Jan Bodakowski: Czy chrześcijaństwo to kopia kultu Mitry? - zdjęcie
27.05.20, 20:24Fot. Philippe Chavin, via: Wikipedia CC 2.5

Jan Bodakowski: Czy chrześcijaństwo to kopia kultu Mitry?

34

Racjonaliści, ateiści i inni przeciwnicy katolicyzmu kłamią, że „chrześcijaństwo zaczerpnęło swe najważniejsze wierzenia, koncepcje, obrzędy właśnie od mitraizmu”. Taka koncepcja prezentowana jest między innymi w sztandarowej antykatolickiej pracy „I znowu zapiał kur. Krytyczna historia Kościoła” autorstwa Karlheinza Deschnera.

„Mitranizm jest starożytną religią perską, w którym [...] bogiem (choć wcale nie jedynym, bowiem była to religia politeistyczna) był Mitra”. Mitra nie był bóstwem najwyższy, ale to głównie jego czczono podczas misteriów. Mitraizm jest religią starszą od chrześcijaństwa – prawdopodobnie istniał już w XIII wieku przed naszą erą.

W Rzymie był znany od przełomu I i II wieku naszej ery – swoje obrzędy wyznawcy tej religii praktykowali w grotach. W Rzymie było 60 świątyń Mitry, świątynie takie były też na ziemiach dzisiejszej Anglii i Niemiec. O wyznawcach mitraizmu pisał Justyn Męczennik i Tertulian.

Nie ma źródeł pisanych po wyznawcach mitraizmu, religie tą znamy tylko z archeologicznych artefaktów i szczątkowych zapisów o jej wyznawcach, szczątkowych, bo było to wyznanie, którego teologia i rytuały były niedostępne dla profanów spoza grupy wyznaniowej (odmiennie od chrześcijaństwa).

Mitraizm był kultem synkretycznym. Mitraizm rzymski (o którym wiemy głównie od wschodnich ojców Kościoła i neoplatoników) różnił się od perskiego (o którym niewiele wiemy), ewoluował pod wpływem wierzeń, z którymi się stykał (chaldejskich i syryjskich).

Symbolem mitraizmu był byk. Mitra miał go zabić nożem i złożyć w ofierze słońcu, z ciała byka zrodziły się rośliny na ziemi. Mitra miał się narodzić ze skały i rzekomo część mu oddali pasterze (ten element rzekomego kultu pasterzy ma w oczach przeciwników katolicyzmu świadczyć o tym, że chrześcijaństwo jest kopią mitraizmu).

W rzeczywistości w źródłach dotyczących mitraizmu nie ma nic o pasterzach. Taki motyw związany jest z płaskorzeźbą z III wieku, na której w rzeczywistości nie wiele widać oraz z tym że na przełomie IV i V wieku naszej ery rzeczywiście taki motyw ma miejsce. Jednak w rzeczywistości to nie chrześcijaństwo inspirowało się mitraizmem, tylko mitraizm czerpał motywy z chrześcijaństwa, tak jak wcześniej czerpał motywy z innych wierzeń, z którymi się stykał. Dodatkowo ewangeliści nie wspominają o tym, by Jezus narodził się w grocie. Taki motyw pojawił się w apokryfie „Protoewangelia Jakuba”.

Zdaniem wrogów katolicyzmu chrześcijaństwo i mitraizm mają łączyć rzekomo takie rytuały jak: chrzest, bierzmowanie, eucharystia. Nie ma to żadnego potwierdzenia w faktach, bo nie znamy rytuałów wyznawców mitraizmu. Ze strzępów informacji o mitraizmie wiemy, że podczas obrzędu inicjacyjnego jedli chleb i wino (czyli to, co się zwykle jadało) i jakieś znaki czynili na czołach (nie wiemy jakie).

Z chrześcijaństwa mitraizm skopiował ideę trójcy, jaką miał być Mitra. Wyznawcy mitraizmu nie mieli sakramentów, ale wtajemniczenia, w treści i nazwy były zdecydowanie odmienne od sakramentów katolickich. Nie ma żadnych podstaw, by podejrzewać, że dla wyznawców mitraizmu Mitra był (jak Jezus dla chrześcijan) mesjaszem i pośrednikiem. Jedyne co łączy mitraizm i chrześcijaństwo to wiara w nieśmiertelność duszy, co nie jest dziwne, bo ta koncepcja była popularna wśród wielu wyznań – wierzyli w nią: faryzeusze, esseńczycy, zeloci i uczeni w Piśmie. Jednak nie ma dowodów, że „mitraiści wierzyli, że będą wskrzeszeni z martwych”. Gdy mamy dowody, że pierwsi chrześcijanie uważali niedziele za dzień święty, to nie ma dowodów, by tak samo niedziele traktowali wyznawcy Mitry.

Do najważniejszych różnic między chrześcijaństwem a mitraizmem należy zaliczyć to, że dla swoich wyznawców Mitra nie był jedynym ani najwyższym Bogiem, mitraizm był kultem politeistycznym, Mitra nie umarł ani nie zmartwychwstał, Mitra został stworzony, wyznawcy Mitry organizowali uczty, by uczcić zabicie przez swoje bóstwo byka. Niezwykle ważne było to, że wyznawcy mitraizmu do swej religii dopuszczali tylko mężczyzn, mając w pogardzie kobiety.

