18.01.19, 12:00

Herezja Lutra - największy dramat tysiąclecia

– Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz przypomina konkretne fakty, które zadecydowały o tym, że reformacja Marcina Lutra stała się najbardziej uniwersalną, rozpowszechnioną herezją wszechczasów – czytamy w opisie nagrania.

– Po upadku grzechowym, po grzechu pierworodnym, jako pierwszym największym dramatem w dziejach świata, nastąpił drugi w postaci odrzucenia, umęczenia, uśmiercenia, ukrzyżowania i złożenia ciała Pana Jezusa do grobu. Klasyfikuję herezję reformacji Marcina Lutra jako trzeci największy dramat w dziejach świata, z którym nawet wszystkie dramaty razem wzięte XX wieku – powiem szczerze – nawet nie można z nimi tego dramatu herezji reformacji Lutra i całego protestantyzmu porównać – mówi ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz w nagraniu opublikowanym przez RCS TV.

Poniżej pełne nagranie wykładu księdza profesora.

Komentarze

Tomasz Dydak2019.01.19 17:43
Widze ze fronda zeszla juz na psy
lolek2019.01.19 8:44
Polecam posłuchać/oglądnąć w niedzielę o godzinie 10:15 http://malinka.org.pl/transmisja/
Małgorzata Bien2019.01.18 19:26
Cytat z listu Marcina Lutra do Erazma z Rotterdamu: „Tylko ty, Erazmie, zrozumiałeś mnie prawidłowo. Nie chodzi mi o handel odpustami, ani o czyściec, ani o papiestwo, ale wyłącznie o zniewoloną wolę, która jest moim zasadniczym tematem. To nie biedny człowiek jest winny, lecz niesprawiedliwy Bóg. To Bóg spowodował, że Adam upadł. To Bóg sprawił, że Judasz stał się zdrajcą. Bóg jako stwórca dobra i zła”. Pan Bóg jest tylko jeden, również Kościół może być tylko jeden. Tylko ta instytucja jest prawdziwym Kościołem Chrystusowym, która głosi wolę zbawienia całego wszechświata z nieskończonej miłości. Wyobrażenie Kościoła Lutra i Reformacji nie ma nic wspólnego z rozumieniem Kościoła Chrystusowego. Luter twierdzi, że każdy chrześcijanin jest Piotrem. Czyli jednym słowem twierdzi, że nie potrzeba apostołów. Dlaczego? Ponieważ każdy człowiek jest, według protestantyzmu, częścią Boga, jest już boskością.Luter twierdził też, że Chrystus założył Kościół dla wybranych. Głosił, że Bóg wybiera do Królestwa Niebieskiego jednych, nawet żeby czynili największe zło. A drugich potępia, nawet gdyby czynili największe dobro i wrzuca do piekła. Dlaczego? Bo Bóg jest tak nieobliczalny. Katolicy z taką herezją nie mają żadnego pomostu. Katolickość jest „wielka”, bo przypomina każdemu człowiekowi ziemi: jesteś stworzony przez Boga i jesteś przez tego samego Boga zbawiony, ale przyjmij ten wielki, bezcenny i niezasłużony dar.
