Jan Bodakowski: ,,Ratujmy pszczoły, a nie uchodźców''. Hitler też był weganinem - zdjęcie
30.11.19, 09:48(fot. Jan Bodakowski)

Jan Bodakowski: ,,Ratujmy pszczoły, a nie uchodźców''. Hitler też był weganinem

43

W piątek przez Warszawę przemaszerował młodzieżowy strajk klimatyczny. Prócz haseł odwołujących się do seksu - „kopuluj, zamiast produkować CO2” (niezbyt logiczne, bo w trakcie wysiłku fizycznego, więcej wydychamy CO2) pojawiły się ciekawe hasła w duchu ekstremistycznego centrum.

 

Na jednym z plakatów można było przeczytać „ratuj pszczoły, a nie uchodźców”. Hasłu towarzyszył germański run życia. Nie ma w tym nic dziwnego, ekstremistyczne centrum było zawsze ekologicznie wrażliwe – niemieccy narodowi socjaliści cenili bardziej życie zwierząt niż ludzi, Adolf Hitler był weganinem i wprowadził przepisy chroniące środowisko.

 

Na marszu młodzieżowego strajku klimatycznego można było zobaczyć znane od lat z demonstracji lewicowych emerytowane działaczki na rzecz aborcji.

 

Mit globalnego ocieplenia, sprzeczny z badaniami naukowymi, jest podstawą antyspołecznych zmian na globalną skalę. Dotychczas nie było w historii ludzkości planu, który zmierzałby do globalnego przekształcenia systemów ekonomicznych i społecznych. Częściowo podobne zmiany rzeczywistości społecznej przeprowadzone były tylko w ZSRR i komunistycznych Chinach. Pseudo ekologiczne postulaty mają być wprowadzane za pomocą znacznego ograniczeni demokracji.

 

Nakładem wydawnictwa naukowego Aletheia ukazała się 388 stronicowa niezwykle ważna praca naukowa „Zimne Słońce. Dlaczego katastrofa klimatyczna nie nadchodzi”. Jej autorami jest dwóch  niemieckich naukowców — Fritz Vahrenholt (specjalisty od eko energii, były minister ochrony środowiska w Hesji, obecnie jeden z dyrektorów RWE) i Sebastian Lüning (geolog).

 

Wbrew kłamstwom pseudoekologów nie ma globalnego ocieplenia. Temperatura na Ziemi nie rośnie. Wahania temperatury na naszej planecie zależne są od Słońca. Pseudo ekolodzy głoszą nieprawdziwą tezę, że emisja CO2 prowadzi do wzrostu temperatury i katastrof klimatycznych. Kłamstwa pseudo ekologów są potrzebne, by wprowadzać nowe szkodliwe społecznie przepisy. Cała polityka Unii Europejskiej podporządkowana jest kłamstwu o globalnym ociepleniu.

 

Prognozy co do rzekomego globalnego ocieplenia są katastrofalne z racji tego że: zapewniają transfer środków publicznych do kieszeni tworzących apokaliptyczne wizje instytutów, zapewniają karierę i prestiż, pozwalają zarabiać na ekspertyzach dla polityków, wzbudzają zainteresowanie mediów. Na apokaliptycznych wizjach globalnego ocieplenia zarabiają firmy ubezpieczeniowe, pseudo ekologiczne mity nakręcają popyt, a firmy nie są zagrożone wypłatą odszkodowań. Na micie globalnego ocieplenia zarabiają też firmy handlujące certyfikatami CO2 oraz państwa rozwinięte zwalczające emisje CO2 – zakazy CO2 uderzają w gospodarki krajów rozwijających się, poprzez zakaz emisji CO2 likwidowana jest konkurencja.

 

Zdaniem autorów książki „Zimne słońce” głoszone od dziesięcioleci apokaliptyczne proroctwa pseudo ekologów się nie spełniły, a pseudo ekologiczne raporty były błędne, oparte na nierzetelnych i sfałszowanych danych — ewidentnie sfałszowano statystyki wzrostu temperatury, ukrywano fakty i zastraszano naukowców mówiących prawdę. Elektrownie wiatrowe, które miały, zastąpić elektrownie węglowe, okazały się nieefektywne. Nie przewidziano, że w północnej Europie (Anglii, Holandii, Niemczech, Polsce) wiatry przestają okresowo wiać – aktywność wiatrów zależna jest od aktywności słońca. Nie sprawdziły się zapowiedzi co do globalnego zlodowacenia, głoszone przed kilkoma dekadami przez tych samych naukowców, którzy zapowiadają dziś globalne ociepleni. Nie sprawdziła się prognoza bomby populacyjnej i śmierci połowy ludzkości z głodu. Nie sprawdzają się nawet krótkoterminowe prognozy pogody, tym bardziej naukowcy nie mają narzędzi do stworzenia rzetelnych prognoz klimatycznych.