Z kłamstwem racjonalistów głoszących brednie, że chrześcijaństwo jest kopią kultu Mintry, rozprawił się w swojej (wydanej przez inicjatywę ewangelizacyjną ''Wejdźmy na szczyt”) pracy „Kościół bez cenzury” Jan Lewandowski.

Jan Bodakowski

 

Komentarze (34):

Jan Radziszewski2020.05.28 22:34
. Nic innego. (...) Inne sakramenty wspomagają was na tej drodze i posiadają moc Mojej, zawartej w nich obecności, a więc kto korzysta sakramentów świętych, ten już na ziemi przybliża się do nieba Żaden człowiek nie jest w stanie zapłacić za swoje grzechy, tylko, Ja mogłem za nie zapłacić i uczyniłem to, uczyniłem to dla wszystkich. Ten, kto nie chce uznać tej Prawdy, musi ją poznać po śmierci i w zależności od życia jakie prowadził jest mu dana łaska poznania i pokochania Mnie po śmierci lub nie! + Człowiek jednak musi uznać swojego Zbawiciela, bo zbawienie dokonało się poprzez Osobę Zbawiciela, poprzez Jezusa Chrystusa i tylko ten kto w Niego wierzy i kto Go uznaje swoim Zbawicielem, może być wzięty do Nieba. + Tylko w Jezusie Chrystusie dokonuje się zbawienie i tylko On jest drogą do Nieba. + Nie może więc wejść do nieba ten, kto nie zna swojego Pana i Odkupiciela. Dzieci, Ja cierpiałem za każdego z was, jednak nie wszyscy korzystają z tej łaski, ponieważ tylko poprzez wiarę możecie rzeczywiście mieć udział w tej Ofierze, a więc zostać zbawieni. Musicie uwierzyć, że to za was właśnie wylałem Moją Krew. Droga, jaką znajdują wszyscy Katolicy jest najprostszą i najkrótszą drogą do zbawienia. Wszyscy inni ludzie znajdują się w zupełnej ciemności i w zależności od wyznania mają dostęp do większej lub mniejszej ilości światła Oznacza to, że są otwarci na Moją Laskę w różny sposób (…) każdy człowiek jest powołany do służenia Mi w wieczności i każdy dostaje dość światła aby mógł być zbawiony!!!
Jan Radziszewski2020.05.28 22:30
. Powolne wycofywanie tego faktu z oczywistych prawd Kościoła stało się z powodu błędnego rozumienia tego stwierdzenia, a także na skutek nadmiernego otwierania się Kościoła katolickiego na wpływ innych religii. Człowiek chcąc podobać się drugiemu człowiekowi zaczął przeinaczać Prawdy Wiary, zmieniać ich znaczenie i przystosowywać Moje Przykazania przystosowywać Moje Przykazania do potrzeb nowoczesnego świata, w którym nie ma miejsca dla wybranych. + Każdemu chce się dać to samo miejsce w Niebie niezależnie od tego, kogo czci. + Jest to wielkie zło. które wyrządza szkody nie tytko w Kościele katolickim, ale również w innych społecznościach wiary, gdzie nie szerzy się przez to odświeżający powiew Prawdy o zbawieniu. + To Ja odkupiłem dusze i to Ja zadecyduję o ich miejscu wiecznego spoczynku. Człowiek został odkupiony przez swojego Boga. + Krew Boga stała się zapłatą za wieczne potępienie tych, którzy swoje szaty opłuczą w Jego Krwi, (...) człowiek grzesząc podlega wiecznej śmierci, a Syn Boży płacąc swoim życiem odzyskał dla niego życie. (...) Człowiek, zanurzając się w sakramentach Kościoła, staje się Bożym wybrańcem, a zatem każdy może być wybranym Boga, jeśli stanie się częścią święte¬go Kościoła, który stanowi cały lud Boży. Kościół jest Moim Izraelem, w którym znajduję upodobanie. To Mój lud wybrany, dla którego cierpię i dla którego otwieram bramy nieba. Czy gdyby człowiek mógł wejść do nieba, nie opłukawszy się wcześniej w tej drogocennej Krwi Boga, Bóg straciłby swoje życie na Krzyżu? Krzyż Zbawiciela jest jedyną drogą, po której wkracza się do nieba, ponieważ to Bóg zbawia człowieka, a nie dobre uczynki człowieka. Człowiek, nie znający Chrystusa, nie jest jednak z tego powodu wykluczany i strącany do piekła. Jednak kto nie pozna Chrystusa na tym świecie będzie musiał nauczyć się Go kochać w przyszłym świecie, bo nikt, kto nie uznaje Chrystusa za swego Pana i Króla, nie może przekroczyć bramy nieba, gdzie On króluje (...) Niech więc nikt nie sądzi, że znaj¬dzie się po śmierci w niebie, jeśli nie korzystał z sakramentów świętych. (...) Chrzest gładzi grzech pierworodny. Tylko chrzest.
Jan Radziszewski2020.05.28 22:26
