I to jest CUD!!! Oto NIEZNISZCZALNI święci - zdjęcie
01.12.20, 10:15Zdj. CC BY SA 3.0, Wikimedia Commons

I to jest CUD!!! Oto NIEZNISZCZALNI święci

48

Trwają nienaruszone mimo upływu lat, przecząc naturalnemu porządkowi. Szokują, są przedmiotem czci. I pozostają tajemnicą. Myśl o "wszystkich świętych" podąża przede wszystkim ku duszom zbawionych w niebie. Ale świętość dotyczy również ich ciał. Zdarza się, że ciała te zostają zachowane od rozkładu. Mimo że nie były konserwowane, a warunki pochówku jak najbardziej rozkładowi sprzyjały.

Zachowane ciała świętych

Gotowe za zmartwychwstanie

Trwają nienaruszone mimo upływu lat, przecząc naturalnemu porządkowi. Szokują, są przedmiotem czci. I pozostają tajemnicą.

Myśl o "wszystkich świętych" podąża przede wszystkim ku duszom zbawionych w niebie. Ale świętość dotyczy również ich ciał. Zdarza się, że ciała te zostają zachowane od rozkładu. Mimo że nie były konserwowane, a warunki pochówku jak najbardziej rozkładowi sprzyjały.

Amerykańska pisarka Joan Carrol Cruz w swojej książce "Niezniszczalni" (1977, wyd. polskie 1994) przytacza 102 takie przypadki świętych żyjących na przestrzeni 18 wieków chrześcijaństwa. Pierwszy dotyczy św. Cecylii, która poniosła śmierć męczeńską w 177 r. Jej ekshumowane po 777 latach ciało nadal pozostawało w pozycji, w której skonała: na boku, z twarzą zwróconą ku ziemi i raną ciętą na szyi, a palce jej rąk - jeden lewej i trzy prawej - były zgięte w milczącym wyznaniu wiary w Trójcę Świętą. Pozę tę oddaje rzeźba ówczesnego artysty Stafana Maderna, znajdująca się dziś w bazylice św. Cecylii w Rzymie, gdzie spoczywa patronka muzyki.

Przestudiowanie historii "Niezniszczalnych" może przyprawić kogoś o słabszych nerwach o zawrót głowy. Jednocześnie stawia przed nierozwiązywalnym chyba dylematem.

Wszyscy zmartwychwstaną we własnych ciałach, które mają teraz.
Sobór Laterański IV

Od śmierci wielu spośród tych świętych upłynęły wieki. Święta Żyta, której ciało spoczywające w szklanej trumnie w bazylice San Frediano w Lucca we Włoszech nadal jest kompletne, mimo że wysuszone i pociemniałe - zmarła 722 lata temu! Przetrwanie ciał wydaje się też niezależne od miejsca i sposobu pochówku. Zdarzało się, że były grzebane w długi czas po zgonie - choćby ciało bł. Bernardyna ze Sieny w 26, a św. Anieli Merici w 30 dni po śmierci. Spoczywały w wilgotnych, a nawet wspólnych grobach - jak pochowani bez trumny św. Katarzyna Bolońska czy św. Pacyfik z San Severino. Tak było też ze św. Charbelem Makhloufem, świątobliwym mnichem maronickim z Libanu, którego doskonale zachowane ciało odkryto w cztery miesiące po śmierci w 1898 r. zalane mułem, a mimo to przez dziesięciolecia towarzyszyło mu niewyjaśnione zjawisko wydzielania uzdrawiającego płynu przypominającego krew. Ciało św. Kolomana było przez dłuższy czas zawieszone na drzewie, ciało św. Jozafata Kuncewicza, unity-męczennika, wrzucono do rzeki, skąd wyłowiono je po niemal tygodniu. W przypadku trzech świętych: Franciszka Salezego, Jana od Krzyża i Pascala Baylona próbowano celowo - i całkowicie bezskutecznie - przyspieszyć rozkład ciał przez posypanie wapnem, by móc "bardziej higienicznie" przetransportować same kości lub oszczędzić wiernym "gorszącego" odoru.

