Po dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS z dziennikarzami spotkali się sekretarz generalny partii Krzysztof Sobolewski i jej wicerzecznik Radosław Fogiel, którzy poinformowali o zatwierdzeniu zapowiadanych rozwiązań. Prezes Jarosław Kaczyński powoła 94 nowych pełnomocników okręgowych partii, którzy nie będą mogli łączyć tej funkcji z funkcją ministra, wiceministra ani członka prezydium Sejmu lub Senatu.

Krzysztof Sobolewski poinformował również, że w partii trwają prace nad nowym programem, który ma uwzględnić zmieniającą się sytuację geopolityczną. Radosław Fogiel zapowiedział natomiast konwencję, która ma odbyć się w czerwcu.

- „Ta konwencja będzie takim impulsem i początkiem objazdu kraju, i spotkań w terenie. Prezes (Jarosław Kaczyński - PAP) chciałby, aby takie spotkanie, w którym on weźmie udział, było w każdym z tych nowych 94 okręgów partyjnych”

- powiedział wicerzecznik PiS.

Okręgi te będą się pokrywać z okręgami wyborczymi w wyborach do Senatu.

Fogiel zaznaczył przy tym, że nie zmieniają się filary programu partii rządzącej.

- „To są: zrównoważony rozwój, sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich Polaków, podejście szanujące polską kulturę, tożsamość i tradycję”

- wymieniał.

- „To są najważniejsze filary, na których opiera się każdy nasz program i to się na pewno nie zmieni”

- podkreślił.

kak/PAP