Poza Kościołem nie ma zbawienia Pan Jezus: (...) chciałbym ci powiedzieć o naturze Kościoła. W jednej z Moich wypowiedzi na początku tego przesłania wyraziłem się dla was niejasno. Ksiądz prosił Mnie o wyjaśnienie tego, więc chcę mu to teraz objaśnić. Powiedziałem, że jestem Jeden, czy to Bóg Katolików, Żydów czy Muzułmanów. Mówiąc to, nie chciałem stwierdzić, jakoby wszystkie religie czciły tego samego, jedynego Boga, ale że każdy został zbawiony i stworzony tą samą, jedyną ręką i każdy pragnie w swojej duszy czcić Boga / tu podkreśla, że jest Bogiem wszystkich ludzi/ - każdy za Nim tęskni, jednak wiele Moich dzieci pobłądziło i dało się zwieść, dlatego nie oddają Mi chwały. Czczą swoje bóstwa, trwają w religiach, w których trwali ich rodzice a nie szukają prawdy! A prawda jest taka, że jestem Bogiem Jedynym w trzech Osobach. Kościół, który założyłem na ziemi, jest Kościołem Katolickim, a jego głową jest na ziemi papież. Tylko taki Kościół jest Moim prawdziwym domem, w którym zamieszkuję. Wszystkie inne religie nie są Moimi i nie mogę się w nich objawiać. + Zatem stwierdzenie, że zbawienie jest tylko w Kościele Katolickim, jest jak najbardziej prawdziwe. Żaden inny Kościół nie posiada Jezusa jako głowy i w żadnym innym Kościele, nie ma pełni sakramentalnej jedności z Osobą Boga. (...) Kościół Prawosławny jest najbliższy prawdy, ale musi podlegać Mojemu :zwierzchnikowi na ziemi, aby był w pełni zjednoczony ze Mną. (...) Wytłumaczę wam, jakie są tego przyczyny. Kościół ten sam założyłem właśnie po to, aby był dla was drogą do Prawdy! + Tylko ta droga wiedzie do pełni prawdy i poznania, zatem odchodzenie, nawet niezbyt dalekie od tej wyznaczonej drogi jest już oddalaniem się od Prawdy, a więc również od zbawieniu. Całą swą Miłość i Krew wylałem dla tego Kościoła, on jest skarbnicą Moich Łask, w nim zosta¬wiłem wam wszystkie narzędzia potrzebne do zbawienia dusz. Każda dusza prawdziwie uczestnicząca w sakramentach zbawienia uzyskuje Łaski, dzięki którym zbawienia dostąpi.
Jan Radziszewski2020.05.28 13:03
Pat "- +„nie odmawiaj. Moja córko, dziś pójdziesz że Mną w ciemną posiadłość Mojego wroga, aby zobaczyć, jak cierpią te dusze które Mnie odrzuciły. - Jezu, czy one są na zawsze zgubione?! - Te w piekle, tak. Inne, w czyśćcu, (bliskim – u bram piekła) są ocalone przeze Mnie i przez Moich umiłowanych, którzy wynagradzają i czynią pokutę. Nie bój się, ponieważ Moje Światło chroni cię i Ja jestem z tobą. Znalazłam się pod ziemią. To przypominało podziemną pieczarę, mroczną, oświetloną jedynie przez ogień. Było wilgotno, a ziemia lepiła się do stóp jak nieprzyjemne, czarne błoto. Widziałam wiele dusz w rzędzie. Były one przywiązane i jedynie ich głowy były widoczne: twarze w agonii. Panował ogłuszający hałas, jakby maszyn przy pracy, połączony z wieloma wrzaskami, biciem młotów i rozdzierającymi krzykami. Przed tymi głowami stał ktoś z ręką wyciągniętą i napełnioną lawą, chlapiąc nią twarze nabrzmiałe z powodu oparzeń. Zrozumiałam, że to był szatan.""
Jan Radziszewski2020.05.28 12:57
Pat w dziejach ludzkości zawsze Diabeł wybierał swoich czcicieli tzw wtajemniczonych Magów w Mity którzy czcili je w Misteriach czy bachanaliach dające upust wolności do grzechu /np Pijaństwo rozpustę sexualną por kult Majtreji Tzw. Buddy RAJU sexu tzn tzw. Gender LGBT Wiesz Przecież że Przykazania zostały dane żydom na Synaju miały one normować życie społeczności żydowskiej ale również promieniować na inne narody które czciły zamiast prawdziwego BOGA tzw bałwanów tzw Idoli - bogów za którymi stały tj i dziś również stają demony Piekielne spragnione kultu takiego samego jaki ma otrzymywać por medytację recytacja Mantry Joga sztuki walki sztuki teatralne przedstawiające tychże Bóg dopuścił ale kara czeka tychże czcicieli bo żaden nieochrzczony do NIEBA nie wejdzie /por Mr 16,16) dlatego podkreślam wszyscy nawet żydzi po śmierci wpadają do PIEKŁA a nieliczni zachowujący Prawo Boże do czyśćca u Bram Piekła w którym są karani przez te same demony które czcili na ziemi skąd dopiero przy końcu świata zostaną ochrzczeni mocą Ducha św i dopiero wtedy dopiero będą mogli przebywać w NIEBIE
Pat2020.05.28 9:50