Małgorzata Bien2019.01.18 19:18
Cytat z listu Marcina Lutra do Erazma z Rotterdamu: „Tylko ty, Erazmie, zrozumiałeś mnie prawidłowo. Nie chodzi mi o handel odpustami, ani o czyściec, ani o papiestwo, ale wyłącznie o zniewoloną wolę, która jest moim zasadniczym tematem. To nie biedny człowiek jest winny, lecz niesprawiedliwy Bóg. To Bóg spowodował, że Adam upadł. To Bóg sprawił, że Judasz stał się zdrajcą. Bóg jako stwórca dobra i zła”. Pan Bóg jest tylko JEDEN, również Kościół może być tylko jeden. Tylko ta instytucja jest prawdziwym Kościołem Chrystusowym, która głosi wolę zbawienia całego wszechświata z nieskończonej miłości. Wyobrażenie Kościoła Lutra i reformacji nie ma nic wspólnego z rozumieniem Kościoła Chrystusowego. Luter twierdzi, że każdy chrześcijanin jest Piotrem. Czyli jednym słowem twierdzi, że nie potrzeba apostołów. Dlaczego? Ponieważ każdy człowiek jest, według protestantyzmu, częścią Boga, jest już boskością.Luter twierdził też, że Chrystus założył Kościół dla wybranych. Głosił, że Bóg wybiera do Królestwa Niebieskiego jednych, nawet żeby czynili największe zło. A drugich potępia, nawet gdyby czynili największe dobro i wrzuca do piekła. Dlaczego? Bo Bóg jest tak nieobliczalny. Katolicy z taką herezją nie mają żadnego pomostu. Katolickość jest „wielka”, bo przypomina każdemu człowiekowi ziemi: jesteś stworzony przez Boga i jesteś przez tego samego Boga zbawiony, ale przyjmij ten wielki, bezcenny i niezasłużony dar.
Józek2019.01.18 18:51
Polecam film Grzegorza Brauna "LUTER i rewolucja protestancka" otwiera szeroko oczy. Warto go obejrzeć.
lolek2019.01.18 16:12
Luter nie chciał rozłamu a naprawy kościoła. Kościół nie chciał reform i naprawy oraz uzdrowienia z choroby, na którą cierpiał. Kto ma rozum niech poczyta. KATOLIK NA TEMAT PROTESTANTYZMU NIE WIE NIC.
plankton2019.01.18 21:02
"Luter nie chciał rozłamu a naprawy kościoła" – no i "naprawił"! A co do protestantyzmu, to koń, jaki jest, każdy widzi. W samych USA jest kilkaset "kościołów" protestanckich, i "każdy sobie rzepkę skrobie". Nie wspomnę już o tym, że więcej mają wspólnego w Lutrem, niż Chrystusem i Apostołami.
V732019.01.18 14:13
Jedno pytanie do klechy. Czy zbawienie jest z łaski??? I wszystko w temacie oczywiście dla zorientowanych. KK zmienia ewangelię jak chce i odchodzi od nauki Chrystusa. To właśnie Luter pozostał ściśle przy Biblii i pierwszy przetłumaczył ją na język narodowy. Na Biblię po łacinie tylko KK miał monopol, więc mógł ciemnym ludem manipulować. Święta inkwizycja, odpusty itp.
Małgorzata Bien2019.01.18 18:44
Zbawienie jest z ŁASKI i UCZYNKÓW, a łaska zbawienia NIE jest z góry zdeterminowana wolą Pana Boga, jak twierdził Luter i jak twierdzą protestanci. Owszem Św. Paweł (Ef 2, 8) zapewnia nas, że zbawienie jest z łaski: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę”. Ale jednocześnie św. Jakub (Jk. 2, 14-26) zwraca uwagę, że bez uczynków nasza wiara jest nic nie warta – „Wiara bez uczynków jest martwa” http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1045 Kiedy wczytujemy się uważnie w tekst Ewangelii (Mt 7, 21-27) „Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!" Jezus opisuje sąd ostateczny przez pryzmat uczynków i w ogóle nie wspomina łaski. Jedynym zarzutem, jaki ma do podsądnych jest brak dobrych uczynków. A zatem bez uczynków miłości nie mogę być zbawiony. Nie wspomina o łasce, nie obchodzi Go czy ktoś używał Jego darów, czy nazywał Go Panem, liczyły się tylko zwykłe drobne uczynki. Czy zatem łaska jest niepotrzebna? Otóż nie, łaska jest wręcz niezbędna, jest podstawą zbawienia, jest praktycznie wszystkim, bez łaski Bożej nawet byśmy nie mogli marzyć o zbawieniu. Przeciwstawianie sobie łaski i uczynków jest efektem niezrozumienia, czym jest łaska. Kiedy ktoś próbuje oddzielić łaskę od uczynków to znaczy, że łaska jest dla niego czymś w rodzaju przeznaczenia – „jesteś już zbawiony, rób, co chcesz tylko masz mnie słuchać, grzechy zostały ci przebaczone tylko powtarzaj codziennie, że jestem twoim panem”. Takie właśnie myślenie uzasadnia odrzucenie uczynków, jako zbędnego balastu w drodze dla już zbawionego, uświęconego, „rozśpiewanego” chrześcijanina. cdn.
