Jacek Dehnel straszy bojówkami Macierewicza i faszystowską dyktaturą! - zdjęcie
10.04.16, 16:43

Jacek Dehnel straszy bojówkami Macierewicza i faszystowską dyktaturą!

"Moi drodzy, rzadko klnę (przynajmniej publicznie), ale teraz sobie pozwolę. Przestańmy pier(*)olić, że żyjemy w demokratycznym kraju, który wcale nie stacza się w faszystowską dyktaturę." - pisze w wielkim przestrachu Jacek Dehnel, poeta, homoseksualista, członek Rady Programowej Galerii Zachęta i felietonista tygodnika "Polityka"

Jacek Dehnel ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem i przytacza fragment wyjęty z kontekstu, na którym opiera swój wpis na facebooku straszący "faszystowską dyktaturą".

<<Narodowe Centrum Studiów Strategicznych opublikowało entuzjastyczny raport o planowanych bojówkach Macierewicza pt. "Koncepcja Obrony Terytorialnej w Polsce" gdzie jedzie już otwartym tekstem i w dziale "Zalety koncepcji" pisze:

"Wyposażona w broń maszynową, umundurowana formacja paramilitarna, może stanowić skuteczny środek zapobiegawczy (odstraszający) działaniom antyrządowym, a także wzmocni w wymierny sposób potencjał operacyjny formacji policyjnych w czasie pokoju."

(za: http://www.ncss.org.pl/images/PDF/Raport-OT.pdf)

Za działania antyrządowe będzie się w Polsce strzelać z broni maszynowej.>> - puentuje Dehnel.

Warto wobec tego przytoczyć większy fragment tego rozdziału:

"Najważniejszą zaletą opisywanej koncepcji jest, możliwość skutecznego działania przeciwko bieżącym zagrożeniom niemilitarnym występującym w coraz większym wymiarze na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Masowa imigracja ludności arabskiej i północnoafrykańskiej do takich krajów jak Niemcy, Szwecja, Austria, Dania, Francja czy Wielka Brytania, spowodowały istotny wzrost przestępczości zorganizowanej, a także przyczyniły się do destabilizacji funkcjonalnej aparatu administracyjnego państwa oraz wywołały spadek poziomu bezpieczeństwa społecznego. Utworzenie komponentu terytorialnego, podległego organom MSW i administracji samorządowej, zdolnego z uwagi na uwarunkowania formalno- prawne do podejmowania działań operacyjnych bez konieczności wprowadzania stanów nadzwyczajnych, stanowić będzie potencjalnie skuteczny środek zapobiegawczy wyżej opisanym zagrożeniom. Wyposażona w broń maszynową, umundurowana formacja paramilitarna, może stanowić skuteczny środek zapobiegawczy (odstraszający) działaniom antyrządowym, a także wzmocni w wymierny sposób potencjał operacyjny formacji policyjnych w czasie pokoju. Analiza wydarzeń społeczno-politycznych ostatnich 3 lat stwarzają konieczność gruntownego przeanalizowania powyższego zagrożenia oraz źródeł środków zapobiegawczych. Prezentowane rozwiązanie stosuje w chwili obecnej państwo austriackie."

Wnioskujemy zatem, że w Austrii jest "faszystowska dyktatura" panie Dehnel?

kz/facebook