 

Mitowi globalnego ocieplenia zaprzeczają fakty. Lodowce na Antarktydzie od 30 lat nie zmniejszają swojej objętości, lodowce górskie w Skandynawii i Nowej Zelandii rosną, na Kaukazie są stabilne, roztopienie lodowców podniosłoby poziom oceanów o 4 cm a lodowców górskich o 50 cm, poziomy mórz są zależne od prądów morskich, wiatru i temperatury, wielokrotnie w historii Ziemi bieguny nie były pokryte lodem.

 

Na pogodę na naszej planecie wpływają cykle aktywności słońca – od 11-letnich, przez 87 i 210-letnie, aż do 100.000-letnich, które odpowiadały za zlodowacenie. Według autorów książki „CO2, metan i inne gazy cieplarniane mają ograniczony wpływ ogrzewający na nasz klimat”. „Istotną część stwierdzonego do tej pory ocieplenia można przypisać zjawiskom naturalnym. Największy wpływ ma tu słońce”.

 

Do naturalnych przyczyn okresowych ociepleń klimatu można zaliczyć „zmienną intensywność promieniowania słonecznego w ramach wielkich cyklów słonecznych, pole magnetyczne na Słońcu w połączeniu z promieniowaniem kosmicznym, […] procesy ocieplające i wychładzające na Pacyfiku i Atlantyku, stratosferyczny ozon, zawartość pary wodnej w atmosferze, sadze, areozole”. Nie jest prawdą, że za globalne ocieplenie odpowiada głównie emisja CO2 – od kilku lat wzrasta emisja CO2 a temperatury nie rosną. O wzroście temperatury na Ziemi decydują zmiany siły pola magnetycznego Słońca.

 

Pole magnetyczne Słońca decyduje, ile promieniowania kosmicznego dotrze na Ziemie. Im słabsze jest pole magnetyczne Słońca, tym więcej promieniowania kosmicznego dociera do ziemi. Promieniowanie kosmiczne „dostarcza więcej jąder kondensacji” dla powstania chmur, które ochładzają Ziemie. Zachmurzenie zależne jest od aktywności magnetycznej Słońca, im większa aktywność pola magnetycznego Słońca, tym mniej chmur i cieplej.

 

„Promieniowanie kosmiczne może generować powstawanie jąder kondensacji”, czyli areozoli. Areozole stają się jądrami kondensacji chmur, co powoduje spadek temperatury – im więcej chmur tym zimniej, im mniej chmur, tym cieplej. Im słabsze pole magnetyczne Słońca „, tym gorsza ochrona Ziemi przed promieniowaniem kosmicznym”. Promieniowanie kosmiczne „stanowi główne źródło jonizacji w troposferze i w niższych partiach stratosfery, odgrywa więc ważną rolę w procesie powstawania chłodzących chmur”.

 

Źródło promieniowania kosmicznego, czyli strumienia cząstek, są gwiazdy neuronowe, supernowe, czarne dziury i Słońce. Pole magnetyczne Ziemi i atmosfera chroni Ziemie przed promieniowaniem kosmicznym - „im silniejsze Słońce, tym słabsze promieniowanie kosmiczne”.

 

Takie zjawisko ocieplenia klimaty Ziemi w wyniku większej aktywności pola magnetycznego słońca następuje od 1850 roku, kiedy zakończyła się mała epoka lodowcowa. Obecnie Słońce jest najbardziej aktywne od 10.000 lat. Wcześniejsze ocieplenia klimaty miały miejsce 1000 i 2000 lat temu. Gdy aktywność magnetyczna Słońca zmaleje, nastąpi spadek temperatury na Ziemi. Obecnie kończy okres „wielkiego słonecznego maksimum” i temperatury zaczną spadać. Już dziś na Antarktydzie lodowce, zamiast zmniejszać się, rosną. W poprzednim okresie ocieplenia od IX do XIV wieku Grenlandia i Islandia były wolne od lodów i zamieszkane przez Wikingów. W 1420 roku Chińczycy nie znaleźli lodu na morzu Arktycznym. Nie da się wiec ukryć, że przed rewolucją przemysłową fazy ciepłe i zimne, naturalne zmiany klimatyczne, miały naturalne przyczyny i wynikały z pola magnetycznego słońca i promieniowania kosmicznego, a nie z emisji CO2, która nie miała miejsca na przemysłową skalę.

