Islam obnażony. Cytaty z Koranu, które mówią wszystko - zdjęcie
18.01.19, 11:15Fot. Cezary Piwowarski via Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Islam obnażony. Cytaty z Koranu, które mówią wszystko

25

Arabskie słowo dżihad znaczy „oddawać swe siły dla Allaha”. Rozumie się przez to całkowite zaangażowanie słowem i czynem, mobilizację swoich sił, swojego czasu, swojego mienia i stanowczo również broni. Dżihad jest też tłumaczony jako „święta wojna” ponieważ to Allah dał rozkaz do tej „misja miecza”, on jej towarzyszy i prowadzi do zwycięstwa. W islamskim prawie pojęcie to dotyczy walki przeciw niewiernym, nie-muzułmanom.

Koran zna wiele różnych pojęć na określenie walki i wojny. 33 razy mówi on o „qui tal” czyli „walce z bronią”. „Qui tal ma na celu rozprzestrzenianie przemocą islamu na cały świat. 95 wersów Koranu tworzy fundament islamskiego prawa wojennego:

„Ci, którzy wierzą (w Allaha), walczą (qui tal- z bronią) na drodze Allaha, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie więc z poplecznikami Szatana.”(Koran 4,76)

„Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra.” (Koran 2,216)

„I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Allaha gorliwością, na jaką On zasługuje! On was wybrał.” (Koran 22,78)

Dwanaście razy Koran przytacza stanowczy nakaz Allaha krwawej walki.

Wojna jest obowiązkiem każdego zdrowego muzułmanina i każdy muzułmanin musi ją wspierać. Kto się nie udziela, nie wspiera wojny przynajmniej finansowo, ściąga na siebie gniew Allaha i będzie ukarany torturami i mękami w wieczności. Ponad 320 razy grozi się wygodnym muzułmanom ciężkimi karami, aby uczynić ich uległymi, posłusznymi. Muzułmanina, który nie walczy, ani nie zbroi wojowników, tego Allah dotknie nieszczęściem w Dniu Ostatecznym. (Hadis według Ibn Madża).

Sam Allah prowadzi walkę z przeciwnikami islamu: „To nie wy ich zabijaliście, lecz Allah ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzucałeś, lecz to Allah rzucił.” (Koran 8,17).

Allah pomaga swoim wojownikom: „Oto mówiłeś do wiernych: ‘Czyż wam to nie wystarczy, że pomaga wam Pan wasz trzema tysiącami zesłanych aniołów?’ Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni i jeśli oni zaatakują was niespodziewanie, to dopomoże wam Pan wasz pięcioma tysiącami aniołów, wyróżnionymi.”(Koran 3, 124-125)

Pięć razy nakazuje Allah w Koranie zabijać wszystkich nie-muzułmanów (dwa razy w 2,191; w 4,89; 4,91; 4,95). Ci muzułmanie, którzy poddają się woli Allaha i prowadzą nakazaną przez niego krwawą wojnę są prawdziwymi muzułmanami. Błędnym jest nazywanie ich islamistami, fundamentalistami lub ekstremistami.

Święta wojna przynosi muzułmanom wielką nagrodę.„Niechże walczą na drodze Allaha ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Allaha i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.”(Koran 4,74).

Dziewięć wersów Koranu dotyczy prawa łupu a trzydzieści wersów dotyczy zdobytych niewolników.Allah pozwala brać zakładników i wymuszać okup: „Allah obiecał wam liczne łupy, które weźmiecie.”(Koran 48,20).

Mahomet w imieniu Allaha wysyłał drużyny śmierci, aby zabijały jego przeciwników i podpalały kraj wroga. (biografia wg Ibn Hischama).

To, że islam jest religią przemocy, widać nawet w nazwach poszczególnych sur Koranu:„Łupy” (8);„Zwycięstwo” (48);„Szeregi” (bojowe inaczej ordynki) (61).

