Jak powinna wyglądać adoracja Najświętszego Sakramentu? - zdjęcie
15.06.21, 12:36

Jak powinna wyglądać adoracja Najświętszego Sakramentu?

5

Jak powinna wyglądać adoracja? Czy powinna odbywać się w zupełnej ciszy? Czy można w niej korzystać z charyzmatów i w jakim zakresie? Czy dopuszczone (a czy zalecane) jest w niej: modlitwa brewiarzowa, katecheza jednego z członków wspólnoty? Co na to oficjalna nauka Kościoła Katolickiego?

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed „Królem Chwały” (Ps 24, 9-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest „zawsze większy”. Adoracja trzykroć świętego i miłowanego ponad wszystko Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom” (punkt 2628). Mamy zatem w modlitwie adoracyjnej uznanie swojej małości i zależności wobec Boga Stworzyciela, pokorę, pełne czci milczenie przed Bogiem, oparcie się na Nim, a także wysławianie Go. Adoracja Najświętszego Sakramentu to przebywanie przed nim wyrażające boską cześć dla Chrystusa obecnego pod postaciami eucharystycznymi, które jest połączone z pragnieniem naśladowania Go w ofiarowaniu siebie Ojcu i zjednoczenia się z nim w komunii (por. hasło „Adoracja Najświętszego Sakramentu” w I tomie „Encyklopedii katolickiej”).

W świetle powyższego widać, czym jest adoracja oraz jaka jest jej rola i cel. Istnieją różne formy adoracji, ale zawsze ważna jest świadomość obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, zachowanie szacunku dla Niego i Jego obecności oraz opisane powyżej nastawienie duchowe. Osobiście uważam, iż takiej postawie sprzyja modlitwa w ciszy, spontaniczna, synagogalna, brewiarzowa, w językach, śpiewem np. kanonów itp. Unikałbym podczas adoracji typowych spotkań charyzmatycznych oraz głoszenia katechez, gdyż można je przeprowadzić w innym czasie i miejscu. Zasada generalna: pamiętając, iż w Najświętszym Sakramencie jest obecny Chrystus oraz wiedząc, czym jest adoracja, jaka jest jej rola i cel, należy kierować się zdrowym rozsądkiem.


ks. Jacek Hadryś

Komentarze (5):

antoni.s2021.06.15 20:48
Nie wiem dlaczego, ale odpowiadając na to pytanie do głowy przychodzi mi rwanda, gdy uciekający przed maczetami hutu tutsi ratunku szukali w kościołach, a księża pozamykali im drzwi przed nosem aby chronić przed zbezczeszczeniem przenajświętszy sakrament, to chyba piękny przykład, prawda?
Wiosna2021.06.15 19:25
Modlitwa w językach to twór zielonoświątkowy, nie wiedząc co się bełkota równie dobrze można Panu Bogu ubliżać.
Kaczka basta!2021.06.15 17:48
Powinna wyglądać tak: łubu-dubu, łubu-dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu!
rebeliant2021.06.15 15:13
A jak powinien wyglądać pochód pierwszomajowy ?
Albert2021.06.15 12:58
"Jak powinna wyglądać adoracja Najświętszego Sakramentu?" - strumień ciepłego moczu załatwi sprawę.