 

Cykliczność klimatu potwierdzona jest przez wszystkie badania – w tym i analizy pokrywy lodowej. Cykle klimatyczne badane są na podstawie: rdzeni lodowych, słojów drzew, osadów morskich, danych o poławialności ryb, rejestrów temperatur i opadów. Wyniki wzrostu temperatur zarejestrowane w stacjach metrologicznych były nierzetelne, bo stacje zostały otoczone przez rozrastające się miasta będące miejscowymi wyspami ciepła – problem ten dotyczy 90% stacji pomiarowych w USA. Dodatkowo zamykane są stacje pomiarowe na terenach niezabudowanych.

 

„Naprzemienność geologicznych okresów ciepła i zimna w ciągu minionych 500 lat odbywała się w rytmie promieniowania kosmicznego”. Stężenie pary wodnej w atmosferze skorelowane jest z 60-letnimi cyklami słońca.

 

Fazy ocieplenia od 1850 roku następowały w latach 1860-1880, 1910-1940, 1977-2000. Od 1940 do 1970 nastąpiło ochłodzenie klimatu. Między fazami ocieplenia były fazy ochłodzenia i stagnacji. Dodatkowo wzrostowi temperatur w jednym miejscu ziemi (Arktyce) towarzyszył spadek temperatur w innym miejscu (Antarktydzie) i stabilne temperatury w innych częściach Ziemi (Grenlandii czy USA). Podobne wahania temperatury zachodziły na innych planetach układu słonecznego. Od 2000 roku temperatura nie rośnie.

 

Na klimat wpływają też takie zjawiska jak zmiany zwyczajowych miejsc wysokiego i niskiego ciśnienia, zmiany kierunków wiatrów i prądów morskich, wywoływane między innymi aktywnością pola magnetycznego słońca. Raptownym powodem ochłodzenia bywają pyły wyrzucone do atmosfery w wyniku wybuchów wulkanów, które powodują nagłe ochłodzenie, klęskę nieurodzaju i głód. Klimat zmienia się też w wyniku zmian pola magnetycznego Ziemi. Biegun magnetyczny Ziemi stale się przemieszcza, codziennie o kilkadziesiąt metrów.

 

Jan Bodakowski

 

Komentarze (43):

