogóle coś takiego istnieje, jak chcą tego „prawdziwi Polacy” czyli gawiedź. Czyli hołota. Czyli niemały procent rodaków. Słyszą, czują oddech poparcia płynący z „góry”. A więc do rzeczy.

Po 123 latach niewoli największym filosemitą okazał się Marszałek Józef Piłsudski, to on bowiem nadał polskim Żydom pełne prawa obywatelskie. Iluż to Żydów zaczęło wówczas grać pierwsze skrzypce w polskim życiu nie tylko handlowym, gospodarczym, ale przede wszystkim kulturalnym. Polacy – poza endecką prawicą i częścią kleru, przede wszystkim niższego szczebla – potrafili to docenić. Wielu Żydów, głównie poprzez mieszane małżeństwa odchodziło od żydostwa, asymilowało się.

Długa jest lista osób które zapisały się złotymi głoskami w polskiej kulturze. Rodzina Natansonów wsławiła się w dziedzinie nauki i kultury, bracia Maurycy i Samuel Orgelbrandowie prowadzili działalność wydawniczą i drukarską. Już w XIX wieku ( w latach 1859-1868) wydali oni 28-tomową Encyklopedię Polską.

Ileż polska kultura, literatura zawdzięcza Mieczysławowi Grydzewskiemu, który wraz z Antonim Bormanem był założycielem „Wiadomości Literackich”, czołowego periodyku intelektualistów warszawskich w latach 1924-1939. Wokół czasopisma skupił się kwiat mistrzów pióra, naszych znakomitych poetów i pisarzy międzywojnia. Sam zaś Grydzewski był – tak można powiedzieć – polskim „nacjonalistą”, kochał Polskę, jej kulturę „po wariacku”. Dodajmy: kobiety też !

Kontynuował wydawanie „Wiadomości” w Londynie. Był obok Jerzego Giedroycia tym, który niósł pochodnię polskiej kultury na emigracji.

Jednym z bliskich współpracowników Grydzewskiego był Antoni Słonimski, poeta i eseista, którego ojciec, Stanisław, lekarz, ukrywał przed carską policją Józefa Piłsudskiego w latach 1905-1906. Jego brat, Piotr, również lekarz, działał w polskim Podziemiu w czasie II wojny

.Innym znakomitym pisarzem polskim żydowskiego pochodzenia był Józef Wittlin. Wspólnie z Janem Lechoniem i Kazimierzem Wierzyńskim byli w latach czterdziestych i pięćdziesiątych ( wtedy na wygnaniu) kontynuatorami wielkiej tradycji polskich pisarzy oddanych sprawie niepodległości.

Pisarz i krytyk literacki, Wilhelm Feldman, w 1905 r. włączył się do ugrupowania, któremu przewodził Józef Piłsudski, a w 1914 r. wstąpił do Legionów, aby walczyć o wolną Polskę.

Marian Hemar, poeta i satyryk, cieszył się w Polsce wielką popularnością w latach 1918 – 1939. W czasie wojny i po jej zakończeniu, już w Londynie, był bardem polskim na emigracji. Jego patriotyczne wiersze nadawane przez BBC podtrzymywały na duchu Polaków w kraju i zagranicą. Gdy Izrael uzyskał niepodległość, zapraszano Hemara na wieczory poezji i witano go z entuzjazmem, mimo że swoje wystąpienia zawsze rozpoczynał dramatycznym wierszem, w którym wyznawał, iż ojczyzną jego jest Polska i pozostanie jej wierny aż do śmierci.

Juliusz Kleiner, Bolesław Leśmian, Julian Klaczko i Julian Tuwim zajmują znaczące miejsce w historii polskiej literatury.

Żydem był Polak nad Polakami Marceli Handelsman, historyk i profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wojny pracował w podziemiu w biurze informacyjnym AK. Aresztowany przez Gestapo został wysłany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

Józef Feldman, syn Wilhelma, kontynuował tradycje rodzinne. Był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aby uniknąć aresztowania przez Gestapo, zmienił nazwisko na Sokołowski. Był nauczycielem podziemnego uniwersytetu i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie powrócił na Uniwersytet Jagielloński.

Innym wybitnym polskim historykiem był Szymon Aszkenazy, delegat Polski do Ligi Narodów w latach 1920-1923. O Aszkenazym można powiedzieć, że nawet swoich naukowych pracach książkach był więcej niż patriotą polskim. Widział w polskich dziejach wszystko co wspaniałe i zwycięskie.

Artur Rubinstein to najwybitniejszy polski muzyk żydowskiego pochodzenia. Wielki pianista, wielki Polak. Na sesji inauguracyjnej Narodów Zjednoczonych w San Francisco w 1945 roku, po odegraniu hymnu Stanów Zjednoczonych wstał i rzekł:

„Miejsca zarezerwowane dla przedstawicieli mojego kraju są puste i nikt nie będzie tu przemawiał w imieniu Polski. Aby jednak przypomnieć o jej walce i o jej prawach, odegram teraz polski hymn narodowy”.

Wszyscy, łącznie z prezydentem USA Harrym Trumanem, podnieśli się z miejsc i w ciszy wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego. Odbyło się to poza oficjalnym programem i tylko artysta miary Rubinsteina mógł sobie pozwolić na łamanie protokołu w ten sposób. Po wojnie Rubinstein utrzymywał kontakt z polskimi emigrantami. Odwiedził swoją rodzinną Łódź ( chwalę się jak potrafię, że byłem na jego łódzkim koncercie). Powiedział wtedy: „Polacy to ludzie szaleni. Odbudowują zabytki, a sami mieszkają w ruinach i piwnicach.”

Arnold Szyfman nazywany jest ojcem teatru polskiego. Odegrał kluczową rolę w tworzeniu w 1912 r. Teatru Polskiego w Warszawie. Po I wojnie światowej był kolejno założycielem i dyrektorem teatrów Małego i Kameralnego, dyrektorem naczelnym warszawskich teatrów, a ponadto Narodowego, Letniego i Nowego. Tytan pracy!

W dziedzinie medycyny światową sławę zyskał prof. Ludwik Hirszfeld, wynalazca systemu klasyfikacji grup krwi i autor wielu innowatorskich prac. W czasie okupacji uciekł z getta i ukrywał się u polskich rodzin. Po wojnie uczył mikrobiologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Teraz poniżej dedykuję prawicy z armii „prawdziwych Polaków” kilka nazwisk wybitnych postaci, którzy położyli w naszym kraju podwaliny pod wolnomularstwo. Nie czynię tego broń Boże z przyjaźni, lecz celem wypełnienia ich luk umysłowych.

Wolnomularze zrobili dla Ojczyzny tyle DOBRA, co ZŁA czynią dziś ci, którzy topią kraj w morzu nienawiści, zabijając demokrację i wolność słowa.

Oto niektórzy polscy wolnomularze (masoni):

Juliusz Kaden Bandrowski (1885-1944, pisarz), Kazimierz Bartel (1882-1941, premier II RP), Wojciech Bogusławski ( 1757-1829, ojciec polskiego teatru), Tadeusz Cegielski ( ur. 1948, historyk; szczycę się znajomością z profesorem), Józef Chłopicki (1771-1854, uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej, wojen napoleońskich i powstania listopadowego), Adam Jerzy Czartoryski (1770 – 1861, polityk), gen. Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818, twórca Legionów Polskich), Ignacy Działyński (1754 – 1797, bohater Insurekcji Kościuszkowskiej), Józef Ksawery Elsner (1769 – 1854, nauczyciel Chopina), Marian Falski (1881 1974, autor „Elementarza”), Janusz Korczak (1878 -1942, pisarz, lekarz, legionista), Tadeusz Kościuszko (1746 -1817, Naczelnik Insurekcji), Zygmunt Krasiński (1812 – 1859, poeta), Edward Lipiński (1886 – 1986, wybitny ekonomista, członek KOR), Jan Józef Lipski (1926 – 1991, krytyk, publicysta, członek KOR), Gabriel Narutowicz (1865-1922), pierwszy prezydent II RP), Michał Kleofas Ogiński (1765 -1833, kompozytor), Juliusz Osterwa (1885 -1947, aktor), Ignacy Jan Paderewski (1860-1941, muzyk, premier II RP), Gabriel Podoski (1719 – 1777, Prymas Polski), Michał II Jerzy Poniatowski (1736 – 1794, ostatni Prymas Polski I Rzeczpospolitej), Stanisław August Poniatowski (1732-1798, ostatni król Polski), książę Józef Poniatowski (1763-1813, wódz wojska polskiego), Zbigniew Religa (1938-2009, wybitny kardiochirurg), Edward Rydz – Śmigły (1886-1941, legionista, Marszałek Rzeczpospolitej), Walery Sławek ( 1979-1939, premier II RP), Antoni Słonimski (1895-1976, poeta), Jerzy Stempowski (1893-1969, eseista, krytyk), Andrzej Strug (1871- 1937, pisarz), Hanna Suchocka (ur. 1946, premier III RP), Klemens Szaniawski (1925 – 1990).

I to byłoby na tyle. Jeśli dotknąłem tego tematu to dlatego, że coraz więcej pojawia się w ławach prawicowej hołoty głosów, które nie mają nic wspólnego z tzw. prawdą historyczną. Głosy te sygnalizują natomiast, że wkrótce rozpocznie się „polowanie na czarownice”.

