Fronda.pl: Św. Katarzynie Laboure Matka Boża objawiła się nay Rue du Bac w Paryżu, w 1830 roku. Było to pierwsze po około 150. letniej przerwie w objawieniach Matki Bożej. Jednak ludzie częściej pielgrzymują do miejsc późniejszych objawień:  Lourdes, Fatimy, La Sallete. Dlaczego paryskie miejsce objawień pozostaje w cieniu?

ks. prof. Waldemar Rakocy CM : Nie pozostaje w cieniu, bo bardziej popularny od Lourdes jest Cudowny Medalik. W przypadku objawień Maryjnych na Rue du Bac akcenty zostały rozłożone w taki sposób, że mniej ważne jest miejsce objawień, ważniejsze jest przesłanie. Można się zapytać co jest ważniejsze: miejsce gdzie Jezus głosił Ewangelię czy sama Ewangelia? I tutaj z tym się spotykamy, że miejsce jest mniej ważne i znane. Natomiast rozpowszechniony i znany jest Medalik, który Matka Boża chciała, aby wszyscy nosili. Jednocześnie trzeba dodać, że obecnie kaplicę na Rue du Bac  odwiedzają miliony ludzi. Nie przybywa tam jeszcze tylu pielgrzymów co w Lourdes, ale ich liczba jest porównywalna z Fatimą.   

Matka Boża kiedy prosiła siostrę Katarzynę by wybito medalik powiedziała, że „wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeśli będą go nosili na szyi.” Co symbolizuje Cudowny Medalik?

Medalik ma dwie strony. Awers mówi, że Maryja jest niepokalanie poczęta. Wyraźnie stwierdza to inwokacja: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Niepokalana jest na nim przedstawiona jako rozdawczyni łask. Trzeba jednak zaznaczyć, że promienie symbolizujące łaski nie wychodzą bezpośrednio z rąk Maryi, ale z drogocennych kamieni jakie Katarzyna ujrzała na jej palcach. Oznacza to, że Maryja nie jest źródłem łask, a jedynie ich rozdawczynią. Łaski pochodzą od Chrystusa. Pod stopami Maryi jest kula ziemska koloru brunatnego z wężem. Niepokalana jako jedyna z rodzaju ludzkiego zrealizowała pierwotny zamysł Boga wobec człowieka, zamysł raju. Wszyscy inni zgrzeszyli. Ona jako jedyna jest wolna od jakiegokolwiek grzechu. Dlatego właśnie ona miażdży głowę ojcu wszelkiego zła, szatanowi, którego symbolizuje wąż.

A rewers medalika?

Na rewers składają się trzy symbole.  Centralnym symbolem jest wieniec z dwunastu gwiazd. Gwiazda w tradycji biblijnej wskazuje na Mesjasza, chociażby gwiazda betlejemska, a w Apokalipsie Chrystus jest nazwany gwiazdą poranną. Liczebnik dwanaście wskazuje zaś na dwanaście pokoleń Izraela, a następnie na dwunastu Apostołów. Zatem w tym wieńcu utworzonym z dwunastu gwiazd mamy fuzję motywu gwiazdy, która wyobraża Chrystusa  z liczebnikiem dwanaście, który wskazuje na Kościół. Można powiedzieć, że ten wieniec dwunastu gwiazd to jedna wielka światłość jaką jest Chrystus. Światłość ta oświeca cały świat i jaśnieje w swych członkach, czyli w Kościele. Należy zwrócić tu uwagę na to, że liczebnik dwanaście nie może istnieć bez motywu gwiazdy; musi się przez coś wyrazić. Tak też lud Boży nie może istnieć bez Chrystusa. Wewnątrz Medalika mamy dwa serca: Chrystusa w koronie cierniowej i Maryi przebite sztyletem. Są one zestawione na jednej linii, co podkreśla niezwykłą godność Maryi jako Bożej Rodzicielki. To, że serce Jezusa jest w koronie cierniowej, a Maryi przebite sztyletem nawiązuje szczególnie do momentu śmierci Jezusa na krzyżu, czyli do Kalwarii. Tam Chrystus powierza swej Matce, w osobie Jana, całą odkupioną ludzkość (J 19). Jan nie potrzebował opieki ze strony Maryi, to Maryja potrzebowała opieki ze strony Jana.

Ten gest, jak wydaje się, niesie ważna symbolikę...