anonim2019.12.1 10:49
Hitler oczywiście nie był weganinem, ale przede wszystkim nie był idiotą - w przeciwieństwie do Bodakowskiego. Patrząc na jego kretyńskie, pełne klamstw teksty obnażające potężne braki w wykształceniu i porównując je z opętanym bredzeniem niejaskiego Radziszewskiego rodzi się jedno porównanie: dr. Jekyll i Mr. Hyde. Tylko obaj z psychiatryka.
skuter2019.12.1 0:57
A ja mówię ratujmy mądrych ludzi przed głupimi
zatroskany2019.11.30 16:17
Głowa hydry odrasta co kilkadziesiąt lat. Lenin też prosił żeby dać mu dzieci... były na tyle ogłupione że donosiły na własnych rodziców, że ci są przeciw rewolucji.
Otto2019.11.30 22:47
A Jezus powiedział: Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. i co? Leni jak Jezus, czu Jezus jak Lenin:))))
Jan Radziszewski2019.11.30 15:00
konfederata + Mało wiesz o Adolfie Hitlerze + On nie był Katolikiem tylko żydem bratem masonem Loży B'nai B'rith a jak wiesz Masoneria podobnie jak żydzi od 2000 lat czci żydowskiego cezara /J19,15 Iz 14,12-15 zw. Czerwonym Smokiem /Ap 12,3 nn.) podobnie cóż Przyszła wieczność Donalda Tuska i jego popleczników z PO rysuje się w czarnych barwach - wybierają się do PIEKŁA a to dlatego że lider jest jednym z królików Antychrysta Antonio Tajaniego /syna Bp i hebrajskiej zakonnicy /który od czerwca 2023 r jawnie obejmie władzę w świecie walcząc z wiernymi Bogu Katolikami znacząc znakiem Bestii tj 666 przyszłych potępieńców /Chip rifid) Ap 13:11-17 11. Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. 12. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 13. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 14. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 15. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. 16. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17. i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. Ap 14:9-12 9. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10. ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia. 12. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Ap 14:9-12 9. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10. ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia. 12. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.
anonim2019.11.30 13:45
Od pszczół przynajmniej się odczep, bo bez nich to i mięsożeni wyginą dość szybko. I nie widzę powodu do przeciwstawiania ratownia i pszczół i uchodźców. Naprawdę musisz bezmyślenie powielać każdą brednię?
J.P🧶2019.11.30 13:20
Panie Bodakowski, około 90% Polaków bardzo lubi psy, bo to najlepszy przyjaciel człowieka, wierne to to jest i bezinteresowne. Hitler też lubił psy. Pan taj sobie siedzi w tym domu i wymyśla głupoty czy ktoś panu daje hasło- weganin, a pan dorabia treść?
Polak Ateista Dumny Gej 2019.11.30 13:59
baran
J.P🧶2019.11.30 16:25
Nie, jestem ryba - marzec.
Maria Blaszczyk2019.11.30 13:07
Borze szumiący, na ogół na Frondzie takie bzdury nie sa podpisywane. Jak pan bezrobotny redaktor nie wstydzi się wyjść na ulicę??? "Mit globalnego ocieplenia, sprzeczny z badaniami naukowymi" - globalne ocieplenie jest faktem, w wariancie wpływu na niego działalności ludzkiej - jest równie syskusyjny jak kulistość Ziemi. Niby są tacy, co twierdzą, że Ziemia jest dyskiem, piszą rónież książki na ten temat, choć nie wiem, czy mają akurat 388 stron, zresztą nie jestem pewna za czym byłby to argument - ale jednak nie nazwiemy teorii sferycznej Ziemi mitem... "Hitler był weganinem" - nie, nie był. Jadł produkty odzwierzęce, nosił skórzane buty itd... "Lodowce na Antarktydzie od 30 lat nie zmniejszają swojej objętości" - otóż lodowce na Antarktydzie gwałtownie topnieją od co najmniej 4 dekad. Od 1979 do 1989 roku Antarktyda straciła 40 miliardów ton lodu rocznieliczba ta wzrosła do 252 miliardów ton utraconych rocznie od 2009 roku, zgodnie z badaniem opublikowanym w poniedziałek w Proceedings of National Academy of Sciences. Oznacza to, że region traci sześć razy więcej lodu niż cztery dekady temu, co jest niespotykanym tempem w erze współczesnych. "Cykliczność klimatu" nie ma tu nic do rzeczy - to tak, jakby porównać naturalne zjawiska obumierania drzew do ich rabunkowej wycinki na drewno. Grenlandia nigdy nie była wolna od lodu. Wystarczy pomieścić w umyśle dwie dane - szybko wyobrazić sobie ten lądolód pokrywający 1 710 000+100 000 mniejszych lodowców kilometrów kwadratowych, czyli powierzchnię 5,5 raza większą od Polski na wysokość średnio 2135 m, co, jak nie trudno obliczyć daje nam 2 850 000 km³ lodu. Podzielone to przez powierzchnie oceanów, czyli 361 mln km² + trochę na morza i inne wody, daje nam ponad 7 metrów wysokości. Czyli - pan redaktor Bodakowski sugeruje, że nie było wówczas Gdańska, który leży 7 m n.p.m.? Nie wspominając już o Wenecji - 5 m, Amsterdamie - 0 m, Aleksandrii - 5 m itd...
Albert2019.11.30 13:21
Bodakowski to typowy katolik. Niepotrzebnie więc piszesz taki rozbudowany komentarz, bo Bodakowski się zgubi już przy "na ogół na Frondzie".
Prawda i koniec!2019.11.30 13:50
Nikt takich pedałów jak ty nie czyta i tej psychicznej powyżej. Won do szamba! Nie jesteś tu u siebie małpo!
Albert2019.11.30 13:58
A jednak przeczytałeś i nawet zareagowałeś. Coś więc z logiką u ciebie nie za bardzo, jak to zresztą u katoćwoków jest nagminne.
Maria Blaszczyk2019.11.30 15:46
Uważasz, kochany małpi krewniaku, że nie pasuję do tej szczujni? No chyba nie bardzo. Ale wiesz, "nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają".
leszczyna2019.11.30 23:55
Czy Grenlandia na pewno nigdy nie był wolna od lodu? Antarktyda była bez lodu i na tyle ciepła, że żyły tam dinozaury, ponoć w jurze i kredzie, jakieś 100 mln lat temu. Geolodzy twierdzą, że było kilka wielkich zlodowaceń na Ziemi, nawet obejmujących prawie całą planetę łącznie z oceanami. Przyglądam się różnym argumentom, choćby wyliczeniom, jakie podałaś. Czy wody w oceanach nie należałoby podać w metrach sześciennych podobnie jak objętość lądolodu na Grenlandii? Miary przeliczeniowe byłyby wtedy adekwatne. Z drugiej strony, może warto ograniczyć CO2, ale czemu mają to robić nie ci, którzy najwięcej go emitują? Jak z plastikiem: problem ma babcia nieumiejąca segregować śmieci, a nie globalny producent zalewający świat swoimi plastikowymi wyrobami. To budzi największy sprzeciw wobec twierdzenia o globalnym ociepleniu.
ryszard2019.11.30 12:22
Na martwej planecie nie ma : feministek , homoseksualistów , lesbijek, transwestytów , pedofili itp , całego lewackiego szmaciarstwa . Aha i tej suki Tokarczuk .
Ewelina2019.11.30 12:00
Nie dosc ze Hitler to byl wegetarianin (raczej nie wegan) , to byl bardziej tolerancyjny od dzisiejszych ekoterrorystow. Sam nie jadl miesa, ale w jego obecnosci goscie jedli co chcieli, nikomu nie narzucal swoich upodoban. Do tego doszlo ze Nazi jest bardziej tolerancyjny od dzisiejszychlewakow.
ed2019.11.30 11:33
Dobrze, że nie będzie piesków. Nie nadają się do jedzenia dla wegan wegetarian
Otto2019.11.30 11:25
pisraelici truja Polaków ruskim węglem, w doopie mają smog trujący i zabijający tysiące Polaków, olewaja jakość żywności sprzedawanej w polin mniej wartościowej ludnosci tubylczej, wycinaja lasy, promują transport kołowy, są za aborcją. pisraelici prowadzą antyekologiczną, antynarodową politykę!!!!! pisrael ruskie onuce!
Jack Em2019.11.30 11:41
Nie Polaków idioto tylko PO-je-bów !!! Dla was również wprowadzimy aborcję na życzenie i wycieczki na Sybir, ale "One way ticket" !
Otto2019.11.30 10:58
W sumie hasło "Ratuj pszczoły nie uchodźców" jest godne poparcia:) Jeszcze w towarzystwie przedchrześcijańskich symboli to w ogóle miodzio:) "Zielone skrzydło" NSDAP miało sporo ciekawych pomysłów (zelesianie, rrolnictwo ekologiczne, dbanie o przyrodę),a wielu NS nie jadło mięsa z powodów etycznych (cierpienie zzwierzat jako istot czujacych) a więc miało podłoże etyczne :)
Albert2019.11.30 10:49