Małgorzata Bien2019.01.18 18:48
To NIE prawda, że Luter pierwszy przetłumaczył Biblię na język niemiecki! Luter pysznił się, że jakoby pierwszy „wydobył Biblię spod ławy szkolnej”. Znana jest odpowiedź jakiej udzielił mu nie katolik a ewangelik - Urlich Zwingli - reformator szwajcarski: „Jesteś niesprawiedliwy chwaląc się podobnie, gdyż zapominasz o tych którzy nam dali poznać Pismo św. przez swoje tłumaczenie; jak o Erazmie (z Rotterdamu), za naszych czasów, Valla przed kilku laty i pobożnym Reuchlinie i Pelikanie, bez których ani ty ani inni, niewiele dokazać by mogli. Oszczędzam ciebie drogi Lutrze, gdyż zasługiwałbyś na surowsze napomnienia za wszystkie przechwałki zawarte w twoich książkach, listach i mowach. Wiadomo ci dobrze, ale się tak chełpisz, że przed tobą było wielu uczonych i filozofów zdolniejszych w wielu względach od ciebie”. Zanim Marcin Luther opublikował swoją wersje Biblii w roku 1541, jej teksty były dostępne m.in. w następujących językach: angielskim, celtyckim, arabskim, aramejskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, etiopskim, flamandzkim, francuskim, gotyckim, greckim, gruzińskim, hiszpańskim, holenderskim, koptyjskim, kroackim, łacińskim, niemieckim (w tym m.in. wydanie w niemczyźnie potocznej), ormiańskim, ruskim, serbskim, słowackim, szwedzkim, włoskim ... przy czym w niektórych językach przekładów było kilka -np. 17 niemieckich, 11 włoskich, kilka francuskich itd.
Małgorzata Bien2019.01.18 18:56
(cz.2) Niestety łaska tak nie działa, łaska jest możliwością, jest darem, po który trzeba sięgnąć, jest jednocześnie wszystkim, ale wymaga naszego wysiłku, działania. Dlatego łaska nie jest predestynacją, nie przydzielono jej jednym a innym nie. Łaska została położona przed każdym człowiekiem, Bóg powiedział przez krzyż Chrystusa do każdego człowieka, chcę zbawić ciebie, otwieram ci drzwi mojego domu, zapraszam na ucztę. Ale obecność łaski nie załatwia wszystkiego, ponieważ dowiadujemy się z kolejnej przypowieści (Mt 22,11-14), że gdy wchodzi taki gość weselny na ucztę bez szaty weselnej, to gospodarz mówi – ej… co ty tu robisz? Goły wpychasz się tutaj? Precz stąd. Łaska jest wszystkim, ponieważ Bóg z miłości podtrzymuje ten świat w istnieniu i to jest właśnie łaska, która daje możliwości od istnienia w ogóle do zbawienia, od niej wszystko zależy, ale nie bez naszego udziału, jest, więc możliwością, a nie gwarancją. Łaska nie selekcjonuje, niczego nie zapewnia i nic sama nie zrobi. To, że masz zaproszenie na ucztę nie oznacza, że będziesz mile widziany. Tak samo uczynki nie są w stanie same z siebie stać się możliwością (zaproszeniem) na po dobę łaski, bez zaproszenia najpiękniejsza szata weselna nic nie da. Dlatego nie można przeciwstawiać sobie łaski i uczynków, należy je połączyć by przenikały się nawzajem, potrzebujemy zaproszenie i szatę, ponieważ jedno bez drugiego zostawia nas po za ucztą niebiańska. Mogę więc stwierdzić, że z samych uczynków nie mogę być zbawiony, ale przez brak uczynków mogę być potępiony – dlatego zbawienie jest z ŁASKI i UCZYNKÓW (razem)