Śmierć nieraz następowała wskutek ciężkiej choroby lub męczeństwa. Dodajmy do tego ekshumacje, przenoszenie z miejsca na miejsce, zabiegi mające na cełu pobranie relikwii i, delikatnie mówiąc, dość bezceremonialny sposób traktowania. A jednak w większości ciała te zachowywały "żywy" wygląd, pozostawały elastyczne (czego dowodzi choćby przykład św. Katarzyny Bolońskiej, w 12 lat po śmierci usadzonej na tronie, w której to pozycji pozostaje od ponad pięciu wieków w kaplicy macierzystego zakonu w Bolonii), często wydzielały przyjemny zapach, a czasem świeżą krew, pot lub czyste, wonne olejki. To musi co najmniej zastanawiać.

Formy kultu relikwii mogą się czasem wydawać - jak to określił Vittorio Messori w swojej książce "Opinie o Maryi" - "graniczące z makabreską". Jednak włoski dziennikarz podkreśla, że wierni wszystkich wieków oddawali cześć szczątkom ciał, które powołane zostały do chwały i na końcu czasów dostąpią zmartwychwstania. A słowa bp. Domenica D'Ambrosio, delegata Stolicy Apostolskiej ds. sanktuarium i dzieł o. Pio, rzucają dodatkowe światło na to zagadnienie: "Nie mamy tu do czynienia z fetyszyzmem. To podkreślenie godności i piękna naszego śmiertelnego ciała, które sstanowi jedno z naszą duszą".

TAJEMNICZY WYBÓR

Wśród świętych, których ciała zostały zachowane od rozkładu, mamy szereg postaci tak znanych jak Agata, Katarzyna Sieneńska, Rita z Cascia, Jan Boży, Kamil de Lellis, Filip Nereusz, Franciszek Salezy, Wincenty Pallotti, Jan Maria Vianney czy nasz ziomek Stanisław Kostka. Dlaczego akurat ci a nie inni zostali wyróżnieni w tak niezwyczajny sposób?

Wszystko ma swój kres,, więc w górę serca, bo przechodzimy od jednej rzeczy do drugiej, aż w końcu docieramy do wieczności. Nawet to, jak szybko sprawy tego świata znajdują swój koniec, powinno dodawać nam otuchy, ponieważ tym bliżej i szybciej zbliżamy się do owego kresu, ku któremu powinny zmierzać wszystkie nasze działania.
św. Teresa Małgorzata 
od Najświętszego Serca Jezusa,
karmelitanka bosa, zmarła w 1770 r.,
której nadal zachowane ciafo spoczywa
w kaplicy św. Teresy we Florencji

Odpowiedzi wprost na to pytanie próżno raczej szukać. Z całą pewnością zachowanie ciała nie jest dowodem świętości - choć oficjalnie stwierdzony został nadprzyrodzony charakter zachowania ciała św. Andrzeja Boboli. Podobnie jak rozkład ciała świętości nie zaprzecza. Gwardian klasztoru w San Giovanni Rotondo o. Carl Laborde po ekshumacji w 2008 r. ciała św. Ojca Pio przyznał, że miano nadzieję na ujrzenie go w zachowanym stanie, ale spełnienie tego oczekiwania nie zmieniłoby nic w podejściu do świętości stygmatyka. Jednak ciało jednego z największych świętych naszych czasów poddało się naturalnym procesom.