Każdy muzułmanin, który zostaje zabity w świętej wojnie, jest uznawany za męczennika i otrzymuje w nagrodę raju wraz ze wszystkimi zmysłowymi rozkoszami (3,157; 3,169 i inne). Wiara w raj jest silną motywacją zamachowców samobójców:„Allah daruje mu jego grzechy przy pierwszej kropli jego krwi; jego mieszkanie w raju widać już z pola bitwy; będzie uwolniony od mąk grobowych i ochroniony przed wielkim strachem w Dniu Ostatecznym; będzie odziany w szaty wiary, poślubi rajskie dziewice i będzie mógł wstawiać się za siedemdziesięcioma osobami ze swojej rodziny” (Hadis wg Ibn Madża).

W rozdziale 22 Koranu, wers 78 widać, że wszystkie pokojowe wersy pochodzą z wczesnego okresu islamu: W Mekce Allah objawił ze względu na jeszcze małą i słabą społeczność:„Powstrzymajcie wasze ręce przed walką, módlcie się i płaćcie podatki religijne. Gdy im jednak (w Medynie) nakazano krwawą walkę, niektórzy obawiali się ludzi bardziej niż Allaha… Mówili; `Panie nasz! Czemu nakazałeś nam walkę z bronią`?”

Ponad 200 razy potępia Koran niewiernych (kafir), którzy nie chcą się poddać Allahowi jako „wrogów Allaha”:„Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym!”(Koran 4,101).„I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Allaha” (Koran 2,193).„Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Allaha i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi będzie tylko to, iż będą zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym.”(Koran 5,33).

Muzułmanom nakazane jest mścić się:„Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!” (Koran 2,191)

”Jeśli karzecie, to karzcie tak, jakbyście sami byli karani” (Koran16,126)

Według biografów Mahometa „Prorok Islamu” wszczął 66 wojen, z czego w 29 był przywódcą. Do dziś „Misja miecza” przyniosła śmierć milionom nie-muzułmanów. Podstawowe znaczenie dla „Misji miecza” ma tzw. „wers miecza” (Koran 9,5): „A kiedy mina święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę.”

Według islamskiej wykładni „wers miecza” anuluje wszystkie pokojowe wersy Allaha: „Wszystkie wersy Koranu, które nawołują do wybaczania niewiernym, zawierania z nimi przyjaźni, albo powstrzymywania się od szkodzenia im, są zniesione przez wers miecza.”(Djalaladdin as Suynti, al-Itqan fihlum al.-Qur`an, I-Il, Kairo o.J.).

Według islamskiej nauki świat podzielony jest na dwa „domy”: W„domu pokoju”panuje islam. Do czasu, aż ten pokój Allaha będzie osiągnięty, muszą być wszystkie narody zwalczane w„domu wojny”. Pokój będzie dopiero wtedy osiągnięty, gdy królestwo islamu obejmie granice Ziemi. Tylko w takim sensie islam jest „religią pokoju”. Kto przesyła islamskie pozdrowienie : „al.-Salal alaikum” wyznaje islam jako „religię pokoju” w „domu wojny”.

Dziś próbują muzułmanie bezkrwawo zdobyć kraje zachodnie dużą ilością dzieci, poprzez wprowadzanie lekcji Koranu do państwowych szkół, przez budowę meczetów jako bazy „na drodze do Allaha”, infiltrację partii politycznych, zakładanie własnych partii, przez przedsięwzięcia dialogowe, święta ekumeniczne i zdobywanie wpływowych pozycji gospodarczych i społecznych. Są w tym wspierani przez „odrealnionych” (osoby nie zdające sobie sprawy z realiów) z kręgu Kościoła i polityki.

Obserwowani przez niemieckie służby bezpieczeństwa gotowi do przemocy muzułmanie mogą być zaktywizowani przez agitatorów w każdej chwili.

