Do radnych Białegostoku i Żyrardowa, którzy byli przeciwni uhonorowaniu mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" i gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" nazwami ulic Instytut Pamięci Narodowej zamierza przesłać materiały edukacyjne. Poinformował o tym na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor IPN, dr Jarosław Szarek.

Rada Miasta Białystok przemianowała ulicę im. mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" na ul. Podlaską; Rada Miasta Żyrardów - ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" zmieniła na dawną ul. Jedności Robotniczej.

Jak powiedział dziś na konferencji prasowej w Warszawie szef IPN dr Jarosław Szarek, Instytut zdecydowanie sprzeciwia się takim poczynaniom. Jak przypomniał, zarówno gen. "Nil" jak i mjr "Łupaszka" byli zasłużonymi bohaterami polskiej walki o wolność; obu zamordowały sowieckie władze okupayjne.

Prezes IPN poinformował też, że Instytut jeszcze dziś prześle do radnych Białegostoku i Żyrardowa materiały edukacyjne, które pozwolą im zrozumieć wartość dla losów Polski takich postaci jak gen. Fieldorf i mjr Szendzielarz.

Dr Szarek wskazał, że usuwanie z nazw ulic polskich bohaterów jest wyrazem przyjęcia argumentacji obowiązującej w Polsce Ludowej tuż po wojnie.

"Mija 30 lat od odzyskania wolnej i niepodległej Polski. Po tych latach musimy bronić nadal naszych bohaterów" - wskazał z goryczą dyrektor IPN.

bsw/niezalezna.pl, fronda.pl