Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie - zdjęcie
07.12.19, 08:25

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie

6

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg zlituje się nad swoim ludem

Iz 30, 19-21. 23-26

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan Bóg, Święty Izraela:

Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci.

Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idźcie nią!», jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo.

On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana.

Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni, w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jezus lituje się nad znękanymi

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (6):

adn.2019.12.8 9:24
"Błogosławiony" kaczor też wiele razy mówił (chyba coś ze 100 razy): "Jesteśmy coraz bliżej prawdy"
zbg.2019.12.7 21:20
Kościół od 2000 lat straszy ludzi królestwem niebieskim a na dziś mamy czasami niebo niebieskie i nic więcej.
Janek2019.12.7 11:41
Najlepiej utrzymywać ludzi w stanie zagrożenie, lęku, a to gender czy lgbt, czy znów koniec świata; bo wtedy się nimi najlepiej rządzi i wykorzystuje do własnych korzyści.
andrzejhahn32019.12.7 11:21
UWAGA................JEST TO OSTRZEZENIE DLA WSZYSTKICH ROZUMNYCH LUDZI .................wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej
AB2019.12.7 10:42
Miłosierny Boże, wesprzyj ludzi dobrej woli, nie pozwól pysznić się zdrajcom, nienawistnikom i sługom szatana!!
Szatan (pisane z wielkiej litery)2019.12.7 22:24
Pysznić czyli nieumiarkowywać jedzenie i picie. Sama przyjemność.