Żródłem współczesnych religii monoteistycznych był kult Atona w Egipcie za czasów panowania faraona Amenchotepa.Była to krótkotrwała "rewolucja" religijna ale zostawiła ślady prowadzące do judaizmu i chrześcijaństwa
Jan Radziszewski2020.05.28 12:55
w dziejach ludzkości zawsze Diabeł wybierał swoich czcicieli tzw wtajemniczonych Magów w Mity którzy czcili je w Misteriach czy bachanaliach dające upust wolności do grzechu /np Pijaństwo rozpustę sexualną por kult Majtreji Tzw. Buddy RAJU sexu tzn tzw. Gender LGBT Wiesz Przecież że Przykazania zostały dane żydom na Synaju miały one normować życie społeczności żydowskiej ale również promieniować na inne narody które czciły zamiast prawdziwego BOGA tzw bałwanów tzw Idoli - bogów za którymi stały tj i dziś również stają demony Piekielne spragnione kultu takiego samego jaki ma otrzymywać por medytację recytacja Mantry Joga sztuki walki sztuki teatralne przedstawiające tychże Bóg dopuścił ale kara czeka tychże czcicieli bo żaden nieochrzczony do NIEBA nie wejdzie /por Mr 16,16) dlatego podkreślam wszyscy nawet żydzi po śmierci wpadają do PIEKŁA a nieliczni zachowujący Prawo Boże do czyśćca u Bram Piekła w którym są karani przez te same demony które czcili na ziemi skąd dopiero przy końcu świata zostaną ochrzczeni mocą Ducha św i dopiero wtedy dopiero będą mogli przebywać w NIEBIE
John2020.05.28 1:10
Platforma jest sektą Merkel.
Jan Radziszewski 2020.05.27 23:41
Lucyfer udzielił pochwały diabłom, którzy podali ten projekt i zobowiązali się wyszukiwać bezbożnych ludzi do głoszenia błędnych nauk; diabłów tych umieścił obok siebie. Inni diabli wzięli na siebie zadanie nadawania złego kierunku skłonnościom dzieci. Inni chcieli podburzać rodziców, aby zaniechali, nauki dzieci; dzieci natomiast chcieli buntować z kolei przeciw woli rodziców. Jeszcze inni okazali gotowość do wzniecania niepokoju pomiędzy małżonkami i dawania im powodów do naruszania powinności wierności. Wszyscy mieli natomiast dążyć do tego, aby rozsiewać pomiędzy ludźmi spory, nienawiść, niezgodę i zemstę, podżegać ich do pychy i zmysłowych skłonności, chciwości, pragnienia zaszczytów honorów, a ponadto zaszczepiać w nich argumenty przeciwko cudom Chrystusa. Przede wszystkim jednak zamierzali odwodzić śmiertelników od pamiętania o cierpieniach i śmierci Chrystusa, o dobrodziejstwach Odkupienia; chcieli sprawić, aby ludzie zapomnieli o piekielnych katuszach i wiecznym ich trwaniu. Poprzez te działania piekielne duchy chciały doprowadzić do tego, by ludzie swoje myśli i czyny skierowali ku rozrywkom i rzeczom zmysłowym, zapominając o stronie duchowe i zbawieniu duszy. Lucyfer wysłuchał rad diabłów i odezwał się w te słowa: „Wasze rady uważam za dobre i udzielam pozwolenia na ich wykonanie. Wszystko można łatwo osiągnąć u tych, którzy nie słuchają Zbawiciela; w stosunku do tych, którzy przyjmą prawa głoszone przez Niego, nasze działanie będzie utrudnione. Gotów jestem poświęcić wszystkie moje siły na prześladowanie z największą zajadłością tych, którzy postępują wedle przykładu Zbawiciela. Musimy toczyć przeciwko nim krwawą wojnę aż do końca świata. Będę się starał rozsiewać w tym nowym Kościele mój kąkol, to jest chciwość, zmysłowość, ubieganie się o zaszczyty, nienawiść i wszystkie przywary, których jestem władcą. Jeżeli grzechy wiernych będą się mnożyć, wtedy niewdzięczność ludzka pobudzi Pana do odmówienia im mocy łaski, którą wysłużył Zbawiciel. Jeżeli przez swoje grzechy ludzie zagrodzą sobie drogę do ocalenia, wtedy odniesiemy zwycięstwo. Powinniśmy doprowadzić ludzi do tego, aby utracili pobożność i upodobanie do rzeczy duchowych i Boskich, nie zważali na moc sakramentów i nie przyjmowali łask. Jeżeli śmiertelnicy wzgardzą tymi lekarstwami, wtedy będą podatni na nasze pokusy; zapomną o dobrodziejstwach Boga, nie będą pamiętali o własnym Zbawicielu i orędownictwie Jego Matki. Ta niewdzięczność oburzy Boga i pozbawi ich Jego laski. Wszyscy, nie szczędząc powinniście mnie wspierać w tym przedsięwzięciu
Jan Radziszewski 2020.05.27 23:37