Jerzy Klechta

Źródło: http://dzismis.com/

Komentarze (15):

anonim2016.02.6 16:04
Pan Stanisław Krajski ma bardzo odmienne zdanie na temat masonów! A w NKWD to której nacji było najwięcej? może o tym referacik co? a nie tak Jednostronnie. Bądźmy sprawiedliwi! Kto mordował żołnierzy Polskiego Podziemia? kto był w NKWD?
anonim2016.02.6 16:35
Ooo... czyżby juz zaczęło się zmiękczanie Polaczkow po to by teraz przyjąć pod dach emigrantów z Izraela ? Proszę zauważyć ilu było Żydów wśród stalinowskich katów. Ilu teraz angażuje się w antypolskie działania.
anonim2016.02.6 16:36
Nie wszyscy są prawdziwymi żydami którzy nie mają podstępu. /Pan o Natanaelu/ A na pewno nimi nie są wyznawcy gnozy żydowskiej Talmudyści. I od tego należałoby zacząć pisać o żydach. Czy w Izraelu wszyscy żydzi żądali śmierci Dziedzica Izraela i wybierali Cezara z piekła /J 19,15) NIE! Ale ci którzy zaciągnęli winę trwającą do tej pory, dalej działają przeciwko KK Nowemu Izraelowi i nie zmienią tego żadne mowy pochwalne. I nie nawrócą się potomkowie tych którzy wybrali cezara piekła starodawnego Węża i jego synowca Belzebuba skazując na śmierć Jezusa Chrystusa. Dlaczego umowa zawarta z Lucyferem dalej obowiązuje, a On nie uznaje żadnego sprzeciwu. JAH-BUL-ON ma władzę nad nimi bo realizują Jego Plany Piekła z diabelskim wprost zaangażowaniem. Czy 10 króli z Apokalipsy to może nie ILLUMINATI którzy swoich ofiarowali Lucyferowi "„Moi ludzie w ciągu kilkunastu lat doprowadzili do tego , że naród ten, pod naszym dyktandem – idzie do Unii Europejskiej jak nasza zawszona hołota szła (też pod dyktando) do „łaźni” hitlerowskich .” (…) nasi niepoprawni ortodoksi – na rozkaz rabinów - szli bez oporu do obozów śmierci. (…) W ciągu jednego pokolenia moi ludzie „wyprali” mózgi temu narodowi. Już nawet wielu Polaków wierzy w to że ich ojcowie mordowali naszą hołotę. (…) - Moi ludzie zamieniają katolikom Dekalog na sodomię i eutanazję (…) - Genialność moich ludzi doprowadziła do tego, że nasi wrogowie sami się wyniszczają. Nie musimy zadawać sobie trudu, aby ich wieszać, aby ich torturować, jak to robiliśmy w Rosji i wszędzie tam, gdzie zdobyliśmy władze „pod hasłem wyzwolenia ludu.” (…) W narodzie polskim ciągle zauważamy tu i ówdzie odruchy buntu (…) Nasi ludzie ciągle rozładowują te odruchy buntu, ale dopiero wejście tego bydła do Unii Europejskiej obezwładni ich całkowicie. W Unii Europejskiej Polacy będą tak jak, - wynędzniała mysz w pazurach wielkiego kota.. Po ich wejściu do Unii Europejskiej będzie zależało „od naszego humoru”, jak długo pozwolimy im konać w jękach i śmiertelnym przerażeniu.” (…) Niebezpiecznych dla nas patriotów można „kupić”. (Jak Judasza) Zależy tylko za ile, co też ciągle robimy. A których nie możemy „kupić”, mamy wypróbowane sposoby, że tacy umierają na „zawał serca”, albo „w wypadkach”. Tacy ciągle znikają z tej ziemi i z ludzkiej pamięci. Bezmyślne masy przyjmują to jako naturalne (…) Wiem, że wszystkim tu obecnym szczególnie leży na sercu oczyszczenie Polski z narodu, który daleki jest od uznania naszego boga światłości Lucyfera (…) przez Media zniszczyliśmy ducha tego narodu (…) Czy trzeba więcej o Iluminowanych Talmudystach + Nie chcieli, aby Boże Błogosławieństwo, spłynęło na nich i na lud Izraela. Nie chcieli z własnej głupoty, uwolnić się od winy ciążącej nad potomkami Adama i Ewy, winy Grzechu Pierworodnego. Jeżeli Jezus z Nazaretu „Słowo Wcielone” tak powiedział przed Swą Męką, o zdrajcy Judaszu „Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.” (Mt. 26,24) To proszę sobie uświadomić, czy inaczej powiedziałby Arcykapłanom i Wysokiej Radzie, tym wszystkim którzy się nad Nim znęcali, aby się przypodobać tej najwyższej Władzy Izraela, która z premedytacją, z pełną świadomością, wiedząc, że jest Bogiem Mesjaszem, wydała niesprawiedliwy wyrok, tym wszystkim, którzy nie mają żadnego usprawiedliwienia przed Bogiem, że nie wiedzieli Kim był Ten którego oskarżali, którego oskarżają także i dziś. I podobnie, czy nie powiedzą tak samo ci wszyscy, którzy wzgardzili Jezusem Chrystusem, osądzając Go przed światem, Krzyżując swoimi grzechami, krzyżując Go w braciach swoich, w ciągu tych 2000 lat, odrzucając Ewangelię św. Kościół Katolicki, głosząc, że Boga nie ma, że Bóg nie Istnieje: „lepiej było by nam było, żebyśmy się nie narodzili!” Izrael otumaniony, podobnie jak Ewa w Raju, przez „Węża” zgrzeszył przeciwko Bogu „Ja Jestem”. Ponieważ Rabbi - Izraela słuchali podszeptów sił zła, czyli uprawiali z nimi „Handel”, wywracające im w ich Intelekcie, Prawdy Boże, to wg swoich opacznych umysłów je rozumieli. Dlatego też nie mogli pojąc, zrozumieć Prawd Ewangelii - Bo Prawdę Boga poznaje się tyko w bojaźni Bożej i w pokorze serca - Zrozumiałe, jasne jest dla wszystkich, że spadkobiercy dziedziczą. To także dziedziczą winę, dlatego też spadkobiercy Raabe, nie bojących się Boga, bezbożnych ówczesnych Rabbi, którzy skazali Jezusa Chrystusa na śmieć - Talmudyści uprawiają również handel z Lucyferem - przecież nawet - swoich rodaków ortodoksów, wysłali do obozu śmieci, złożyli na ofiarę dla władcy tego świata, dla „Interesu” tj. bogactw i władzy nad światem; „nasza zawszona hołota szła pod naszym dyktandem do „łaźni” hitlerowskich”; „nasi niepoprawni ortodoksi – na rozkaz rabinów - szli bez oporu do obozów śmierci. (…) Podobnie jak ich przodkowie, którzy bogom-demonom, Idolom, składali ofiary z własnych synów i córek: „I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazałem i co nie przyszło Mi nawet na myśl.” (Jr. 7,31) W celu wykonania pojętych zobowiązań wobec cezara /J. 19,15) tj. planu realizacji złożenia tej ofiary, jak ją określili Talmudyści z hołoty żydowskiej, tej zbrodni na własnym narodzie, dla tego założonego złego celu, planu mordu na własnej nacji żydowskiej. W jakim celu składali tę ofiarę? * Dla Bogactwa i Władzy nad światem, tj. dóbr przemijających Illuminati,* powołali zbrodniczą organizację żydowską „Żagiew”. Podobnie jak w czasach nawiedzenia swojego ludu, przez „Słowo” (J. 1,1 nn.) Mesjasza Pańskiego, Jezusa z Nazaretu, pycha, nienawiść i chciwość zaślepiają oczy mędrców, uczonych i kapłanów służących swemu Bogu. Tak i współcześnie podobnie się dzieje z elitą wybraną, mędrcami, nauczycielami i wyznawcami Gnozy Żydowskiej. Usychają w swoim getcie spowici w pychę, nadal zachowując przekonanie o swoim wybraństwie. Dlatego ostrzegając Żydów i nie Żydów, przed totalnym złem, tj. prowadzenia Interesu, Biznesu, Handlu z Władcą śmierci, Żyd - Izrael Szahag powiedział: „Jest faktem niezbitym i o tym muszą pamiętać wszyscy – Żydzi i nie Żydzi – że na przestrzeni wieków nasze żydowskie totalitarne społeczeństwo, stworzyło barbarzyński, wręcz nieludzki sposób zatruwania umysłów, swoich własnych członków, i pod tym względem nic się nie zmieniło.” Ż. / Właśnie w celu obrony Żydów, przed tymi bezwzględnymi Żydami, złymi agentami „Żagwi”, (Żydowska Agencja Gwiazdy Izraela) Żydzi w Polsce, powołali organizacje samoobrony przed holocaustem, znana jako „Żydowski Związek Wojskowy”. Nie należy również mylić „Żagwi” z „Żegotą” - organizacją pomocy Żydom - jest to bowiem kryptonim „Rady Pomocy Żydom” oraz referatu Żydowskiego w Departamencie spraw wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj - R P w czasie okupacji Niemieckiej w czasie II wojny światowej. A „Żagiew” – to praprzodek obecnego „Mosadu” tajnej służby Izraela utworzonej 1951 r.. Czy Mojżesz nie ostrzegał ich w Prawie – Torze, przed tym fałszywym kultem, Handlem, prowadzeniem Interesu z pogańskimi bogami – demonami zła? Ależ tak: „Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wygładzę. Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom i nie będziesz ich czcił. Nie będziesz postępował według ich postępków, lecz zburzysz zupełnie i bezlitośnie połamiesz w kawałki ich stele”. (Wj. 23,23-24); „Ustanowię granice twego kraju od Morza Czerwonego do morza filistyńskiego, od pustyni aż do Rzeki. Oddam w ręce wasze mieszkańców tego kraju, a ty ich przepędzisz spośród was. Nie będziesz zawierał przymierza z nimi ani z ich bogami. Nie mogą mieszkać w twoim kraju, gdyż przywiedliby cię do grzechu przeciw Mnie. Mógłbyś oddawać cześć ich bogom, co byłoby dla ciebie zgubą.” (Wj. 23,31-33) Dlaczego Żydzi nie mogą oczekiwać błogosławieństwa, w przypadku prowadzenia Biznesu, Interesu, Handlu, z demonami, bogami ludów bałwochwalczych? Bo jedynie Błogosławieństwo jest tylko w Bogu - Panu Izraela, „Będziecie oddawać cześć Panu, Bogu waszemu, gdyż pobłogosławi twój chleb i twoją wodę. Oddalę od ciebie wszelką chorobę. Żadna kobieta w twoim kraju nie będzie miała przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezdzietna. Liczbę dni twojego życia uczynię pełną. Lęk wzbudzę przed tobą oraz przyprawię o przerażenie wszelki lud, do którego przyjdziesz. Sprawić, że będą uciekać przed tobą wszyscy twoi nieprzyjaciele.” (Wj. 23,25-27)
anonim2016.02.6 18:43
Skoro masoni to nic złego to dlaczego nadal obowiązuje ( i to bardzo słusznie) automatyczna ekskomunika masonów? Czyżby Watykan i wielu papieży myliło się co do tej organizacji?? Wątpię!