W tym kontekście warto może zwrócić uwagę na garść rozproszonych, a w tym miejscu zebranych szczegółów. Z ciała wielkiego i powszechnie kochanego świętego Antoniego z Padwy, zmarłego 13 czerwca 1231 r. prawdopodobnie na "brzuszną puchlinę", jaka wywiązała się m.in. wskutek wyczerpania w Wielkim Poście, podczas którego przez 40 dni głosił codziennie płomienne kazania pasyjne, doprowadzając tysiące wiernych do nawrócenia - w najlepszym stanie pozostają wciąż żuchwa, struny głosowe i język (którego żywa tkanka zaschła i poczerniała dopiero wskutek zabiegów konserwujących w 1981 r.) - "narzędzia pracy" każdego mówcy. Z pierwotnie doskonale zachowanego ciała św. Wincentego a Paulo, zmarłego 5 października 1660 r. ojca rozlicznych dzieł miłosierdzia - pozostało do tej pory nienaruszone serce. W zmasakrowanym ciele św. Andrzeja Boboli, zamordowanego 16 maja 1657 r., do dziś utrwaliły się ślady męczeństwa, jakie poniósł w obronie wiary. Oczy św. Katarzyny Laboure, zmarłej 31 grudnia 1876 r. wizjonerki, która dwukrotnie widziała Matkę Bożą, zachowały szaroniebieską barwę. Czy to również nie są przebłyski "Bożej świętości w narażonym na zniszczenie ciele"?

OD LOURDES DO NEVERS

Większość przypadków zachowania od rozkładu wspomnianych ciał jest dobrze udokumentowana. Jednak samo oddalenie w czasie tamtych wydarzeń może czasem skłaniać ku tłumaczeniu ich czymś w rodzaju legendy powstałej wokół postaci świętego. Pewien dystans bywa też skutkiem wcale nie odosobnionych praktyk, gdy szczątki świętych są eksponowane wewnątrz figur niebędących prawdziwymi ciałami - można tu przywołać choćby przypadek św. Franciszka Geronimo czy - z najbliższej przeszłości - św. Ojca Pio. Niektóre ciała świętych były też pierwotnie - jak np. św. Karola Boromeusza - lub wtórnie (po odkryciu ciała w dobrym stanie) - np. św. Katarzyny Laboure - poddawane zabiegom powstrzymującym rozkład. Nie jest też tajemnicą, że podobnym zabiegom poddawane są przed uroczystościami pogrzebowymi ciała papieży.

Wątpliwościom przeciwstawia się swoją autentycznością pośmiertna historia św. Bernadetty Soubirous, zmarłej 16 kwietnia 1879 r. w klasztorze w Nevers. Od dzieciństwa cierpiała na astmę, a potem na gruźlicę kości z komplikacjami, co było przyczyną śmierci. Ciało 35-letniej wizjonerki z Lourdes, dotychczas ukrywanej przez światem, chciały zobaczyć tłumy. Zaniepokojone tym "zamętem" władze, wyjątkowo podejrzliwe w czasach masońskiego antyklerykalizmu, zezwoliły na wystawienie ciała fylko przez trzy dni. Następnie złożono je w zaplombowanej dębowej trumnie obłożonej ocynkowaną blachą, sporządzając protokół podpisany nie tylko przez przedstawicieli Kościoła, ale także władz i policji. Pogrzeb odbył się 30 maja w krypcie kaplicy św. Józefa w klasztornym ogrodzie.

Ciała świętych męczenników i innych świętych obecnie żyjących z Chrystusem, ciała, które były Jego członkami i świątyniami Ducha Świętego, które pewnego dnia zostaną przez Niego wskrzeszone i obdarzone chwałą życia wiecznego/ powinny być czczone przez wiernych. Bóg zsyła ludziom przez nie wiele łask.
Sobór Trydencki