. Ach ja nieszczęśliwy, jakie katusze przeżywam! Gdy Go kusiłem na pustyni, dałem Mu tylko sposobność do pozostawienia ludziom przykładu, jak mnie zwyciężać. Kiedy Go prześladowałem, dawałem Mu sposobność do nauczania pokory i cierpliwości. Kiedy namawiałem Judasza by Go zaprzedał i kusiłem Żydów, żeby Go ukrzyżowali, wtedy pracowałem nad własną zgubą a ocaleniem ludzi; nauka, którą zwalczałem, pozostała dla świata. Jakże mógł się tak bardzo upokorzyć Ten, który był prawdziwym Bogiem? Jakże mógł wycierpieć tyle od złych ludzi? Jakże Boska jest siła tego Człowieka, jakże mnie obezwładnia! Jakże potężna i niepokonana jest Jego Matka! Taka władza u zwyczajnego stworzenia jest czymś niemoż¬liwym; z pewnością uzyskała Ona silę od Wiecznego Słowa, które przyoblekła w ciało. Za pośrednictwem owej Niewiasty Wszechmocny toczył przeciwko mnie wojnę. Dopóki gniew mój nie zostanie zaspokojony nie przestanę walczyć z Maryją i ludźmi. Przybywajcie wszyscy diabli, aby obmyślić ze mną środki do tej walki." Następnie pod przewodnictwem Lucyfera duchy piekielne poczęły obmyślać sposoby, jakimi mogą zniweczyć owoc Zbawienia. Wszyscy zgodzili się na to, że niepodobieństwem byłoby zaczepić osobę Chrystusa, uszczuplić znaczenie Jego zasług lub sfałszować głoszoną przez Niego naukę. Należy natomiast szukać dróg i sposobów, aby odwodzić ludzi od korzystania z łask Bożych, uwodząc ich pokusami i sztuczkami. Dlatego najbardziej przebiegli szatani rzekli: Prawda, ludzie mają nową naukę i nowe prawo; mają też potężną Orędowniczkę i Pośredniczkę w osobie owej Niewiasty. Jednak ich skłonności i namiętności do rzeczy zmys¬łowych pozostają niezmienne. Jeżeli użyjemy odpowiednich środków i podstępnie przystąpimy do dzieła, to zniszczymy to, co zdziałał dla nich Bóg-Człowiek. Dlatego będziemy ludzi wabili, nęcili i wzbudzali ich namiętności, aż pójdą za nami nie zważając na nic. Rozdzielono rozmaite urzędy pomiędzy diabłów, grupując ich w szeregi, odpowiadające rozmaitym występkom. Postanowiono, że tu świecie pozostanie bałwochwalstwo, aby ludzie nie mogli poznać praw¬dziwego Boga i Jego dzieła Odkupienia. Na wypadek, gdyby bałwochwalstwo ustało, uznano za stosowne zaprowadzić na świecie kacerstwo i sekciarstwo. W tym celu miano wyszukiwać ludzi do szpiku złych i ogarniętych wszetecznymi skłonnościami — ci mieli zostać mistrzami i głównymi krzewicielami błędów. W piekle zatem, we wnętrzu tych jadowitych żmij, wylęgła się sekta Mahometa, kacerstwa Ariusza, Pelagiusza, Nestoriusza i inne odszczepieństwa, jakie pojawiły się od pierwszych czasów Kościoła i które się jeszcze zjawią, a które wyliczać nie jest rzeczą ani potrzebną, ani godną. Lucyfer zaaprobował te pomysły, bo sprzeciwiały się prawdzie Boskiej i burzyły podstawę zbawienia ludzkiego, to jest wiarę.
Jan Radziszewski 2020.05.27 23:34
"Gnosis" tj sekciarska Herezja MITRANIZMU to odpowiedź Piekła tzn Lucyfera i jego diabłów na "Ewangelię " Jezusa Chrystusa "Słowa Wcielonego " - Diabeł nie mógł nie zaatakować Prawdziwej Wiary KK tj Religii św KK ""Także nowe plany przygotowano piekle. Zostały opracowane podczas narady jaka się odbyła po zwycięstwie nad Piekłem i szatanem - Jezusa Chrystusa na drzewie Krzyża św . „Lucyfer wezwał wtedy do siebie wszystkie duchy piekielne, aby naradzić się z nimi nad zemstą. Odezwał się do nich w następujących słowach” : „ „Wam, co od tak wielu lat stoicie po mojej stronie i zawsze będziecie, dobrze wiadomo jakiej niesprawiedliwości doznałem od tego. Boga-Człowieka. Przez trzydzieści trzy lata zwodził mnie ukrywając Boską naturę i pokonał nas przez śmierć. Zanim przyjął ciało już go, nienawidziłem i nie mogłem uznać tego, że jest bardziej godny ode mnie był wielbionym przez wszystkich. Za ten upór zostałem oczywiście razem z wami strącony z nieba i przyodziany w brzydotę, która jest tak niegodna mojej wielkości i piękności. Ale bardziej od wszystkiego dręczy mnie to, że zostałem pokonany przez tego Człowieka i Jego Matkę. Od dnia gdy został stworzony pierwszy człowiek dążyłem do tego, by zgładzić Boga-Człowieka i Jego Matkę, a przynajmniej zniweczyć wszystkie Jego stworzenia. Usiłowałem doprowadzić do tego, aby Go nikt nie uznawał za Boga i nie słuchał. Takie było moje życzenie. Lecz teraz już na wszystko za późno albowiem zwyciężył mnie przez