anonim2016.02.6 19:18
@Mareck Ekskomuniki juz nie ma. Przy pracach nadomowych ostatnim kodeksem, jeden z zakonników podmienił przepis przed samym podpisaniem i ogłoszeniem przez JP2. Jest tylko stan grzechu ciężkiego.
anonim2016.02.6 20:30
Widać próbę wybielania masońskiej armii antychrysta językiem pogardy, nic dziwnego. Polscy masoni lepiej niech się nie wybielają w Polsce, tylko niech się zastanowią dlaczego zachodni masoni się z nich nabijają i mają ich za ćwierć inteligntów i niedojdy które mogą spartolić nawet najlepszą robotę, dlaczego są spychani na szary koniec w światowej masonerii i wykorzystywani w grze. Kośiół Katolicki potępia masonerię bo to czyste zło. Nie ma znaczenia że wielu sławnych ludzi było masonami, bo tak naprawdę wielu to zwykli masońscy pomiatacze, tacy szeregowcy nie zdający sobie sprawy w czym uczestniczą, omamieni świecidełkami. Dzisiaj masońska armia antychrysta stoi przed swoim kluczowym zadaniem w historii, do którego była powołana od początku o czym wiedział sam lucyfer. Tym zadaniem jest przejęcie Kościoła Katolickiego co już się dzieje, a krok dalej najważniejsze powołanie masońskiej armii antychrysta, czyli uznanie i uwielbienie dla ujawniającego się antychrysta. Masoneria ma skłonić świat poprzez swoje wpływowe sługi na całym świecie do oddania uznania i czci ujawniającemu się antychrystowi, filantropowi zaprowadzającemu fałszywy pokój. To jest dzisiaj najważniejsze zadanie masońskiej armii antychrysta działającej przeciwko ludzkości i przeciwko Bogu w Trójcy Św.
anonim2016.02.6 21:12
Słowa z artykułu są masońską podstępną grą pozorów. Na pierwszy rzut oka ma się wydawać że to próba obrony Żydów i masonerii, jednak jest to próba wzniecenia u odbiorców niechęci wobec Żydów poprzez podstępne działanie na podświadomość. Na wyższych szczeblach masońskiej armii antychrysta są działania wymierzone tak w Kościół Katolicki jak i w Izrael jako naród wybrany. Antychryst jako ten któremu masoneria ma oddać uznanie i cześć, nienawidzi Kościoła Katolickiego i narodu wybranego, jednak ta nienawiść będzie bardzo skryta, podstępna, z pozoru niewidoczna do czasu a nawet uznawana za sympatię i uznanie, jednak ta nienawiść będzie bardzo skuteczna i realna. Tak jak kapłani będący masonami działają przeciwko Kościołowi i są odstępcami, tak i Żydzi będący masonami działają przeciwko Izraelowi. Tak działa masoneria.
anonim2016.02.6 22:14
Qrcze, jakaś niepełna ta lista. A gdzie Adaś "Szechter" Michnik
anonim2016.02.6 22:19
A tak na marginesie: chciałbym, żeby ten dziadek przy każdym nazwisku (chodzi mi o masonów) napisał małą laurkę. Co dana osoba zrobiła konkretnie dobrego dla Polski i jakie z tych konkretów były skutki dalekosiężne
anonim2016.02.7 6:35
Jakie będą skutki działania w świecie ludzi służących cezarowi /J 19,15/ z piekła a więc Talmudystów naturalnych, rodowitych i przysposobionych tj Masonów/ Do czego świat doprowadzą; ... ) „Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocą, ujrzycie złocisty, wielki Krzyż. Wszyscy i na całym świe¬cie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jak trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z prze¬rwami, a potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiaz¬dy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierś¬cień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda morska i oceanów wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą ludzkości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi w tych dniach ciemności zginie. (…) l niech on was nie przyłapie na usługach szatana, bo przyjdzie jak potrzask, jako sidło ukryte myśliwego. Dzień ten dokona oczyszczenia i zmiecie zło ziemi, zmiatając na wieki wieków węża starodawnego, szatana. Łeb jego zostanie starty stopą Najwyższego i strącone też zostaną wielkie hordy sza¬tańskie, wszelkie demony i wszelka złość, śmierć, kłamstwo, obłuda, komunizm, demokracja, ateizm, kapitalizm, socjalizm i wszelki ustrój bezprawnie panoszący się nad ludem Bożym na ziemi.” +++ Z czego ta kara będzie wynikać jak nie z gnozy żydowskiej Talmudu z tego pierwotnego buntu przeciwko Adonai Izraela +++ Gnoza Ateizmu Talmudycznego. Gnoza została wielokrotnie potępiona przez Apostołów (2 P. 1,8-16; 2,18-20; Jud. 4, : Tyt. 1,11; Kol. 2,8; Rz. 16,17-18 2 J. 1,9-11 ; 1Tym. 4, ; 2Tym. 3, 4, ) Dlatego Masońska pogoń za absolutną wolnością, jest tą samą herezją, która ogarnęły Nikolaitów. (Ap. 2,14-15) Masońska przysięga 3-go stopnie Mistrza Masona mówi, że rozpusta jest jego chwalebnym prawem z którego dowoli może z radością korzystać. (por. 2 P. 2,1 nn.) Chrystus gani ją surowo, gdy odkrywa tę herezję w trzech spośród siedmiu Kościołów poddawanych ocenie w Objawieniu św. Jana w Apokalipsie. (Efezie, Pergamie, Tiatyrze) (Ap. 2,; 3,) Wstępujący chrześcijanin do ordo Masonerii, już na pierwszych stopniach: terminatora, ucznia, czeladnika, dowiaduje się, wmawia mu się, że - „Człowiek jest Bogiem. – że - Człowiek jest wielkim architektem wszechświata” Dlaczego jest mu tak perfidnie wmawiane? Po to aby stał się „A-Teistą” Tzn. aby uznał w swoim Umyśle Rozumnym „Intelekcie” że Boga NIE MA, że Bóg NIE - ISTNIEJE przedrostek A – mówi nam, że jest brak czegoś, kogoś. W tym przypadku nie ma Boga „Ja Jestem który Jestem” Stworzyciela, Bytu niezbędnego aby został stworzony z niczego świat – i powołany z niebytu do istnienia człowiek – byt obdarzony rozumem i wolną wolą. To Umysłowe przyjęcie „Kłamstwa” Błędu, Herezji Ateizmu w Intelekcie Rozumnym powoduje że Wolna Wola człowieka ulega temu „Kłamstwu” – Ojca Kłamstwa (J. 8,44) Przyjęcie najpierw Umysłem Rozumnym wiary, że Boga NIET , że Bóg nie Istnieje – prowadzi natychmiast do BUNTU tj. wprowadzenia tej fałszywej Wiary w czyn „Wolą” do ANTY – TEIZMU. Ten tzw. Przedrostek Anty - oznacza przeciwieństwo, przeciwstawianie się, zwalczanie czegoś, kogoś. W tym przypadku Boga! Tzn. Ta wiara przeklęta prowadzi tę osobę do walki z Bogiem, do zwalczania Adonai, do przeciwstawianiu się Bogu „Ja Jestem”. Ateista tj. wierzący w wiarę przeklętą przez Boga - nigdy nie może pozostać biernym Ateistą i natychmiast staje się Anty-Teistą. Jego oszukana przez Węża (por. Rdz. 3,1 n.) Kłamcę (J. 8,44) Wolna Wola wprowadza w czyn przyjętą wcześniej Rozumem Intelektem wiarę „Ateizm” i odtąd jest zarówno A-Teistą jak i Anty-Teistą walczącym z Bogiem, przeciwnikiem Boga „Ja Jestem który Jestem”, przeciwstawiającemu się Istnieniu Boga. Takim pierwszym Ateistą w świecie Stworzonym przez Boga jest Cherub – Jaśniejący, Lucyfer (Ez. 28,16; Iz. 14,12; Sura 113,1) Staje się nim w momencie „Próby, Doświadczania” stworzonych przez Boga Duchów Niebieskich przez Boga. Gdy Bóg Stworzyciel Objawia im Swoją Boską wolę i jako II Przykazanie wydaje Nakaz Boży Prawo, aby stworzone przez Boga Duchy Niebieskie uznały „II Osobę” Boską Trójcy Przenajświętszej - Jednorodzonego Syna nie tylko jako Boga ale także jako człowieka jak swego Pana Króla i Zbawcę - gdyż On przyjmie obok Swoje Bożej Natury - Bóstwa także jako Swoją Drugą Naturę – naturę stworzenia, człowieka tj. stworzeń niższej rangi złożonej z materii – ciała i duszy nieśmiertelnej. Wówczas pod wpływem tego Objawienia Woli Bożej - zrodził w Swoim Intelekcie Rozumnym „Gnosis” tzn. Kłamstwo, swej wielkości wbrew woli Bożej i wiarę przeklętą ATEIZM, stał się Pierwszym Ateistą odrzucił Istnienie jako Swojego Pana i Króla „Słowa Wcielonego” Jezusa Chrystusa. Pod wpływem tej wiary przeklętej zrodzonej w własnym Umyśle - Intelekcie Rozumnym ATEIZMU w swojej Wolnej Woli natychmiast rodzi grzech Buntu i stał się BUNTOWNIKIEM – Anty – Teistą. Objawia to w słowach wyrzeczonych wprost do Boga w Trójcy Jedynego „Niesprawiedliwe są twoje rozkazy. Przynoszą ujmę mej wielkości. … 2. / Ale również na tym nie poprzestaje, bo Buntuje część Duchów tj. Aniołów, czyniąc ich z dobrych Aniołów, duchami potępionymi - diabłami. Ta Pierwsza Rewolucja w świecie, Bunt w Niebie (Ap. 12,7-9) powoduje, że dla tych Buntowników i Rewolucjonistów - Bóg Stwarza „Piekło” jako ich miejsce wiecznego już odtąd przebywania. Podobną drogę od wiary przeklętej przez Boga Ateizmu i do Anty-teizmu i walki z Bogiem przebywa Sekretarz W. I. Lenin - Ulianowicz (żyd – syn żydówki) uśmiercony duchowo przez Lucyfera, wybraniec demonicznego pana i władcy Lucyfera, piszący swoje „Dzieła” pod jego natchnieniem, który mówiąc o sobie w gronie wybranych, przedstawiał się podobnie jak jego nauczyciel wiary w Ateizm - K. Marks, tzn. siebie „jako osobistego wroga Boga”, zapowiadając jak znający przyszłość jasnowidz, prorok; „(…) Od dzisiaj nie będziemy mieli litości dla nikogo i zniszczymy wszystko, by na tych ruinach wznieść naszą świątynie”; 6.; 7. / W swojej deklaracji wstąpienia do partii bolszewików, na pytanie ankiety czy wierzy? Odpowiedział, że jest Ateistą. A na pytanie, kiedy stracił wiarę napisał? W 15. roku swojego życia - bo wtedy zrozumiał, pojął umysłem, że nie ma Boga, że Bóg nie istnieje. Czyli został Ateistą pod wpływem lektury Woltera i bezbożnych autorów Rewolucji Francuskiej. W tym momencie gdy to zrozumiał i pojął swoim umysłem, że Boga niet – nie ma, następnie napisał – wtedy zerwałem z swojej szyi Krzyż św., oplułem go i rzuciłem na ziemię a następnie podeptałem! Z tym momentem został także natychmiast Anty-Teistą! Podobnie jest z Karolem Marksem (żyd Talmudysta, Kiessel Mordechaj) Przed wyborem drogi Ateizmu i walki z Bogiem, w liście do swojego ojca tak napisał: „Kurtyna zapadła! Moje miejsce święte świętych zostało rozdarte i trzeba tam wprowadzić nowych bogów” (demonów zła) Na co jego ojciec odpowiedział: „że Karl będzie szczęśliwy tylko: „ jeśli twoje serce pozostanie czyste i będzie bić po ludzku, i jeśli żaden demon nie będzie w stanie oddzielić twojego serca od lepszych uczuć.” Nie posłuchał jednak dobrej rady swojego ojca i stał się wyznawca demonicznej wiary w Ateizm – ateistą a potem bezbożnikiem i Anty-Teistą przeciwnikiem Boga, wrogiem Boga – synem złego i Iluminatem, Medium zła, Adeptem ciemności, - bo znienawidził Boga. „Chciałbym się zemścić na tym, który panuje nad nami”; Był zdecydowany „wypędzić Boga kopniakiem.” 