Po zakończeniu procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym, zgodnie z obowiązującą procedurą, przystąpiono do "rozpoznania ciała". Oficjalne raporty, ze szczegółowym sprawozdaniem dwóch lekarzy, spisane pod przysięgą i opatrzone pieczęciami, znajdują się w archiwach klasztoru przy ul. Soint-Gildard. Pierwsza ekshumacja odbyła się 22 września 1909 r. Wśród licznych świadków były m.in. siostry, które uczestniczyły w pogrzebie Bernadetty - poruszone, że widzą ją taką, jaką przed 30 laty składały do grobu. Dostrzegły one tylko jedną różnicę: głowa Bernadetty przechyliła się w lewo, a ręce przesunęły, co zmarłej nadało wygląd śpiącej. Habit był wilgotny, krucyfiks na piersiach pokryty śniedzią, "doskonale zachowane (wraz z paznokciami) ręce, skrzyżowane były na piersi, a palce trzymały przeżarty przez rdzę różaniec". Siostry umyły ciało i przebrały w nowy habit. Podwójna trumna została zespawana, zaśrubowana, zapieczętowana i złożona ponownie w poprzednim miejscu. Jezuita Andre Ravier, badacz życia św. Bernadetty, napisał w swojej pracy o niej: "bez wahania określono jej stan jako zadziwiający. Jej choroby, kondycja w chwili śmierci, wilgotność miejsca, gdzie złożone było jej ciało (...) - wszystkie te czynniki zdawały się sprzyjać rozkładowi ciała, do którego, pomimo wszystko, nie doszło".

Kolejne "rozpoznanie ciała" odbyło się 3 kwietnia 1919 r., znów w obecności władz kościelnych i świeckich. Dwa osobne raporty lekarzy Comte'a i Talona stwierdzały to samo: nadal doskonałe zachowanie ciała, które bez trudu można było przenosić. Pojawiły się na nim tylko pleśń i sole, co przypisano obmyciu ciała przed dziesięcioma laty. Trzecia ekshumacja, przed beatyfikacją, miała miejsce 18 kwietnia 1925 r. Doktor Comte miał wtedy możliwość zbadania niektórych organów wewnętrznych. W artykule, jaki opublikował w jakiś czas potem w piśmie medycznym, napisał: "To, co podczas badań zdziwiło mnie w sposób szczególny, to doskonale zachowany szkielet, bardzo dobry stan wiązań i skóry, a także elastyczność i jędrność mięśni (...) Najbardziej zadziwił mnie stan wątroby, którego po 46 latach od śmierci absolutnie nikt nie mógł się spodziewać. Ten tak kruchy i delikatny organ powinien bardzo szybko ulec rozpadowi lub zwapnieniu i stać się bardzo twardy. Jednak nacinając go w celu pobrania relikwii, zauważyłem, ze ma normalną, elastyczną konsystencję. Natychmiast pokazałem to towarzyszącym mi osobom i powiedziałem im, że nie wydaje mi się by ten fakt był pochodzenia naturalnego".

Od 3 sierpnia 1925 r. Bernadetta spoczywa w szklanym sarkofagu. Jej pełna wdzięku i naturalności pozycja, podobnie jak piękne, przykryte lekką maską woskową twarz i dłonie, poruszają do dziś odwiedzających kaplicę w Nevers. Przywołajmy jeszcze raz o. Raviera: "Tu Bernadetta nadal wykonuje swoją misję: jest obecna, modli się, zaświadcza (...). I będzie z nami aż do ostatecznego zmartwychwstania, niczym narzędzie, którym same Niebiosa posługują się, by nas zapewnić, że Bóg jest Miłością, i by pomóc nam przejść z ciemności grzechu do światła Łaski".

 

Lidia Molak


Tekst pochodzi z Tygodnika  "Idziemy"

31 października 2010

Komentarze (48):