Na podstawie: „Islam von A bis Z – Ein Kurzlexikon” autor: Adelgunde Mertensacker, Wyd.: Christliche Mitte.

Komentarze (25):

Amalia2019.01.18 19:36
Islam jest wygodną religią dla mężczyzn - mogą wymieniać łatwo żony na nowe, mieć równolegle ich cztery a do tego sporo "nałożnic", decydują we wszystkich sprawach, zwolnią się miejsca pracy bo kobiety wrócą w większości w domowe pielesze i będą musiały wykazywać posłuch. Tyle, że panowie już pełni urody kobiecej swobodnie na ulicach nie będą podziwiali....Islam zastąpi przynajmniej formalnie ateizm zaś resztki chrześcijan będą płaciły podatki na utrzymanie muzułmanów. Ten scenariusz jawi się jako co raz to bardziej prawdopodobny. Feministki i inni z LGTB znikną z przestrzeni publicznej, przestępcy zaczną się bać zważywszy na surowość prawa szariatu, a dzieci przybędzie... Jak to ksiądz Piotr Skarga rzekł - Pan Bóg odstępstwo od wiary prawdziwej mieczem pogańskim karze.
antyprawacki bicz2019.01.18 20:48
Twój sen się raczej nie ziści. Na całym świecie jest trend spadku religijności i nie chodzi jedynie o przechodzenie na ateizm. Ludzie religijni zaczynają sprowadzać swoje wierzenia do wymiaru stricte tradycyjnego, obrządków związanych ze świętami, ślubem, pogrzebem. Dotyczy to wszystkich religii bez wyjątku, za jakiś czas religia będzie prywatną sprawą, w wielu krajach już została do tego poziomu sprowadzona. Islam nic na to nie poradzi.
doda2019.01.21 21:40
Poradzi sobie, demografia wkrótce wygra
IbnJaqub2019.01.18 19:03
Pierwsi muzułmanie byli prześladowani i zabijani przez niewierzących i dlatego uciekli z swojej rodzinnej Mekki i musieli walczyć. Pierwsi muzułmanie sami zanim przyjęli islam byli bałwochwalcami, walczyli z swoimi rodakami, często braćmi i innymi krewnymi. Muzułmanie ci chcieli zmienić swoje społeczeństwa, walka służyła zmianie, islam był religią reformy. Dla odmiany w Biblii Żydzi mieli nakaz wymordowana ludzi z innej grupy etnicznej. To jest zasadnicza różnica walki w Koranie i walki w Biblii. W Koranie chodzi o reformę, a Biblii o ludobójstwo na wzór nazistowski
nikt znaczący2019.01.18 17:27
"Każdy muzułmanin, który zostaje zabity w świętej wojnie, jest uznawany za męczennika i otrzymuje w nagrodę raju wraz ze wszystkimi zmysłowymi rozkoszami"... zginął, patrzy a tu kotły ze smołą zamiast 72 dziewic.
Foster2019.01.18 17:11
Dziwne - muzułmanie od wieków żyją w Polsce, wierzą w Allaha i są bardzo dobrymi Polakami.
Zeniu2019.01.18 14:47
A to islam ma pecha. Bo nie maja nowego Koranu (tak jak katolicy Nowego Testamentu), ktory by uniewaznial stary kpran. Ale tez tylko w wybranych fragmentach. To znaczy jak ktos by sie zapytal " to Allah kaze zabijac za to czy tamto?" to muzulmanin na to " a nie, nie, nie. To bylo w starym koranie. Ale nowy Koran uniewaznil to i teraz Allah jest miloscia". Chociaz mozna by na wzor katolikow bronic sie przeniosnia, metafora " a nie, nie, nie. To metafora. I znaczy ona odwrotnosc zabijana. Nie rozumiesz bo nie masz daru wiary". :)
GAY Pride2019.01.18 16:29
