Czołowy amerykański intelektualista katolicki i biograf Jana Pawła II George Weigel udzielił wywiadu Catholic News Agency na temat sytuacji Kościoła w Niemczech. Jego zdaniem Kościół niemiecki powinien podążać ścieżką Ewangelii, nie zaś ściężką apostazji.

Weigel poruszył kontrowersyjny i trudny temat balansu między reformami w Kościele a podążaniem drogą wytyczoną przez Ewangelię.

- (...) w niemieckiej „Drodze Synodalnej” chodzi o to, czy Boże Objawienie na temat nierozerwalności małżeństwa, godnego przyjmowania Komunii świętej, właściwego uporządkowania naszych ludzkich miłości – jest prawdziwe i ma moc wiążącą niezależnie od czasu, w każdej sytuacji kulturowej - stwierdził. Podkreślił, że chodzi o przeciwstawienie Ewangelii duchowi czasu.

Ponadto zdaniem Weigla Kongregacja Nauki Wiary wypowiada się w sposób autorytarny, a nie zakreśla jedynie perspektywy i tematy przyszłych dyskusji. Według Weigla jeśli biskupi niemieccy nie akceptują prawd głoszonych przez Kongregację, powinni mieć odwagę otwarcie to przyznać. Identycznie powinni postąpić, jeśli te prawdy akceptują.

Weigel stwierdził również, że od biskupów niemieckich i przedstawicieli Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich "nie słychać głosu Pana, Ewangelii czy prawdy, ale głos postmodernizmu".

Weigel również wyraził pogląd, że "Kościół nie ma władzy wyświęcania kobiet na diakonów, tak jak nie ma władzy wyświęcania kobiet na kapłanów czy biskupów".

- Kościół niemiecki jest niezmiernie hojny we wspieraniu pracy Kościoła katolickiego na całym świecie i powinien uczyć się z doświadczenia, na przykład tętniących życiem Kościołów lokalnych w Afryce, że Ewangelia wyzwala, a nie ogranicza. Jeśli niemiecka „Droga Synodalna” będzie nadal podążać ścieżką apostazji, będzie to lekcja dla całego światowego Kościoła, czym nie jest i nie może być „synodalność”: kwestią decydowania o prawdzie objawienia i zawartości depozytu wiary przez „konsensus” utworzony przez uciekającą się do podstępów biurokrację kościelną, dostosowaną do Zeitgeist – ducha czasu - zakończył rozmowę.

jkg/ekai