plankton2019.01.18 20:44
"Czy zbawienie jest z łaski???" Otóż, kochanieńki, zbawienie NIE jest Z ŁASKI, ale DZIĘKI łasce. Główne prawdy wiary (Mały Katechizm) 1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który ZA DOBRE WYNAGRADZA I ZA ZŁE KARZE. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4. SYN BOŻY stał się człowiekiem i UMARŁ na krzyżu DLA NASZEGO ZBAWIENIA. 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. ŁASKA BOŻĄ jest do zbawienia KONIECZNIE POTRZEBNA. Zbawienie NIE jest Z ŁASKI, ale DZIĘKI łasce, a w szczególności W ŁASCE ŚMIERCI JEZUSA CHRYSTUSA ("Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie" – Gdzie tu masz łaskę!? Ona i owszem, tu jest, ale jest nierozłącznie/immanentnie związana z Chrystusem – "Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony").
plankton2019.01.18 20:56
Świętą Inkwizycją to sobie kochanieńki gęby nie wycieraj, bo najwyraźniej nie masz o niej zielonego pojęcia. Gdyby nie Święta Inkwizycja, to morderca Adamowicza już następnego dnia po morderstwie (gdyby oczywiście wcześniej nie zlinczował go lud!) wisiałby przykładnie na Targu Węglowym, a jego wątrobę i bebechy, przez kilka tygodni, wydziobywałyby wrony.
Rok2019.01.18 14:10
http://www.reformowani.info „Und Summa, Gott kann nicht Gott sein, Er muss zuvor (in den Augen der verkehrten Vernunft) ein Teufel werden.“ . Co znaczy: . „Podsumowując, Bóg nie może być Bogiem, on musi najpierw (w oczach przewrotnego rozumu) stać się diabłem.” Co robi ks. prof. z tym stwierdzeniem? Wyrywa ten fragment z kontekstu, obcina słowa – (w oczach przewrotnego rozumu), i wkłada w usta Lutra, jako jego pogląd. Następnie twierdzi, że to jest główna teza nauki Lutra, na której są zbudowane wszystkie inne tezy.
Krzych Adam2019.01.18 18:47
Ksiądz Profesor opiera się na materiale źródłowym, tekście Lutra w wersji wydanej za jego życia i pod jego kontrolą, a nie na późniejszych wydaniach, które zawierają pewne modyfikacje oryginalnej treści.
Arkadiusz2019.01.18 13:23
Dla kogo najwiekszy dramat? Poza kk oczywiscie?
Maria Błaszczyk2019.01.18 13:50
A ktoś inny się liczy?
Andrzej_Krzysztof_Hahn2019.01.18 13:11
jak mozna byc tak zaklamanym hipokryta
J2019.01.18 12:16
Warto zauważyć, że Ci którzy tworzą chore filozofie, których skutki są później straszliwe, mają największą odpowiedzialność. Ten co zabije jednego człowieka ten zabił tylko jednego, a taki filozof jak Marks na przykład ma na rękach krew milionów, a kto wie czy nie miliardów kiedyś nawet. To jest dopiero koszmar. Dlatego tak bardzo trzeba uważać na to co się pisze i mówi.
Katol2019.01.18 12:20
Bez Lutra nie byloby Marksa!
J2019.01.18 12:27
No tak, tak - ja o tych wszystkich piszę w domyślę.
Roman2019.01.18 13:21
Fajne. Zapraszam na romatusz.pl, gdzie można pobrać książkę, która wykracza ponad filozofie i całą ja zawiera. Serio. Roman Matuszewski