6.; 7. / + Czy nie ostrzega Pan Bóg wszystkich bogów tego świata; „Czy będziesz jeszcze mówił: Ja jestem Bogiem - w obliczu swoich oprawców. - Przecież będziesz tylko człowiekiem, - a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał.” (Ez. 28,9) Dlaczego tak jest głoszone, wmawiane? Po to, aby on tj. śmiertelne stworzenie, uwierzył w swoją boskość. W tzw. boskie prerogatywy do stanowienia tzw. swojego nowego prawa, bezbożnego prawa. Bo wiara Ateizm z której wyrasta bunt, przewrót Anty-Teizmu, jest najczystszą i najwyższą formą kultu, religii fałszywej, pogańskiej- bałwochwalczej - pełnym kłamstwem, podstawowym błędem, najgłębszą Herezją z Herezji przeciwko wierze Religii św., religią bez żadnej iluzorycznej prawdy, jaka jest głoszona w religiach pogańskich bałwochwalczych. Podobnie jak Katolicyzm który jest pełnią prawdy objawionej przez Boga, najczystszą i najwyższą formą Religii. (Np. por. KK i inne dekrety II Soboru Watykańskiego). + Dlatego Wielki Nadzorca Illuminati Komandor Iluminat mason 33 stopnia rytu szkockiego, generał armii amerykańskiej i założyciel Ku-Klux-Klan –u Albert Pike w swoim programowym dokumencie: „Instrukcje, jakie dla 23 „Wysokich Rad” wyd. 1889 r. które zostały napisane dla najbardziej wtajemniczonych, w jej ukryte przed profanami tajemnice. O jakich ukrytych przed profanami tajemnicach, naucza wybrańców tego świata, w swej tajnej Instrukcji? + Głosi on w tym programowym dokumencie wybrańcom zła – Iluminatom, Oświeconym, tj. Przebudzonym jakoby do nowego życia tak: „Tłumom musimy powiedzieć: Czcimy jednego Boga, lecz Boga naszego adorujemy bez zabobonu. Wam jednak, suwerennym wielkim instruktorom generalnym, mówimy to, co macie powtarzać braciom 32-go, 31-go i 30-go stopnia Religia wolnomularska, powinna być przez nas wszystkich, którzy jesteśmy wtajemniczonymi najwyższych stopni, utrzymana w całej czystości swej doktryny lucyferycznej.” Uzasadnia te wiarę w słowach; „Gdyby Lucyfer nie był bogiem, czy Adonai (Bóg prawowiernych żydów i chrześcijan) którego czyny dowodzą okrucieństw, perfidii i nienawiści do człowieka, barbarzyństwa i odrazy do wiedzy, czy Adonai i Jego kapłani szerzyliby o nim oszczerstwa? Tak! Lucyfer jest bogiem. Na nieszczęście, również Adonai jest Bogiem! Na mocy odwiecznego prawa, zgodnie z którym nie ma światła bez cienia, piękna bez brzydoty, bieli bez czerni! - Absolut może istnieć tylko pod postacią dwóch bóstw! „ Czystą i prawdziwą religią filozoficzną jest wiara w Lucyfera. – który jest równy Adonajowi. Ale Lucyfer, Bóg światła i dobra – walczy dla ludzkości przeciwko Adonajowi – bogu ciemności. (8. /) Należy tu jednak podkreślić, że Illuminati i Masoneria, Sataniści, ect., Uważają Lucyfera jako dobrego boga, przekręcając znaczenia. Bo przecież Bóg Adonai, Jehovah – Bóg żydowski, dla nich jest złym Bogiem. Ponieważ stawia Zakazy, ogranicza wolność ludzi, do czynienia zła. „Róbta, co chceta” jak głosi młodzieży i innym grzeszącym, jeden Iluminatów ciemności. Tj. ogranicza prawo do grzechu! + Dobro wg nich = Masoneria, która zwarła się w śmiertelnym uścisku ze złem, którym wg nich = Kościół Katolicki. Tzn. - Światło ze styksową ciemnością. Ormuzd z Arymanem. + Czy nie głosi św. Paweł Apostoł narodów; „ I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. - Ale skończą według swoich uczynków.” (2 Kor. 11,14-15) Tzn. także Masoneria kłamie, oszukuje, przekręca, zmieniając znaczenie słów mówiąc, że Ormuzd - Ahura Mazda bóg światłości, to Jaśniejący - Lucyfer (Iz. 14,12) a Arymanem –Angra Mainyu ma być Bóg Adonai „Ja Jestem który Jestem” Do Masonerii nie zostanie przyjęty człowiek mający, znak szczególny, - będący znamieniem, które zdaniem A. Pike odnosi się do „każdej deformacji, czy kalectwa” Staje się, więc zrozumiałe, dlaczego rządzący światem Illuminati „Iluzji mediów i mamony” wydali wyrok na swych braci, Żydów z Europy wschodniej, wysyłając tak jak określili w swoim tajnym gronie, „Inner Cirecle” zaklętym kręgu władzy „do łaźni” kalający jakoby ich narodowość. Dlaczego również wódz Adolf Hitler - usuwał upośledzonych fizycznie i psychicznie, niedorozwiniętych, kalekich, Żydów Galicyjskich, ect. Ta wiara Illuminati i pod ich wpływem w Masonerii wyrosła z Dualizmu religii: - Zoroastera, Zaratusztry, religii Persji Zaratusztrianizmu, którą potem w heretyckiej Gnozie, głosił Mani i Pryscylian. Oni bowiem podobnie głosili, że szatan, diabeł nie został przez nikogo stworzony, lecz istnieje zawsze i jest zasadą i istotą zła, jakie jest na świecie, niezależnym od Boga Dobra, który stwarza wszystko co dobre jest w świecie. Ten błąd boskości diabła, podjęty na nowo w XII wieku, przez katarów na Zachodzie i bogomilców we wschodniej Europie. I ten heretycki błąd, potępiony na Soborze Ekumenicznym Laterańskim IV (1215r) nie upadł, bo trwa i został na nowo odnowiony w nauce Heretyckiej. + Jak widać z powyższego, został następnie przejęty jako wiara w Węża Arymana Lucyfera przez Illuminati i w Masonerii, przez Satanistów i innych czcicieli bogów zła w świecie. Dlaczego ma być, jest wg wyznawców „Gnosis” Lucyfera Illuminati, Antyteizm Lucyfera mądrą wiedzą, poznaniem, nauką tzw. „filozoficzna wiara” tą jedynie prawdziwą wiarą? Bo Ateizm i Bunt - Antyteizm, zrodzony w Intelekcie - Umyśle Rozumnym i Woli Lucyfera - stał się jego wiarą, a pod wpływem tego starodawnego Węża, bowiem jest jedyną wiarą, w jaką uwierzyli zbuntowani aniołowie w momencie Buntu, tej Rewolucji w Niebie, a następnie od tego momentu jest wiarą wyznawaną w Piekle. + Jest wiarą nie tylko Węża piekielnego ale całego przeklętego królestwa - Antykościoła w piekle i na ziemi - synagogi Lucyfera - Szatana, (Ap. 2,9; 3,9) walczącej wszystkimi dostępnymi środkami z Chrystusem i Kościołem św. przeklętej przez Boga Synagogi. (Ap. 2,9; 3,9) Już w momencie wyboru przez Żydów cezara – Lucyfera (Iz. 14,12) (J. 18,15). Zamiast Dziedzica Izraela! - Gromadzącego w jedną rodzinę, potępionych, nawzajem tj. wzajemnie się nienawidzących w królestwo nienawiści, chaosu, błędu i buntu pod wpływem władzy Bestii I (Ap. 13,1 nn.) i kłamstw Fałszywego Proroka, Bestii II (Ap. 13,11 nn.) W nim wszyscy potępieni bytują, istnieją, żyją, w wiecznej rozpaczy, wiecznym ateizmie, w wiecznej nienawiści Boga. Oddających pod złą, szatańską, diabelską presją, hołd jedynemu ich panu, królowi otchłani Jamie, Arymanowi, Wężowi, Dinozaurowi –Czerwonemu Smoku, aniołowi czeluści piekielnych Lucyferowi - który zrodził w nich, ich demoniczną tj. diabelską naturę wiecznie potępionych i nienawidzących go za to, z tego tytułu, nienawiścią piekła całego. + Co jedynie wszystkich potępieńców gromadzi, łączy w jeden organizm królestwo, zarówno tych opętanych nienawiścią na w piekle i na ziemi? + To nienawiść do –„ Słowa Wcielonego” Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła św. Dlaczego tak się dzieje, tak jest w szeolu, w piekle, w wieczności nieszczęśliwej? Jezus Chrystus odnosząc zapowiedź w Zakonie (Piśmie św. ST Ps. 24,19), do Siebie, powiedział; „Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca Mego nienawidzi. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca Mego. Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.” (J. 15,23-25 ) Wyraźnie więc stwierdza, że przyczyną wszelkiego zła w świecie stworzonym, jest nienawiść i zazdrość bez powodu! „Znienawidzili Mnie bez powodu” +D (J.15,25); źródłem zaś tej nienawiści, jest nieprawość; „Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma.” (Ps. 36,2); dlatego też król prorok Dawid podkreśla złość tej zazdrości bez powodu: „Widzi to występny, gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje + (sinieje)”tj. ze złości (Ps. 112,10) Prorok Izajasz ujawnia inny jeszcze aspekt, fakt, tej zazdrości bez powodu, którym jest demoniczne, diabelskie, szatańskie, pragnienie władzy nad wszystkim co Bóg stworzył, ponad i zamiast Boga: „Wstąpię na niebiosa: powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. (Iz. 14,13) Chciał z zawiści ustanowić swój tron nad światem na Niebie ponad Jednorodzonym Synem Ojca. Dlatego z niczym nieuzasadnionej zazdrości, potępionych diabłów, gryzie ich robak: nienawiści wszelkiego dobra, prawdy, zawiści i zazdrości. Wskazuje tym samym na źródło i powód, przyczynę tej nienawiści. Tzn. Natura duchów, aniołów potępionych, szatana-diabła, jest cała przesiąknięta złem, nienawiścią do Boga. + Wola ich i Intelekt Rozumny utrwalony jest, w nienawiści Boga, żyją wieczną zazdrością i nienawiścią do władcy - króla Nieba i Ziemi - Jezusa Chrystusa. Z powodu odrzucenia ich przez Boga tj. kary wiecznej - utraty Nieba z własnej winy, wypływającego z Buntu Rewolucji w Niebie, przeciwko Jednorodzonemu tj. „Słowu Wcielonemu” Jezusowi Chrystusowi. Od początku życia, istnienia, bytowania, - w piekle, w wieczności nieszczęśliwej, trwają w tym nieziszczalnym pragnieniem, - zniszczenia Jedynego Bożego Królestwa - Nieba królestwa Zbawionych przez Jednorodzonego „Słowo Wcielone” Jezusa Chrystusa. + To pragnienie zrodziło się w ich naturze duchowej - czasie anielskiego doświadczenia, próby, ponieważ są duchami utrwalonymi w swej złej wiecznej decyzji, nie chcą więc miłować z miłości, miłością Boga Miłości Nieskończonej - bo żyją pragnieniem bycia Bogiem, chcą z zazdrości, zająć tron - miejsce władzy Boga. + Dlatego też na samym początku, przystępujący do ich złego królestwa ciemności i grzechu, antykościoła Węża: - uczeń, czeladnik, terminator w Masonerii, jest oświecony, iluminowany, za życia na ziemi, przeklętym światłem lucyferycznym. Stąd z tego diabelskiego źródła i dlatego też synowie złego - opętani przez demony, aby go oszukać, otumanić, wmawiają mu, że: „Człowiek jest Bogiem – wbrew Prawdzie Bożej mówiącej mu, że jest stworzeniem tj. bytem stworzonym przez Boga. + Po to, aby z powodu własnej nieroztropności, mówiąc wprost, z powodu głupoty, otumaniony przez siły zła, wstępując do tego przeklętego przez Boga antykościoła, Synagogi Szatana. (Ap. 2,9; 3,9) Stał się sam z własnej woli, synem złego, Intelektem zła zniewolonym przez demoniczne zło, opętanym, przeciwnikiem Dobrego Boga, walczącym z Bogiem, Antyteistą, Bezbożnikiem, po to, aby w decydującej o całej wieczności chwili - Sądzie Bożym, potępić się sam z siebie - sam z własnej nieprzymuszonej przez Boga woli, na wieki wieków, odrzucając Niebo i szczęście z Bogiem Miłością. + Dlaczego głoszenie, wyznawanie wiary w Ateizm, bycie ateistą, niesie tak dalekosiężne dla wieczności skutki? - Bo Ateizm jest tym super tj. genialnym kłamstwem, błędem, rewolucją – buntem przeciwko Bogu rodzi, bowiem Pychę, nieposłuszeństwo Bogu i wszelkie zło, pod wpływem Węża, Kłamcy (J. 8,44) ojca pychy - Lucyfera. - Kłamstwo Pychy, wielkości bez Boga i wbrew Bogu, jest zrodzone w Lucyferze (Iz. 14,12-14), a w innych potępionych pod wpływem Lucyfera, tj. bezpośrednio pochodzi od „Węża” (Rdz. 3,1 nn.) „słowa kłamstwa” I - władzy zła, z samych najwyższych szczytów władzy piekła – Smoka, Arymana, Węża: Tzn. Ateizm jest złą wiarą tj. religią wierzących w „boga demona, diabła Lucyfera” który taką wiarę przeklętą Ateizm zrodził jako pierwszy w sobie samym, sam się okłamał, otumanił, nazywanego przez Illuminati - dla podkreślenie jego nadzwyczajnej roli w świecie: „Wielki Budowniczy Murarz Świata” (bez Boga) Wyznając przy tym, przewrotną zasadę życia przyszłych potępieńców: - Mierniczy cię wzbogaci. - W co Wąż ich wzbogaci? W tzw. dobra nietrwałe, ulotne, przemijające, które i tak utracą na zawsze. Kto więc „Pychę” podobnie jak starodawny Wąż, ojciec pychy, zamiast „Pokory” i wypływającej z niej Posłuszeństwa, Bojaźni i Mądrości Bożej uczynił źródłem swej tzw. „Gnosis” „Wiedzy Poznania Nauki Sztuki”, zawsze jego postępowanie będzie przeciwne „Duchowi św. – Miłości Mądrości i Prawdy”. + Ponieważ zbuntowani Żydzi przeciwko Jezusowi Chrystusowi, i późniejsi Mędrcy Gnozy Talmudyści - Illuminati zbuntowali się wzorując się na Lucyferze i jego towarzyszach, przeciwko Dziedzicowi Izraela, zostali oświeceni, - nie światłem Ducha Miłości Mądrości i Prawdy. - A światłem lucyferycznym - Szatańskim. Dlaczego? Ponieważ z tej nacji Raabe nauczyciele, stając się wrogami Jezusa Chrystusa Króla Nieba i Ziemi „Słowa Wcielonego” z zazdrości znienawidzili, obrazili się, na Jednorodzonego Syna, Pierworodnego Adonai, Boga „Ja Jestem” bez powodu. +D (J.15,25) Dlatego też zostali, oszukani - Iluminowani kłamstwem pod wpływem sprawowanej władzy jaką miał nad nimi, z powodu podobnej nienawiści jaką żywili do Jednorodzonego Syna, - pierworodny Węża Smoka (Ap. 12,3 nn.) Bestia z morza (Ap 13,1 nn.) Belzebub, z powodu nie nawracania się, trwania w grzechu. + Należy się jednak bardzo dziwić, jak człowiek wykształcony, zarazem przebiegle inteligentny, który innych oszukiwał, kłamał, itp. tj. szerząc grzech, stosując jak Illuminati, określają swoją uprawianą demoniczną sztukę, słowem „CRAFT” tj. „kunszt, chytrość, przebiegłość” wobec innych ludzi. Jak - może nie domyślać się, że podobnie również i wobec nich, niego - Iluminata, Mędrca, Mistrza - Raabe, jest podobna manipulacja czyniona, przez uwielbianych z powodu pomocy w realizacji ich planów, Idoli, demonów zła i nienawiści. Podobnie - oszukujących ich, jego w życiu tu na ziemi, podobna w swych metodach sztuka; szatański, demoniczny, wyższy niż on sam z głupoty sprzeciwiając się Bogu, stosował w świecie, bardziej diabelski „kunszt, chytrość, przebiegłość”, demoniczny, szatański, diabelski w swej sztuce - „CRAFT”. Co z tego, że chwalących jego przebiegłą inteligencję i służących wprawdzie im za życia, pomagających w realizacji ich złych planów, niszczących, usuwających ich wrogów, bogacących ich w mamonę, dobra tego świata, itd., i otaczających ich marnymi pochlebstwami, ale one służyły tylko jednemu celowi, - aby znaleźli się w piekle. + Oraz, także aby innych ludzi, - oszukanych, otumanionych fałszywymi naukami, sztuką, też im do piekła skierowali, aby i oni potępili się. Dlatego ten fakt, tzw. samo oszukania się, otumanienia się, Żydów pod wpływem ojca Kłamstwa (J. 8,44) Apostoł i Ewangelista św. Jan w Prologu do Ewangelii: podkreśla: „Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.” (J. 1,10) Dlaczego Izrael Dziedzica swego nie poznał? Odpowiada; Bo nie umiłowali zwiedzeni, oszukani Izraelici Prawdy, tylko kłamstwo, Kłamcy (J. 8,44), bo złe były ich uczynki z stąd podlegli władzy Bestii I - czyniąc zarazem, jednocześnie słuszny zarzut Żydom: „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.” (J. 1,11) I czy może być uczyniony większy zarzut Izraelowi przez Boga, że poganie bałwochwalcy, nie poznali Ewangelii Jezusa Chrystusa? Nie! + To jest bowiem główny, największy, podstawowy, zarzut dla Izraela, przecież dla „Słowa Wcielonego” zostali wybrani z tysięcy narodów i Zbawiciel Narodów, Jezus Chrystus do nich przyszedł - Słowo Boże nawiedziło swój lud - Izraela! „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.” Oraz należy tu dodać, także mają do Boga Adonai niesłuszne pretensje, za późniejsze ich rozproszenie (kara) która ich spotkała z własnej winy gdyby, bowiem pod wpływem fałszywych proroków, mesjaszów, nie zbuntowali się przeciwko władzy Rzymu, toby nie zostali wygnani z Ziemi świętej. Bowiem! - Ich umiłowany pan - cezar, Belzebub Bestia I z głębin (Ap. 13, nn.) doskonale, wiedział, że gdy będą po odrzuceniu Mesjasza Pańskiego, ukarani z powodu własnych grzechów, z powodu własnej zawiści, nienawiści Boga, to nie nawrócą się już, stając się niejako automatycznie, z mocy prawa grzechu, władzy grzechu, bezwolnie już niewolnikami pana grzechu, a zarazem jego narzędziem zła w świecie, przy tym, wrogami Boga Adonai „Ja Jestem” oraz także nie zapominajmy, nieprzyjaciółmi własnego zbawienia. Utworzą, bowiem z powodu utraty daru mądrości i przyjaźni Bożej, jemu poddany antykościół – jemu poddaną, zniewoloną, już odtąd przez siły diabelskiego, demonicznego zła, Synagogę Wężową - Szatana. (Ap. 2,9; 3,9) Komu budują od tego czasu świętą świątynię, święte sanktuarium, zamiast tej którą utracili wskutek swojego Anty-Teizmu tj. Buntu przeciwko Dziedzicowi Izraela - z momentem wybrania zamiast Dziedzica Izraela, - cezara z piekła i jego synowca Belzebuba Bestii z głębin, z morza? (Ap. 13,1) W czasach głoszenie Ewangelii przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, istniała w stolicy cezara w Rzymie, świątynia na Kapitolu, poświęcona słynnemu bożkowi „ Junona - Iuno Moneta”, zwana też „Fortuna” kojarzona z bogactwem, lub „Mamona” kojarzona z zyskiem, zwana też „Doradczynią”, uczącą, tj. po raz pierwszy doradzającą Ewie w Raju. /Rdz. 3,1 nn.) Ponieważ Żydzi wybrali zamiast Dziedzica Izraela – cezara, to od tego czasu ich umiłowaną świątynią, jest ta poświęcona bożkowi od pieniędzy. Świątynia Jerozolimska zbudowana zgodnie z Przepisami Tory, miała miejsce Najświętsze – święte świętych w której była przechowywana Arka Przymierza. W miejscu świętym w którym w którym mogli być tylko Kapłani składano - Ofiary. Dziedziniec dla ludu zaś był podzielony na część przeznaczoną dla Mężów-synów Izraela, cześć przeznaczoną