Bredzisz islam ma ponad 300 interpretacji, wszystko zależy od poszczególnego imama. Dla przykładu jest islam potępiający homo i jest islam nie widzący w tym nic złego. We Francji są nawet meczety, do których chodzą się modlić geje-muzułmanie. Jest nawet meczet udzielający im ślubów w takim obrządku. Chrześcijaństwo nie ma tyle szczęscia jest dominująca nomenklatura katolicyzmu, która jest pełna zwyrodniałych treści, a reszta to mało znaczące chrześcijańskie odłamy. Przewagą islamu jest to, że w koranie nie ma niczego wprost, wszystko podlega widzimisie imama, w chrześcijaństwie jest pełno zdemoralizowanych treści, które są nie do obrony bez względu na wyznanie.
Riko2019.01.18 18:10
Ekspert od religi co? Żenada.
PatriotaPL2019.01.18 16:40
Unieważniający stary testament? Chciałbyś! Przecież Jezus też kazał zabijać tych, którzy nie chcą go słuchać! (Łk 19:27)
Riko2019.01.18 17:57
Nie kłam!!!
Szczepan2019.01.18 12:22
Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową (Mt 10,34n).
PatriotaPL2019.01.18 12:05
Biblia w najmniejszym stopniu nie ustępuje Koranowi względem mowy nienawiści. Nawet w Nowym Testamencie. https://rationalwiki.org/wiki/But_that_was_the_Old_Testament I nie ma co się tłumaczyć kontekstami i niedokładnością przekładów. Apologeci Koranu usiłują zaciemniać sprawę i rozmydlać prawdę dokładnie w taki sam sposób.
anonim2019.01.18 13:41
Giga dzięki za ten link! Czegoś takiego szukałem, żeby było w jednym miejscu. W rewanżu sprawdź: nonstampcollector, alley43, darkmatter2525 - inteligentne i rozrywkowe. No i teapotpilot. Wszystko na Youtube.
PatriotaPL2019.01.18 16:38
darkmatter2525 znam :) Polecam John Michael Godier i jego drugi kanał Event Horizon, uczta intelektualna dla zainteresowanych Wszechświatem.
Dzban2019.01.18 11:50
To chyba nikogo nie powinno dziwić, że islam to religia oparta na zasadzie nie wierzysz śmierć, przypomina mi to ,,Chrystianizacje'' pogan. Teraz czekam na najgorsze cycaty z biblii, może będzie krótszy artykuł, natomiast nie odbiegający znacznie od powyższego.
jan2019.01.18 11:29
Oto religia miłości!!!!! Ha ha ha ha Uśmiałem się jak norka
Jurek2019.01.18 11:28
I to ma być religia, większych bzdur nie widziałem
duke2019.01.18 11:25
Ciekawe, czy papież Franciszek o tym wie.
GAY Pride2019.01.18 11:24
....a może by tak cytaty z biblii, które obnażają zwyrodnialstwo katolicyzmu? To jest wszystko jeden pies!
Beavis&Butthead2019.01.18 11:33
Szykuj się do odsiadki za mowę nienawiści.
Andrzej_Krzysztof_Hahn2019.01.18 11:41
ty chyba nigdy nie czytales biblii..............poczytaj sobie a sie dowiesz ile w niej jest przemocy i okrucienstw.............skoro masz braki wiedzowe to nie pisz komentarzy
Beavis&Butthead2019.01.18 11:56
I ty też się szykuj do odsiadki, za "braki wiedzowe". Do odsiadki w szkole podstawowej.
GAY Pride2019.01.18 12:29
Stwierdzenie faktu to nie nienawiść podobnie jak potępienie religii propagującej zdemoralizowane treści wymierzone w niewinne grupy społeczne
w2019.01.18 11:35
Katolicyzm jest oparty na hierarchii, czyli decyduje głos papieża w określaniu doktryny. Biblia jest tylko pewną częścią katolicyzmu. Domaganie się cytatów jest bezzasadne.