- Za Kod-em się pochowali, ci co Polskę okradali - mogliśmy zobaczyć na jednym z transparentów unoszonych w odpowiedzi  na manifestację Komitetu Obrony Demokracji.