dla niewiast, córek Izraela, i dziedziniec dla wszystkich tzn. dla pogan. Podobnie jak Świątynia Jerozolimska, także ta świątynia dedykowana „Junonie” ma miejsce najświętsze, święte świętych – /sanktuarium dla bóstwa pogańskiego/ Jest więc miejsce, gdzie wchodzi składać ofiary najwyższy kapłan, gdzie przyjmują składane ofiary, dary od profanum tj. ludu, kapłani, dziedziniec, forum. Jakie obecnie świątynie budują żydzi Talmudyści dla swego umiłowanego bożka „Junony” cezara z piekła? Są teraz dla nich najświętszymi świątyniami sanktuariami „Banki” Jest więc w nim miejsce najświętsze, święte świętych „Skarbiec” do którego klucze ma właściciel, najwyżsi kapłani „skarbnik” Dyrektor Banku, w nim bowiem są deponowane wszelkie ofiary składane temu bożkowi „Mamonie” cezarowi „Junonie”. Wprawdzie nie ma w nim obrazu lub posągu ich bożyszcza, bo podobnie jak Bóg jest duchem - tak samo demon zła Lucyfer jest duchem. Teraz gdy ludzkość osiąga doskonałość duchowości w dobrym lub złu, także kult diabelski - demoniczny osiąga doskonałość, która wyraża się w duchowym Ateizmie, bałwochwalczym tak jak w Rosji czy Niemczech i rodzącym pod wpływem błędu herezji Intelektu w Woli Anty-Teizmie. Jest też w tej świątyni - Banku miejsce święte, jest nim sala operacyjna „Kasy” gdzie są wpłacane i wypłacane dochody zyski „Fortuny” Jest też miejsce poświęcone dla „Doradczyni” gdzie się finalizuje umowy bankowe. Jest też dziedziniec którym mogą przebywać profani tj. lud, interesanci, tj. nie poświęceni dla tego świętego kultu bałwochwalczego. Jest to duża sala (lub sale), pomieszczenie przylegające do sal operacyjnych - w którym mogą przebywać tylko Interesanci i łączy się ona z Forum publicznym. + Dlatego nie dziwi, że syn tego narodu, Oświecony Iluminat Kiessel Mordochaj K. Marks występując przeciwko bogaczom, kapitalistom, jako głównym wrogom proletariuszy nie potępia, nie występuje, przeciwko „Interesowi” –„Lichwie” tj. Bankom. Czciciel Lucyfera przecież nie będzie występował przeciwko Patronowi Lichwy, Handlu i Biznesu Junonie tj. bogowi Fortuny, Mamony, Zysku, Doradczyni. Czy słowa, obietnice, słynnego obrońcy proletariatu K. Marksa głoszącego hasło wszechczasów „proletariusze wszystkich krajów łączcie się”, nie są ukrytym, przed żyjącymi w bojaźni Bożej ludźmi, wezwaniem do konsolidacji – łączenia się w jedną siłę, w jedną moc sił zła, Talmudystów tj. ateistów, bezbożników z pieśnią „nasz to bój ostatni”, walczących z Bogiem i ma być rozumiane przez nich „bezbożnicy całego świata łączcie się”. Teraz obecnie, jak na dłoni widać, że to wołanie nie było daremne, słynnego Iluminata Ideologa Ateizmu, prekursora współczesnego ANTY-TEIZMU, - bo jest realizowane obecnie na wszystkich frontach walki duchowej z Bogiem i Jezusem Chrystusem, królem wszechczasów i wieczności, z Jego Niepokalaną Matką Maryją i Oblubienicą - Kościołem św.. – można bowiem zobaczyć przywódców; wodzów skupiających zwarte pułki, brygady, dywizje, armie, władców werbujących, powołujących pod broń liczne wojska, admiralicję, marynarzy uruchamiających potężne floty i wszelkiego rodzaju handlarzy, zbierających się tłumnie, na placach targowych, tworzących faktorie handlowe, giełdy towarowe. Po to, aby bogactwami tego świata, mamić ludy ziemi! Iluż łotrów, bandytów, mafiosów, bezbożników, rozpustników, handlarzy prostytucją, alkoholików pijaków, gangsterów, handlarzy narkotykami, narkomanów, ludzi propagujących bezbożną rozrywkę z łatwością i szybkością łączy się w gromady przeciw Bogu. + Tylko rzucić tzw. chwytliwe hasło, wezwanie, zagwizdać, uderzyć w bęben, błysnąć ostrzem stali, obiecać gałązkę zwiędłego wawrzynu, ofiarować kawałek złota, marnej mamony – jednym słowem dym zaszczytów i marną zwierzęcą przyjemność, by w mgnieniu oka zebrali się ci wszyscy. Bo wprawdzie zwołują się żołnierze, handlowcy, prowadzący niejasne Interesy, gromadzą się kupcy, biznesmeni, napełniają się hale targowe, tłumy różnego rodzaju wykolejeńców, pokrywają ziemie i morza. - Chociaż rozdzieleni przestrzenią, różnicą upodobań, poglądów, różnicą usposobień lub własnym interesem każdego z nich, to jednak łączą się z sobą na śmierć i życie, by móc prowadzić wojnę z Bogiem z królem Nieba i ziemi Chrystusem, - pod sztandarem szatana –„Węża” (Rdz. 3,1) Smoka piekielnego. (Ap. 12,3 nn.) Dlatego Żydzi - Talmudyści i ich prozelici bracia i córki bractwa ordo Masonerii też będąc pod jego demoniczną presją, do dnia dzisiejszego są okłamywani, tumanieni i inspirowani przez siły zła, podobnie jak ludzie pierwotni tj. ludzie żyjący przed Potopem, potomkowie Kaina - „wszystko czynią bezprawnym i bezbożnym.” (por. Rdz. 6,1 nn.) Odnosząc się do Historii tego narodu! - Nie też należy myśleć, że prześladowania Izraela w Egipcie, nie były przez Nich samych zawinione. + Gdy bowiem zachowywali swoją tradycję, wiarę przodków Abrahama Izaaka i Jakuba Bóg im błogosławił: „A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił.” (Wj. 1,7) Ale! - Gdy jednak zaczęli oddawać kult pogański - bałwochwalczy, także przy tym, stosować w życiu, uprawiać złe, tajemne, nauki, okultyzm, ciemne magiczne sztuki w Egipcie. + Pan Bóg dopuścił ich prześladowanie. (Wj. 1,8 nn.) Należy tu, teraz przypomnieć, że * Tzw. Royal Art. - królewska sztuka, tajemne nauki, tajemna sztuka, Kabała, jest uprawiana przez nich, od zarania dziejów tego Narodu. + Wprawdzie bezpośrednio o tym Mojżesz - nie pisze, ale to zakorzenienie w bałwochwalstwie, Egipskim ujawnia się w czasie pobytu Izraela na pustyni: „A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego:- Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej.” (Wj. 32,1; nn.): Dlatego też w Prawie ST karą za wszelki kult bałwochwalczy, za uprawianie demonicznych, tajemnych sztuk jest - śmierć. Tajemne sztuki były uprawiane w Izraelu, pomimo zakazów Tory. + Trwają one, obok wyznawanej oficjalnej wiary, w ukryciu, tajnie. + Przez cały okres Starego Przymierza w Izraelu. (por. 1 Sm. 28,7 nn.) Podobnie jak tajnie ukrywa swe złe tajemnice - Masoneria przed profanami, pod wpływem mistrzów: synów złego, Oświeconych, Adeptów sztuk, Medium zła, z Illuminati. + Społeczność Masonów, czyli pseudo-kościół lub anty-kościół, Synagogę Szatana (Ap. 2,9; 3,9), - Bł. Anna Katarzyna Emmerlich charakteryzuje w następujących słowach; - „Ten kościół jest pełen błota – jest nicością, banałem i nocą. Prawie nikt nie dotknął ciemności, w której się znajduje. Jest jak ciemna jaskinia. Jej ściany są strome, cała zieje pustką. Za ołtarz służy krzesło. - Na stole, między dwoma świecznikami, leży przykryta czymś czaszka. Czasem odsłaniają. /w rytuale święceń, a oznacza ona śmierć - którą w istocie jest Wąż /Rdz. 3,1 n./ Lucyfer /Iz. 14,12-15/ w gr. demon Apollo - Helios z przydomkiem Febus – Jaśniejący Iz 14,12) Podczas swych „święceń” potrzebują gołej szpady. (K. Marks w Poemacie „Le Menestrel” tak nam głosi już po fakcie swojego wyświęcenia w Loży: „Wyziewy piekielne pochodzą od mego mózgu. I napełniają go aż ja staję się szalony. Aż moje serce staje się zupełnie zmienione. Patrz na tę szpadę. Książe ciemności sprzedał mi ją”. - „Piekielne wapory unoszą się i wypełniają mózg. Aż oszaleję i moje serce całkiem się zmieni. Widzisz ten miecz? Książe ciemności – Sprzedał mi go.) Wszystko jest tu na wskroś złe. - To społeczność niegodziwców. Nie potrafię powiedzieć, jak wstrętne, szkodliwe i niszczycielskie jest całe ich postępowanie, nawet oni sami nie z wszystkiego zdają sobie sprawę. Chcą stać się jednym ciałem, ale nie w Panu. /Są wciekli na mnie, gdyż wyciągnęłam jednego spośród nich.) Gdy nauka zerwała z Wiarą, wtedy ten „pseudo-kościół”, został pozbawiony Zbawiciela. Działalność człowieka została oderwana od Wiary. Powstała wówczas społeczność niewierzących, anty-kościół, - w którego centrum stoi złość, błąd, kłamstwo, obłuda, słabość i przebiegłość demona wszechczasów. Powstało ciało, społeczność istniejąca na zewnątrz Ciała Chrystusa, Kościół – pozbawiony Zbawcy. Anty-kościół, którego tajemnica polega na braku jakiejkolwiek tajemnicy. Dlatego postępowanie członków tej społeczności jest wszędzie odmienne, doczesne, skończone, pyszałkowate, nacechowane samozadowoleniem (cieszeniem się z zła), a w tym samy zgubne. Mimo wielorakich działań jego członków, wszystko zmierza do klęski. Najbardziej niebezpieczna jest ich pozorna niewinność. W rzeczywistości chcą i robią, co innego niż mówią. - W niektórych miejscach ich działalność jest zupełnie nieszkodliwa, gdzie indziej szerzą zepsucie. W ten sposób przez swą działalność jednoczą się od samego początku w złu. - W działaniu poza Jezusem Chrystusem i bez Niego. - Tymczasem On jeden może uświęcić każde życie, a każdy czyn bez Niego, - oznacza śmierć i należy do diabła”. Bł. AKE/ Czy może działający na szkodę ludzi mason osiągnąć życie tj. zbawienie jeżeli żyje w śmierci i szerzy śmierć duchową w świecie? NIE!!! - Jest podobny w swym życiu i postępowaniu do fałszywych proroków, kapłanów bogów-demonów, Idoli. + Czy prorok Eliasz nie dokonał sądu, nad fałszywymi prorokami Baala i Aszery (1Krl. 18,19-40) którzy obecnie