"Lodowce na Antarktydzie od 30 lat nie zmniejszają swojej objętości, lodowce górskie w Skandynawii i Nowej Zelandii rosną," Jakbyś kiedykolwiek wyjechał ze swojej wsi, to zobaczyłbyś, jak to wygląda w rzeczywistości. Jostedalsbreen w ciągu ostatnich 10 - 15 lat cofnął się na oko z pół kilometra. Na Svalbardzie tak samo. W Nowej Zelandii tak samo. Reszty bzdur komentować nie zamierzam, bo tylko skrajny debil (czyli katoprawak) może podważać coś, co jest naukowo stwierdzonym faktem. Pewnie Bodakowski wierzysz także w chemtrails i w starego pryka pierdzącego w chmurki i wysyłającego swoje dzieci, żeby wykitowały na krzyżu dla dobra ludzkości, prawda?
Otto2019.11.30 10:48
A jezus był żydem i nie jadł wieprzowiny bo ma duży ślad węglowy:) Argumentacja ad hitleram jest do dooopy i watpliwa erystycznie ale katotliban się tym nie przejmuje. Katoliccy polscy kierowcy w swoich emisyjnych dieslach zabijają na przejściach setki Polaków każdego roku.
Polak Ateista Dumny Gej2019.11.30 10:46
Hitler był też katolikiem :)
ToJa2019.11.30 10:55
Cytując komentarz wyżej: "Walka z Bogiem rozpoczyna się od walki ze zdrowym rozsądkiem" Czyny A. Hitlera były zaprzeczeniem Ewangelii.
Seth2019.11.30 10:59
Czyny kościoła zaprzeczają ewangelii i co z tego?
Konfederata2019.11.30 10:40
Nie rozumiem jak ktoś kto startuje z listy partii narodowosocjalistycznej oskarża innych o taką samą dietę jak największy narodowiec w historii Adolf Hitler narodowy socjalista.
perypatetyk 2019.11.30 10:14
"Walka z Bogiem rozpoczyna się od walki ze zdrowym rozsądkiem"
Otto 2019.11.30 11:03
W sumie hasło "Ratuj pszczoły nie uchodźców" jest godne poparcia:) Jeszcze w towarzystwie przedchrześcijańskich symboli to w ogóle miodzio:) "Zielone skrzydło" NSDAP miało sporo ciekawych pomysłów (zelesianie, rrolnictwo ekologiczne, dbanie o przyrodę),a wielu NS nie jadło mięsa z powodów etycznych (cierpienie zzwierzat jako istot czujacych) a więc miało podłoże etyczne :)
perypatetyk 2019.11.30 11:04
"Walka z Bogiem rozpoczyna się od walki ze zdrowym rozsądkiem"
JONASIK2019.11.30 12:05
Twierdzenie, że ktoś ma monopol na zdrowy rozsądek jest ... pozbawione rozsądku. A w szczególności twierdzenie, że jakikolwiek światopogląd religijny ma coś wspólnego ze zdrowym rozsądkiem jest po prostu głupie, choćby z tego powodu, że są wzajemnie sprzeczne. CBDO
zz2019.11.30 10:12
Za PRL, gdy w Polsce były kartki na mięso, było bardzo wielu wegetarian. Za to komuchy żarli mięsiwo do woli, często niekoszerne. Tak jest i teraz, wszystkie te Sororze, Gatsy czy inne Buffety, którzy napędzają to 'ekologiczne' szaleństwo, mięso wpierdziela*ą tylko się uszy trzęsą. Tak samo nasi "wegetarianie", którzy w knajpach jedzą kotlety z jarmużu i piją mleko sojowe, na wyjeździe albo w domu wsuwają chabaninę tonami, bo dobra. Będą musieli wyrżnąć wszystkie zwierzęta hodowlane i dzikie, bo jak się te drugie rozmnożą, to wyrżną ludzi z głodu
Imi\304\2312019.11.30 10:03
Co za tęga głowa. Wybitny tuz intelektualny.
bezlitosny internauta2019.11.30 9:59
W pośredniaku byłeś?
Bulii2019.11.30 9:59
Fronda znalazła nowego wroga: Weganina. Spoko, ja to szanuję. Wszak każda durna ideologia musi mieć wroga. Skoro Bóg nie mówi do pewnych osób że będzie palił świat to chyba jest ok. No chyba że będzie palił swój świat z katolikami.
Historyk2019.11.30 9:59
A CO MÓWIĄ FAKTY: "typical day's consumption included eggs prepared in any number of ways, spaghetti, baked potatoes with cottage cheese, oatmeal, stewed fruits and vegetable puddings. Meat was not completely excluded. Hitler continued to eat a favourite dish, Leberkloesse (liver dumplings)." (Thomas Fuchs (2000). A Concise Biography of Adolf Hitler. New York: Berkley Books. p.78) Dla ciemnoty tłumaczenie na szybko: Typowy dzienny posiłek hitlera składał się z jajek przyrządzanych na różne sposoby, białego sera, płatków owsianych, owoców i puddingu warzywnego. Mięso także pojawiało się w diecie, jego ulubionym posiłkiem były pierogi z wątróbki.
anonim2019.11.30 9:58
Dziękuje Młodzieży za ich mądrość i myślenie o przyszłości! Jeszcze jest nadzieja , że ten kraj dźwignie się po katastrofie żoliborskiej!
Polak Ateista Dumny Gej 2019.11.30 13:58
ty dawny dzielnicowy powstałeś ,bo twa matka to SUKA a ty skurw....,---syn
Konfederata 2019.11.30 9:54