Uczeń2020.12.1 20:23
Klecha na religii mówił, ze zruchanie truchła tej świętej to prosta droga do nieba - przynajmniej na chwile :)
Ksiadz potrafi2020.12.1 20:20
Pewnie nie jeden zwyrodniały klecha posuwał jej truchło gdzieś w zachrystii!!!
i to jest nieprawda!2020.12.1 18:35
" Wszyscy zmartwychwstaną we własnych ciałach, które mają teraz. Sobór Laterański IV"
VIKI2020.12.1 15:28
BERNADETKA ZMARŁA W ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA CIAŁA które już nie jest obchodzone ale jaki znak pozostawił nam BÓG w tej pokornej świętej!!
Zdejmijmy zatem woskową maskę2020.12.1 16:39
by się przekonać, ile warty jest ów znak.
Styki2020.12.1 14:11
Oczywiście objawienia Maryi i liczne cuda przy źródle bardzo nie były w smak umysłom postępowym i światłym masonom, zarządzili, by “unieszkodliwić” małą Pastuszkę – jakież to przewotne, oni tacy “wielcy i możni”, boją się małej analfabetki, jakże mały i śmieszny, i nieporadny jest diabeł, by kneblować dziecko, “pacyfikować” dziewczynkę. Więc najpierw chcieli zrobić z niej wariatkę – jakież to podobne do tego, co się dziś wyrabia, chcesz komuś zamknąć usta? Uznaj go powszechnie za czubka i udowodnij to motłochowi, jak uwierzy – dobrze, masz sprawę z głowy – barbarzyństwo to zdumiewa, a zdaje się być nieśmiertelne. Kiedy masoństwo nie mogło znaleźć “haka” i dowodu na “czubkowatość” dziewczęcia, postanowili uciec się do podstępnego acz prymitywnego fortelu. Pokazali Dziewczątku portret ówczesnej cesarzowej Eugenii (ostatnia monarchini francuska, kobieta wielce kochająca Boga, słynąca z wielkiej urody i intelektu). – Czy ta pani, którą widzisz w grocie, jest tak piękna, jak ta, na tym portrecie? (Bernadka doskonale wiedziała, że to cesarzowa). – Ta pani? To jest nic w porównaniu z Najświętszą Maryją!!! TO JEST NIC!!!! Zaistniał więc protokół “o obrazę cesarskiego majestatu” . Wkrótce cesarzowa odpisała: “Ależ ta mała pastuszka jest mądra, bo i czymże jest istota ludzka wobec majestatu Najświętszej Maryi Panny! Jestem przekonana, że nie ma we Francji prokuratora tak nierozsądnego, aby żądał ukarania tego dziecka za wypowiedzenie prawdy religijnej”. Tak Niebo zamknęło usta bluźniercom masonom i lud mógł spokojnie pielgrzymować do Groty Objawień i dostępować licznych uzdrowień. Masoństwo nie chciało dać wiary w objawienia? Nie, oni może bardziej wierzyli w te objawienia niż protestanci, ale to im nie pasowało, “trzęśli portkami”, bo lud zaczął gromadnie chwalić Maryję, a to zakrawało na nieposłuszeństwo, na myślenie katolickie, ludzie prości dostępowali spektakularnych cudów i zjawisk. Francja była wtedy w wichurze zmian politycznych i społecznych, szerzył się wojujący ateizm i namiętna walka z Kościołem Katolickim
Styki2020.12.1 13:56