pokorę i ubóstwo. Zmiażdżył mnie swoje. cierpliwością, a w końcu przez cierpienia i swoją śmierć pozbawił mnie panowania nad światem. Dręczy to mnie tak bardzo, iż moja zazdrość i zajadłość nie zostałaby nasycona nawet wtedy, gdybym zdołał strącić Go z prawicy Jego Ojca i ściągnąć wszystkich jego zbawionych do czeluści piekielnych. Czy to jest możliwe, aby natura ludzka, która jest przecież niższa od mojej, została tak bardzo wyniesiona! Dlaczego Stwórca tak bardzo ją sobie umiłował, że połączył ją z sobą w osobie Wiecznego Słowa? Ludzie, jak bardzo Bóg, którego nienawidzę, kocha was i obsypuje swą łaskawością! W jaki sposób będę mógł zniszczyć wasze szczęście, nie mogąc zniszczyć przymiotów, które otrzymaliście? Cóż poczniemy, moi poddani? W jaki sposób przywrócimy nasze panowanie? Jak odzyskamy naszą siłę i zdołamy pokonać ludzi? Jeżeli bowiem śmiertelnicy nie okażą względem tego Boga-Człowieka, który ich z taką miłością odkupił, obojętności i nie¬wdzięczności, i wszyscy poświęcą Mu swe serca, to nikt nie będzie zważał na nasze kłamstwa. Ludzie wzgardzą wtedy naszymi złudnymi zaszczytami, umiłują umartwienie i ubóstwo porzucając skarby i bogactwa. Będą naśladować Zbawiciela a odtrącą to, co nastręczamy ich skłonnościom. Nasze państwo ulegnie wtedy zagładzie, wszyscy wybiorą szczęśliwość, którą utraciliśmy, wszyscy będą upokarzać się i cierpliwie znosić udręczenia, a mój gniew i pycha pozostaną nie zaspokojone
Leszek2020.05.27 23:08
Poziom wiedzy związanej z Odkupieniem człowieka po grzechu pierworodnym jest mniej niż zero . Jak ktoś nie wie skąd przyszedł i dokąd powinien podążać, o co w tym wszystkim chodzi, to opowiada takie pierduły ,że żal to czytać. Ciekawe dlaczego Fronda nie przytacza wytłumaczeń prostych, lecz wymagających. A zajmuje się samymi bredniami i głupotami pomyleńców. Jak widać zleceniodawca tego chce. Po co piękna prawda, niech panuje koronaświrus . Typowe działanie masoneri, opcja wielowektorowa. Jestem za a nawet przeciw, typowy Bolek.
Olej2020.05.27 22:40
Człowiek ma być dobry w sumieniu i prawie, gdy łamie prawo i schodzi na drogę zła zaczyna szydzić ze wszystkiego co go wiąże w czynieniu zła. Katolicyzm i chrześcijaństwom przeszkadza tak samo jak przeszkadzał Pan Jezus, gdyż przeszkadzała i przeszkadza prawda. Jak 2000 tys. lat temu zamordowano prawdę w osobie Pana Jezusa tak się tą prawdę morduje po dzień dzisiejszy. Wiara jest jednym a czynienie według prawa drugim. Człowiek żyjący w prawdzie nie będzie urągał Bogu gdyż prawda mu to uniemożliwi. Prawdą i faktem historycznym jest przyjście Pana Jezusa na ziemię, i prawdą jest Jego życie i słowa, którym Dawał świadectwo sobą i swoimi czynami. Człowiek daje świadectwo swoimi czynami i słowami, i to po nim zostaje jak jego ślad. I ten ślad jest zapisem życia każdego z nas, zapisem, kierującym każdą istotę w stosowne jej miejsce.
Nesse2020.05.27 22:17
To strasznie naiwne zakładać, że chrześcijaństwo jest takie wyjątkowe i nie czerpało z innych nurtów religijnych. W ogóle wszystkie wielkie religie i mitologie są do siebie bardzo podobne, gdyż opierają się na tych samych transcendentnych prawdach, świetnie to opisał Joseph Campbell w "Potędzę mitu", którą Panu serdecznie polecamam, aby wyszedł Pan z tych swoich wąskich horyzontów. No i cała obrzędowość wszystkich wielkich świąt w chrześcijaństwie, albo choćby okres w jakim one występują również maja swoją genezę w pogaństwie, bo chrześcijaństwo zwyczajnie było zbyt nieciekawe dla każdego szanujacego się choćby Słowianina ;) Pamiętajcie o tym, jak kolejny raz będziecie nakrywać do stołu dodatkowy talerz w wigilie, albo palić znicz na grobie 1 listopada.
Darek2020.05.27 23:10