CO ZA BREDNIE KATOTALIBANU. AŻ OCZY KRWAWIĄ: Po pierwsze: Hitler był jaroszem, jadł ryby, nie jadł zwierząt lądowych ze względu na spore problemy z układem trawiennym, był także uzależniony od przeróżnych środków przeciwbólowych i podobnych. Po drugie: Hitler był katolikiem, wiele razy podkreślał że realizuje boski plan, krzyczał z mównicy o zwalczaniu ateistów i o tym że w końcu mu się to udało. Po trzecie: Hitler nienawidził mniejszości seksualnych, dlatego trzecia rzesza za namową kleru zwalczała mniejszości seksualne na równi z żydami czy Polakami. Po czwarte: Hitler całkowicie zakazał aborcji ludziom. 3 rzesza dopuszczała aborcję tylko u podludzi. Niemki i inni przedstawiciele urojonej rasy aryjskiej miały zakaz skrobania płodów. A CO NAJWAŻNIEJSZE? CIESZY MNIE OGROMNIE TAK LICZNA FREKWENCJA I TAKIE ZAANGAŻOWANIE MŁODYCH LUDZI KTÓRZY WIDZĄ ŻE MOGĄ COŚ ZMIENIĆ. W KOŚCIOŁACH PUSTKI, MŁODZI OMIJAJĄ JAK TYLKO SIĘ DA ZABOBONY, POKAZUJĄ ŻA PRAWACTWO, I IDEOLOGIA NACJONALISTYCZNOKATOLICKA OBRZYDZA ICH. BRAWO MŁODZI.
Jan Radziszewski2019.11.30 14:58
Mało wiesz o Adolfie Hitlerze + On nie był Katolikiem tylko żydem bratem masonem Loży B'nai B'rith a jak wiesz Masoneria podobnie jak żydzi od 2000 lat czci żydowskiego cezara /J19,15 Iz 14,12-15 zw. Czerwonym Smokiem /Ap 12,3 nn.) podobnie cóż Przyszła wieczność Donalda Tuska i jego popleczników z PO rysuje się w czarnych barwach - wybierają się do PIEKŁA a to dlatego że lider jest jednym z królików Antychrysta Antonio Tajaniego /syna Bp i hebrajskiej zakonnicy /który od czerwca 2023 r jawnie obejmie władzę w świecie walcząc z wiernymi Bogu Katolikami znacząc znakiem Bestii tj 666 przyszłych potępieńców /Chip rifid) Ap 13:11-17 11. Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. 12. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 13. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 14. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 15. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. 16. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17. i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. Ap 14:9-12 9. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10. ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia. 12. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Ap 14:9-12 9. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10. ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia. 12. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.
Jan Radziszewski2019.11.30 15:05
Mało wiesz o Adolfie Hitlerze + On nie był Katolikiem tylko żydem bratem masonem Loży B'nai B'rith a jak wiesz Masoneria podobnie jak żydzi od 2000 lat czci żydowskiego cezara /J19,15 Iz 14,12-15 zw. Czerwonym Smokiem /Ap 12,3 nn.) podobnie cóż Przyszła wieczność Donalda Tuska i jego popleczników z PO rysuje się w czarnych barwach - wybierają się do PIEKŁA a to dlatego że lider jest jednym z królików Antychrysta Antonio Tajaniego /syna Bp i hebrajskiej zakonnicy /który od czerwca 2023 r jawnie obejmie władzę w świecie Ap 13:11-17 11. Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. 12. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 13. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 14. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 15. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. 16. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17. i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. Ap 14:9-12 9. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10. ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia. 12. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Ap 14:9-12 9. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10. ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia. 12. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.11.30 9:52
Bodakowski, ty niedouczona szmato! Hitler nie był żadnym weganinem, a ty, tak jak on, nie jesteś nawet godny miana istoty ludzkiej. Jesteś zwykłym gównem. Ja zresztą też nie jestem weganinem, ale nie lubię takich matołów jak Bodakowski.
Onet2019.11.30 10:21
Co Björn trolusie zmiana nicka Ci niepomoże. Już prawie cię mamy. Pamiętaj co napisałeś o Wąsiki. Cela+