Gdy kiedykolwiek będziesz na pielgrzymce do Lourdes i Nevers, to pamiętaj, patrząc na szklany sarkofag, że jest tam cudownie zachowane, nietknięte ciało św. Bernadety Soubirous. To jest ta sama twarz i oczy, które 18 razy oglądały objawiającą się Matkę Bożą w Lourdes; te same ręce i palce, które przesuwały ziarenka różańca przed, i w czasie objawień, i odgrzebały cudowne źródło wody; te same uszy, które słyszały orędzie Maryi, i te same wargi, które przekazały niedowierzającemu proboszczowi imię Maryi — Niepokalane Poczęcie; to samo serce, które było zakochane w Miłości. Od ciała św. Bernadety emanuje wewnętrzny głos. Tutaj, w znaku swego nienaruszonego ciała, w sposób duchowy jest rzeczywiście obecna, modli się i daje świadectwo. Będzie tutaj do czasu powszechnego zmartwychwstania w dniu Sądu Ostatecznego. Jest i będzie znakiem wzywającym do nawrócenia, do przyjęcia radosnej prawdy, że Bóg jest Miłością, że tylko Jego miłość może nas przeprowadzić ze strasznej niewoli grzechu do radości i wolności dziecka Bożego. Ja bylem i widzialem dlatego moge to potwierdzic.
"...ta sama twarz...te same ręce i palce..."2020.12.1 16:41
Woskowa atrapa, zabobonny naiwniaku.
Aleks.....2020.12.1 18:11
"Piszesz, że "woskowa atrapa"??? Aż tak cię to zdenerwowało, bardzo cię boli jak mówi sie o świętych czy o KK? .... Za duże masz wyrzuty sumienia, to widać!... Dlatego mimo wszystko chcesz o tym zapomnieć, wyzywając innych świętych....! Nigdy ci się to nie uda...! Zapamiętaj to sobie! PISZĄC TAK, ....TO TY JESTEŚ JUŻ TYLKO ATRAPĄ CZŁOWIEKA!...NIESTETY...!
Pokolenie JU2020.12.1 13:20
Szopka dla prostego ludu. Wiadomo od dawna ze oni tam leza zgnici, a maja tylko widoczne odlewy z wosku. W sumie to dobrze obrazuje czym jest caly katolicyzm ...
Mateusza 23,272020.12.1 13:25
"Podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa."
Jest Fronda? Jest wtoreczek? Jest LOLcontent!2020.12.1 13:14
"jednak nacinając go w celu pobrania relikwii, zauważyłem że ma normalną, elastyczną konsystencję"
Wątróbka z cebulką?2020.12.1 13:17
Jestem na tak!
Jasiu-Tadziu Realshit-Woleński "tanakashitshow"2020.12.1 13:14
Może, dla urozmaicenia, kilka słów na temat judaizmu, rabinów, hmm ...? Co to oni wyprawiają z nożem w łapie z niemowlakami, jak nieprzyjemnie mordują zwierzynę na kolacje szabesowa. Dyplomatycznie omijasz ten temat. A dla katola krwiopijcy to temat iście fascynujący.
Styki2020.12.1 12:55
Dziekuje Ci ,za to serce, ktore mi dales, tak delikatne i wrazliwe, a ktore przepelniles gorycza...(wg Fonti vive, Caravate, wrzesien 1960). Jej testament wyciska lzy z oczu.
Styki2020.12.1 12:37
Jest tez w testamencie takie zdanie: Dziekuje za dni,w ktore przychodzilas Maryjo, i za te,w ktore nie przyszlas- nie bede Ci sie umiala odwdzieczyc, jak tylko w raju. Ale i za otrzymany policzek,za obelgi,za tych, co mnie posadzali o oszustwo, za tych, co mnie posadzali o robienie interesu... dziekuje Ci Matko.
Anonim2020.12.1 12:35
zaskakująco dużo wpisów negujących. tak na prawdę na podstawie widzimisię. Racjonalnie myślący człowiek bada, bierze pod uwagę fakty, i jak coś nie jest wytłumaczalne w obecnym stanie wiedzy, nie udaje, że tego nie ma. to że coś odbiega od normy i nasza nauka obecna nie jest w stanie wytłumaczyć, nie znaczy że tego nie ma. Parę set lat temu zajeździli kilku takich np. co twierdzili że sa jakies mikroorganizmy powodujące choroby - uwczesne środowiskio naukowe poprzez ostracycm doprowadziło niektórych do śmierci (że wierzą w krasnoludki). za sto lat będą dzieci w podstawówce się uczyć jak to wielcy uczeniu z naszych lat drwili z niektórych oczywistych faktów. tak to jest, współczesność była zawsze. ale szybko staje się przeszłością i średniowieczem, także nasza.