Wyjątkowość chrześcijaństwa i jego masowość, czyli popularność wynika z jego prymitywizmu idealnie wpasowującego się w potrzeby i ignorancję tłumu. Zamiast rozprawiać nad przyczynowością, moralnością i konsekwencjami oraz przyczynami stanów wprowadza ułatwienie w postaci powszechnego zakazu myślenia i zastępuje myślenie i kierowanie się rozumem i moralnością na kastę kapłanów i ich czarodziejską książkę gdzie zawarte są odpowiedzi na wszystko, od przepisu na placki po życie pozagrobowe. Głupota jest łatwiejsza od myślenia dlatego jest znacznie bardziej popularna niż mądrość. Na tej samej zasadzie działa islam. Co ciekawe ostatni z monoteizmów judaizm mimo że stanowi bazę 2 powyższych zupełnie inaczej podchodzi do kwestii rozumu i wiedzy i nie ogranicza tak bardzo rozwoju, choć jako monoteizm stanowi oczywiście również religijną patologię boskiego monopolu. Wielość bogów jest bardziej zgodna z naturą i dopuszcza dyskusję, świat wartości idei, świat monoteizmu ogranicza powyższe i jak każdy monopol zawsze prowadzi do uciemiężenia i ubezwłasnowolnienia mas.
Nesse2020.05.27 23:26
Absolutnie się zgadzam Panie Darku! :) Ogólnie religie politeistyczne mają również to do siebie, że panteon bóstw jest bliższy człowiekowi, bo ci bogowie nie są tak idealni, popełniają błędy i ponoszą za nie odpowiedzialność. To sprawia, że ludzie potrafia sie z nimi utożsamiać. Potrafią się czegoś od nich nauczyć, zbratać, wziąć przykład i moim zdaniem jest to wspaniałe. W chrześcijaństwie taką rolę przejeli święci, gdyż Bóg jest obcy, niedostępny dla człowieka.
Jan Radziszewski2020.05.28 22:23
tylko Religia św KK wprowadza do NIEBA a ci inni zabawiają się w KK . który obejmuje KK wojujący na ziemi KK cierpiący dusze w czyśćcu; KK Zbawionych tj w NIEBIE
Urszula2020.05.27 23:43
Tu nie chodzi o to, że chrześcijaństwo było nieciekawe. Poganie byli przywiązani do swojej religii i obrzędów, niechętnie dali się przerobić na chrześcijan i długo kultywowali pogańskie obyczaje. Aby zapobiec buntom i walkom na tle religijnym chrześcijaństwo włączyło do swoich obrzędów praktyki pogańskie. Kto uważnie oglądał Krzyżaków to zapamiętał scenę ,gdzie Maćko rano przed bitwą, mówi do Zbyszka: Chodź, pokłonimy się słońcu. I czynią to. Jednocześnie Jagiełło każe odprawić 2 msze katolickie. Samo Boże Narodzenie to święto obchodzone przez pogan z okazji narodzin słońca.
Olej2020.05.27 22:01
Gdy się czyta Biblię od Księgi Wyjścia, i analizuje człowieka, wniosek jest jeden, człowiek do chwili obecnej się nie zmienił. Podłość, wiarołomstwo, niewdzięczność i twardy kark, jak Mówił o swoim ludzie wiedzionym do ziemi obiecanej, Pan Bóg. Ogrom zbrodni, krzywd, bluźnierstwa jest tak przytłaczający ludzkość, że nadejdzie czas sądu nad światem. Człowiek otwiera internet, czyta i jest przerażony tym co ludzie wypisują, czynią w kłamstwie, obłudzie , cynizmie. Część ludzkości płacze uciemiężona, druga się pastwi nad prawami boskimi i ludzkimi. Cześć świata jest jak konający zły łotr, wokół którego ziemia pęka a zdezorientowani niepewnością faryzeusze badają czeluść do piekieł. spuszczając weń sznur. Tak i dzisiejszy człowiek w niedowiarstwie bada czeluść i obśmiewa piekło, które go pochłonie. Dwa miejsca; Koloseum w Rzymie i stadion w Norymberdze - stadion olimpijski w Berlinie. Nocą słychać głosy przeszłości triumfu ,,woli'' triumfu najczarniejszego zła. Refleksja co z tego pozostało i wniosek co pozostaje z ludzkiej dążności w szaleństwie zbrodni kłamstwa ?
katolicka kretynizacja polski2020.05.27 21:00
JA KRETYN PASOZYT ZYDOWSKI W POLSCE WIERZE TYLKO W SREBRNIKI, KTORE DOSTAJE ZA SIANIE NIENAWISCI W POLSCE ZA BESZCZESZCZENIE WIARY POLAKOW . ROBIE TO BEZKARNIE BO CHRONI MNIE ZYDOKOMUNIETYCZNA KASTA W POLSCE.
anonim2020.05.27 20:59
Już w Starym Testamencie Bóg mówi o tym jak potraktuje bałwochwalców, czyli czcicieli Słońca, wszak to Słońcu składa Mitra ofiarę.
Kubiak2020.05.27 21:16
Wyznawcy Mitry, ci wcześni, nie znali Jezusa to czemu Bóg ma ich karać? Czcili Słońce bo rozumieli, że daje życie. Przejawiali jakieś zycie duchowe bez krwawych ofiar z ludzi co należy doceniać w prymitywnych społecznościach.
Urszula2020.05.27 23:34
No i tu się kłania błąd Trójcy Św. Nie znali Jezusa, ale znali Boga.
Urszula2020.05.27 20:47
Na pewno starożytne chrześcijaństwo różni się od współczesnego. We współczesnym chrześcijaństwie jest wiele pierwiastków hellenistycznych czy pogańskich, które nie mają nic wspólnego z nauką Jezusa. Już sam kult Marii nie jest biblijny.
Jan Radziszewski2020.05.27 23:52