są określani jako futurolodzy, przepowiadacze, jasnowidztwie, ect. Wg Tradycji, wyproszony, uwolniony od śmierci przez Żydów - Barabasz (Mt. 27,15 nn.; Mr. 15,6 nn.; Łk. 23,17 nn.) uprawiał czarną, złą magię. Także w dziejach Apostolskich jest mowa o Szymonie Magu który uprawiał czarną magię (Dz. Ap. 8,9 nn.); także sprzeciwiał się Prawdzie Bożej Elimas – mag (Dz. Ap. 13,6-12 T); Elymas – czarnoksiężnik +D). Zawsze, bowiem za oddalenie się narodu Izraela od wiary Przodków i naśladowaniem, pójściem za narodami pogańskimi, bałwochwalczymi - czczącymi Idoli, jest u Żydów - kult pogański-bałwochwalczy, a co za tym idzie uprawianie - okultyzmu. I dlatego z powodu magii, szamanizmu, spadały na naród Izraela kary Boże. (por. ST) Najgorszą zaś karą, po odrzuceniu Mesjasza Pańskiego Jezusa Chrystusa, jest niemożność, bez specjalnej - „Łaski” Ducha św. otrzymać przez Żyda, Łaskę św. Sakrament Chrztu św., by być włączonym do wspólnoty zbawionych, nowego Izraela - Kościoła św. Rzymsko-Katolickiego. Bowiem ten znak przynależności do synów Abrahama - Obrzezanie, nikogo nie uwalniał z winy Grzechu Pierworodnego, winy Yester Ha-Ra, z jego złych skutków duchowych, dla natury ludzkiej a tylko wyłączało ze świata pogańskiego bałwochwalczego; wybierało z narodów bezbożnych oddających kult i cześć bałwochwalczą demonom, na wyłączną służbę Bogu „Ja Jestem”. Od ich postawy tj. wierności Bożym Przykazaniom, zależne było ich zbawienie. Ale również Żydzi byli prawdziwie wolni w swoim wyborze, mogli iść za Bożymi Przykazaniami, wypełniać Prawo Torę. + Ale również, zamiast służyć Bogu Adonai, mogli Żydzi wybrać Węża starodawnego. (Rdz. 3,1) I jemu i jego demonom zła i nienawiści, oddawać kult bałwochwalczy pogański. + I potem, być, już z swoim umiłowanymi demonami, diabłami, na zawsze w piekle. Żaden jednak, nawet prorok, prawodawca Mojżesz nie cieszył się, bezpośrednim oglądaniem oblicza Boga, nie mógł być w Niebie; + Ale dobrzy, sprawiedliwi Żydzi, wszyscy zbawieni, istnieli, żyli dla Boga „na łonie Abrahama” w tzw. szczęśliwości doczesnej, która zamieniła się dla nich w Niebo, Raj Niebieski, z momentem Odkupienia win na Krzyżu św.. + Gdy Dusza Jezusa Chrystusa złączona z Bóstwem Syna, zstąpiła do Otchłani. + Natomiast Sakrament św. Chrzest św. jest wyższym wybraniem, gdyż gładzi skutki duchowe grzechu pierworodnego, tworzy Bogu Nowy Lud Święty odnowionego i oczyszczonego z winy Grzechu Pierworodnego Nowego Izraela Bożego; Bożą - Wspólnotę Zbawionych; + Jest, bowiem zanurzeniem w śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. + Wierny, - żyjący tak jak Ewangelia naucza, wierzący Chrześcijanin zbawiony, tj. uznany za godnego oglądania oblicza Bożego, może po swojej śmierci, od razu być w Niebie, nie musi oczekiwać jak lud Starego Przymierza na - „łonie Abrahama” czekający na Odkupienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Należy więc, dziwić się temu nad wyraz dziwnemu zaślepieniu, pragnienia bycia w piekle, pragnieniu wiecznego istnienia, życia w otchłani grozy, w szeolu - jakim ulegli wyznawcy Gnozy Żydowskiej - Talmudyści. Dlaczego tak czynią, postępują, Iluminaci ciemności - Ateiści z narodu wybranego? Podobne zasadnicze pytanie - swoim wrogom, postawił Jezus z Nazaretu – i odpowiadając na tak postawione pytanie powiedział: „Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać Mojej nauki. - Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. - Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. - A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie.” (J. 8,43-45) Belzebub stał się - dla Ateistycznych Talmudystów, pod wpływem kłamstw Kłamcy (J. 8,44) - najlepszym pasterzem, nauczycielem, dobroczyńcą, dobrym ojcem. Można powiedzieć również podobnie, jeżeli chrześcijanie, znieważają Tajemnice Miłości Boga Adonai „Najświętszą Eucharystię” Najświętszy Sakrament, to dlatego, że oddali się duszą i ciałem diabłu. + On zaś tak głęboko przeniknął do ich serc tak, że stał się absolutnym władcą. Podobnie jest z Iluminatami, „Wąż” (Rdz. 3,1) wniknął tak głęboko do ich serc, że jest ich absolutnym panem, są jego zniewolonymi przez grzech, wiary przeklętej – Ateizmu – jego niewolnikami i czynią to co on pragnie aby czynili. Stan ich można porównać do powrotu złego ducha tak, że zamiast jednego diabła, którego mieli wcześniej, mają więcej - bo ten wziął z sobą dodatkowo, siedmiu gorszych złych duchów, - w sobie. (Łk. 11,24-26) Ponieważ Szatan-diabeł, jest nieubłaganym wrogiem Boga, Chrystusa i Kościoła św., dlatego pod jego dyktando, stosują podobne podstępne i demoniczne metody, sposoby walki, nie prowadzą otwartej, jawnej, dla wszystkich walki, nie ujawniają swojej wiary ludziom w Istnienie Boga „Jestem”. Bo wierzą w Jego istnienie, a mimo to głoszą wszystkim ludziom, że Go nie ma. Że Bóg nie Istnieje! Kłamią ludom podobnie jak – Wąż starodawny Ewie (Rdz, 3,1) Jak powiedział Żydom, Jezus Chrystus po uzdrowieniu niewidomego od urodzenia - ukazując perfidię Rabinów; „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć.” Głosząc im Swoją Misję Dobrego Pasterza „Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.” (J. 10,10) W języku angielskim Illuminati i bracia z bractwa - Masoni - używają na oznaczenie swojej podstępnej i demonicznej działalności słowa „CRAFT” wyraz ten sugeruje działania skryte i podstępne, po to, by posługując się kłamstwem, oszustwem i szalbierstwem osiągnąć własne cele, w naszym języku oznaczałby „kunszt, chytrość, przebiegłość”. + Z czym się to w pierwszej kolejności wiążę: Zły Doradca - „Wąż” z Raju, to jego „kunszt, chytrość i przebiegłość” przyczyna upadku Adama i Ewy. Słowo to używane, oznacza sztukę rzemiosła, cech rzemieślniczy i odnoszony jest zazwyczaj murarzy, budowniczych. Tu w znaczeniu tworzenia, budowy – Nowej Wieży Babel „nowego porządku świata” tj. bezbożnego porządku świata, Ateistycznego, który jak każdy powinien wiedzieć, rozpoczął się już z upadkiem Pierwszych Rodziców w Raju. Grzech Pierworodny, bowiem oddał całą ludzkość w ręce „Węża” (Rdz. 3,1 nn.) Tj. Wielkiego Murarza, Budowniczego tego Nowego Porządku Świata bez Boga – Lucyfera! (Iz. 14,12) Burząc przy tym Boski Plan Szczęśliwego Życia Ludzkości w Raju. Ci którzy uwierzyli Dziedzicowi Izraela, byli pogardliwie nazywani przez Soferim - Raabe tłumem przeklętym. „ A ten tłum który nie zna prawa jest przeklęty” (J. 7,49) Dlaczego? Bo nie znającym kruczków, przekrętów Prawnych! Należy jednak pamiętać, że ówcześni Raabe, mieli przynajmniej odwrotnie niż Talmudyści, dobrą wolę postępowania wg Tory! + Obecnie podobnie tym tłumem przeklętym przez nich, jest każdy ten kto nie zna Talmudu lub nowej Gnozy New Age. Tzn. nie działa, nie postępuje w świecie wg zasad które zawiera w sobie słowo „CRAFT” tj. wg skrytych działań sekty Iluminatów i prozelitów Masonerii. Skrytej i podstępnej, demonicznej, złej wojnie wypowiedzianej przez tzw. ludzi w ukryciu, Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi św. który „Buduje Niebieskie Jeruzalem”, oraz idei Państwa, bo „Narody budują Jeruzalem Ziemskie”. + Jak jest powszechnie znane, fakt, Prawda, że nie uwierzywszy w Mesjasza Pańskiego Jezusa Chrystusa Odkupującego i Zbawiającego swój wybrany lud. + Ci co z głupoty Jego odrzucili, pozostali dalej Żydami, odchodząc jednak od prawdziwej wiary przodków, stając się wyznawcami Gnozy - Talmudystami i jednocześnie nieprzejednanymi wrogami Kościoła św. Elita tego narodu, duchowi przywódcy, by nie stracić swej uprzywilejowanej pozycji w tym narodzie, zapowiada ujawnienie się, obiecuje im nieustannie, głosi im i ujawnia tzw. nowych Mesjaszów. Np. Cromwell, K. Marks, Engels, Lenin, Stalin (a nawet był nim, co za paradoks, dla niektórych z nich był nim Iluminat - Adolf Hitler), którzy dadzą im w końcu upragnioną przez nich władzę nad światem, także nad życiem gojów, aby ich ostatecznie wyniszczyć - wymordować. + Dlatego pod wpływem Iluminatów Talmudystów naród ten czeka już 2- tysiące, lat na spełnienie obietnicy, na swojego Mesjasza. Choć wielu już było, pojawiło się, na świecie wybrańców, w tym narodzie, którzy jednak nie spełnili ich złych, pełnych błędu pragnień. + Bo przecież każda Żydówka, także każdy Żyd, marzy żeby jej jego syn był tym Mesjaszem + Jako uzasadnienie, dlaczego się jeszcze nie pojawił, nie może przyjść, pojawić się w świecie, odpowiedź wg nich jest następująca - bo żyją Katolicy, chrześcijanie. Mówią więc swoim! Przyjdzie taki Mesjasz wówczas, gdy uda się im obrócić w gruzy cały gmach Kościoła św. tj. gdy ostatecznie upadnie Kościół Rzymsko – Katolicki i zniszczy się wiarę w Jezusa Chrystusa, Religię św. + I gdy Izrael powróci do swojej Ziemi św. Co się już - dokonało! Zamyka się więc, krąg dziejów świata! Niech jednak pamiętają, co Jezus Chrystus, rzekł do uzdrowionego przy sadzawce Betesda, chromego który trzydzieści osiem lat cierpiał na swą chorobę: „Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło.” (J. 5,14) Aby podobnie, jeszcze gorsza, straszniejsza kara na NICH NIE SPADŁA. + Dlatego obecnie Illuminati - Talmudyści spieszą się, bo w