To nie widzimisię, lecz fakt2020.12.1 12:48
Naiwni wyznawcy podniecają się "niezniszczalnym" obliczem s. Bernadetty i o. Pio, a w rzeczywistości patrzą na woskowe/silikonowe maski, pod którymi kryje się coś niezbyt apetycznego.
Styki2020.12.1 12:57
zapomniales o silikonowej watrobie i wiazan.
Styki2020.12.1 12:58
err. wiazaniach
Wątroba miękka2020.12.1 13:15
a facjata zczerniała i zmumifikowana? Co komu po takim cudzie?
trzaska2020.12.1 13:20
ale geniusz z ciebie , nie wiedziałem że sylikon wymyślili w średniowieczu. Wg wikipedi jestinaczej:W roku 1943, w poszukiwaniu nowego tworzywa mającego właściwości naturalnej gumy, inżynier z laboratorium New Haven firmy General Electric w USA - szkocki wynalazca James Gilbert E. Wright eksperymentował z olejem silikonowym - klarownym, lepkim związkiem złożonym z krzemu połączonego z kilkoma innymi pierwiastkami.
Ojciec Pio żył w średniowieczu2020.12.1 16:37
ale tylko w sensie mentalnym, a maska, która obecnie skrywa jego zetlałe oblicze, jest wykonana właśnie z silikonu.
Vixen2020.12.1 16:46
Co ma tu do rzeczy średniowiecze, zdezorientowana trzasko?
"...nacinając go w celu pobrania relikwii..."2020.12.1 12:35
Fuj! Kult fragmentów zwłok to coś obrzydliwego!
Styki2020.12.1 12:23
W testamencie Bernadetta napisala: Dziekuje za to cialo,ktore mi dales, godne politowania, gnijace..., za te chorobe, piekaca jak ogien i dym, za moje sprochniale kosci, za pocenie sie i goraczke, za tepe ostre bole... dziekuje Ci Boze.
Styki2020.12.1 12:27
Watroba po 46 latach!! Jest na swiecie medyk , ktory to wyjasni?
Cudolub2020.12.1 12:51
Naszprycowanie konserwantami?
Styki2020.12.1 13:01
sam jestes konserwantem
Grizzly2020.12.1 11:47
I to jest kłamstwo dla frondodebili! Woskowe maski na twarzy i rękach.
MK2020.12.1 12:25
sprawdź źródła zanim coś napiszesz. np. św. Bernadeta - 3 ekschumacje po 30, 40 i 45 latach od pogrzebu, kompletne protokoły lekarzy dokonujących oględzin i częściowej sekcji, coż więcej. dlaczego tak? i jak? nie wiemy. jak wielu rzeczy nie ogarniamy i wciąż się uczymy. fragment ostatniego raportu (po 45 latach) "..Podczas tej ekshumacji największe wrażenie zrobił na mnie doskonały stan, w jakim zachowały się, po czterdziestu sześciu latach po śmierci szkielet, włókniste tkanki, giętkie i mocne mięśnie, ścięgna i skóra. Po tak długim czasie każdy martwy organizm rozpada się, rozkłada i ulega zwapnieniu. Jednak, gdy kroiłem ciało, zorientowałem się, że ma ono konsystencję niemal normalną i miękką .." https://pl.aleteia.org/2018/05/05/nietkniete-cialo-sw-bernadety-niesamowite-raporty-lekarzy-po-ekshumacji/
"ekschumacje"2020.12.1 12:33
Sprawdź w słowniku ortograficznym zanim coś napiszesz.
MK2020.12.1 12:45
oczywiście przepraszam wszystkich za błąd. i dziękuję za przeczytania posta, :) pozdrawiam
Kinga2020.12.1 18:20