powiedz mi Mądra inaczej jak przyszedł Jezus na ziemię - co może nie przez Maryję - to może bez Maryi zbawisz się kretynko protestancka jehowitko co może grzesznico - ty jesteś Pełna Łaski Niepokalanie Poczęta powiedz nam durna jakie ciało spożywamy może nie Maryi przecież Jezus ma ciało z Maryi i ma tylko 23 chromosomy od matki jeden x zamieniony na y mocą Ducha św. (bad naukowe ten fakt stwierdziły ) i dodam i ma tzw hola grupę lechicką nie semicką
Jacek Tomas2020.06.7 23:08
Wstydzę się że jestem jeszcze w k. katolickim jak takich pogańskich pajaców słucham. niedługo się dowiem że Bóg jest w 4 osobach. Proś o Ducha Świętego i czytaj Pismo Święte
Maria Blaszczyk2020.05.27 20:44
Strasznie zajęty pan redaktor na tym bezrobociu. Że aż przeczytać nie ma czasu tego, co napisał i liczba błędów przekracza nawet frondową średnią... "Mitra nie był bóstwem najwyższy"? "Część mu oddali"? Ale czego część? "nie wiele widać"? Docenić też należy wolność i swobodę pozostawioną przecinkom....
leszczyna2020.05.27 21:37
Fronda ciągle szuka dziennikarza i - jak widać - jeszcze nie znalazła.
Maria Blaszczyk2020.05.27 23:02
Dziennikarz to jedna sprawa - ale to jest kwestia niechlujstwa, takiej bylejakości. Nie oceniam tu sztuki dziennikarskiej, pojęcia nie mam o tym całym Mitrze, więc trudno mi mieć opinię na ten temat. Większość ludzi robi błędy tego typu, ale z szacunku do czytelników i języka warto jednak te co grubsze popoprawiać. Pan Bodakowski najwyraźniej tego tekstu po prostu nie przeczytał przed powieszeniem na stronie.
Sprzedajna Szmata G.Braun2020.05.27 20:41
W opinii ks. prof. Waldemara Chrostowskiego „znaczna część przedchrześcijańskiej tradycji żydowskiej, czyli tradycji biblijnego Izraela, została zachowana i przetrwała w chrześcijaństwie, a nie w judaizmie rabinicznym”. Jak informuje ksiądz profesor Chrostowski judaiści odrzucili 7 ksiąg Starego Testamentu obecnych w monoteizmie biblijnym, które są w katolickim kanonie Biblii: księgi Tobiasza, Judyty, Machabejskie, Barucha, Mądrości, Syracha, część Estery i Daniela. Księgi te przed stworzeniem judaizmu rabinicznego były obecne w Septuagincie czyli Biblii Greckiej, opracowanej w III wieku przed naszą erą, która była powszechnie przyjęta przez biblijnych Izraelitów mówiących po grecku (grecki był językiem biblijnych Izraelitów w diasporze). „Pod koniec I wieku po Chrystusie, w opozycji do chrześcijaństwa, rabini odrzucili Biblie Grecką, a wraz z nią księgi deuterokanoniczne”, działo się to w ramach procesu stworzenia jednej ujednoliconej wersji Biblii hebrajskiej. Odrzucone przez judaistów księgi Machabejskie opowiadają o wydarzeniach, które judaiści czczą w czasie święta Chanuka. Fragmenty odrzuconych ksiąg odnaleziono w czasie wykopalisk w Palestynie, między innymi w Qumran i w archiwach synagog na Bliskim Wschodzie (np. w Kairze), co jest dowodem, że były one w kanonie biblijnych Izraelitów.
what goes around comes around2020.05.27 20:39
Spuchnięty żydek "Leszek" Keller-Krawczyk wychodzi wręcz z tej swojej pożółklej skóry aby "zaistnieć". Smutny koniec starucha, na garnuszku państwa, przytwiedzony do krzesła w norze z której wyjść nie może. Męczy go insomnia, desperacja-depresja, może to tragiczny brak skutecznych lekarstw. Niech "żywot" tego zdesperowanego spuchniętego żydka będzie ostrzeżeniem dla tych kilku z was jeszcze jakoś funkcjonujących. Byłeś/ łaś skoorvysynem/ koorvą całe swoje podłe życie - masz podłą końcówkę. Przyznaje, że prawdziwym sadyzmem przyglądam się różnym obojętnym, stachom, izydorom-albertom, maryskom, agnieszkom, itp., jak się bezsilnie miotają - i nic nie mogą zrobić. NIC!
katolicka kretynizacja polski2020.05.27 20:33
oszuści przekształcili mitraizm do swoich celów i nazwali to chrześcijaństwem a później jeszcze inni oszuści pozmieniali to dla swoich potrzeb i dziś mamy tzw.kościół katolicki czyli dobrze działającą instytucję pasożytującą na ludziach rozsianą po całym świecie!
stan2020.05.27 23:50
Czy wiesz, że to właśnie Ty jesteś największym oszustem intelektualnym na tym forum? I szybko podchwytujesz każde oszustwo.
John2020.05.28 1:13
Dziadek trochę mało obeznany z klawiaturą, ale z milicyjną pałą owszem.