myśl swoich ukrytych, tajnych, przepowiedni wkrótce przyjdzie, pojawi się, ujawni się całemu światu. + Kto więc będzie tak bardzo przez nich oczekiwanym, obiecanym Mesjaszem? Z imienia nikt nie zna, ale jeżeli tym Mesjaszem nie był Jezus Chrystus? To odpowiedź jest w zasadzie prosta, jeżeli nie był nim „Słowo Wcielone” Jezus Chrystus - to może nim być jedynie przeciwieństwo Chrystusa, a więc Mesjasz Fałszywy Antychryst – człowiek syn zatracenia - w Islamie Mahdi, natomiast w Buddyzmie zwany jako Budda Majtreja –Maitrya - Metteyya, bo on ma dać dobra, bogactwo, władzę i berła królewskie dla wybranych z grona elity Iluminatów. + Tj. Wybrańców Starodawnego Węża, Czerwonego Smoka tzw. dziesięciu królów przeklętych z Apokalipsy - którzy otrzymają władzę przy końcu świata jakby na jedną godzinę. (Ap. 17,12) Nie należy jednak źle, fałszywie myśleć, że faktycznie ten „Mierniczy” - cię wzbogaci” jak wołał na wiecu wyborczym, jeden z dziesięciu, Barack Obama. Ten Architekt Murarz Budowniczy tworzący świat bez Boga nikogo prawdziwie nie wzbogaci, w dobra tzw. Trwałe, nieprzemijające, wieczne, Niebieskie, których ani złodziej nie ukradnie, ani mól nie zje, ani rdza nie zgryzie, nie zniszczy. (Mt. 6,19 nn.) Teraz jedynie daje tzw. dobra przemijające, które zarówno złodziej może ukraść, jak i mól i rdza niszczy. A na końcu tego życia, ziemskiego zabierze tam, gdzie wzbogaceni w dobra przemijające, utracą je na zawsze, radując się w jego obecności. – Nie będzie ów „Gey” – Wesołek, radujący się, cieszący się życiem. Z posiadania bogactw, dóbr, kapitałów tego świata, złota, mamony, z rozpusty, z kłamstwa, z mordu i zbrodni, oszustw, fałszywych świadectw itp. cieszył się tam i radował! - Zgodnie z wezwaniem do bezbożnej radości, z słowami, wielkiego miłośnika różnego rodzaju Wesołków – Gejów, Lucyfera: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście „Weseli”; („Gey”) - przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zdeprawowani, a ja was pokrzepię” (Bo Gey – Wesołek, to nie tylko Sodomita, ale każdy ten, kto raduje się, cieszy się z grzechu i z zbrodni) Naprawdę - nie będą tam pokrzepieni; cierpiąc wieczne męki w Hadesie. + Bo pól elizejskich, już tam nie ma i nigdy nie będzie. Bo Zły może jedynie dać to, co sam naprawdę posiada, czym się wiecznie raduje. + Wprawdzie obecnie, w tej obecnej chwili, teraz z własnej nieprzymuszonej woli czczą przeklętego i działają dla czci Szatana jak Np. ww. Barack O-bama - Błyskawica, która spadła z nieba! + Niech jednak pamiętają, że gdy z swoim ukochanym za życia miłośnikiem Wesołków - Gey, będą w piekle razem, ta nadzwyczajna miłość dla Biznesmena świata, bezpowrotnie skończy się, a zrodzi się w nich, do niego - bezsilna nienawiść, którego mimo to muszą przymuszani, zniewoleni jego demoniczną złą siłą, mocą, muszą wielbić, czcić go wiecznie, nieustannie, bo inaczej ich Męki wieczne, zwielokrotnią się natychmiast! + Dlatego na nich Ateistach Iluminatach ciemności, Adeptach, synach złego spełnia się, także teraz, straszna zapowiedź Jezusa Chrystusa: „Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! - Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?” (Mt. 23,31-32) Bowiem! Ten - kto innych, doprowadza do ruiny. - Sam w końcu ulegnie zagładzie tj. – wiecznemu zatraceniu w piekle. Co więc się stanie teraz? + Uwierzywszy Bestii i adorując ją, „LUDZIE” staną się królami jednej godziny przeklętego królestwa. Dlaczego uwierzywszy Bestii, adorując ją, ludzie staną się, obywatelami przeklętego przez Boga królestwa i królami jednej godziny? Bo adorują „Węża” „SZATANA”, który może zapewnić „SWOIM” „Adoratorom”, tylko - jedynie przelotny tryumf – za cenę - wieczności grozy. (Ap. 18; 19; nn.) + Podobnie także, jak bardzo krótko tryumfowali wrogowie Mesjasza Króla Izraela, Jezusa Chrystusa, po dokonaniu zbrodni – bo jak wcześniej zapowiedział, trzeciego dnia Zmartwychwstał. Nie dość tego – sądząc Boga, utrwalili się w złu, a po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ten jakoby wielki tryumf nad NIM zamienił się dla nich, w grozę potępienia, zrodził się w nich robak sumienia, rozpalił się straszny ogień wiecznego potępienia. Wieczny Robak który nie umiera i ogień który nie gaśnie. (Mk. 9,46) Bowiem z powodu własnej głupoty, wynikającej z braku pokory, bojaźni Bożej, zostali napełnieni i utrwalili się w kłamstwie, błędzie i buncie „Węża - Smoka” (Ap. 12,3 nn.) Należy jednak dodać, że już wkrótce Żydzi nawrócą się i zostaną włączeni do Kościoła – bo czas się dopełnia. + Ale tylko ci Żydzi którzy żyją wg Prawa Tory, oszukiwani wprawdzie przez Illuminati. Tj. ci którzy nie biorą aktywnego udziału, w tej demonicznej walce z Jezusem Chrystusem i Jego Ciałem tj. Kościołem św. Stanie tak z powodu odstępstwa Chrześcijan – zdrady Chrystusa i Kościoła. Jak, bowiem odrzucenie zbawienia przez Żydów spowodowało nawrócenie się pogan-bałwochwalców, tak teraz lekceważenie Religii przez Chrześcijan, spowoduje nawrócenie się Żydów. Podobnie jak jest w okresie buntu Lutra, Reformacji, zdrady Kościoła, pod wpływem tzw. Pater Protestantyzmu, spowodowało nawrócenie się Indian w Ameryce. Daru - Łaski św. pod wpływem Objawień NMP. Laska wzgardzona w jednym miejscu, ujawnia się i działa w innym zgodnie z słowami Proroka: „Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak Słowo, które wychodzi z ust Moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.” (Iz 55,10-11) + W Przypowieściach o Godach Królewskich (Mt. 22,1 nn.) i Uczcie Wiecznej (Łk. 14,15 nn.) jest powiedziane, że z powodu wzgardy, odrzucenia zaproszenia przez zaproszonych na Ucztę, Gody, miejsca te potem, zajęli ubodzy i ułomni, chromi i ślepi oraz tzw. przymuszeni, którzy zapełnili ten dom wiecznej wieczerzy w Niebie, a ci, którzy zaproszenie zlekceważyli, już tej wiecznej wieczerzy w Niebie - nigdy nie skosztowali, a więc cierpią teraz zawsze wieczny głód i wieczne, nieugaszone nigdy, pragnienie w Piekle. Jakżeż zwiedzeni, nie odpoczywają, nie leżą, przecież na łożach radości, tylko przebywają w ponurym więzieniu, w jaskiniach, lochach, kazamatach, pełnych udręczenia ciała i ducha, wszelkiego rodzaju przybytków, ołtarzy, tronów, ogrodów, mórz i rzek udręczenia, zamętu, męki, ohydy, nienawiści, zwątpienia, przekleństwa i udręczenia, tam gdzie panuje wieczna, nigdy nie ugaszona wrogość potępionych i nic tam nie jest prawidłowego i nic nie przynosi ukojenia, gdzie panuje wszechwładna groźna myśl Boskiej Sprawiedliwości, przywodząca każdemu potępionemu na pamięć, że te męki tu ponoszone, są owocem winy, powstałym z nasienia grzechów popełnionych na ziemi. Były tym gadem, Wężem, który grzesznicy wyhodowali, na swym łonie, a który przeciwko nim się teraz zwracał, by ich wiecznie uśmiercać, wiecznie karać. Jaka myśl będzie gnębić w rozpaczy, trapić w beznadziei piekielnej, potępionych przez całą wieczność; „Powiedzą pełni żalu do samych siebie, będą jęczeli w utrapieniu ducha:” (Mdr. 5,3); „To myśmy zboczyli z drogi prawdziwej, nie oświeciło nas światło sprawiedliwości i słońce dla nas nie wzeszło. Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i zguby, błądziliśmy po bezdrożnych pustyniach, a drogi Pańskiej nie poznaliśmy. Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo, co dało chełpliwe bogactwo? To wszystko jak cień przeminęło i jak wieść, co przebiega;” (Mdr. 5,6-9) Dlatego trzykrotne Biada tym wszystkim źle myślącym ludziom, którzy wierzą w swoją wyjątkową Sprawiedliwość i wykazują się z tego powodu tzw. „Złośliwością” w stosunku do innych, jakoby niesprawiedliwych, zapominając przy tym, że jak uczy jedyny prawdziwy Raabe Nauczyciel Jezus Chrystus - Dobrym jest tylko Bóg. „Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? - Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.” (Mr. 10,18)
anonim2016.02.7 12:51
Fronda na pierwszej linii walki ze zdrowym rozsądkiem. Powinniście tylko pamiętać, że na pierwszą linię wysyła się mięso armatnie. Może dlatego mało który dziennikarz pisze tu pod własnym nazwiskiem.
anonim2016.02.7 14:57
Tu się kłania wykład pt "antysemici i im podobni" wo odezwie na żydowskie rasistowskie oskarżenia domagające się bezkarności dla żydowskich zbrodni.
anonim2016.02.7 20:45
Zdumiewające jest włączenie p. Suchockiej jako "masona". Zdumiewające z dwóch powodów - po pierwsze to kobieta, masonka. Po drugie Polska zdecydowała się mianować ową masonkę na ambasadora w Watykanie. Zdumiewająće
anonim2016.02.7 23:33
To wszystko co napisał Pan Klechta o wybitnych żydach to historyczna prawda. Tyle mam temu do zarzucenia, że nie znalazłam konkluzji, bo skoro my Polacy mieliśmy i mamy tylu wspaniałych zydów i masonów to dlaczego od kilku wieków Polska i Polacy mamy się coraz gorzej? Polecam taki przyczynek; https://www.youtube.com/watch?v=dsYbm6igOFo&feature=youtu.be
anonim2016.02.8 8:13
U początków każdego zła, jakie dotknęło ludzi w Europie (i nie tylko) stoi jakiś żyd, lub ich grupa - to goły fakt. Że wspomnę tylko o Marksie, Engelsie, Freudzie, Leninie, Hitlerze (tak, tak - babcia była żydówką z Czech...) Einsteine, Oppenheimerze.