AJ, WAJ! A jakie dla całości sprawy ma znaczenie, że wyraz ekshumacja, napisano przez.. "ch"...! Przecież nie zmienia to postaci rzeczy! Tylko tyle masz do powiedzenia...? To dziwne? Na niczym innym się nie znasz!?
Vixen2020.12.1 11:42
Skoro Wszechmocny zapewnia wizjonerce z Lourdes pozgonną świeżość i urodę, po co "maski" na twarzy i rękach mumii? I skąd nagle u katolików takie przywiązanie do biologicznej powłoki?
adam2020.12.1 11:35
Cudem jest to że znalazł się list do Dziwisza od Isakowicza.I to jeszcze zanim Dziwisz został świętym..
"...przykryte lekką maską woskową..."2020.12.1 11:34
Woskowe/silikonowe maski skrywające zetlałe oblicze Bernadetty i Pio są zaiste cudowne!
ladychapel2020.12.1 11:01
Fenomenalne odkrycie archeologiczne w dżungli. Ma 13 kilometrów! W Kolumbii dokonano fenomenalnego odkrycia archeologicznego. W głębi lasu deszczowego natrafiono na ciągnącą się na niemal 13 kilometrów skalną ścianę wypełniona malowidłami sprzed 12,5 tys. lat. Nazwano ją "Kaplicą Sykstyńską Starożytności". - Mówimy o kilkudziesięciu tysiącach obrazów. Zbadanie ich zajmie całe pokolenia […] Obrazy są tak naturalne i tak dobrze wykonane, że nie mamy wątpliwości, że patrzysz na przykład na konia. Koń z epoki lodowcowej miał dziki pysk. Jest tak szczegółowy, że możemy nawet zobaczyć włosie. To jest fascynujące – powiedział profesor archeologii z Exeter University, Jose Iriarte. I tą kulturę, starszą od europejskiej o dobre 10 tysięcy lat, w ledwie niecałe 200 lat zniszczono, a jej obywateli, wymordowano prawie w pień, a wszystko dzięki zbrodniarzom od dwóch skrzyżowanych deseczek, którzy pływali tam "krzewić wiarę", czyli mordować ludzi całymi milionami i grabić, co tylko się da, ku "chwale bożej", ci sami "krzewiciele wiary" łapali całymi dziesiątkami tysięcy, ludzi w Afryce i połowie Azji, by wysłać ich tam, by stali się niewolnikami i ludźmi piątej kategorii, całe swoje życie pracując w pocie czoła i poniżeniu by ci "krzewiciele" mogli żyć jak cesarzowie.
Styki2020.12.1 12:11
To sie nazywa plaskostopie mozgowe i jest niewyleczalne.
trzaska2020.12.1 13:27
Jak ma się piernik do wiatraka tak twoje wypociny na temat malowideł a zachowaniem ciała. Cóż diabeł nie znosi prawdy i kluczy po bezdrożach myślowych.
Kinga2020.12.1 18:26
"ladychaplu"! Czyli Lechu Kellerze i inne twoje kretynizacje....! NIE ZMIENIAJ TEMATU....! ...CÓŻ PRAWDA CIĘ BOLI, NO NIE...? NIE WYTRZYMUJESZ JUŻ TEGO...?
f232020.12.1 10:45
Lenin również jest święty.
trzaska2020.12.1 13:29
Tak jak Ty.
Maru2020.12.1 10:17
Jak można być ateistą? To jest jakaś abstrakcja.
Natalja Siwiec2020.12.1 10:22
To tylko kwestia dystansu wobec wciskanych masowo bajek przez środowiska klerykalne.
MK2020.12.1 12:27
racjonalnie myślący człowiek bada, bierze pod uwagę fakty, i jak coś nie jest wytłumaczalne w obecnym stanie wiedzy, nie udaje, że tego nie ma.
Racjonalnie myślący człowiek2020.12.1 13:21
nie tłumaczy "religią" i "bogiem" zjawisk, które na danym etapie rozwoju wiedzy naukowej pozostają niewyjaśnione: https://www.asianscientist.com/2016/01/print/10-unsolved-questions-neuroscience/
Anonim2020.12.1 11:15
Jak można wierzyć w jednego boga, a nie wierzyć w tysiące innych?