Wydźwięk tego gestu jest głęboko duchowy. W osobie Jana Matka Boża bierze w opiekę całą odkupioną przez Chrystusa ludzkość. Misja powierzona jej na Kalwarii staje się następnie podstawą symbolu, jaki znajduje się powyżej. Katarzyna ujrzała Najświętszą Pannę trzymającą w dłoniach złoty glob z małym krzyżem ponad nim, co symbolizuje odkupioną ludzkość. Maryja unosi glob nieco ku górze i modląc się wyprasza łaski dla ludzkości. Następnie z pierścieni na jej palcach zaczęły wypływać promienie światła (Boże łaski), które opromieniły całą kulę ziemską, wręcz ją zalały – tak że przestała być widoczna. 

Wiele lat musiało upłynąć od objawień nim świat dowiedział się o medaliku?

Świat o Medaliku dowiedział się już półtora roku po objawieniach, w czerwcu 1832 roku.

Cudowny Medalik stał się inspiracją dla twórcy flagi Unii Europejskiej Arsene’a Heitza. Kilka lat wybierano odpowiedni projekt symbolizujący UE. Wybrano ten przedstawiający dwanaście gwiazd na niebieskim tle. By było ciekawiej Rada Europy zatwierdziła go 8 grudnia 1955 r. W jaki sposób możemy interpretować to użycie symboli z medalika?

Możemy dokonać akomodacji, czyli zastosować pewien obraz do innej, nowej rzeczywistości, i odnieść to do Europy. W tym przypadku autor przejął do swojego projektu wieniec z gwiazd dwunastu, który w rzeczywistości wskazuje na Chrystusa światłość świata, a nie na zjednoczoną Europę.  Ale jednocześnie godło UE głosi przesłanie Medalika. Należy to podkreślać i uświadamiać ludziom przesłanie dwunastu gwiazd, a nie bać się tego i nie odcinać od symbolu objawionego przez Boga.

Objawienie na Rue du Bac jest jedynym, które miało miejsce w kaplicy, kolejne objawienia były poza świątyniami. Jakie znaczenie ma miejsce, w jakim Matka Boże ukazała się św. Katarzynie?

To, że Matka Boża ukazała się w kaplicy, a nie jak w innych objawieniach w grocie, na polu, w koronie drzewa itd., jak również bliskość i intymność spotkania z siostrą Katarzyną, która klęcząc u stóp Maryi mogła na jej kolanach złożyć swoje dłonie, świadczy o tym, że objawienie na Rue du Bac jest pierwszym, które inicjuje serię objawień Maryjnych. Mówiła o tym sama siostra Katarzyna. Rue du Bac jest źródłem, co widać głownie w przesłaniu Medalika, który stanowi syntezę Ewangelii. Od tamtego czasu Maryja zabiera często głos i ujmuje się za odkupionymi przez jej Syna dziećmi pouczając, napominając, zachęcając do modlitwy itd. Jako Matka nie jest obojętna wobec nas i stara się doprowadzić wszystkich do swego Syna, aby nas zbawił.

Matka Boża we Francji objawiała się jeszcze w dwóch miejscach: Lourdes i La Sallete. W jaki sposób możemy interpretować to upodobanie Matki Bożej do Francji?

Myślę, że nie jest to upodobanie do samego kraju. Być może to ranga kraju i jego oddziaływanie na inne społeczności. Gdyby objawienie miało miejsce w jakimś nieznanym zakątku świata, to na tamtym etapie przekazu informacji nie zostałoby tak nagłośnione. Następnie Matka Boża znalazła tam odpowiednich ludzi do przyjęcia objawienia. Dlaczego Niepokalana wybrała Rue du Bac? Z racji celu, jaki pozostawił swym synom i córkom św. Wincenty a Paulo, czyli troskę o najuboższych, a do tej kategorii nie należą jedynie biedni materialnie, ale nade wszystko ci, którzy oddalili się od Boga. Oni są najbiedniejsi, ponieważ utracili praktycznie wszystko. Ten cel zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia wpisuje się w misję Niepokalanej, w jakiej objawiła się s. Katarzynie, czyli jako Matka zabiegająca o zbawienie odkupionych przez jej Syna ludzi. A że to zgromadzenie wywodzi się z Francji (św. Wincenty a Paulo był Francuzem), prawdopodobnie dlatego wybrała Francję.

Rozmawiała Agata Bruchwald

 

Ks. prof. Waldemar Rakocy CM, misjonarz, w 1979 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Studiował w Rzymie na Papieskim Instytucie Biblijnym i Uniwersytecie Gregoriańskim, jak również na École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie Od 1991 r. wykładowca w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie Od 2003 r. jest kierownikiem Katedry Egzegezy Pism Apostolskich Nowego Testamentu na KUL. Dnia 22.10.2007 r. z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest autorem ok. 50 artykułów naukowych oraz ośmiu publikacji książkowych i pięciu prac zbiorowych.