Hilarion: Głosy przeciwko zbliżeniu chrześcijan są grzechem! - zdjęcie
27.02.16, 19:10

Hilarion: Głosy przeciwko zbliżeniu chrześcijan są grzechem!

1

Wystąpienia niektórych duchownych i wiernych rosyjskiego prawosławia przeciwko zbliżeniu chrześcijan różnych wyznań są grzechem – stwierdził metropolita wołokołamski Hilarion Ałfiejew, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Jeszcze niedawno informował on o otrzymywanych codziennie setkach listów, których autorzy sprzeciwiają się udziałowi rosyjskiej Cerkwi w Powszechnym Soborze Prawosławia.

Metropolita wołokołamski Hilarion Ałfiejew krytycznie odniósł się do rosyjskich przeciwników zbliżenia między rozdzielonymi chrześcijanami, którzy uważają to za normę i oczekują pogłębienia podziałów. Stwierdził, że nie należy ich uspakajać ale wezwać do nawrócenia i odszukania na kartach Ewangelii słów modlitwy i przykazania Chrystusa o jedności Jego uczniów. Podziały między chrześcijanami naruszają to przykazanie. Zdaniem rosyjskiego hierarchy prawosławnego Jeden Święty Kościół Powszechny, Apostolski jest nie podzielony i w pełni realizuje się w Kościele Prawosławnym ale chrześcijanie są podzieleni i nie mogą wspólnie przeżywać Eucharystii. Uważać to za normę jest grzechem.

Według słów metropolity Hilariona obecny dialog prawosławno-katolicki dąży do celów wyrażonych we wspólnej deklaracji papieża Franciszka i patriarchy Cyryla po spotkaniu na Kubie. Hilarion Ałfiejew zapewnił jednak, mimo wszystko chcąc uspokoić przeciwników pojednania, że w dialogu tym nie ma nic ukrytego i nie wykracza on poza ramy wspomnianej wcześniej deklaracji.

bjad/Radio Watykańskie

Komentarze (1):

anonim2016.02.28 4:31
Proszę?